MIHOROHORO NY AO AMBOHITSOROHITRA

IMG_5376Nisy ankony sahady hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka ny fahatovangavantsika maro tamin’ny Sabotsy. Niova hevitra sahady ilay rangahy iray raha niresaka tamin’ny Praiministra lefitra Botozaza omaly, nilaza hoe aleo hody alohan’ny fifidianana ny filoha Ravalomanana Marc. Rehefa miray hina isika hoy izy dia tsy maintsy mandresy. Raha mbola ilaina hoy Mamitiana ny faharoa amin’ireny hetsika ireny dia mbola asehonay. Mbola averina eto Madagasikara iny ary asehonay aminao fa avo roa heny tahaka iny no ho azonay. Matoa hoy ity olomboantendry ity ny zanak’i Dada manamafy dia tsy misy vahaolana eto raha  tsy miverina ny filoha Ravalomanana Marc izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Vaovao mahafinaritra hoy izy dia ny fivorian’ny Troika izay nankasitraka ny tsy filahatsahan’ny filoha Ravalomanana Marc sy Rajoelina, ny fanemorana ny datim-pifidianana. Ny nahafinaritra hoy Mamitiana dia ny tsy maintsy hodian’ny Dada eto an-tanindrazana ary tsy maintsy tanterahina ny fitoniana politika, ny famoahana ny gadra politika, ny fanokafana ny radio nakatona. Mangataka ny Sadc izahay hoy ity mpanao politika ity fa rehefa misy fanapahankevitra tahaka ireny dia tanteraho ary jereo ny fomba hanaovana azy fa maika hiala amin’ny krizy ny vahoaka malagasy. Tsotra ny anay hoy izy dia efa lany lalàna eto ny tondrozotra. Voalaza ao fa miverina tsy misy fepetra ka nahoana no asiana fepetra indray. Tena meloka hoy Mamitiana ny ambasadaoro frantsay satria efa nolaina’ny Ct sy Cst lalàna manakery ny tondrozotra kanefa nohitsakitsahany. Tokony handray andraikitra farany izay hainga hoy izy ny Sadc hampodiana an’i Dada mba hisian’ny fitoniana. Ireny tamin’ny Sabotsy ireny  rehefa miary hina isika dia mahomby ny tolona. Aoka hoy izy atambatra ny hery, ary aoka isika hiaradalana fa tsy hifanipaka. Mino isika hoy Mamitiana fa ho kely sisa ny tolona dia ho vita satria ny fikambanana irsaim-pirenena dia manamafy ny hetahetantsika. Noho izany dia tsy maintsy mivondrona hanamafy ny tolona isika. Iantsoana antsika vahoaka hoy izy satria amin’izao fotoana izao dia ramatahora amin’izay mihetsiketsika no atao. Efa manomboka mihorohoro ny ao Ambohitsorohitra ao satria efa mitovy ny hevitra amin’ny fanafahana an’i Madagasikara. Tsy zanak’i Dada ihany hoy Mamitiana fa ny malagasy rehetra no nahatsapa fa tsy mandeha intsony ny raharaham-pirenena. Raha tiana hisy ny fifidianana sy ny fivoahana amin’ny krizy dia tsy maintsy atambatra ny hery.

31 pensées sur “MIHOROHORO NY AO AMBOHITSOROHITRA”

 1. VELOMY ,OMEO AINA VAOVAO NY FIARAHA-MONINA MBA HAFAHANTSIKA MIAINA AM-PILAMINANA ARY AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY TOEKARENA SY
  FANATSARANA NY FARI-PIAINANTSIKA !

  Diniho akaiky ange ny fihazakazaky ny paolitika nisy teto Amintsika telo taoana mahery izay !
  Nizakazaka anie ireo nanongam-panjakana , nizahozaho ireto miaramila voatamby ,ary nihevitra fa izy ireo no mitondra ny Firenena ,satria izy ireo no antsoin’ireo milaza azy ho mafy be , be saina satria any amin’ny vola ,ny mpitandro ny filaminana ,izay tsy ny filaminana no namakiany loha fa fahafefana azon’izy ireo noho ny basy eny an-tanany !
  Nisy izany ireo tompon’ny fahefana ,ireo nanjakazaka satria mitsikera vola ary manao izay tiany atao ( manolana vehivavy , mamaky trano , manendaka , … ary tsy misy fanjakana manenjika ireny miaramila jiolahy ireny !
  Ireo mihambo hoe manambonihahitra izay miravaka laiton dia mihevitra azy fa amony dia ambony ka tsy tsy ho tratry ny aloka ,tsy ho lena rehefa avy ny tondra-drano , izay tsy manahy satria mahita ho hanina foana raha tsy mahita atelina aza ny Malagas ..
  Iarahantsika niaina izany fahasahiranana izany ..
  Izao ankehitriny anefa toa misy milefitra ,misy ireo niseho nisehoseho no toa lasa nangina sy iva feo !
  Indrindra moa ireo mpanao paolifika ,izay namono vorona , nampiseho ny fahefana eo an-tanany !

  Ankehitriny dia mamorona , milaza atsanga tsy aman’orana , manao zavatra tsy marina mba hanomezany toky ny tenany ,na dia ita sy tsapa izao fa…tankina ny fidiramèbola mora azo , yapitra ny baiko nomen’ny frantsay sy ny karana ary ireo malagasy nivarotra ny fanahiny sy ny hasiny ,nivarotra ny vadiny sy ny zanany vavy !

  Nankaiza ireo mpanao porizenirra manaraka ministra , maaraka olona miseho ho lehibe mitaingina 4X4 ? Nankaza ireo mpiseho hery mameno camlons telo na efatra mandeha hampitahotra Malagasy mivory ?

  Jereo akaiky anie ity sary asehoko Anareo ity é!

  I rajoelina dia nanenjika ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,nanohitra ny fiverenana eto Antanindrazana ! Na izy na olon-kafa no nibaiko ireny dia izao ireo dia niforitra ary nanaiky ny hihaona amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay nokasain’izy ireo hajedaka !
  Izao anefa manaiky ny fihaonana ,izay ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka ny fisiany !
  Mba ataovy an-tsaina anie izany mpihaza ,tsy nahafaty haza , dia mody migonongonona ,fa tsy nahafaty haza na voronkely aza !

  Ireo mpanongam-panjakana , izay i rajoelina nosarobakoliny , fanirakirany … Jereo ireto izy itangorina , mangilanètsofina te -hahalala ny vokatr’ity fihaonana , izay azon’izy ireo intsony elingelenina na sakantsakanana….! Nankaiza ny fahefana nahindrahindra sy nisekosekoana ? aiza ireto miaramila frantsay sy ny olon’i sarkozy ?
  Kodiaran-tsarety tokoa ny fiainana !
  rajoelina , any sisa heriny ,dia mano herisetra ,mandika ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny sisin-tany ( loi international régissant les frontières ). Mety vokatry ny tsy fahaizana izany lalàna izany no niteraka ny voina nahazo an’i Ramatoa RAVLMANANA LALO SY NY ZANANY !
  Nefa i rajoelina dia mihevitra fa tena paika paolitika lehibe iny seho-javatra iny !
  Dia paipaika toa izany sisa no ,
  aroson-drajoelina ,saingy izy tsy miseho fa baiko tsy nosoratana no omeny : toa izany ny fandrarana ny praiministra tsy mahazo miseho na miteny amin’ny radio sy ny tv !
  Miafina ao ambadiky ny mpiara-miasa aminy izy ! Tsy misy mpitondra intsony ,tsy misy fanajana lalàna , tsy Firenena intsny !!

  Izay no vokatry ny fanonganam-panjakana nomanin’ny frantsay sy ireo mpanohitra ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny 17 mars 2009 !

  NY OLON-DRATSY , NY FANAHY RATSY NITARIKA IREO OLONA NITADY NANGALATRA NY HARENA ,NITADY NAMETSIFETSY NY MALAGASY KA NAMPANANTENA AZY FIOVANA FAHAFAHANA , DEMOCRATIE ,NEFA DIA NY NAMENO NY PAOSINY NO NIEZAHANY NIARAKA SY NANAMPY IREO VAHINY NANDROBA NY FIRENENA !
  LASA IREO VAHINY IREO SATRIA NIOVA NY FITONDRANA ANY FRANTSA.., DIA IZANY NO MAHATONGA IRETO JIOLAHY NIARAKA TAMIN’NY FRANTSAY NANONGAM-PANJAKANA HO MILEFITRA , IVA FEO ARY ATOATO DIA HIFEZAKA ARY LASA BIRIKY LANY ZORO DIA HIVERINA AMIN’NY MAHABAINGA AZY !
  Ery ampiandoana aho dia niteny fa mihazakazaka ny fiovana paolitika eto Msikara;;Kodiaran-tsarety ny fiainana ! Mihodina ary ireo tery ambony dia hikodia ery ambany !
  Ahoana ny fomba sy fihetsika tokony hataontsika mba hiala aingana amin’izao korontana , fahasahiranana , hanohanana , zaza tsy an-dakilasy , tsy fahasalaana..?

  TSY MAINTSY MITAFYFANAHY MATANJAKA ISIKA ! TSY MAINTSY MANANTSARA NY FIARAHA-MONINA ISIKA MALAGASY ARY AO ANATIN’IZANY FIARAHA-MONINA IA TSY MAINTSY MIFANAMPY SY MIFANOHANA ISIKA !

  ENY HISY IREO ASA HIVERINA ! HISY NY FANITARANA NY FAMBOLENA INDRINDRA NY FAMBOLEM-BARY SY NY HANIN-KOTRANA ! ETO FRANTSA AHO DIA TSY MAINTSY MIHINANA NA MANGAHAZO NA SAONJO MIARAKA AMIN’NY HENA ISAN-KERIN’ANDRO MBA HAMPIHENANA NY FIHINANAM-BARY ,IZAY LAFO TOKOA NY FAMBOLENA AZY ( manetsa , mamboly , mijinja , mitango ny vaom-bary , manahy , mamotsy ,mampiditraan-tsopitra !)!

  IO FITAFIANA FANAHY MATANJAKA IO NO HANDRESENTSIKA NY RATSY , NO HANATSARA NY FIHAVANANA ARY HAMPIVERINA NY MAHA MALAGASY ANTSIKA MARINA !

 2. Samy mahita daholo ve ianareo fa hoe:  » ny vao2 mahafinaritra dia ny tonga dia nankasitrahan’i
  TROIKA avy hatrany ny TSY FILATSAHAN’i DADA Sy DOMELINA » vao2 MAHAFINARITRA IZANY
  @ zanak’i dada?????SAO DIA EFA LASA GAIGY NY ZANAKY DADA????LASA ISIKA INDRAY IZANY NO MIVOHY
  SA MANOANA NY NI…..NI?????????? ataoko fa efa tsy izy intsony ity kah!!!!mijoroà ry vahoaka fa aza dia miandry
  vava tsy valiana eo foana a!!!tena tsy nino aho ary naveriko in……….ilay teny, tena marina ve io Solo Razafy????fara-
  farafaharatsiny nakombona ny vava fa tsy miteniteny foana toy izao.
  Sao dia msy tsy metimety ny lohan-drangahy??

 3. aleo mba himehy ihany @’ilay sary faharoa ry Tahiry ( MDR),
  fa ilay voalohany kosa an…….maha tė hanefaka tėhamaina be mihintsy,
  nefa moa izy efa natao hanome « l » dia aleo mionona fotsiny. Manalabaraka an!!
  afa-baraka mihintsy ny Gasy aloha @’ireto izy e!!!

 4. Hivoaka ao amin’ny Magro indrayny Zanak’i Dada. Tsy mbola voafaritra ny daty sy ny toerana fa amin’izany hetsika izany no iantsoan’ireo mpitari-tolona izay rehetra nosokajian’i bitro-voalavo mpandainga ho tsy tia tanindrazana mba hamondronana ny hery.

  Izaoindrindra no handrasana ka miantso ny rehetra na eto @ NET na ny eny an-kianja hifandresy lahatra sy hifampitahoana ary hifanohana.

  FIRAISAKIANA NO HERY

 5. Ary toa ianao irery ihany ranavalona, no nahatsikaritra an’ilay izy ?
  Amiko tsy hitako izay mahafinaritra amin’izany ; mba ny TSY MAINTSY HIVERENANY AN-TANINDRAZANA, NO TOKONY ATAO MAHAFALY !

  FA RAHOVIANA ?????

  Izany no tokony nivoahana hatr’izay ela be izay ! Mitaky ny fampiarana ny tondrozotra, indrindra fa ny Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ! Ary rehefa tsy hampihatra ny tondrozotra, dia miala teo daholo NA IZA NA IZA , DIA GADRAINA NY MPANONGAM-PANJAKÀNA REHETRA, IREO IZAY NAHAVANIN-DOZA !!

  Resaka fandanian’andro ny ankoatr’izay !

 6. Ity no vali-tenin’i Me Avoko

  “Tandindomin-doza ny firenena ka andeha hiara-kitsangana isika na olon-tsotra na mpanao politika na ankolafy. Samia misikina fa tafahoatra ny mety ny mitranga eto amin’ny firenena. Atambaro ny herintsika raha mbola ramatahora sy fitiavantenan’olon-tokana no hampanjakaina eto. »

 7. News: @ 2 mars izao dia hanao hetsikalehibe ny Zanak’i Dada any Mahajanga. Koa samia manentana
  Efa akaiky ny fianjeran’ilay bitro-voalavo mpandainga fa « karakarao fa mivoraka » hoy R.Constant izay.

 8. soa ihany fa tsy lavitra an,i beoririka ny magro io;mbola tsy ho lany velively ny lalitra avy ao ka azo samborina hafahana an,izay mbola tsy leo hatra@izay

 9. Io Me Avoko io ve tsy hoe ilay HIROTSAKA HO FIDIANA IHANY KOA ???
  Taiza i lery io atramin’izay no tsy mba hita nanohana NY MPIARO NY ARA-DALÀNA ? Angaha rehefa nahita ny olona maro be tamin’ny asabotsy vao mody mitsangana sy miseho HO MPANOHITRA ?

  Rahatoa ka olona HIFANANDRINA AMIN’NY « MOVANSA », dia olona tsy mazava saina loatra, fa mpijapy sy mpanao « récupération » ! Tsy miady raha ny movansa indray no atao tohatra hiakarana !!

  Asaivo manao fanambaràna aloha izy hoe MITAKY NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA, ARY MANOHAN’AZY 100 %, DIA IZAY VAO « AZO ANTOKA » !!

 10. Misy mitomany ho « Zorro » indray !

  Tsy izay rehetra « Tsy tia an’i domelina » akory dia hoe Tia tanindrazana daholo ! Maro amin’ireo mpanongana izao no mitady hisintaka sy mitady lalana hafa ! Na dia izany aza, rehefa nanao ny tsy mety dia meloka mandrak’izay !

  Izay rehetra TSY MANKASITRAKA NY FIVERENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA EO AMIN’NY TOERANA « NISY AZY », DIA NAMAN’NY MPANONGAM-PANJAKÀNA DAHOLO IHANY KOA !!!

  Tsy misy resaka hoe halako bika tsy tiako tarehy ity, FA REHEFA NAHAVANIN-DOZA SY NANOTA FADY, ARY KOA MANKASITRAKA AN’IZANY DIA MITOVY DAHOLO : FAHAVALOM-PIRENENA !!!

  Ny fieritreretan’io Me Avoko io hirotsaka, dia midika hoe : Tsy mendrika ny hitantana ny Firenena intsony ny Filoha Ravalomanana, ary tsara izy niala teo amin’ny toerany !

  http://www.tananews.com/asides/presidentielle-un-candidat-de-plus-se-devoile/

  Ny fanavotana ny Vahoaka malagasy sy ny Firenena, tsy tokony hizahozahoana sy hanaovana « tactique politicienne de bas étage » na tetika pôlitika mirefarefa amin’ny tany ! !

 11. Ny antson’ny Ankolafy Ravalomanana hoan’ireo candidat rehetra nolzain’i Rajoelina hoe « tsy tia tanindrazana » no nahatonga an’io. Tsy hiditra ao @ ankolafy akory izy fa hanamafy ilay hetsika lehibe atao atsy ho atsy miaraka @ CT sy CST foza mamadika palitao.
  Rehefa tsy hamerina an’i Dada i Rajoelina dia aleo ahogana ka izay rehetra vonona dia lasa. I Alain Ramaroson aza (misy manogo tena any) niara-nivory t@ ankolafy Ra8, niaraka t@ ireo CST vonona hanamafy ny Zanak’i Dada.
  Amiko dia tsotra aloha . Ny pro-Ra8 sy ny Anti-Rajoelina aleo aloha hiaraka handrodana an’i Bitro-voalavo mpandainga. Avy eo homaninany fifidianana dia samy manana ny lalana.
  Hisy harary fo aza eto raha hilazako hoe i Roland Ratsiraka koa toa milaza ny handray ajara @ ilay hetsika hiaraha aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiii. nIo anie Hestika fa tsy fidirana ao @ ankolafy akory e. Sady ny maro @ ireo foza mahita fa tena mbola mahery ny sy be mpanohana ny Filoha Ravalomanana dia ho betsaka ny hamadika palitao . Izay ilay polifika gasy. Tsy misy rariny sy hintsiny fa izay ahitana ny tombo-tsoa manokana ihany.
  Fa raha i Yves-AImes sy Raharinaivo kosa no hiditra ao dia angamba ho matin’ny daroka

 12. Isika zanak’i dada dia efa mailo @ ireo foza milaza fa hanampy ary ireo candidat milaza fa hiar ahihetsika @ ankolafy Ra8. Samia fotsiny isika mailo fa i Dada ihany. @ io fotoana io tsy maintsy antsointsoiny hoe DADA ihany ny anay MARC RAVALOMANANA PRESIDENT. Tadidio fa mbola tsy hisy candidat ny ankolafy Ravalomanan fa maindry an’i Dada… ary ny SADC dia ahita ny vahoaka marobe mpanohana ny Dada.. tsy fantatra izay ho tohina fa ny ahy dia aleoko ny oui..oui toy izay ny ni…ni…

 13. Rajoelina et son amie La Diplomatie Française n’ont aucune parole
  le seul moyen de le dégager définitivement
  ce sont les Elections Libres
  Certains craignent que La Mouvance Ravalomanana relève le défi des Elections

  Calendrier électoral : la mouvance Ravalomanana est prête pour une nouvelle bataille …
  on attend avec impatience , que Le Président Ravalomanana désigne son représentant
  il est temps de rentrer dans la bataille
  C’est le seul vrai combat à mener
  et le moyen le plus sûr pour faire rentrer le Président Ravalomanana à Madagascar
  en le faisant nous même …
  Rien à demander à personne
  on a vu ce que ça a donné en comptant sur les autres
  il est temps de se préparer
  Ca va etre beau
  on attend que le Président Ravalomanana galvanise le Magro …

  Important : Si sur les bulletins de vote on pouvait imprimer la photo du candidat ou de sa mouvance
  des fois qu’on vote pour Rajoelina par erreur …

 14. marina daholo ny voalazanareo fa tokony ho MAILO @’ireto mody
  mandady mira2 indray fa HAMAFIKA PALITAO O DIKANY.
  Alain Ramaroson dia MIOSIN-DRÁ ka sy olona toy ireny no tokony ho HINOANA.l
  AVOKO ekena raha………….handray ny andraikiny @ fanavotana an’i Mada andron’i DEBA.
  Ny ankoatra izay dia FOZA e!!!mapamadika palitao ka tsy hitako izay tokony ho henoina akory azy ireo.

  DADA MODY! DADA MILATSAKA HO FIDIANA! DADA LANY izay ihany no FANTATRAY .
  Alaivo ambony sy ambany fa raha ny tena izy dia MODY ,MAKA NY TOERANY MANDANY NY MANDAHANY i Dada
  dia MIDITRA FIFIDIANANA satria efa ny rehetra no miaiky fa fanonganam-panjakana no nisy teo.Ka raha misy ny
  fitiavan-tanindrazana @’ireo olona ao Dago ireo dia manoana an’izay fa saingy indrisy fa TSY MISY.

 15. Azafady fanitsiana  » Mandady moramora nefa hamadika palitao no dikany »

  Ny zavamisy @’izao dia « miandry KITAPO LATSAKA « DAHOLO FA HOE: tsy hilatsaka hono dada e!!
  iny ihany mantsy no tena REZATRA TEO, sao dia ho tapaka lalan-drà eo daholo ka hitombo indray ny
  faty efa RAOFINA ISANANDRO AO DAGO AO nandritra izay 2009 no nakaty izay.

 16. Toa misy « naiveté » izany misongadina @ famikina mailaka eto: efa 4 taon aizao dia toa tsy mety ho mailo ny mpitolona.
  Alain Ramaroson, dia Deba dia ny masovohy frantsay koa hiaraka @ mpanohana ny filoha M.Ravalomanana , ka handeha hanaisotr an’i bitro domelina?????
  Mba asio fiovana fijeyy sy fomba fisa @ izay fa sao ho voa ‘double » ohatry ny akoho anefa tena efa mikoroso be izay tsy izy ny firenena.

 17. T@ andron’i Deba re no tiako tenenina fa maika loatra aho azafady.
  Ary marina ny voalazanao Botovelo.MILA MAILO! MAILO! fa mandady ny
  mpamadika palitao.Ny vahoaka anie tsy hanaiky izany mihintsy fa ireo ao @ Mpitarika ao ihany no
  hanararaotra indray ho avadika ilay tenin’i dada hoe: « ATAMBARO NY HERY » ny VAHOAKA NO
  TOKONY HANAMBATRA NY HERY FA TSY IZAY REHETRA MIOSIN-DRÁ rehetra , VERY FIHINANANA
  ARY AKORY , AOKA HAZAVA NY RESAKA.

 18. Izao fotsiny ê ! Raha tena TIA TANINDRAZANA MARINA, ARY MANOHANA MAFY AN’IZANY HOE ARA-DALÀNA IZANY, DIA TOKONY TSY MILA AN’IREO IZAY NAMOTIKA NY FIRENENA IREO NA IRAY SEGAONDRA FOTSINY AZA !!!

  Après avoir signé un torchon destiné à mettre le pays dans un chaos total, voilà que la fameuse mouvance fait appel à un ramassis de traîtres et d’assassins, pour soi-disant rétablir l’ordre constitutionnel ! Pendant que l’on y est, pourquoi ne pas libérer tous les voleurs, les meurtriers et autres emprisonnés pour voie de faits, et leur demander de maintenir l’ordre public, en d’autres termes se substituer aux magistrats et forces de l’ordre ?
  Il est vrai que ladite force de l’ordre n’existe plus, puisqu’elle est devenue force du désordre !

  Tant que les bras manipulateurs et surtout la ou les têtes pensantes n’ont pas été mis hors d’état de nuire, « remplacer » une marionnette par une autre du même acabit, ne nous mènera nulle part si ce n’est vers le prolongement de la crise !!

 19. Rana a! ataovy ampy antsika alou hatreto le fodian’i Dada fa refa tonga izy, hita ny ambiny ,ataoko fa takatrao ny tiako ho tenenina stair by stair…zao alou mila mody izy fa ela loatra manjaka ny voalavo foza…

 20. Ry Akama ato @ Mydago a!!! na Alain Ramaro na AVOKO tena tsy mila olona ohatran’ireny isika ny antony Alain R na haka savony 3barika ao aminy aza bandy iny tsy hadio mandrapahafatiny,Avoko indray tsisy hazon-damosina rah misy olona tokony fahavalon’i Lery dia i Deba ….izay no antony nampiala ny bandy kung fu bdb tsisy hazondamosina lay vendrana io fa nisolelaka t@ DEBA…

 21. N’y vaovao dia milaza fa hisy hetsika lehibe atsy ho atsy. Ny @ Pro- Ravalomanana aloha dia tsy hisy n’y olona, fa ny 95% dia Zanak’i Dada ary ny 5% dia ireo légalistes toan’ny Hetsika vonjy ainan’ny Profesora Ranjeva. Fa ao @ ireo anti-Rajoelina dia ny FOLM sy ireo Foza nivadika na voadaka (A.Ramaroson, Free FM, Monima…) ary ireo mpanao polifika mpamadika palitao toy ireo CST s’y CT ireo. Tsy maintsy sarotra n’y fiarahana fa Alep ireo Anti-Rajoelina no handeha aloha.
  Raha ny marina aza anie tokony harodana aloha i Rajoelina e. Dia ireo Anti-Rajoelina ireo no hanao izany.

 22. N’y vaovao dia milaza fa hisy hetsika lehibe atsy ho atsy. Ny @ Pro- Ravalomanana aloha dia tsy hisy ny olana, fa ny 95% dia Zanak’i Dada ary ny 5% dia ireo légalistes toan’ny Hetsika vonjy ainan’ny Profesora Ranjeva. Fa ao @ ireo anti-Rajoelina dia ny FOLM sy ireo Foza nivadika na voadaka (A.Ramaroson, Free FM, Monima…) ary ireo mpanao polifika mpamadika palitao toy ireo CST s’y CT ireo. Tsy maintsy sarotra n’y fiarahana fa Alep ireo Anti-Rajoelina no handeha aloha.
  Raha ny marina aza anie tokony harodana aloha i Rajoelina e. Dia ireo Anti-Rajoelina ireo no hanao izany.

 23. Dia rehefa miongotra i domelina, dia inona no ho tohiny ? Tsy tsara kokoa ve raha ny fiverenan’ny Filoha aloha no takiana mafy amin’ny SADC sy ny CI, na hirotsaka izy na tsia ?

 24. Marina daholo izany ry akama isany ,tsy hadinoko ireny
  tolona namaivay nataon’ Kung fu t@ andron’i Deba ireny , indrisssssss
  fa dia gaga tokoa aho t@’ ilay izy nitsena an’i Deba ???tsy lery marina no nisotro ny malotony
  t@’ireny an???ireo Kung FU nogadraina mantsy dia nampisotroin’ireto olon’i Deba ny pipiany ihany
  raha mba nitady rano tany am-ponja izy ireo.
  Azafady fa PIERRE be no nojereko t@’iny zalah, tsy vao voalohany no nisy olona niteny ahy toy izao
  fa hoe:  » tsy azo ahatokisana i AVOKO « . Efa maimbo koa izany lery koa inona??

 25. Rehefa miongotra ny fototry ny hazo dia tsy mainsy midaraboka @ tany Lesy a!
  Sa ohatry ny manome lanjany an’ity domelina ve???io anie ny Rangory fototry ny afo eo e!

 26. Io lazainao farany io no tena diso ranavalona ! Tsy i domelina mihintsy no fototry ny hazo ! Efa lazaina fa i domelina dia sary bakoly tsy misy lanjany ! Tsy io vendran-dahy tsy mamokatra io no tena fahavalo ; olona natsangana, ary natosika hisariana ny lohan’ireto merina maty eritreritra fotsiny io ; dia iny izy no lasa maire satria ny sasany variana nisotro THB sy namango maskita fa tsy mba nandeha nifidy, nanefa adidy !!
  Ny sasany ireo dia ireo merina, na mponinan’Antaninarivo no marimarina kokoa, tsy misaina fa entin’ny fitiavan-tena sy ny fialonana ; olona donton’ny haitraitra ka tsy mahafantatra izay zavatra tena mahasoa ny Fireneny !
  Vao nirotsaka tamin’ny fifidianana ho maire i lery, dia efa fantatra hoe : Iza no ao ambadika, ary inona no tadiaviny ?

  Izao, mitsako bila daholo ny marivo salosana rehetra, noho ny fisaina tsy nandeha lavitra ! Dia mbola tohizana indray ny adalàna rehetra, satria tsy ampy ny fahavoazana !

 27. Izay kosa aloha!!hay ialah mba miombona amiko ihany @’ilay hoe:
  ( aleo hatao ) « PONINA »Antananarivo TRANON-DAINGA koa an!!
  tena tsisy hevitra mihintsy raha handainga ny ao TANA ao dia io no mitarika ny hevi-petsy
  rehetra @ RATSY! miala tsiny @’izay tsy tafiditra @’izany aloha.
  Saribakoly sa sarindiky???hihiiii !!izy 2 mitambatra .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *