RANDRIAMAMIARIZAFY IGNACE : MANANA TOE-TSAINA MAMALIFATY RAJOELINA

IMG_6367Hamafisinay amin’ny Sadc hoy ny Ct Randriamamiarizafy Ignace androany teny amin’nyMagro Behoririka fa ampodio ny filoha Ravalomanana Marc, fa rehefa tsy ampody ianareo dia aleo hanao hetsika izahay. Ny tondrozotra hoy izy efa ho 15 volana izao tsy notanterahina. Tonga eto ry Simao hanao tatitra hono kanefa ny tenako hoyizy tsy mbola naheno izany valin’ny tatitra izany. Efa teto ihany koa ny ministra Tanzaniana fa tsy nisy fahafaham-po anay. Amiko hoy Ignace dia misy kolikoly eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny famahana ny krizy eto amintsika. Betsaka ny firenena misy krizy fa maninona ny an’i Madagasikara no mbola tsy voavaha. Nahoana no tsy fantatry ny ministra Tanzaniana hoy izy hoe tsy tanteraka ny tondrozotra nefa izy manana dikany amin’iny. Miala tsiny aminao filoha Ravalomanana Marc hoy Ignace fa fantatray ny ezaka ataonao any ivelany any fa izahay aty dia manafitohina anay ny sasany. Terena ianao tsyhilatsaka nefa tsy ampodiana. Lalaovin’ny Sadc ny raharaha. Momba ireo olona mitabataba any amn’ny radio any dia nambarany fa raha tsapanao fa misy tsy mety ny fiainanao dia midina eny amin’ny 13 may dia ho hita eo ny ataon’ny miaramila. Momba ny fodian’ny ramatoa Lalao Ravalomanana dia nilaza Ignace fa  raha milaza ianao fa diso Rakoto amin’ity zavatra iray ity dia tsy tokony hamerina izany.  Tsy fantatro hoy izy na tamin’ny fatin’ny rain’i Tantely Andrainarivo na tsynavela hiditra izy fa ny fantatro dia izy mihitsy no tsy te hankaty.  Manana toetsaina mamalifaty Rajoelina sy ny namany. Koa samia mieritreritra isika. Rehefa valifaty no atao hoy ity mpanao politika ity dia asanareo fa efa tratranareo ve ny tanjona.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *