FILOHA RAVALOMANANA : AMPIHARO NY TONDROZOTRA, TSY FENO NY FEPETRA AMIN’NY FIFIDIANANA

Fkt Sept 2007 (1)Niditra mivantana tamin’ny fivorian’ny mpitarika ny Ankolafy Ravalomanana tetsy Bel’air, nahitana ny Filohan’ny Kongresy Mamy Rakotoarivelo, Filoha Lefitry ny CST Razafimanantsoa Hanitra, ny ministry ny Varotra Olga Ramalason, ny minisitry ny Fambolena Ihanta Randriamandranto, ny mpitondra teny Randrianarisoa Guy Rivo ary Manandafy Rakotonirina sy ireo CST sy CT, ny filoha RAVALOMANANA ny maraina teo. Nanazava ny toerana misy ny Ankolafy amin’izao toe-draharaham-pirenena izao ny filoha. « Efa nifanarahana hatrany amboalohany tamin’ny fianakaviam—be iraisam-pirenena : ny NU, UE, UA, ny SADC, fa tsy maintsy tanterahana an-tsakany sy an-davany aloha ny fampiharana ny tondrozotra vao miditra amin’ny fifidianana » hoy ny filoha Ravalomanana .Fifidianana vita tsara, eken’ny rehetra, mangarahara, no tanjona kanefa raha atao ny jery todika dia hita fa tsy tanteraka ny ampahany maro amin’ny tonjozotra.Isan’ny tanisain’ny filoha tamin’izany ny andininy faha 28, 10, 16, 17, 18, ary indrindra ny artikla 20.Mbola tsy feno ny fepetra hoy izy hanatanterahana ny fifidianana. « Tsy handray anjara amin’ny fifidianana na filoham-pirenena na solombavambahoaka isika raha tsy tonga any Madagasikara aho » .Mbola nohamafisin’ny filoha Ravalomanana hatrany fa tsy misy afaka misoratena toa voatango, na manondro tena na hitonona kandida amin’ny anaran’ny Ankolafy raha tsy tonga aty Dago ny tenany. Raha misy mandehandeha any hoy izy dia amin’ny anaran’ny tenany manokana. Noho izany dia manao antso avo amin’ny fikambanana iraisam-pirenena ny Ankolafy Ravalomanana fa tsy mandray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena na solombavam-bahoaka raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Raha misy ny fitsidiham-paritra ataonareo hoy izy dia tsarovy fa noho ny politika ankapoben’ny ankolafy Ravalomanana izay mahaliana ny vahoaka, noho ny tsy fahampian’ny vaovao any amin’ireny faritra ireny dia tonga maro izy ireny.

36 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA : AMPIHARO NY TONDROZOTRA, TSY FENO NY FEPETRA AMIN’NY FIFIDIANANA”

 1. Ny dikan’io tenin-dravalomanana io dia hoe: « Tsy misy ilàna azy daholo ianareo CST, CT, sy minisitra ireo ary tsy misy mahavita azy afa-tsy izaho ravalomanana irery »! raha mandeha irery any ianareo dia anareo fa ny mahay politika indrindra ato amin’ny ankolafy ravalomanana dia tsy misy afa-tsy izaho. Ny nataonareo rehetra hatramin’izay dia tsy misy ilàna azy fa ny fahatongavako ihany no zava-dehibe!!! Mampalahelo fa tsy mahazo sitraka mihitsy ireto mpitari-tolona ao amin’ny ankolafy Ravalomanana ireto! Miasa talata! tsy mba mendrika ny hisondrotra eo amin’ny laharana politika fa tsy maintsy eo ambany ziogan-dravalomanana!!! hita soritra ny fitiavan-tenany fa dia mahagaga ny mampiforotra an’ireto mpanao politika manana ny maha-izy azy ireto amin’iny rangahy iny!!!! Mpanao politika vé dia tsy maintsy misy mpitantana sy mpitarika amin’ny sangany foana? tsy aleo mijanona ho mpikambana tsotra fa sy mpitarika? Asa re????

 2. MAZAVA TSARA ANGAMBA IZAY RY MPITATY RAKENA SY MPISOLELAKA A???
  AMPIARO IZAY NOSINIAVINAREO MPANAO KISONIA MIRAY TSIKOMBAKOMBA
  @ RATSY IREO DAHOLO.
   » AMPIARO NY TONDROZOTRA » HOY DADA FA TSY NITENY MIHINTSY IZY FA  » MIAKAZAHA @ FIFIDIANANA ».
  TENY HATSIPY @ Mamy .R sy BOTOZAZA .P TOMPOKO ô!!!TONDROZOTRA MBOLA TALOHAN’ILAY FIFIDIANANA.
  ARY MBOLA TSY TANTERAKA IZAY MBA ADRASAN’i VAHOAKA FA NY TSIKOMBAKOMBANAREO AO @’IO FITONDRANA
  IO IHANY ALOHA NO MBOLA MIOHATRA LAVITRA NOHO IZAY VOASONIA AZA.
  AVOAY NY GADRA
  NY HAINO AMAN-JERY
  DADA MODY HILATSAKA HO FIDIANA, handanian’i vahoaka azy fa MBOLA TSY TERAKA ILAY HISOLO AZY.

 3. Misaotra ry dada malala fa hay MISOKATRA IHANY NY MASONAO,
  aza mety hataon’ireto be politika fitaovana dada a!!mankasitraka!!!!
  za efa tena midradradradra eto ary mahazo tsiny mihintsy aza fa soa fa MITOVY FIJERY @’
  TENA ZANAKAO IANAO RY DADA.
  TSY IZY INTSONY IREO DADA a!!!MAILO IANAO!!!Isika koa tsy manaiky ireny mpamadika
  ireny. Mijoroà dada fa ampy izay FITAPITAKA IZAY a!!!mody ianao dia milatsaka , rehefa tsy
  vitan’ireo izay dia anjaranao ny mandinika fa raha izaho dia efa fantatro ny hatao @’olona tsy
  dia MAZAVA toy itony.
  MITOMBO 2 indray ny JODASY marina hihihiiiiii TRATRA eeeeeeeeee

 4. Manamafy ny maha iray ny Mpikambana ao amin’ny Anklafy ,izay nantintanterin’ny
  Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ireo antso ataony mikasika ny firaisan-kina .
  Ary dia ampahatsiaviny tsara fa izy ary izy irery irery ihany no manapaka sy mandidy izany Firaisana izany ,koa izy no manondro ireo olona ho fidiana..
  Tsy misy mahagaga izany fa ny Rehetra ao anatin’ny Ankolafy na tsy ao anatin’ny Ankolafy aza dia mitolona mba hanafainganana ny fodiana Filohan’ny Firenena RAVAOMANANA MARC eto Antanindrazana mba hiresana io fifidianana io ary indrindra mba hamahana ny sazy mianjady amin’ny Firenena (tsy mahazo mandray anjara amin’ny fivoriamben’ny SADC ,ny UA ny NU..)
  Io fiverenan’ny Filoha , izay anisan’ny vokatry ny fampiarana ny tondrozotra ,dia
  hampivaha ny fahafahantsika fanampiana ara-bola sy ara-techniques avy amin’ireo Firenena efa mivonona ho amin’izany raha vao tody Antanindraza,na ny Filohan’ny Firenena ,ary dia eo no eo ihany dia hahazo ny fankasitrahan ‘izao Tontolo izao Isika Malagasy satria tafaverina ao antin’ny Fikamnan’ny Firenena tan-dalàna..
  Koa ilaina maika dia maika ny fampiarana ny tondrozotra..
  Tamin’ny Fivorian’ny Union Africaine farany teo dia nanizinginzina ny
  Filoha vaovaon’ny UA, Madame ZUMA mba hanamora sy hanafaingana ny fampiarana io tondrozotra io.Alphan’ny 1er avril 2013 !
  Ary dia nahazo baiko entitra ny SADC hampian’ny CIG-M avy amin’ny CPS / UA

 5. Indraindray aho mandinika, fa aleo ireo hiziriziry amin’ny lohabeny eo foana.
  Mieritreritra angamba izy ireo fa rehefa tsy tafavoaka hatramin’izay, dia ho tafavoaka amin’izay amin’io fiziriziriana io!
  Dia tsy mba manontany tena ve ireo hoe : inona no antony tsy nahatafavoahana hatramin’izay nanomboka 2009 ka hatramin’izao ?
  Raha nety io, efa tamin’ny faran’ny 2009 na fiandohan’ny 2010 raha ela indrindra no vita ny krizy

 6. Mazava ny tenin’ny Filoha. Fanina tao ireo izay nikononkonona hiroso amin’ny fifidianana. Tadidio tsara fa izay te-hiroso amin’izany dia contre n’ny Filoha. Boycott no tokony hatao fa tsy hanaiky izay fifidianana à la Françafrik any. Fanontaniana: hanaraka io tenin’ny Filoha io ve ireo mpiara-misôsy ireo? sa hanao toy ny t@ fanaovan-tsonia ny FDR teny Ivato?

 7. Valim-pifidianana mangarahara : Pseudo-referendum 2010, ilay nanova ny teny filamatry ny Repoblika malagasy ary nankatoavin’Ingahy Rakotoarivelo sy ireo namany ( satria tsy nokianinana atramin’izao ) !!

  Source Tananews : Referendum 2010, 1 480 000 DOUBLONS DETECTES sur 8 500 000 électeurs inscrits !!!

  En gros, un peu plus de 17,3 % étaient des faux électeurs ; et ces vrais-faux électeurs, à eux seuls, ils auraient contribué donc à près de 35 % de « OUI » ! Chiffre qui peut dépasser les 50% selon le taux d’abstention ( taux que je n’ai pas en tête) !

 8. Mahagaga fa tsy mba mety tafiditra ao @ forum TIM.org mihitsy aho na manome ny email marina IM-BETSAKA mihitsy aza !
  Sa kosa misy mametra hoe, aza avela miditra ato ? hi hi hi !
  Avy aiza ny olana ? Misy maro mitaraina koa fa mivoajamala vao tafiditra ao !

 9. Mazava marina ny tenin’ny Filoha ! Ampiaro antsakany sy andavany ny tondrozotra !
  8 aprily ny fetr’andro hanatanterahinareo an’izany !

  Tsy hilaza izahay hoe « hitanareo ny varavarana nihidirana, ka tokony ho hitanareo ny hivoahana », fa « hainareo ny nanao sonia, koa dia tanteraho » !

  Ary aza mba lazaina fa « extrémistes » ry zareo ny olona rehefa tsy manaiky mpamadika â ; ary aza mody fanina koa rehefa mametraka fanontaniana mazava ny olona, ka soloina hoe « ndao isika hivavaka » ny valin-teny tokony omena !

 10. Ho an’i DCR,
  Araky ny voalazanao dia anisan’ny zava-dehibe takian’ny tondrozotra ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana, ary mila ampiarina aingana ilay izy ! Ny indro kely, somary diso ny fitenenana hoe raha tafaverina izy dia ho tonga daholo ny famatsiam-bola rehetra avy any ivelany !
  Mifono zavatra betsaka izany hoe Firenena tan-dalàna izany, ary izay no mahatonga ny Prezidà hiresaka « fifidianana mangarahara eken’ny rehetra », ary voalohany amin’izany NY VAHOAKA MALAGASY !!

 11. Ny t@ 2010 iny aza neken’i Kotovelo tsra ary lany sy vitany sonia ilay
   » FITIAVANA- TANINDRAZANA- FIHEMORANA » fa mody napetaka ihany
  ilay fandrosoana fa fihemorana no tena izy, eny fa na dia tsy nanaiky azy izao tontolo izao,
  isika ihany anie ny MISAFIDY NY MAIMBO noho ny FIRAISANA PETSAPETSA ao @’io
  fitondrana BIBY TSY MISY SAINA MBA MANDINIKA FA  » 3 V » no manjaka ao e!
  Tokony mitsotra ireo Jiolahy politika ireo ary mandeha irery RAHA MANAN-KAMBO fa sy
  manao fihetsika tsy mendrika toy izao, tokony ireo MIALA hijerena sy ahatsapany tsara fa
  MIBORIDANA ireo ary tsy misy MPIJERY AKORY RAHA TSY I DADA.
  AMPY IZAO FAHAVOAZANA IZAO DADA FA MBA MANDRAISA IANAO FEPETRA TSARA
  efa miariary koa ny JODASY MANARAKA ka AHIRATO NY MASO e!!!soa lavo ahay hamindra
  ry DADA MALALA, dia tsinjovy ireto vahoaka miandry sy miandrandra MAFY IZANY FIVERENANAO
  IZANY, tsy mitandro hasasarana ,tsy mitsitsy ny ainy sns…… ataoko fa olon’Atra ianao ka ahatsapa
  izany tsara.

 12. io Ranavalona io ve tsy constant ekipan’i constant ihany? na constant mitsy ary: tadidio ny Tim foana no lazaina fa mpamadika kanefa nareo koa mba miaraka aminay ato ihany, samy mpamadika izany isika fa aza mifanaratsy, andao hifanisa ny MFM sy TIM izay manana olona fa tsy be resaka eo dia ho hita eo, fa aza mifanaratsy fa samy tsy nahatafody an’i ravalomanana tsika na ray aza

 13. AOKA TSY HISY HANANTENA NA IRAY AZA HOTENDREN’NY FILOHA RAVALOMANANA IANAREO MPITARIKA NY ANKOLAFY FA EFA FANTANY NY TSY FAHOMBIAZANA MISY AMINAREO,SADY MANAO TOHATRA FIAKARANA BOAY KELY,MISANDOKAIZAY MILAZA HOE NATOLOTR’I DADA, TENA MISANDOKA,SATRIA TSY HANOLOTRA MIHITSY IZY, FA NY TENANY TONGA ETO NY FANTANY DIA AVY EO NY VAHOAKA MANATITRA AZY ENY IAVOLOHA, BOTOZAZA SY MAMY RAKOTOARIVELO ARY HANITRA SY RY MANANDAFY ARY HENRY SY PASTEUR MAMITIANA ARY MANOELA,MAMOTIKA TOLONA,ARY EFA FANTATRY DADA ZANY

 14. Ny probleme anie ry TIM MAMY dia izao e : Ndao hiray hina etsy sy eroa, fa toa pli-vava fotsiny no betsaka .
  Raha mifanena amin’ny malagasy ianao any Paris any, sorena mihitsy satria ny zavatra tonga ao an-tsaina voalohany dia hoe : ifampiarahaba sa samy mandeha samy mitady ???
  Ny avonavona, sy ny fiheverana fa gasy maimbo tsy misy vidiny ka aleo samy mandeha ….
  Izany no iainan’ny gasy rehefa mifanena. Raha ny hoe mba hifampiresaka izany dia MIFAMPITSAPA no atao aloha : Gasy vendrana ve itony sa gasy miavona sa gasy tsy alehany fotsiny izao.
  Ahoana moa no mba hiraisana amin’izany ? Ny GttIdF sy ny Gtt Geneve aza, ny mifampitazana no betsaka.
  Noho izany, ny atao ihany no atao e : manao ny marina – manohana ny ara-dalàna – manala an’i Domelina……….
  Mbola ho ela vao ho tonga amin’izany hoe Solidarité malagasy izany isika.
  wawawawawawawawawawa satria kely dia kely ny finoana !

 15. Miandry ny valin-tenin’i Constance izahay ! MDR na dia tsy tokony hiomehy aza !!

  Aza mody avoaka eto ry zareo izany resaka « SAMY TSY NAHATAFODY » izany â ! Ho raisinay toy ny tsy fahavononana ny hampihàtra ny tondrozotra izany ! Io izany no valin-teny omenareo an’ny Filoha Ravalomanana ??

  Tsy noterena ianareo nandray an’io andraikitra sahaninareo io, fa raha tena fitiavan-tanindrazana marina no nanosika anareo, dia TONTOSAHO SY TANTERAHO NY ASA AMAN-DRAIKITRAREO !!

  Rehefa tsy vonona ianareo dia tsory ny resaka ! Ary raha misy miziriziry tia-hirotsaka, dia tokony hiala amboninahitra dien’izao, fa aza manadala vahoaka sy mamitaka ny Filoha Ravalomanana !!!

  Aza dia manao santazy amin’ny Filoha Ravalomanana, satria fantatrareo tsara fa mbola tsy vonona ny hiteny DIREKTA izy hoe : MIALÀ AMIN’IZAY TAO, AZA MITAKOSINA INTSONY AMIN’NY OLONA TSY VONONA HITADY FAHASOAVANA HO AN’NY VAHOAKA MALAGASY !

  Efa hatry ny ela no fantatrareo ny tiany ho lazaina fa toa mody fanina lava izao ianareo, sa dia tena fanin-javatra MAHA-LASA DOMELINA MARINA ?

  Tsy kilalao ny fiainam-pirenena ; aza atao tsirambina ny hoavin’ny Tanindrazana sy fara aman-dimby !!!

  Impiry moa no natao resaka teto, fa na ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita foana ?

 16. Ny ahy ry zareo dia ity zavatra iray goavana ity no tsy matiko lolo ka tokony ho tonga saina daholo isika malagasy.

  99% ny vola azo amon’ny solintany ao MADAGASIKARA dia tadiavin’i TOTAL alaina daholo izay nisy fotoana tsy nandoa hetra tany Paris nefa nahazo tombiny Amina Millions.Ny 1% an’ny rabitro sy ny ny FAT dia kaontio firy ny an’i Bemafohy ohatra ahy.
  Fanananao izao ve alain’ny olona dia ho ekenao??? Ahoana hoy ny TOTAL raha alaintsika daholo ny solintany any aminy, dia hanaiky ve izy???
  Isika dia tokony hitovitovy amin’i Oman na Brunei ireny na TAiwan dia lasa folo gisitra satria vendrana i DJ.Fa isika koa no tena loza raha tsy manohitra.

 17. ho hita eo e! zay iray lany amin’ny fifidianana na ny tim na ny mfm,mandatsaha nareo dia ho hita eo et

 18. zany mamy rakotoarivelo sy ny mfm ary ny teza sns dia tsy ho hita ao anaty lisitra mihitsy, aleo ary maka an’i satrobory satria iny somary adaladala, fa retsy miseho ho hendry nefa tsisy saina be mits, saika adino le manoela ndatilahy iny koa be tatasika be

 19. Tsy hanome fanampiana ara-bola sy ara-techniques ireo mpamatsy vola (BM ,FMI ) sy ireo Firenena nanao izany talohan’ny taona 2009..
  Ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia manome toky azy ireo ka :
  -ho hankasitrahan’izy ireo ny maha -fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara.., satria niverina eto ANTANINDRAZANA ilay Filoha nahongana..
  – ho vahana ny fanampiana rehetra..
  Ny fiverenan’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia midika fa vita ny fampiarana ny totondrozotra..

 20. Fanontaniana iray indray ary !

  Mifono inona marina ry DCR no tianao lazaina amin’ilay hoe : « Ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana Marc dia midika fa vita ny fampiarana ny tondrozotra » ?

  Tafaverin’izy, kanefa ataon’ny sasany « résidence sy déplacements surveillés » tahaky ny mahazo an-dRamatoa vadiny, dia tanteraka noho izany ve ny tondrozotra ?

  Iza no hilatsaka ho fidiana amin’izay fifidianana tsy hisy akory ? Ny foza sy ny namany ihany !

  Io dia ho fati-atoka iray lavaka ho an’ny vahoaka ! Hitohy ny tetezamita na dia mody be taraina aza ireo mahazo 2500 $ isam-bolana ! Sa tsy izany ry zareo ao amin’ny CENI-T ?
  Ny FFM mbola tsy nahazo ny anjarany koa !

  Voa dobla toy ny akoho ny vahoaka ê !! Mihemotra ny fifidianana voa ! Aroso ny fifidianana voa, satria jonoina amin’ity hoe « Si j’aime » izay lazaina fa manarapenitra ity !

  Moi, zème pas !! Ah, sagem pas di tou !!

 21. Mazava ny tenin-dRaiamandreny: mitaky ny hampiharana manontolo ny tondrozotra,ka lehibe sy voalohany indrindra ao anatin’izay tsy mbola tanteraka ny fiverenany.Fandaniana andro sy herin-tsaina ny « ka raha izao dia ahoana », « tsy aleo ve efa manao toy izao na toy izao ». Ny fanontaniana tokana ho valiana dia ity: « matoky ny tenin-dRaiamandreny sa tsia? ».

 22. Le retour/ la présence physique du Président RAVALOMANANA MARC au Pays sont des preuves tangibles qui attestent que la mise en oeuvre et l’application de la feuille de route ntégrale -réclamée par l’UA lors de son dernier sommet -sont achevées et qu’une nouvelle transition peut se mettre en place pour préparer les élections…
  Questions : cette nouvelle transition (présidence ,gouvernement ,cst , ct..) acceptera-t-elle le cenit , le ffm mi en place par le bon vouloir de rajoelina ,cmprenant dans leur majorité des hommes proches et redevables et obligés de rajoelina ?
  l’UA a intimé la SADC assistée par le CIG-M du CPS / UA de faciliter et d’accélérer cette mise en place de la feuille de route , qui doit être effective au plutard le 1er avil 2013 !…

 23. Ne faisons des scénarios de science-fiction :
  Le Président de la République RAVALMANAA MARC en rentrant au Pays recouvre sa liberté totale et ceci signifie que les conditions de scurité publique , d’apaisement sont rétables..!
  Il est évident et mêmeinévitable qu’il aura une sécurité élevée..assurée par la SADC..
  Le Président RAVALOMANANA MARC par sa présence constitue la caution pour la communauté internationale en quielle donne sa confiance au Président de la république et et la reconnaissance légale du Pays..
  Les conséquences pratiques de cette présence du Président de la République au Pays gêne et n’enchante pas certains …

 24. Constance angah no betsaka any????
  Izaho indray aloha dia olon-tsotra tsy azo FITAHANA lava toy izao e!!
  olona afaka ny aty fa tsy mila fepehezina, fa atsy ho atsy aho izaho ihany no hanangana
  ANTOKO MADIO MANGARAARA SY MANARA-PENITRA HO AHY SY IZAY MITOVY FIJERY AMIKO.
  IZAY MIBILILA2 ka mitady hafahafa fandeha? tonga dia VOATSOKA .
  Mahonena ilay toe-tsaina mivadibadika mandreraka ity ka aleo TSY MIDITRA LALINA.

 25. « Raha misy ny fitsidiham-paritra ataonareo hoy izy dia tsarovy fa noho ny politika ankapoben’ny ankolafy Ravalomanana izay mahaliana ny vahoaka, noho ny tsy fahampian’ny vaovao any amin’ireny faritra ireny dia tonga maro izy ireny. »

  Mazava aminareo ve io ry Mamy Rakotoarivelo sy Pierrot Botozaza ?

  NO COMMENT

 26. Gasy io e ! Misy indray ny olona ho enjehina. Toy izao no nahatonga ny HAT hanongana sy hamono olona. Tarihina amin’ny Fanenjehana sy Fanaratsiana RAHA VAO MISEHO HO MAHAVITA AZY;
  Koa misy mankaiza amin’ny FANEJEHANA nahazo an’i Ra8 sahady izao ?
  Rehefa tsy eo indray Rakotoarivelo dia hoe Tamin’ny andron’i Rakotoarivelo toy izao sy izao nefa, ajedak’i Domelina toa tsy misy mahasahy mihetsika intsony fa MANARAKA izay tian’i Domelina atao daholo.
  Mbola tsy tapitra izany ny FITARAIANANA ETSY SY EROA RA-LAZALAZAO A !
  Hitaraina misimisy kokoa rehefa tapitry ny vazaha ny harena ao Mkara ao. Ny karana sy ny sinoa indray no ho andrianina .
  Esory Rakotoarivelo sy izay tsy lanin’ny vavoninareo dia soloy an’i Lili indray e !

 27. Ka ny olana anie ry Njara dia tsy eo @ fitanana fotsiny ihany e. Fa i MAGRO mohitsy no lasa atao fitaonavana hanohanana an’i Rajoelina. Ireo mila seza raha te hila seza , mahazo mandeha anie, toa an-dry Yves aimes sy Raharinaivo. Fa ireo tsy mandeha kosa dia toa manao izay sitra-pon’i Rajoelina
  1) Manaiky azy ho filoha
  2) Tsy manao hetsika rena hanoherana
  3) Tsy mamaly eo anatrahan’ny tsy fanantanterahana ny tonbdrozotra
  4) miara misaosy
  5) Mitady haka ny toeran’i Dada
  6) Manakana ny vahoaka tsy hihetsika
  7) Manamora ny asan’i rajoelina sy ny forogony
  8) Manakana ny fifadraisana misy eo @ filoha Ravalomanana sy ny vahoaka (satria tsapa fa tsy tonga any @ filoha ny tena vaovao sy zava-misy)
  9) MANILIKA ireo tena mitolona
  10)Mamahan-dalitra vahoaka @ resabe sy fivavahana

  Izany rehetra izany no mahatoga ny olona manotany tena hoe : izao no tena manakana ny fiverenan’ny filoha ? Sao dia misy dikany tampoka ilay vava navoakan’i Goldblatte hoy misy olona ao @ ankolafy Ra8 manaiky ny tsy fiverenan’by filoha alohan’ny fifidianana ?
  Aza hadino fa samy manao izay tratra ihany koa na ireo eny an-kianja na ireo eto @ forum. Tsy an-kijery tarehy io fa rehefa tsy mety tokony ho sololina. Izao manao hoe tokony ho soloina ireo mpitarika ny ankolafy.
  Farany, araka ny hevitrao, inona no nahatonga ny filoha hametraka fepetra hoe raha tsy tonga any aho dia tsy misy fandraisana anjara @ fifidianana ? Satria fantany fa ao @ ankolafiny io no misy mitady hametrka azy any ivelany nefa hampiasa ny anarany eto dia ahazo ny seza..
  Noho izany,  » tsy lanian’ny vavoniko » hoy ianao, dia mba jereo @ saina tsy miangatra, nandroso ve ny tolona ? tanteraka ve ny nagatahana ?

 28. MBola nana mafy koa dada fa : » IZAY MANDEHANDEHA ANY DIA MANDEHA @ TENANY IRERY »
  MISY ANTONY LEHIBE IO AMIKO ary MAZAVA TSARA MIHINTSY!!!!
  mandeha @ tenany irery izay mbola milingitra @’ilay fifidianana raha mbola tsy tonga DAAAADA!!!!!!

  Ary izaho ihany no tsy tiana an!ahoana ny tsikerako no…????Botozaza sa kotovelo??za mahatanty e!!!

 29. Izao ry zareo an!

  Ho avelantsika ve i TOTAL haka ny solintanintsika?
  Tsia
  Ho avelantsika ve ireo vahiny sasany haka ny vatontsika?
  Tsia
  Ho avelantsika ve ireo tsy mahatahotody haka ny bois de rose antsika?
  Tsia
  Ho avelantsika ve ireo be vola haka ny ombintsika?
  Tsia
  Ho avelantsika ve ireo mpanotra haka ny huiles essentielles fananantsika?
  Tsia

  Raha toa ka sanatria ka eny ny valiny dia mba aleo koa izahay mba haka ny anareo.Ny collection anay ato mbola tsy ampy RAV4 na Quashqai.Mangina loatra ny Masérati.

 30. Misaotra aloha @ valiteninao tsy mba misy agressivité, fa milamina !

  Tsy hanao toy ny sasany aho ka miseho ho Hampianatra toy ny voalazan’i Celestin, fa ny zavatra adinontsika indrindra eto dia izao :

  Dinidinika sy Tafatafa anie no atao eto fa tsy hoe hanoro hevitra an’iza na iza e !
  Tsy anjaran’ny Mpitafa sy mpidinika eto akory no MIBAIKO izay tian’ny Mpanao politika atao. Rehefa tsy manao ny zavatra tian’ny SASANY ho atao mantsy ny Mpitarika dia hoe tsy mahavita azy na MIARA MISAOSY @ mpanongana sy ny sisa.
  Resaka fanodinana ny sain’ny rehetra ireny, fa tsy olona adala akory hoy aho ireo mpitarika ireo, ka tsy hanfantatra MISIMISY KOKOA noho izay BE RESAKA SY BE KLE eto.

  Noho izany, raha izaho, dia mba tokony ho tsaroina ihany koa, fa dinika no azo atao eto, soso-kevitra ihany koa raha ilaina, fa ny tena marina dia ny mpanao politika no mahalala misimisy noho ny rehetra eto.

  Tsy ary hitovy daholo ny fisainana, kanefa kosa : NY FIRAISANA no hery Hita izao fa ireo enjehina sy aratsiana ireo no henoin’ny vahoaka sy ny PRM Ravalomanana, ka nahoana no mbola misy manavaka ihany, fa tsy ny firaisana no ilofosana ?
  Raha misy tsy mankasitraka ireo Mpitarika ireo,
  MBA ANGATAHINA IZY HIROTSAKA , dia ho hita eo na ho eken’i Dada toy ny anekeny an’ireo Mpitarika ankehitriny ireo izay miseho azy ho tena mahay !
  Am-bava omana, am-po miherotra e !

 31. Mangarahara ve ?
  Un SITE WEB

  Le Congrès de la Transition dispose désormais d’un site web pour véhiculer les informations relatives aux activités de l’Institution. Ledit site web qui est réalisé grâce au projet « Appui à la relance institutionnelle, a été officiellement présenté hier à Tsimbazaza. « Les objectifs sont : donner des informations sur l’historique, les fonctions et les membres du Congrès de la Transition, rendre accessible les lois votées, les procès-verbaux des débats, les résumés des travaux du Congrès et permettre aux citoyens de communiquer avec les membres de l’institution et réciproquement ; invitant ainsi les citoyens à donner leur avis sur un sujet qui fait l’objet d’un débat parlementaire », a souligné le président du Congrès Mamy Rakotoarivelo. A noter que le site web du Congrès de la Transition a été réalisé grâce au soutien du gouvernement français dans le cadre du projet « Appui à la relance institutionnelle. »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *