HMF : TSY MBOLA HIVAHA AORIAN’NY FIFIDIANANA NY KRIZY

IMG_7209Tontosa tetsy Antsahamanitra androany ny hetsika fanompoam-pivavahana nokrakarain’ny HMF izay notarihin’ireo mpitarika izany. Ireo vahoaka zanak’i Dada dia namaly ny fanasana nataon’ny Hmf teny an-toerana. Toy ny mahazatra dia taorian’ny vavaka dia nisy ny fanambarana nataon’izy ireo. Voalaza aoa anatin’izany fanambarana izany fa natao ihany ny hangina manolona izay lazaian hoe famoahana ny firenena anaty krizy kanjo nahatsiaro ho diso eo anatrehan’Andriamanitra sy ny mpiray tanindrazana raha mangina manoloana izao hantsana mangitsokitsoka nilatsahan’ny firenena ary mbola kasaina hitondrana azy. Feno fitaka hoy ny Hmf sy lainga ny fitadiavam-bahaolana rehetra natao sy mbola izorana ary dia samy sondriana ao anatin’izany avokoa isika rehetra. Izany hoy ny Hmf no itenenanay indray hoe aza mety ho fitahiana ianareo, ny fikambanana amin’ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Amin’ny maha mpitodnra fivavahana anay hoy ny Hmf dia sahinay ny milaza fa mbola tsy hivaha aorian’ny fifidianana ny krizy ary hisy krizy vaovao ho mafy noho izao, raha mbola feno tsy fahamarinana izao no hamahana azy ity.  Izany hoy izy ireo no hamohanay ny antsoina hoe topimaso itadiavana ny fahamarinana hanairana ny sain’ny rehetra hahatsiaro fa efa nivoaka ny làlan’ny fahamarinana ity famoahana ny firenena anaty fahasahiranana ity.  Nambaran’ny Hmf ihany koa fa tsy misy fitoniana eto ary tsyhisy mihitsy izany raha mbola ekentsika sy ankatoavintsika ny fomba maloto miorina amin’ny tsy fahamarinana heo hanomanana ny fifidianan syhanaovana fampihavanana sy famontsorankeloka. Mikasika ny Ffm dia namafisin’ny Hmf fa tsy hanaiky na oviana na oviana izy ireo.