Maloka ila ny Ankolafy…

mamy mamonjy2Tsy hiresaka filma vita gasy, na baolina fandrebirebena ny vahoaka amin’izao fahasahiranana lalina manjo azy izao, fa dia hiresaka ny politika anatiny ny Ankolafy Ravalomanana.Vao omaly ny omaly ny filoha Ravalomanana no nanatintrantitra  ny tokony hiraisana hina’ny mpanara-dia azy.
Indro  ny ampahany kabariny tamin’izany : »  Miraisa hina ianareo hoy izy (…) ny firaisankina hoy izy dia zava-dehibe ka manomboka izao dia miantso anareo ny tenako hiray hina(…) ary mba hifanaraka tsara amin’izay lanin’ny besinimaro. Aza voan’ny fakampanahy misaratsaraka na hizaraza(…)  Mila miray hina isika hoy ny filoha Ravalomanana Marc . Raha misy hoy izy olona milaza fa mahavita azy, dia avelao izy ho any fa tsy lasa lavitra. Rehefa tsy eken’ny rehetra fa indrindra ny Ankolafy Ravalomanana dia ho hitan’ny havany eo ireo(…)Samia manaraka izay toromarika ary miray hina tsara na ny lehibe na ny mpitarika na ny vahoaka(…)Rehefa miray hina isika dia mahavita zavatra ary mijery antsika izoa tontolo izao(…) hita tokoa amin’izao fotoana izao fa miray hina tokoa ianareo(…)Aleo hoy izy any ny sasany izay somary maningana sy mihevitena fa misongadina(…) Aleo ihany miaraka amin’ny besinimaro fa tonga amin’ilay fitenena hoe ny mitabe tsy lanin’ny mamba ary ny akanga maro tsy vakin’amboa(…)Hita hoy izy ary tsapako fa miray hina tsara ianareo. »

Raha ny kabary heno teny kianja ny sabotsy ihany, dia nanamafy fa tsy hisy solon-tenan’ny Ankolafy Ravalomanana handray anjara amin’ilay Baolina kitra karakarain’ny Malokila,  » rehefa natao ny tsanga-tanana tamin’ny fivoriana « sommet » dia lany zato isan-jato fa tsy handray anjara amin’ilay hetsika io ny ankolafy Ravalomanana » hoy Imanoela. Io izany ilay nolazain’ny filoha Ravalomanana fa hevitra neken’ny besinimaro ka tokony harahina.Gaga anefa ny mpanara-baovao fa mbola nisy ihany nanivaka, hita nandray anjara tamin’izany ihany ny Ct Guy Maxime Ralaiseheno, ny nampitolagaga ny maro aza dia mbola nilahatra ho « tanakavanan » ‘ingahy Rajoelina Andry ihany koa ny Talen’ny Kabinetran’ny Mamy Rakotoarivelo.Miseho lany sahady ve izany fa misy tsy manaiky ny baiko omen’ny filoha Ravalomanana?

Guy Maxime

13 pensées sur “Maloka ila ny Ankolafy…”

 1. Inona hono no tian’izy ireo hambara amin’izao fandavana ampahibe maso ny teny nifanomezana ary nifampierana ?
  Sangisangy ve izao sa hanihany sa fanahiniana miseho ho tsy firaharahiany ny hevitry ny maro ?
  Niavaka hanao inona ?
  Na inona na inona no anton’izao fampisehoana fandavana , nahoana no tsy misitaka ,miala ,ary raha tena olona manana ny hasiny dia tokony hanazava ny antony fa tsy miandry fotoana toa izao vao sahy maneho ny heviny ireto izy , sa kosa tena fitia
  hanankorontana sa lasa nety ho andevon’ny putschistes ka hataony fiasana hifandona aminny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ,voasariky ny putschistes tamin’ny vola be..?

  Itony no atao hoe mpanao polifika sy mpitaty ra kena ! Tsy manaiky manaraka ny sori-dàlana nomen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , sa teritery ny Ankolafy ka tsy hafahan’ny hambo mivelatra ,sa tsy mitana ny toeran ‘ny mpitondra !
  Ny Mpikambana ao amin’ny Ankolafy dia
  -mankatoa ny politique générale n’ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay midika hoe :
  famerenana ny ara-dàlana ,ny rariny sy ny hitsiny eo amin’ny Firenena sy eo amin’ny Fanjakana, ka ho Firenana tan-dàlana i M.skara , ary hiaina ao anatin’ny démocratie ,izay mitandro sy miaro ny fahafahana rehetra mikasika ny fiainana , ny fifandraisan’ny Malagasy
  -fampandrosoana ny Firenena ara-toekarena ,ara-tsosialy , ara-pahaizana sy araky ny technologie
  -fanatsarana aingana ny toe-piainan’ny Malagasy.
  Izany miankina amin’ny Fahendrena ny herin-tsaina , ny fierzahana sy ny fahavononan’ny Malagasy hanavotra ny Firenena mba hitovy tantana amin’ireo Firenena maro ,izay maniry ny hivohantsika amin’izao kirizy izao ,izay araraotin’ireo tia tena ,tia vola ka anadinoin’izy ireo ny Tolona sy Ezaka ataon’ny Malagasy..
  Ny firaisambe ny Firenena eo amin’Izao Tontolo Izao (communauté internationale ), ny SADC , ny UA ,ny UE ary ireo Firenena lehibe (USA …) no hanampy Antsika hanantotosa sy hanantanteraka izany fanarenana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy ara-tsaina sy ara-batana !

  koa izay fisehosehoanan’olona telo miaraka amin’ny putschistes ve dia hahavita inona ?

 2. Voaray soa aman-tsra ny baikon’ny filoha Ravalomanana saingy misy ihany ireo maningana. Aoka ho fantatry ny maro fa tsy mora ny miresaka izany eo @ mpitarika ary tsy voatery ireo eritreretina fa « sadasada » ireo no tena manaitra. Nilaza matetika teto @ resadresaky ny mydago foana aho ny @ fanilikiliana miteraka fisaraha ary ny fandraisam-panapahekevitra tsy nifampierana na koa ny tsy fanaona hetsika…. Niova ihany anefa izany taty aorina saingy mbola tsy tonga lafatra.
  Averina indray fa ny firaisakinan’ny legaliste, pro-Ravalomanana, ary ANGAMBA ihany koa, angamba hoy aho, ny Anti-Rajoelina no hamerina ny firenena @ laoniny. Ka anjaran’ny tsirairay no mandinika.

 3. Resaka efficacité, crédibilié : nampiseho ny « nullité  » ‘ny aloha ny mpanao politika, na niavana na tsia dia niveau 0, ds tous les domaines
  asakasaka izay mbola mino an’reo

  Resaka foot : nampihomehy laotra, misy baobab kely miazakazaka, sady « ventru no v.. du « 

 4. Inona no mahagaga??vao2 angah ilay fisehon-javatra??
  izay maharitra ihany no vadin’Andriana. Mbola miasa Andriamanitra e!
  Aza misy gaga raha mbola tsy tafa ny tolona fa mbola manavaka ny VARY SY TSIPARIFARY A-tra.
  Aza matahotra koa fa efa henon’A-tra ny vavany teo @ Magro fa  » FADIN-DRAZANAY ny mamadika
  tanindrazana sns ». Avelao handeha izay tsy tamana fa , Tsy nahandry andro Zoma anie hono no tsy
  nanirian’ny NIFIN’AKOHO e!!Mahereza ry vahoaka fa A-tra tsy andrin’ny sasany ………..

 5. Aoka ho tsiarontsika fa ireo olona tena nahatokisana ny Filoha (araka ny fahitana ) no
  no maro namadika azy : sylla , rajemison ,héliana teto Paris niaraka tamin’i émile vazaha ary nampian’i zoarimihaja ( secrétaire généraln’ny tim tamin’ny 2007 )..dia azo sarihana toa and’injivason..
  Mbala mety misy mitapisaka ao ,fa ny fahaizana misolelaka sy milelaka moa dia manavanana ny Malagasy..
  Anjarantsika tsirairay manana andraikitra ao amin’ny antoko no maody sy malina ary miahiahy…
  Izay tsy maody..tsy ela velona.
  Aoka hitandrina sy tsy hanome fitokisana….maimaipoana..! Satria tambazana ny olona ary tsy maharesy ny fakam-panahy raha mahita volabe sy mena miraviravy..!
  ny fahasahirana ve no antony sa ny fitiavana mamingana( ho hitan’ialahy ny hanaovako an’ialahy hafa ny fandrahonana raha ka vehivavy no hampitandremana ), sa mba te hilatsaka ho vidiana satria any amin’ny mpanongam-panjakana dia mihevitra ireto tanalahy fa ho mora voafidy !
  Izay ny fositra eto amin’ny fiainana politique , ny fiovaovana loko ,fiovan-kevitra…
  Izany no dikan’ny fanaovana politique ho an’ny maro : miova loko !
  Tsy adala na vendrana ny mpifidy…fantatr’izy ireo ny akoho tamana n-trano niara-nitsindroka taminy !

 6. tsy dia misy commentaire azo hatao loatra fa izay aloha ny zava-misy dia raisina @ zay azo hipositiver-na azy e!tsy maintsy misy fona ny maningana tsy maharaka fivoriana fa rehefa vitsy an’isa izireo dia tsara izay e!ny fitiavana an’i dada no zava-dehibe!

 7. Michel
  lol
  latsaka koa aho @’ilay hoe: »bingo ve domelina io e? » MDR
  Tiako be daholo ny zanak’i Dada, FENO FITONIANA tsara, Mahafinaritra rehefa mahay
  manaja tena toy izao daholo.
  MITOHY NY TOLONA e!!!

 8. tsara izao e,mipoipoitra daholo izay tsy tan dalana,any am foza no mety am ry zareo ireny;izy ary efa matavy hatoka be,foza eee

 9. zafy a assisté au match de foot fairplay cela va bien au sit-disant chantre autoprocamé de la reconciliation..
  Mais avez-vous zafy une fois au Magro ?

 10. Ny mpaznao gazety ao amin’ny radio rindra ve mpitondra ny tenin’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC sa mpitsikera ny hetsika izay ataon’ny Ankolafy sa mpanlon-tsaina ka manoro izay tokony ataon ‘ny Ankolafy..
  Tsy mety ny mampifangaro ny fanaovana paolitique sy fanaovana gazety..satria tsy mijery madio sy tsy miangatra..ka mahasosotra ny mihaino ny balamizana , ny rindra-kevitra..sy ny fanomezam-baovao..
  Tsy itako koa ny antony ilaazan ‘ny mpanao gazety izay teny na kabary nataon-dRanona ,nefa ty Ranona nanao kabary mbola hanao ny kabariny..
  Vokany : indroa lazaina ilay kabary :
  –ny ataon’ilay mpanao gazety ,izay milaza fa manao famintinana
  –ny tena kabary ataon’ny tompon-teny..
  Tsy mandany bande audio ve io fomba io ?
  Ny radio rindra dia miseho ho be saina mikasika ilay lalao baololina fairply..
  Aminay tsy mety iny fihetsika iny satria izay nilalao teny dia nanaiky nampiasain-drajoelina nanao publicité ho azy..
  Mba araho moa ny filamatra é ! ary fadio amin’ny fotoana toa izao ny misababaka..!
  Hajao ny hasin’ny Ankolafy sy ny toro làlana nomen’ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay mananatra mba hiray hina..!
  Fehezo ny Ankolafy ary hamafiso ny statut sy ny discipline mitandro ny herin’ny Ankolafy !

 11. oay le anon’an???!!!

  De azo sary miaraka amin’ny Augustin Andriamananoro
  ny fotoana fotsn ve no tsy nisy, sa tsy azon cameram : sao nisy shot niaraka t@ ilay bandy lehiben’ny Tanora Gasy Vendrana anaty football iny

  Ny tany Johannesburg mbola natao MALOK’ILA BE ihany koa omaly alina: ny mpams sy ny Coks no miakatra nocture en privée,
  SANATRIA
  tsy ny première dame du président ELU no forcer-na antsokosoko ho eto Dago @ fomba MAIZINA sy COCHON
  na dia
  mangovitry ny taotra ny VAHOAKA aza nareo HAT reo!
  ___

  Aoka etsy ra-GUY…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *