RAHA TSY AVELANAREO HODY I DADA DIA TSY HANOLOTRA KANDIDA IZAHAY

dada_New1Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tenyamin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc. Toy izao raha fintinina fohy izay hafatra nampitainy tamin’ny vahoaka izay. Isaorana hoy izy ianareo tsy kivy tsy ketraka na eo aza ny orana. Tsy mampaninona anareo izany satria tolona no ataontsika. Tsy mampaninona antsika na orana misasa na danik’andro. Hita hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa mitolona ary vonona hiaritra haramin’ny farany inareo. Hita tokoa amin’izao fotoana izao fa miray hina tokoa ianareo. Aleo hoy izy any ny sasany izay somary maningana sy mihevitena fa misongadina. Aleo ihany miaraka amin’ny besinimaro fa tonga amin’ilay fitenena hoe ny mitabe tsy lanin’ny mamba ary ny akanga maro tsy vakin’amboa. Hita hoy izy ary tsapako fa miray hina tsara ianareo. Jereo  tsara ny fampisehoanareo fitiavana tamin’ny Neny Lalao. Narary Bebe Razay tsy salama izy hatramin’izao. Maika dia maika mihitsy i Neny ho hody kanjo voasakatsakana ary na dia efa tao amin’ny fiaramanidina aza dia tsy afa niala mihitsy. Tsy navelan’ny vahoaka Malagasy hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa nitaraina izy ireo ary nilaza fa tsy rariny ary tsy mety amin’ny fomba Malagasy ny fihavanana Malagasy izany. Tonga amin’ilay fitenenana hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Nefa hoy izy Bebe Razay tsy salama izao dia tsy nisy kely akory fitiavana. Miraisa hina ianareo hoy izy ary tsy hangina mihitsy fa samy miteny daholo na tamin’ny radio na televiziona, na taiza na taiza.Na dia eo aza ny fahasahiranana tamin’ny tondra-drano, rivodoza tany Atsimo dia niantso avokoa hoe avelao hody i Neny. Misaotra betsaka hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa na ny Troika aza dia tsy nangina na nanao araka izay azo atao. Ny firaisankina hoy izy dia zava-dehibe ka manomboka izao dia miantso anareo ny tenako hiray hina,  ary mba hifanaraka tsara amin’izay lanin’ny besinimaro. Aza voan’ny fakampanahy misaratsaraka na hizaraza. Henoko avy aty hoyizy fa miaramientana ny vahoaka ao amin’ny Magro miaraka ny any amin’ny faritra, ny any ivelany, hanampy ireo traboina any Atsimo. Misaotra ry vahoaka Malagasy hoy ny filoha Ravalomanana Marc, fa henikaja sy voninahitra ny movansintsika ankehitriny. Naneho fitiavana ianareo hoy izy ka niara nirona nanao izay fanampiana ka nahavory vola omena ireo mpiray tanindrazana amintsika tra-boina any Atsimo. Aza manody hoy izy ny mahazo azy ireo, satria eo ny tsy fisian’ny fotodrafitr’asa ka vaky ny fefiloha Fierena, tsy nisy ny fanamboarana, na fanatsarana ka tsy nahagaga raha tondra-drano. Mila miray hina isika hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa raha tsy izay tsy hanampy antsika ny firenena hafa, ary diso ny fiheverena fa tsymila ny fanampiana avy amin’ny  firenena hafa  isika satria tsy ahahavita tena irery isika. Tsia hoy izy fa diso izany. Ny 85%n’ny fanampiana an’i Madagasikara dia avy ivelany. Ny zavatra iray tiako hamafisina aminareo hoyizy dia mila tony ary milamina ianareo satria tsy misy fanehoan-kevitra ho vanona mba ahafahan’ny vahoaka misafidy izay ho fidianatsara raha tsytony. Tsyho ela hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia hiroso amin’ny fifidianana isika. Rehefa atao ny fifidianana dia tsy maintsy maneho fahendrena ary maneho fiaramientana indrindra ny maneho firaisankina isika. Efa nilaza ny tenako hoyizy fa tato amin’ny Ankolafy , tamin’ny mpitarika fa tsymisy manolotra ny tenany na manendry olona raha tsy tafaverina i Dada. Raha misy hoy izy olona milaza fa mahavita azy, dia avelao izy ho any fa tsy lasa lavitra. Rehefa tsy eken’ny rehetra fa indrindra ny Ankolafy Ravalomanana dia ho hitan’ny havany eo ireo. Namafisiny fa manao izay azo atao ny tenany any ivelany any. Milaza aho ny filoha Ravalomanana Marc fa raha tsy avelanareo hody dia izahay tsy hanolotra kandida. Samia manaraka izay toromarika ary miray hina tsara na ny lehibe na ny mpitarika na ny vahoaka. Rehefa miray hina iska dia mahavita zavatra ary mijeryantsika izoa tontolo izao.  Ny tenako hoy izy dia efa nilaza fa izahay dia manaraka tsara ny tondrozotra ary tsymaintsy tanterahina izay voalaza. Tokony hotanterahina avokoa izay teny nifanomezana sy voasoratra. Ianareo ato amin’ny Magro hoy izy dia sehoy ny fahendrena fa orana mikija aza tsy mampihotsona. Tsy miantsy mitady ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy isika fa tsy tombontsoan’olon-tokana. Hamafisiko hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa tsy azo n’iza vidiana, na ohatrinona i Dada. Ianareo tokony hatoky ahy ary izaho mahatoky anareo. Nambarany ihany ko afa mivory ao Pretoria amin’izao fotona izao ny Troika. Noho izany dia mila mahatoky azy ireo isika.

21 pensées sur “RAHA TSY AVELANAREO HODY I DADA DIA TSY HANOLOTRA KANDIDA IZAHAY”

 1. Aoka hivavaka mandrakariva …Ary hatoky sy minno Sarotra ny lalana diavina Kanefa Mino fahaiinaNNNNNdriamanitra ny zavatra rehetra

 2. rehefa tsy tsy hamokatra izy ity tsy aleo ve na adaboka ny tolona na mihetsika mahery vaika amin’izay e ? rehefa tsy mody ianareo mianakavy dia faly izy, rehefa tsy maolotra kandida ianareo dia faly izy, manaraka tondozotra ianareo dia faly izy, miray hina ampilaminana ianareo dia faly izy, mivory ny troika dia faly izy, mivory omer dia faly izy.
  Hatramin’izao dia any aminy foana ny baolina. Izao tontolo izao tsy manampy afatsy izay mivondrona ka miady.

 3. Manakaiky ihany ity ny fotoana @ fifidianana , ataon’ny foza foana io na hisy kandida hatolotra isika na tsy hisy e dia ahoana ny tohiny

 4. RAHA TSY AVELANAREO HODY I DADA DIA TSY HANOLOTRA KANDIDA IZAHAY
  (9 mars 2013by Solo Razafy*)

  TSY MAHAVOA IZANY RESAKA IZANY ,satria TSY HO HASIAN I Rajoelina sira ,ny tetiny dia
  Mitohy ny tetezamita ary izy ny filohany rahatsy raikitra ny fifidianana.
  raha sty misy candidat avy @ mouvance Ravalomanana tsy olana ho an Drajoelina izany ARY HAMORA NY HALANY AZY .

  KA HOY AHO , a bas rajoelina , AMBANY RAJOELINA, ATSONGOLOHY I RAJOELINA ? a bas rajoelina,.

  @ 16 mars hoy ny namana eny la Bastille.

 5. Henoy in-telo na in-efatra raha kely io tenin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC io ! HENOY ,hoy aho.hafa ny mihaino mivantana !

 6. ELAS MARINE NY ANARANAO – MIARAKA AMIN’ANDRIAMANIYTA TSY MAINTSY MAHARITRA – TSY MISY ZAVATRA HAINGAKAINGANA IZANY AMINY. MAHARETA RE E!

 7. Ahitsiko!
  Ataovy hoe: tsy hanolotra kandida izahay raha tsy tafody i Dada.
  Fa ity “Raha tsy avelanareo“ ity ohatra manome fahafahana lehibe an-dry zareo.

 8. Aleo andriamatoa filoha ilay strategie hafa ,fa tsy izany tsy hanolotra candidat izany a!tena mangataha fahazavan tsaina amin’Atra hahafantaranao hoe misy amin’ireo olona mitonona ho mouvance nao ireo anie ka manakana am heriny rehetra ny fiverenanao e!mampahery anareo mivady hiara mivavaka ,hiara hidera an’i Jesoa Kristy am zavatra rehetra,fa Izy no mitazona ny zavatra rehetra am teniny.mahereza fa mivavaka ho anareo izahay.

 9. Avelao hianjaanja ho hitan’ny havany eo ry dada rehefa tsy IANAO a!!
  Ianao no TAKIANAY fa raha ny ankoatra anao dia …..aleo tsy msy toy izay solonify,
  sady IZA ???MBOLA TSY TERAKA ILAY HISOLO ANAO DADA a!!!
  Manantena koa izahay fa efa misy tetika hafa voahomana any ho any ry dada??ary aza lazaina anay
  akory raha izay FIVORIANA LAVA TSY HAMOKATRA NA TROIKA IO NA SADC fa be safara fotsiny tsy
  hitondra inona akory.Manantena tetika hafa izay ry dada fa tena efa trotraka.
  Dia manantena fahombiazana hatrany @’izay kasaina rehetra eeeeeeeeeeeeeee

 10. Dia tena kivy tokoa aho mahita fa fivavahana no hitan’ny sasany resahina eto nefa ity ny firenena efa 4 taona izay no milentika, sa sitrapon’ilay Anidriamanitrareo izany ? Tena mahakivy satria tsy mandry ilay toe-draharaha @ fo sy saina matotr amihitsy isika fa manisy raesaka A/tra foana izay tsy ahafana mihetsika mihitsy.
  Any amerika atsimo ohatra ny olona dia tena lalim-pinoana @ zavatra izay ataony, ary tena manao izy ireo, ohatra tompopn-daka eran-tany @ fanatanjahan-tena, fanamboarana orinasa sns.. fa isika dia miantso an’A/tra mba tsy hihetsika… Sa dia izany no tena fanimbazimbana, tsy izay manao tompoko tompoko tokoa mantsy no hiditra @ fanjakan’A/tra.

  Mila asa ny famerenanany ny filoha Ravalomanana. Aoka izay ny kombaka ambava.

 11. Ary aiza @ ilay antson’i Dada hoy aho ilay hoe :RAHA TSY AVELANAREO HODY I DADA DIA TSY HANOLOTRA KANDIDA IZAHAY »
  Ohatry ny te-hamono tena izany izay niteny izany, fa tena manadamina ny maro izany satria ny filoha Marc Ravalomanana irery no tena andrandrain’ny olona, Tsy milatsaka anefa izy izao dia efa misy ny mandihy ary koa tsy hanolotra kandidra idray dia efa dom-bera indray ao ambohitsorohitra.

 12. Ka ilay olona milaza mivavaka koa anie dia loza e, tsy mahalala ny didin ‘Andriamanitra  » aza mandainga, aza MIJANGAJANGA …  »
  « Tsy ny sofiko no marenina hoy ny Tompo, na ny sofiko no lalidalovana fa ny fahotanareo no manasaraka Ahy amin’areo  »

  Efa madio ve ny fontsika, efa samy nibebaka ve ary efa samy niala aminy ratsy fanao ve isika miantso ny Anarany isan’andro ireo ?

  Raha mbola mitafotafo ny ota vita isan’andro, dia tsy ahita valimbavaka eo

 13. Une position plus que légitime de la part du Pdt RAVALOMANANA
  …et ce qu’il a dit,c’est ce que pense, non seulement lui_même mais la grande majorité des malagasy
  mais ça ne se passera pas comme ça

 14. LAZALAZAO !

  Ity mba misy fanontaniana apetrako amin’ny rehetra, fa indrindra ary, IANAO LAZALAZAO !

  – Raha ity moa ka i Mamy RAKOTOARIVELO tokoa no atolotr’iDada?RY TSY dOMELINA AKORY NO HO ATAONY PM ,
  DIA MBA AHOANA NY HEVITRAREO ?
  INONA NO ATAONAREO ?
  Mba valio raha azo atao !

 15. raha i mamy rakotoarivelo no atolotr’i dada dia betsaka isika zanak’i dada no hanenina satria olon’ny frantsay io M rakotarivelo io sady tia manao tohatra fiakarana olona no miheboebo be loatra:ny ankamaroan’ny zanak’i dada tsy tia maizina an’i lezalahy iny fa tsy afa manoatra

 16. lazalazao!fa iza no miteny anao fa tsy afaka mihetsika izay mivavaka?ny fandraisana ny toe draharaha am saina matotra mintsy no mahatonga ny olona hivavaka mafimafy kokoa.izay resy lahatra fa tokony hivavaka avelao hivavaka,na dia misy mitsaratsara fahatany aza,tsy ianareo olombelona tsy mitady an Atra akory ireo(ela d ela hono ny valim bavakany e)no andeha hovaliana hanamarinan tena!eto isika mahita izy e! fa ianareo izany mba haninona?sady tsy hivavaka no tsy hihetsika???

 17. Mbola misaotra an’Atoa filoha Marc RAVALOMANANA nanome iny toro-hevitra iny , tena olo-kendry ianao ary deraina ny fahaizanao mijery lavitra, raha olona mora tohina aloha dia tsy mahatakatra ny hevitrao na izay tianao ambara ka tsy omenatsiny ireo olona tonga dia taitra na sorena na manome tsiny rehefa nandre ny teninao hoe rehefa tsy mody ianao dia tsy misy olona atolotra fa ny tena nahatsara azy dia namafisinao hoe aoka isika hirahina fa rehefa mahay mirahina isika dia mahavita zavatra , tena marina ny teninao fa mila mifampatoky isika mianakavy ,isika rehetra manohana an’ny Filoha Ravalomanana, midika fa rehefa tsy mifidy isika mianakavy satria tsy misy candidat antsika eo dia mbola malok’ila ny fitondrana tonga eo, tsy mbola mahazo reconnaissance izany satria vitsy ny mpifidy, ary rehefa tsy mifidy isika tsy ilaina akory mijoro eny amin’ny biraom-pifidianana mana-be isa , fa avelao ho hitan’izao tontolo izao fa mbola be an’isa ny mpomba an’i Ravalomanana, mbola tsy miova ilay 53% nifidy azy , hitantsika amin’izany ny hery hananantsika raha mahay mirahina isika fa tsy tonga dia tezitra, marina ary tena marina fa mijaly isika izao ary tena krizy, tsy hita fa izay no tetiky ny Mpandroba sy ny Mpanjanaka ny hampahantra antsika kanefa mila tetika sy vavaka ny fandresena fa tsy hirotorotoana, manantena antsika hirahiana sy hiaritra hatrany

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *