RAVELOSON CONSTANT : TSY ANDRO FITSERANA, FITOMANIANA RAHAMPITSO 17 MARTSA FA EFA MANDRESY ISIKA

IMG_7832Efa taona taorian’ny zavanitranga teny amin’ny episkopa hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririka, ny datin’ny 17 Martsa rahampitso. Misy ny hatezerana  ho an’ny sasany , misy ny alahelo ary tsaroako hoy izy fa nisy olona nandraiky narary mafy tokoa, misy ny tena mahatsiaro tanteraka fa zava-dehibe tsy azo n’inon’inona soloana eto an-tany izany hoe manana filohampirenena ara-dalàna, izany hoe misy hiram-pirenena, izany hoe misy fahalalahana sy fahafahana. N’inon’inona hoy izy alahelo dia rahampitso dia andro famokonana totohondry satria tsy misy teto amin’ity tany ity izany filoham-pirenena voafidim-bahoaka nangataka  famelana rehefa nahatsapa fa  nisy vahoaka tezitra taminy, na vahoaka voafitaka io, na vahoaka nentim-po io ka voatariky ny sasany tany amin’ny tsy izy. Tsy mbola nisy teto amin’ity firenena ity  filoham-pirenena ka nahalala fa hoe raha hahasoa ny firenena dia aleo  atolotra ny hafa ny fitondrana ahazoany mikarakara ny fifandimbiasam-pitondrana ao anatin’ny   demokrasia. Tsy mbola nisy teto amin’ity tany ity raha mbola jiolahimbotom-politika, rangory fototry ny afo, nitondra  atambo tahaka izay efa-taona izay. Ny tanan-dRajoelina no nasainy nanoratra izao atambo izao. Ny miaramilan-dRajoelina no napetraka ankeriny amin’izao atambo izao. Mbola hitako taratra amintsika hoy Constant, eny ny lakrimozena, ny atambo nentin-dRajoelina, eny na dia ny « bois de rose » aza. Isika olona androany ireto hoy izy dia olona afaka. Fitenintsika foana ny hoe « contre pepo » satria nopepoina isika tamin’ireny, fa amin’izao isika mitenyizao dia Rajoelina no mitady fomba rehetra hangalarana fifidianana,  satria efa ataon’ny olona raoka aliaka, efa taona aty aoriana. Na i Goldblatt aza dia miray tsikombakomba aminy. Mandram-piverin’ny filoha Ravalomanana Marc eto dia Ravalomanana daholo isika rehetra eto. Rehefa mbola isika hoy izy no  manao hoe tsy misy fifidianana dia tsy misy izany. Rehefa tena tonga eto ilay tena izy ka miteny hoe ataovy dia ataontsika.  Tsy andro fitserana, fitomaniana rahampitso fa efa mandresy isika.

4 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : TSY ANDRO FITSERANA, FITOMANIANA RAHAMPITSO 17 MARTSA FA EFA MANDRESY ISIKA”

 1. Dr CELESTIN Robin dit :

  15 mars 2013 à 14 h 56 min

  MIJOROA , MISAHIA ,MIRAISA HINA , MIVONOANAA ISIKA !

  Teny entina anehoana nt fisaorana eram_po ,eran-tsaina ary am-panajana
  ny Filoha-pirenna RAVALOMANANA MIVADY amin’ireo ezaka sy asa ho fampandrosoana ny Firenena sy ho fanatsarana ny farim-piananany arabatana , ara-tsaina ,ara -tsosialy
  ny Malgasy Tsy vakivolo..
  Ary ity teny ity dia atolotro ny Malagasy rehefa ho fisaorana any koa noho ny fiarahany niasa tamin’ny Rayaman-dreny Mivady ary koa ho fampaherezana entitra eo amin’ny Tolona miandry Antsika Rehetra !

  Hitsingerina ny 17 mars 2009 n izay nanitsankitsahana ny fahefana
  nosahanin’ ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay vokatry ny safidy malalalaka nataon’ny Malagasy in-droa nisessy..
  Nisy tokoa ny fifidianana verin’ireo candidats nifanatrika tamin’ny candidat RAVALOMANANA MARC ny 16 décembre 2001 Afaka sy nahazo nifanatrika ireto resy tamin’ny présidentielle teo amin’ny fifidianana izay ho solombavabahoaka..
  Nefa tsy nifidy azy ireo ny Malagasy izay nampiseho ny fahendreny sy ny fahaizan’izy ireo nampiseho ny fitandrovany hisian’ny Fitondrana miankina amin’ny solombavabahoaka mitovy filamatra ary mitovy tanjona kendrena eo amin’ny fampandrosoana ny -toekarena sy fanavaozana ny fiainan’ny Malagasy ( fanabeazana , fahasalamana , asa vaventy
  –fanamboarana lalam-baovao sy fanatsarana ireo lalana misy nefa tsy no karakaraina entina manamora ny asa , ny fifamoivozana sy ny fifaneraseranan’n ‘ny Malagasymalagasy ary ny varotra sy ny fizahantany–
  Io fiarahana mazava sy malalaka nisy teo amin’ny Malagasy ny ny Filoha-pirenena izay mariky ny safidy marina nasehon’ny Vahoaka : nitady toko ny Malagasy ka sendra vato..
  Nikatsaka atrin’ny ela olona hanova ny fitondrana jadona izy ary koa hanova ny fomba fiainana izay miankina amin’ny asa sy ny eaka fa tsy miandry homena satria noheverin’ireo mpitondra teo aloha fa vesatra ho an’ny fampandrosoana ny Malagasy indrindra ny Tantsaha.
  Izany filamatra mitovy izany no fototry ny fifanarahana sy ny fiombonan’ny Malagasy sy ny Filoha vaovao nofinidiny..
  Nohamafisin’ny fifidianana maro taty aoriana izany : ny fanavoazana ny lalam-panorenana , ny présidentielle décembre 2006 , ny législatives décembre 2007..Ary dia nitombo ny fitokisan ‘ny Malagasy ny Filoha – pirenena RAVALOMANANA MARC.., izay noarahabain’ny Firenena Mikambana izay nampiseho ny fankasitrahana ny ezaka vitan’ny Malagasy tao anatin’ny dimy taona ka nahatonga ny Secrétaire Généraln’ny Firenena mikambana nistsidina ny Malagasy..
  Teo koa ny Firaisan’ny Firenena Afrikanina ( UA) izay nifidy an’Antananarivo hanaovana ny fivoriamben’ny firenena miisa 53…
  Ny Francophonie koa dia nifidy an’Antananarivo ho toeram-pivoriana..Ny taona 2009 no tokony natao ireo fivoriana teto Amintsika ireo..
  Nahomby ny safidy sy ny fijery ary ny tao-trano nosoritan’ny Malagasy sy ny Filoha-pirenena
  notsongainy..
  Dia mipetra ho azy ny ny fanontaniana :
  -Inona ny tsy nety teo amin’ireo fitondrana teo aloha-izay nanehoana fa nifidy tsara ny Malagasy satria lany tamin’ny isam-bato mihaotra ny 80 isan-jato ilay filoha » voafidy « ?
  -nahoana no tsy nandroso ny toekarena sy ny farim-piainan’ny Malagasy nandritr’ireny fitondrana ireny ?
  -ary inona ny antony tsy nifidianan’ny Malagasy intsony ireo mpitondra teo aloha sy ireo olona niaraka tamin’izy ireo teo amin’ny fifidianana solombabahoaka
  -dia ny fanongam-panjakana ve sisa no fomba nentina nakana ny fitondrana izay tsy nomen’ny Malagasy azy ireo tamin’ny fifidiana nalalaka sy nisokatra ho an’ny rehetra?
  Fanontaniana mila valiny tsotra , mazava ireo..satria tsy jtako ny antony nanonganam-panjakana eo amin’ny Firenena izay nikohizana ny asa-pandrosoana nosahanin’ny Malagasy , izay nahatsapa fa nitombo ny fahefany mividy ( pouvoir d’achat), nitombo an’isa sy ara-pahaizana ny zanaky ny Malagasy ,nitombo koa ny asa ay nandroso ny ezaka mikasika ny fanabeazny ny olon-dehibe izay nomanina hanao asa vaovao..Tsy iteny ny Tantsaha aho satria niaraha nahita ny fivoran’ny asa sy ny fitombon’ny vokatra notoazany !
  Inona no antony nanaovan’ireo olona fantatra tsara ankehitriny fa izy ireny no niketrika sy nanafana io fampiatoana ny fandrosoana ny Firenena sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy ?
  Nahoana ireo olona izay nihevitra azy ho manan-tsaina ,nampidera ny maripahaizany (professeur » agrégé nivoaka tetsy y Andafiavaratra e » , nahazo diplaoma mikasika ny ady e?
  Mbola ireo olona ireo no misorona ny afo mitaiza ny voka-dratsin’io fanonganam-panjakana io : ny halatra ,ni fanodikodinana ny vola-bahoaka ,ny fanodinana ny vola avy amin’ny fanampiana ,ny fanondrana an-kolaka ny fananam-pirenena ( hazo sarobdy , vatosoa ,volamena , sokatra , tanalahy , lémuriens , tany midadasika mahavokatra !
  Izao izy ireo ,efa-taona aty aorina , dia lasa mpanefoefo ary nampahantra ny Malagasy (izay tsy miasa intsony ,izay manan-trano ialofana ,nandrovitra ny fiaraha-monina tony , nanapotika ny toekarena , nampikorosy ireo zanaka amam-para izay mianatra intsony ..ary mampiseho herisetra eto amin’ny Firenena ( ny vono olona tany Atsimo …)
  Nahatratra ny tanjona nokendreny ve izy ireo tao anatin’izay efa-taona izay ?
  Nahazo hareha izy ireo ..Mieboebo sy miedinedina ,mandra-pahoviana ary hatraiza ny fetra ?
  IZAO NO TOKONY ATAON’IZY IREO AN-DOHA : TSY HO ITANAREO NY HANDRESY NY HERI-PANAHIN’NY MALAGASY…N YSAIN-DRATSY TSY MAHALEO NY FANAHY MAHERY !
  NY FILOHA-PIRENENAAVALOMANANA MARC, IZAY NOFOFOINAREO NY AINA NANDRITRYIZAY TAONA MARO IZAY DIA MBOLA VELONA SOA AMAN6TSARA NOHON’NY FITAHIANA MAHERIN’ANDRIAMANITRA…
  TSY MAINTSY MIVERINA ETO AN-TANINDRAZANA IZY HANOHY MIARAKA FOANA AMIN’NY MALAGASY TONGA SAINA NY FAMPANDRSOOANA NY FIRENENA ARY NY FAMPIHANJARINA NY MALAGASY TSIVAKIVOLA EO AMIN’NY LAFIM-PIAINANA MIKASIKA NY OLOMBELONA !
  VOLAMENA LATSAK’AM-POTAKA NY MALAGASY…FA HAMIRATRA FOANA !
  TSY MATY VONOINA NY MALAGASY…!
  MIJOROA , MISAHIA , MIVONONAA ISIKA ARY ARY ATREHOA NY ANDRAIKITRA FA NY TOLONA MIANDRY ANTSIKA DIA MITOMBO !

  TOMPO O MOMBAA ANAY ARY HAZAVAO NY SAINAY HAHATSIKARITRA NY FIHETSIK’IREO RATSY FANAHY MITADY HANDAVO ANAY !

 2. LA FICTION

  Le Président RAVALOMANANA MARC ne se présente pas aux élections présidentielles de 2013..pour se conformer à la décision de la SADC transmise pat le Président de la TROIKA qui est aussi Président de la Tanzanie
  Mais est-on sûr et cerrtain que des élections présidentielles aient lieu en mai 2013 ?
  L’élection présidentielle prochaine ne sera pas une simple formalité…Elle ne se réduira pas à choisir un chef d’état quelconque pour satisfaire je ne sais quelle autorité internationale qui voudrait qu’un Président de la République –crédible sur tous les plans : socio-économique , qui inspire confiance dans la gestion financière , dans l’exécution des ,nombreux programmes contribuant au développement des hommes et du Pays , dotée d’une force d’esprit d’une conduite morale , pragmatique ,volontaire ,courageux et homme avisé et sagace en politique– soit élu pour assurer aux Malgaches la paix ,la sérénité et la sécurité pour permettre ce développement rapide , efficient et durable !
  Ce voeu de la Communauté internatonale ressemble à s’y méprendre aux aux qualités du Chef d’Etat que les Magaches recherché depuis des lustres et qu’ils ont rencontrées chez un homme qu’ils o,t élu et réélu pour sortir lePays du marasme et de la paupérisation après plus de quarante de gestion farfelue , stupide avec des dirigeants imbus de leurs personnes , suffisants et ne se croyant sortis des cuisses de Jupiter..!
  e ne pense pas que les Malgaches se laissent bernés acceptent de troquer l »abstention de cet homme pour eux providentiel contre de quelconque paix et sécurité hypothéthiques sur lesquelles mise la SADC..!
  La crise à Madagascar n’est pas née du coup d’état…les évènements du 26 janvier ; du 7 février ont été les signes pathogmonomiques d’une déstabilisation longuement préparée ,mise au point dans ses détails et a été mise en scène par des apprentis sorciers qui ont tenté de convaincre les Malgaches de la réalité d’un coup d’état fomentée et menée par rajoelina. !
  Vous n’avez donc pas constaté la vanité ,la légèreté de rajoelina ,Vous n’avez donc pas soupesé , estimé sa fortune , sa richesse., évalué sa capacité intellectuelle avant ce coup d’état.?
  rajoelina n’ a pas eu les moyens financiers et mentaux pour programmer ,planifier et diriger cette entreprise de destruction de tout un pays
  Et Vous n’avez donc pas  » disséqué ,démonté  » le déroulement du film de petit amateur qui a été tourné à Antanimena et dans un établissement catholique , alorsque ce coup a été considéré comme une grande manifestation ,donc aurait due se passer dans un espace public et non privé ,aurait dû enthousiamé toute une foule !
  En effet ce coup d’état a eu l’apparence d’une fête privée , comme une fête de patronnage avec la présence d’un monsieur portant une robe mauve ,impassible ,souriant bêtement!
  Oui un coup d’état si on veut , mais aussi est une démonstration de force de quelques éléments ivres ou drogués des forces armées..
  Mais i en plus , ce coup d’éclat terne a tellement bien tenu au secret ,mais dès la fin de l’année 2008 ,rajoelina a été à Paris pour recrute desr « têtes  » pour l’aider à mieux organiser  » le sac  » du Pays..mais surtout pour recevoir les dernières directives de ses commanditaires dont Ratsiraka qu’il a rencontré le 31 décembre 2008
  Tellement bien organiser que l ‘homme objet de la traque a déjà quitté Madagascar..!
  L’équipe du tournage de ce film de fiction n’ a pu prendre en photo l’homme qui tient le rôle principal , qui au moins aurait dû être  » traqué  » ,mis en résidence surveillée ! Vous connaissez la suite !
  Ce que je voudrai faire voir et comprendre à l’issue de cette première partie du flm un peu gnangnan ,très laborieux ,ces putchistes à la gomme n’ont-ils pas essayé de capturer Le Président ,pour avoir la place nette ?
  Encore une tentative d’assassinat ,de neutralisation de leur ennemi qui leur a fait faux bond ?
  Ce scénario ,cet habillage d’un échec flagrant car le personnage principal leur a fait pschitt !
  Ils n’ont réussi pas réussi à dissimuler le bide , le fiasco et l’amateurisme : oui l’apparence jusqu’à ce jour a été sauvée par la terrorisation de la Population par des éléments des forces armées..
  Ce coup d’état a pour objectif de faire main mise sur la gestion du Pays afin de permùettre la main basse sur les biens du Pays ( or ,bois précieux…) et pour voler et détourner l’argent public et pour gruger un peu plus les Malgaches ils ont construit des hôpitaux , une salle de spectacles , un terrain de rugby..car rajoelina et son association de malfaiteurs croient en agissant ainsi qu’ils rafleront des voix aux prochaines élections ,mais là aussi leurs calculs ont foiré rajoelina a accepté de désister et de ne pas participer aux élections et que même l’inversion du calendrier électiora qu’il voulul ( législatives avant présidentielles) a été refusée par tout le monde ) alors que rajoelina a voulu ainsi berner les Malgaches.e.t pour comble de malheurs pour ces putschistes les élections présidentieles sont (pour le premier tour)repoussées au 24 uillet 2013..D’ici là beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts de la transition et que l’hiver sera chaud..politiquement.
  Mais Madame RAVALOMANANA LALAO a bien l’intention de se préoccuper de l ‘état du Groupe TIKO : état physique des bâtiments ds terrans , des machines ,état financier ,état fiscal ,état social ( sitution des employés , condtions de vie et de travail..).
  il y aura face à face entre vrais propriétaires et usurpateurs voleurs..-
  La fiction , le revingadra de rajoelina et de son association de malfaiteurs qui a pris des gros plombs dans les ailes s’achève et la dure réalité leur tombe lourdement sur la tête !
  Ont-ils prévu le retour obligé de la Première Dame au Pays…?
  Ce retour a tout chamboulé , boulervé les plans sur la comète , les illusions myrifiques des putschistes !
  Je l’ai réitéré à plusieurs reprises ici et ailleurs que l’article 20 comme tous les articles de la feuille de route sont indivises et l’application de cet article 20 possible pour la Première Dame et comment l’application de cet article 20 réservé au retour sans condition du Président de la République RAVALOMANANA MARC peut-elle être impossible pour son retour au Pays à la suite de la Première Dame ?
  Ce retour calme de la Première Dame ,sans manifestation politique de la Mouvance RAVALOMANANA MARC , manifestationque rajoelina a rêvée intensément car rajoelina a théorisé que ce retour va provoquer des désordes ., des manifestations : c’est l’ argument
  qu’il a avancé pour s’opposer au retour du Président RAVALOMANANA MARC et de la Première Dame..!
  ais les partisans du Président de la République RAVALOMANANA MARC ont un sens aigu de la responsablité en politique et ont bien maîtrisé et contrôlé toute pulsion , tout agissement intempestif des uns et des autres.!.
  Ce calme ,cette absence d’effervescence lors de la venue de la Première Dame constitue une preuve -grandeur nature pour démontrer qu ‘aucun soulèvement , qu’aucun désordre ,qu’aucune manifestation de rue n’a pas eu lieu lors de retour de la Première Dame..et donc préfigure que le retourdu Président de la République RAVALOMANANA MARC se fera dans le calme garanti par les Malgaches qui s’abstendront de manifester leur joie et leur satisfaction et qui éviteront tout débordement !
  CQFD..La preuve d’absence de désordre est faite !
  Le retour du Président de la République RAVALOMANANA MARC au Pays apporte sûrement apaisement et reprise des relations avec les Pays de la Communauté Internationale : UE , UA ,Nations Unies et avec, les Insitution internationales s des aides financières (BM ,FMI ..)…
  OUI LE RETOUR DE LA PREMIERE DAME CONSTITUE LES PREMICES ( SANTTRA ) DU RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 20 QUI A PERMIS LE RETOUR DE LA PREMIERE DAME AU PAYS !

 3. Tsara tokoa ny tsy manadino fa nisy fanoganam-panjakana teto Madagasikara ny 17 martsa 2009. Baiko avy any Frantsa no niaviany ary i Andry Nirina Rajoelina no nasaina nanao izany. ity farany kosa no naniraka ny CAPSAT hanao ny fanafihana.
  Meloka eo anatrahan’ny lanitra sy ny tany i Rajoelina ka aoka isika rehetra samy hitsara izany @ izay mety azontsika atao.
  Fototry ny fijalian’ny Malagasy mihitsy iny fanoganam-paanjakana iny. ILay mpianatra maty tany Chine ohatra dia tena porofo mivaingana fa tsy manam-bola hanomezana ny vatsim-pianarana ny FAT fa manam-bola hanaovana fety sy hamenoana paosy . Tsy maintsy ho valiana izao rehetra izao na ho ela na ho haingana.

 4. Tsy ireo nahavita iny heloka iny mivantana ihany no meloka eto @ firenena fa izay rehetra manaiky izao toe -javatra iainana eto amin’ny firenena izao ka ho lovain’ny zanaka amam-para any aoriana. Koa mbola tsy tara ry havako isany fa mijoroa vonjeo ny sehatra rehetra ahafahanao maneho ny tsy fankasitrahanao izao fiainana jiolahim-boto itondrana ny firenena izao. Aoka ho fantantsika fa raha nampiroborobo ny asam-piangonana ny Filoha Ravalomanana ( atoko fa samy nahazo tombony t@ izany daholo ireo karaza-pinoana misy)dia fantatra fa ankoatra ny fampianarana any an-tsekoly dia ny fiangonana no rafi-pitaizana tsara fototra eto Madagasikara; indrindra fa any amanivolo lavitra manana olona maro tsy mahay mamakiteny sy manoratra fa ny fitoriana ny vaovao tsara isaky ny alahady no mitaiza sy manabe. Saingy indrisy izao notapahana fotsiny izao. Koa asakasak’isika maniry zanaka amam-para ho vanona no manaiky izao zavatra iainana eto amin’ity firenena ity. Tohizo foana ny fanentanana Atoa Raveloson Constant fa mila tairina ny valalabemandry!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *