Ankolafy Ravalomanana Marc : Andeha andresy lahatra ny Filoha Ravalomanana hanao fifidianana?

MyDago.com 12 Avril 13 (12)Ambohipihaonan’ireo mpitarika avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana teny Bel’air io atoandro io. Niditra mivantana tamin’ ny antso an-tariby tamin’ireo, ministra, Cst sy Ct  tetsy Bel ‘Air ny filoha Ravalomanana Marc. Nisy moa ny fivoriana an-tampony notanterahan’izy ireo teny an-toerana hanomanana ny Dian’ireo delegasiona ho any Afrika Atsimo izay handresy lahatra ny filoha Ravalomanana Marc na dia efa mazava aza ny toromarika nomeny fa tsy hanolotra kandida izy raha tsy tonga eto an-tanindrazany.  Tamin’ny farany teo aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc efa nilaza mazava taminareo fa isika tsy handray anjara amin’ny fifidianana raha tsy tonga any. Ny antony hoy izy dia mazava tsara fa nisy ny hoe tondrozotra kanefa tsy voahaja izany zavatra izany fa mizirizy amin’ny heviny Rajoelina. Aoka tsy hifanaratsy na hifanenjika isika hoy izy. Momba  ny fandehanan’ireo delegasiona any Afrika Atsimo dia nambaran’ny filoha Ravalomanana Marc fa alohan’ny handehanareo aty dia mankanesa aloha any amin’ny Madama Lalao Ravalomanana. Fa manana ny lanjany izy fa ny 50% any aminy ary ny 50% aty amiko, ka reseo lahatra aloha i Neny. Mazava aloha hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny teniko fa tsy miova amin’ny foto-kevitro aho, tsy handray anjara amin’ny fifidianana raha tsy tonga any.Be ianareo no miteny fa raha atao io fifidianana io dia tavela aty aho. Matoa aho hoy izy nanaiky nanao fanambarana tamin’ny gazety niaraka tamin’ny Sadc, fa tsy hirotsaka ho fidiana  dia misy antony lehibe izany. Ho tonga aty hoy izy ny delegasiona alefanareo hifampidinika kanefa aza  manantena fa hisy fanapahankevitra, sao ianareo diso fanatenana.Tsy ho resenareo lahatra mihitsy aho. Ianareo hoy izy hatoky ahy ary izaho hatoky anareo.Momba ny FFKM dia nambaran’ny filoha Ravalomanana Marc fa handray anjara amin’io ny Ankolafy Ravalomanana ary tafiditra ao anatin’ny vaomiera. Matoky ny fahendrenareo mpitarika ny tenako hoy izy.

15 réflexions sur « Ankolafy Ravalomanana Marc : Andeha andresy lahatra ny Filoha Ravalomanana hanao fifidianana? »

 1. Mafy loha koa ireto nahazo toerana ireto an !
  andeha andany vola any
  maninona raha ny mpitolona no omena tosika, sakafo, frais taxi – be, firy izay no maty tato ato; tsss

 2. Mbola misy sahy hilaza zavatra hafa indray ve ??
  Marina mihintsy ny teninao ry Avo lenta ! Raha handany vola ihany, maninona raha mba tohana ireo olona tonga isan’andro ao amin’ny magro ireo ?

 3. Miato’tena ireo isan’ny délégation MIKIRY andeha any RSA …
  Miverina tsy misy fepetra ny Filohampirenena Marc Ravalomanana, satria FANONGANA-MPANJAKANA no nialany TETO ! ! !

 4. RAHA MIVERINA MIARAKA AMINY I DADA DIA EKEKO
  fa ny ankoatra izay dia REDIREDY SY TETIKA AVY ARY@ FOZA,
  efa ataony mitonantonana mihintsy ny SASANY dia misy koa dia jamba tantanana fotsiny
  sa nisy KITAPO LATSAKA TANY????
  « HANDRESY LAHATRA AN’i DADA HANENDRY AN’iILAY MPISOLELAKA HO HALATSAKA
  HO FIDIANA HOE e!!!!aza mody avadika ny resaka fa efa mazava daholo ny tetika maizina
  rehetra.
  AMPIARO ALOHA NY TONDROZOTRA
  MIVOAKA NY GADRA
  NY HAINO AMAN-JERY REHETRA
  DAAAAADAAAAA MMMOOOOOODYYYYYY !!!!!!
  dia rehefa avy eo MIADIVA MISY MATY DAHOLO!!’IZAY HIFANARAHANAREO SY NY FOZA
  ANY!! anareo ny anareo!!!MANDRERAKA BE ILAY FITIAVAN-KELY!!!
  ATAOKO FA MBOLA TALOHAn’NY FIFIDIANANA IREO???ARY HIFIDY An’iza koa moa????
  IZA NO MBA AZO ANTOKA HO FIDIANA EO???sa aina inona no ain’ireo mpitolona isanandro
  TONGA EO @ MAGRO HO @ FODIAN’i DADA E?????MBA MISAINA TOMPOKO ISANY ô!!!

 5. « Tamin’ny farany teo aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc, efa nilaza mazava taminareo fa ISIKA TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANRAHA TSY TONGA ANY (NY TENAKO). Ny antony hoy izy dia mazava tsara fa nisy ny hoe tondrozotra kanefa tsy voahaja izany zavatra izany fa miziriziry amin’ny heviny Rajoelina » !

  Mazava ny teninao Andriamatoa Filoha hajaina, fa ny mampalahelo dia toa mody manao be marenina ny sasany !
  Raha tsy mitovy ny tanjona, amin’ny fomba ahoana no hahitàna an’izany firaisan-kina izany ?

  TSY TANTERAKA IZANY NY TONDROZOTRA, izay hiaraha-mahafantatra ny antony ! Ho eken’ny vahoaka izay miandry ny fiverenan’ny filoha ve izany fifidianana tsy andraisan’anjara izany ? Tsia !!

  Dia mba ahoana itony sahy milaza hoe :

  « ..en tant que principal protagoniste de la crise, la mouvance Ravalomanana ne doit pas être écartée ni du processus électoral ni du processus de sortie de crise… »
  et d’ajouter
  « ..cette entité politique n’entend pas réclamer le report de l’élection présidentielle du 24 juillet » !

  Na tsy tanteraka AN-TSAKANY SY AN-DAVANY aza izany ny tondrozotra, dia tsy maintsy « takiana » ihany ny hisian’ilay fifidianana ( na mangarahara io na tsia, ary na ho eken’ny vahoaka io na tsia) ????

 6. KA EFA MIPETRAPETRAKA TSARA DAHOLO NY TETI-DRATSY REHETRA
  fa tsy hisy MANGARAARA izany koa eo e!!!MANONOFY????
  Mankasitraka dada fa toa manao olona tena DOMA NOHO IZY IREO MIHINTSY NY SASANY.
  Ary dia TSY MISY HENATRA NA TAHOTRA FA DIA ILAY FITIAVAN-KELY !TSY MISY ERA
  TSY MISY DINIKA fa na dia efa MANAMAFY aza i dada dia mbola manao AMBOLETRA IHANY.
  ataon’i foza mitonantonana mihintsy, EFA VOAVIDINY AMBONGADINY KOH raha sy izany ve
  ahasahy hanao VAVA TSY VOAHEVITRA TOY IRENY AMPAHIBE-MASO! TSY HENATRA TSY
  TAHOTRA tssssssssssraha mana-kambo mialà fa aza manao toetra tsy MENDRIKA ny zanak’i
  dada e!MANALABARAKA » hay moa rainareo sy reninareo fa sy azy?? » PASIPAORO IHANY NO
  HILANA AZY IREO FA SY INONA AKORY fa na ny fampodiana azy aza TSY VITA e! TSY METY
  AMINY e!!!MANEMBATSEMBANA NY SASANY e!!!

 7. Aza miasa loha @ izay vola handehanany any fa ny FOZA eo manome toky.
  vidina BR sy ny tanindrazana aza tsy lanilaniana fa vava tsy MILAOKA fotsiny ny azy.
  vidiana lafo mihintsy ny FANAKANANA AN’i dada ary efa MATY PAIKA .

 8. Handeha hilelaka any amin’i DADA any indray izao i mangidy rakotoarivelo fa te hilingilingy mafy ery ambony pilopitra. Raha izay no tena handehanany any dia hanao erreru plus grave qu’Edgar izy. Edgar anie ka atolotrin’ny foza é. Fa i mangidy efa fahavalon’ny ankamaroan’ny zanak’i dada é.
  Tsy mila an’ireo mpamadika mivarivary. Tsy misy madio ao na 1 aza
  Mankaleo, fa dia samia misotro tangena ao daholo

 9. http://www.tim-madagascar.org/forum/read.php?1,779391

  Tsy hiova hevitra intsony izy !
  Mody miaraka amin’ny Filoha no tsara ataon-dry zareo raha tena tia tanindrazana ! Raha misy manao NOTAM dia rovito daholo ny pasipaoro nareo rehetra, dia mijanòna any miaraka amin’ny President, ary ataovy hitam-poko sy hitam-pirenena fa olona tsy manankàka sy jiolahy no mitantana ny Firenena amin’izao fotoana !
  Antsoy ary asaivo tonga any mihintsy i Ban Ki Moon, haka sy hanatitra anareo miaraka amin’ny Président !

  Rehefa tsy hanao an’izany dia miomàna fa miandry anareo ny vahoaka ; saingy tsy tehaka sy hobin-kafaliana no ho azonareo !

 10. Mangataka an’Ingahy Manoela sy ireo izay nosakànana, tsy navela handeha, mba hanao tatitra amin’ny vahoaka ao amin’ny Magro androany !
  Lazao ny marina sy ny zava-nitranga omaly tao Bel Air !

  Manohana anao hatrany Ramatoa NAIKA, raha sendra mba mandalo ato ianao androany maraina ! Tohano ny Président, ny vahoaka malagasy koa dia manohana anao hatrany !

 11. izao vao mazava hoe maninona no mikatso ny tondrozotra sy ny krizy. tsy mahavoa ny mpitarika tolona . aleo andeha any hijery an’i Ra8 fa mila fahofanana be amin’ny FAHALEOVANTENA, FIRAISANKINA

 12. Atao ahoana moa ry elas ? Efa hatry ny ela no natao ny fampitandremana, « fandefasana morse » fa hoe misy zavatra tsy mandeha amin’izay laoniny aho, fa tonga ny sasany dia mivatravatra sy milaza hoe MAMPISARAKA !!
  Firaisankina inona no tadiavina, rehefa hita fa tsy mandeha any amin’izay lalana tokony ho raisina ny sasany, ary indrindra fa lalana mitondra any amin’ny kizo ???

  Faly manosotra menaka fotsiny ny sasany, ary eo koa ireo mirediredy sy manara-drenirano sy mitsingevaheva toy ny diky enti-drika !
  Mbola hivoaka ny marina indray andro any, fa dia eo amin’ny sakeli-dalana isika mianakavy izao !

  Vonona handray andraikitra sa hanakombom-bava satria hoy ny sasany hoe TSARA TAREHY NY FAHANGINANA ???

  Averina eto fa olona avy ao (sy tao) anatin’ny movansa ihany no nanao izay andresena lahatra ny Filoha tany Maputo, raha nihizingizina sy tsy nanaiky an’izany fanaovan-tsonia izany ny Filoha Ravalomanana !

  Inona no vokatr’izany fanaovan-tsonia izany efa-taona aty aoriana ??? Vao nitsipaka ny fanekena sy ny sonia izay nataony ilay domelina dia tokony efa mailo daholo, kanefa dia mbola teo ihany ireo nikiri-biby, ary nanome fahefàna tsy misy toa izany an’ireo mpanongana !

  Rehefa nanontaniana dia hoe : NOTERENA ARY NANAOVANA SANTAZY MATOA……….

  Fa angaha tsy misy mahay Lalàna ao anatin’ny movansa ?? Tsy mba fantany angaha izany atao hoe « extorsion de signature » izany ?? Izaho tsy mba nianatra an’izany Lalàna izany aza (atao hoe tsy spesialista no tena marina) mba mahafantatra an’izany, dia mba tsy hay ve ny zavatra tokony atao entina nanoherana an’izany ???

  Ny fantatra dia zavatra hafa mihintsy no ao ambadika ao, fa dia hifankahita eo foana hoy aho ! Referendum fôpla aza ekena atramin’izao isika misera eto izao !

  Firy volana izao no nanao an’ilay tondrozotra izay nodradraina fa tena izy ???
  Inona no tena nampiarina ankaotry ny fanomezana fahefàna an’ilay domelina ???

  Ny tena mampalahelo dia ireo nogadraina, ary tsy vitan’izay nogadraina fotsiny fa hiaran’ny toetra barbarianina ! Zara raha misakafo ; tsy mahazo fitsaboina kanefa dia marefo dia marefo noho ny daroka ets….; ny fianakaviana tsy mahazo mitsidika ary na manome vaovao amin’ny fianakaviana aza tsy azon-dry zareo atao ….!

  Mba fiainana sy fiaraha-monina inona no ho lavorary amin’izany, rahatoa ka ny didin’ny be sandry no ampiarina ????

  Resak’adala fotsiny hoy aho io resaka fampihavanana io ! « Attrape-nigauds » hoy ny sasany, ary fandrebirebena saim-bahoaka hoy isika malagasy !!

  Fampiarana ny Lalàna ary fanajàna an’izany no tokony takiana voalohany indrindra !!

 13. Tsy ilaina ho aho ny miroroha saina faefa mazava ny resaka ‘tsy misy manolotra kandida ;tsy misi fandraisana anjara fifidianana raha tsy tonga i dada’.Ny ankoatr’izay rediredy fa milalao ny stratejia ny foza

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *