Fanambaran’ny GTT INTERNATIONAL-GENEVE

Malagasy Mandresy, Madagasikara Afaka

Peuple Malagasy Gagnant. Madagasikara Libre

Winner Malagasy People. Free Madagasikara

FANAMBARANA

Ny GTT Iraisampirenena – Genève (GTT International – Genève), izay manana ny foibeny ao Genève (Suisse), dia manao izao fanambarana izao entina hamaliana ireo fanontaniana maro napetraka taminay.

Tsy manana antoko politika any Madagasikara ny fikambananay. Ny GTT Iraisampirenena – Genève dia manohana hatrany ny asa rehetra atao hanavotam-pirenena na any ivelany na any an-toerana.

Mazava sy mahitsy ny tanjon’ny GTT Iraisampirenena – Genève, izay himasoany sy hitolomany hatramin’izao, dia ny fiverenana amin’ny ara-dalàna, ny fitakiana fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra, ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA ary ny famoahana ireo gadra politika.

Amafisinay koa fa manohana tsy am-pisalasalana ny filatsahan-dRtoa Lalao Ravalomanana hitondra an’i Madagasikara ny GTT Iraisampirenena – Genève.

Farany dia tianay ny mampahatsiahy fa maro ny vondrona mitondra ny anarana GTT (Gasy Tia Tanindrazana) ary fikambanana samy mahaleo tena sy manana ny tanjony

Genève, 29 aprily 2013

GTT INTERNATIONAL – GENEVE

Collectif des Patriotes MalagasyMalagasy Mandresy, Madagasikara Afaka
Peuple Malagasy Gagnant. Madagasikara Libre
Winner Malagasy People. Free Madagasikara
FANAMBARANA
Ny GTT Iraisampirenena – Genève (GTT International – Genève), izay manana ny foibeny ao Genève (Suisse), dia manao izao fanambarana izao entina hamaliana ireo fanontaniana maro napetraka taminay.
Tsy manana antoko politika any Madagasikara ny fikambananay. Ny GTT Iraisampirenena – Genève dia manohana hatrany ny asa rehetra atao hanavotam-pirenena na any ivelany na any an-toerana.
Mazava sy mahitsy ny tanjon’ny GTT Iraisampirenena – Genève, izay himasoany sy hitolomany hatramin’izao, dia ny fiverenana amin’ny ara-dalàna, ny fitakiana fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra, ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA ary ny famoahana ireo gadra politika.
Amafisinay koa fa manohana tsy am-pisalasalana ny filatsahan-dRtoa Lalao Ravalomanana hitondra an’i Madagasikara ny GTT Iraisampirenena – Genève.
Farany dia tianay ny mampahatsiahy fa maro ny vondrona mitondra ny anarana GTT (Gasy Tia Tanindrazana) ary fikambanana samy mahaleo tena sy manana ny tanjony
Genève, 29 aprily 2013
GTT INTERNATIONAL – GENEVE
Collectif des Patriotes Malagasy


1 pensée sur “Fanambaran’ny GTT INTERNATIONAL-GENEVE”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *