MOVANSY RAVALOMANANA : HANALA AN’I MADAGASIKARA AO ANATIN’IZAO KIZO NIAINANA NANDRITRA NY EFATAONA IZAO RAMATOA LALAO RAVALOMANANA

DSC00425Taorian’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ho an’ny kandidà Lalao Ravalomanana Rakotonirainy teny amin’ny CES Ambohidahy dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ny movansy Ravalomanana notarihan’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy. Nambarany tamin’izany fa vita soamantsara iny ny fametrahana ny antontan-taratasin’i Lalao Ravalomanana Rakotonirainy. Raha manontany ianareo hoy izy hoe misy olana izao na izao dia ny zavatra azonay ambara fotsiny dia hoe matoa izahay nametraka  ny antontan-taratasy  dia azonay antoka fa ho eken’ny CES ny kandidà Lalao Ravalomanana Rakotonirainy natolotry ny groupe movansy Ravalomanana. Ny Ces hoy izy vao nandray ny dossier teo dia ao anatin’ny dossie ny zavatra nangatahan’ny CES rehetra. Izahay matoky hoy Mamy fa tsy sanatria hanao an-kilabao  na hijery ho zanak’ikalahafa  amin’ny kandidà atolotry ny  movansy ny CES fa ara-dalàna ny kandidànay. Momba ny hoe tsy nahafeno fepetra enimbolana dia nambarany fa fa matoa izahay mametraka kandidà dia azonay antoka fa eken’ny CES. Ampatsiahiviko anareo hoy izy  fa ilay fanapahankevitry ny CPS farany teo dia milaza hoe aoka tsyho sakanana amin’ny fepetra ny ahazoan’ny olona milatsaka ho filoham-pirenena na solombavambahoaka. Mazava izay tenin’ny CPS izay hoy ity olomboantendry ity tsy hoe mikendry manokana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana na izatsy na zaroa. Izahay kosa hoy izy manambara fa mbola misy olona voasazy noho ny fanonganam-panjakana 109 nefa rehefa apetraka ny fepetra hoe : mahazo milatsaka daholo dia aoka tsy hisy ila antsonjay amin’ny atsy na aroa dia hilamina ny sy handeha araka ny tokony ho izy ny fifdiianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka. Mikasika ny hoe mandika lalàna ny movansy Ravalomanana dia nambarany fa ny tena marina , ny fifanarahana politika izay nitondra ny tetezamita dia ny tondrozotra. Izay no mifehy antsika amin’izao fotoana izao. Momba ny hoe fananany traikefa politika dia nilaza i Mamy fa ny fianarana politika eto amintsika dia tsy misy sekoly. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy raha nilatsaka filoham-pirenena dia tsy nanana traikefa politika fa manana ilay vision hitondrana an’i Madagasikara ho any amin’ny fampandrosoana ny firenena ary ny fanatsarana ny toe-piainan’ny vahoaka. Izay ihany koa no hanosika an-dRamatoa Lalao Ravalomanana hanala an’i Madagasikara ao anatin’izao kizo niainana nandritra ny efataona izao. Izay hoy izy ilay vina eritreretinay hitondrana an’i Madagasikara, tsy voatery mianatra politika no mahay an’izany fa rehefa  manana « bonne volonté, sy bonne foi ». Tsara homarihina hoy Mamy fa amin’ny ankapobeny dia nahomby ny programan’asan’ny filoha Ravalomanana Marc, ekena fa nisy ny tsy nety matoa tonga amin’izao làlana izao isika, tsy maintsy harenina ny tsy nety ary tohizana ny tsara. Izao hoy Mamy no hanaporofoana fa handray anjara amin’ny fifidianana rehetra, filoham-pirenena, solombavam-bahoaka, ben’ny tanana ny movansy Ravalomanana.

8 pensées sur “MOVANSY RAVALOMANANA : HANALA AN’I MADAGASIKARA AO ANATIN’IZAO KIZO NIAINANA NANDRITRA NY EFATAONA IZAO RAMATOA LALAO RAVALOMANANA”

 1. Hazo avo ianareo sy Maitre RAZAFIMANATSOA , Atoa Mamy RAKOTOARIVELO, ka tsy maty lolon’ireo « Mpitolona mora », ataontsika hoe Tsy laitry ny vavonony e ! Izay no marina !
  Koa mahereza fa ny Mpanakorontana miasa mafy ao Facebook ao.
  Ity indray Ranjeva fa kolokoloiny hiara dia aminy. Amporisihin’ny sasany aza hoe : »Alefaso ambonimbony kokoa ny vitesse  » MdRRRR!!!
  Azo antok ankehitriny fa tsy nisy akory izany ianao nilatsaka hofidiana, hifaninana amin’i Neny izany !!!
  Rediredy be anefa dia mbola misy mpanohana ihany !
  Mahay kobaka am-bava ny Mpanakorontana lazaina fa tanana an-kavanan’i Dada MdRRR aho marina, nefa na niverina avy Afrika Atsimo aza tsy mba nisy Mpitsena akory, sady nandalovan’ny Mpanao gazety fotsiny !!!
  Ataovy mafimafy ny hezakareo ao amin’ny Facebook ao hono e ! Sa ahoana ry Eddy ??? Ianao kosa aza mamely mafy loatra e ! Mba manorata matetika ry Eddy a ! Neny ihany ny antsikafa izany Ranjeva izany raha mahazo vato 10%, dia efa mampiahaiky. Efa be taona koa izy, sady nilaza hoe tsy vitan’ny Heriny intsony ny hitondra Firenena.

  Soava daholo e !!!

 2. Mampalahelo mihintsy ianareo izany ry ngama ! Sondriana amin’ny tarehy sy ny fofon’ny sasany dia tsy mahita izay avia sy havanana intsony ! Mbô kôzy moa !
  Jereo aloha ny voasoratra ato, izay vao manenjika ê ! Gazety maro mantsy no nilaza fa hirotsaka Ingahy Ranjeva !
  Tsy hanontany azy izahay hoe inona indray no antony TSY HILATSAHANY, SATRIA EFA NAHAKIVY LOATRA NY MPIARO NY ARA-DALÀNA NY ZAVATRA HITA NAVOAKAN’NY GAZETY !

  Nanao fanambaràna izy fa tsy hilatsaka ! Tena mety aminay MIHINTSY izany, satria rahatoa ka olona mba manam-pahaizany no hilatsaka hifanandrina amin’i Ramatoa Ravalomanana, dia tena hitanay fa tsy mety !

  Vakio ny soratra ato, à 19h46

  http://www.mydago.com/2013/04/randrianarisoa-guy-rivo-tsy-maintsy-mandresy-isika/

  Ny zavatra angatahanay ary nangatahana amin’Ingahy Ranjeva dia ny fanohanana mazava sy MAFIMAFY KOKOA ny famerenana ny ara-dalàna ! IZAY NO ATAO HOE VITESSE SUPERIEURE RAHATOA KA TSY AZON-DRANGAHY !

  Ny eritreritrareo, no tena mamosavy anareo ry ngama â !

  Raha i Ramatoa NAIKA indray hoy aho no enjehanareo lava ato, dia ho reraka fotsiny ianareo, satria manao ny asany izy fa tsy olona mitady 19 toy ny sasany ! Lavitry ny afo ny kitay, ka ho lany andro hitsoka rivotra (au propre comme au figuré) eo ianareo ! Tsy hiteny aho hoe fotsifotsy mangatsakatsak’izy, ary tsy misy tasy, sao dia avadikareo ho resaka lokom-bolokoditra na rasisma indray ny resaka ! Asa ?

  Ianareo sy Ra-Eddy mantsy toa somary hafahafa fandinika sy fandraisan-javatra izay ! Ilay resaka tanana an-kavanana dia efa manamarina an’izany, satria tsy misy resaka Naika Eliane mihintsy io, ary tsy ho anareo velively ny resaka ; nandray tsy raisina toy ny tsipolitra ianareo, any ka lasa diso fiheverana !

  Ho an’i DCR io resaka io, satria olona enjehiny lava ato no AZO SARY MIFANDRAY TANANA AMIN’NY FILOHA ! Amiko, tokony hanoratra any amin’ny Filoha mihintsy izy hampitandrina ary hanoratra hoe : Adala ve ianao Andriamatoa Filoha no mbola sahy miresaka sy mahatoky an’io olona io ?? Ny mpanenjika GTT « tena izy » moa tsy ferana ihany koa !

  Ianareo irery aloha izao no tena hitako manenjika be an’io Ramatoa io ê ! Asa dia inona loatra no antony !
  Indraindray aho toa tahaky ny mahita olona miteny irery, ary efa hatry ny ela !
  Atao hoe, saofera sy eddy-saofera angamba no mety !! MDR !! !

 3. Hi hi hi hi hi!!!…….Mitsirika kely fotsiny.
  Nataoko ihany ny tsy hiomehy fa dia hain’i KM tsara ny mamaly an’ireo.

 4. Hi hi hi !
  Misaotra anao ry GTTb ! Nitady an’ilay izy aho fa tsy nahita na nahatadidy no tena marina. be loatra ny post omaly izay ! Hay va re moa tato ilay izy ê ! MyDago indray re no nahazo, koa miala tsiny dia miala tsiny ry zareo â !

  Mankahery ny mpitolona rehetra, fa mbola lavitra ny dia ! Tsy ho vita mora ny fanarenana ny toe-karena ary indrindra, ny famerenana ny ara-dalàna sy fandriampahalemana !

  Tsy kivy amin’izany anefa isika, satria mino aho fa hanampy an’i Ramatoa Ravalomanana ny vahoaka amin’izany adidy goavana miandry azy izany ! Ary tsy ho irery koa izy, satria ho eo akaikiny sy hanotron’ azy koa ny VADY AMAN-JANANY !

 5. MISY OLONA EFA MIVIKA ETO, mbô kôzy @ antsoin’i Kintana!!
  misy tsy metimety mihintsy ny lohan-drangah ….tsy aleo miala kely rehefa
  tsy zakan’i loha ilay resaka politika fa mampalahelo, mampijaly tena fotsiny ity izy marina.
  i Kamille ihany no Vittal fa aza misy gaga Zalah a!!vao mandeha anie ilay resaka dia efa hay hoe:
  IZA INDRAY IO ???Tsy aleo aloha maka aina kely rehefa tsy zakan’i loha ???manjary mandreraka.

 6. « Soava daholo « nefa ianao mody miova anarana fa eo ihany,
  inona ary ity???ny zavatra lazainao dia ny hataonao ihany, misy hafa @ foza
  fisainana???tsy te hiteny betsaka eto aho fa izao fotsiny Njara a!!MANDINIA TENA SAO DISO
  LALANA IANAO! sao dia tsy tokony ho eto @ Mydago eto no hisy anao??tsy mety ny olona tsy dia
  mazava loatra.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *