Mpaminany fopla

Vita ihany ny asa hatry ny omaly ka hiatrika ny ho avy amin’izay ianao anio. Aza misaina ny lasa intsony fa mahaiza mijery lavitra kokoa. Mahaiza misaotra sy mankasitraka ny Tompo mpamonjy anao
fa tena afa-doza tokoa ianao tamin’ireny hadalana rehetra vitanao ireny. Aza maika hitsambiki- mikimpy koa anefa fa tsaratsara kokoa raha mifona amin’ny heloka vitanao ianao. Avereno any amin’ny
tompony ny vola voasolokinao hatrizay, mahaiza mifona amin’ny tompom- bady sy ny kamboty tsy fidiny tamin’ny fitaka nataonao. Izy ireo aloha anaovana propagandy fa ho hita eo ihany raha handresy
tokoa ianao rehefa vita ny fifonana. Tsy mora ny fiatrehana izany saingy ataovy am-pitiavana sy am-panajana ny hafa….Nanao fanatitra sy nilona rano maimbo tao Behoririka nandritra ny adiny telo
aza vitanao koa izay zava-bitika toy izany ve tsy ho tontosa? Voavela ny helokao dia ho tonga amin’ny fanjakana vaovao ianao e!

Vita ihany ny asa hatry ny omaly ka hiatrika ny ho avy amin’izay ianao anio. Aza misaina ny lasa intsony fa mahaiza mijery lavitra kokoa. Mahaiza misaotra sy mankasitraka ny Tompo mpamonjy anao
fa tena afa-doza tokoa ianao tamin’ireny hadalana rehetra vitanao ireny. Aza maika hitsambiki- mikimpy koa anefa fa tsaratsara kokoa raha mifona amin’ny heloka vitanao ianao. Avereno any amin’ny
tompony ny vola voasolokinao hatrizay, mahaiza mifona amin’ny tompom- bady sy ny kamboty tsy fidiny tamin’ny fitaka nataonao. Izy ireo aloha anaovana propagandy fa ho hita eo ihany raha handresy
tokoa ianao rehefa vita ny fifonana. Tsy mora ny fiatrehana izany saingy ataovy am-pitiavana sy am-panajana ny hafa….Nanao fanatitra sy nilona rano maimbo tao Behoririka nandritra ny adiny telo
aza vitanao koa izay zava-bitika toy izany ve tsy ho tontosa? Voavela ny helokao dia ho tonga amin’ny fanjakana vaovao ianao e!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *