Notrotroina am-bavaka i Bebe Razay !

IMG_9038Tontosa teny amin’ny Fjkm Rasalama Maritiora Ambohipotsy io tolakandro io  ny fanompoam-pivavahana fiderana an’Andriamanitra sy fitrotroana am-bavaka an’i Bebe Razay sy ny fianakaviana Ravalomanana. Ny teny faneva noraisany nandritraiznay dia ny voalaza ao amin’ny Deo 9 : 3 « Koa aoka ho fantatrareo anio fa Jehovah Andriamanitrao no efa handeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no handringana azy sy  hampietry azy eo anoloanao ». Nitarika ny  fotoana dia ny mpiandry Razafindrakoto Solonirina, ary nitory ny tenin’Andriamanitra kosa dia ny mpitandrina Randriananjanirina Mario. Tonga nanatrika izany teny an-toerana Ramatoa Lalao Ravalomanana, Ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra,ny ministry ny varotra Olga Ramalason, ny ministry ny fanapariham-pahefana Ruffine Tsiranana.  Ny soratra masina novakiana nandritra ity fanompoam-pivavahana ity dia ny  Deo 9 : 1-6 , Jaona 11 : 18-27, I  Kor 15 : 54-58. Nisy ny fandraisam-pitenena nataon-dRamatoa Lalao Ravalomanana tamin’izany. Nambarany fa misaotra an’Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany ka afaka nihaona sy nidera azy toa izao aho. Tsy adinony ihany koa ny nisaotra ny rehetra nanatrika ny fotoam-bavaka. Mahatsiaro valim-bavaka aho hoy izy fa mbola nomeny tombon’andro Bebe Razay  noho ny vavaka nataontsika. Tsy adinony ihany koa ny nisaotra ny fiangonana Rasalama Maritiora Ambohipotsy. Marihina moa fa misy isaky ny Alarobia ny fanompoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny fianakaviana Ravalomanana. Eny amin’ny fFjkm Alasora indray amin’ny Alarobia izao.