RAVALOMANANA MARC : MATOKIA IANAREO FA TSY MAINTSY TAFAVERINA I DADA

Dialogue16Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny antso an-tariby teny amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc. Toy izao raha fintinina ny hafatra nomeny ny vahoaka tamin’izany. Miarahaba anareo rehetra amin’ity takarivan’ny Alakamisy ity. Aza gaga ianareo na taitra hoy izy fa tsy ny hamaroan’ny vahoaka no inona fa ny tena fitiavana sy finiavana amin’ny fitakiana ny ara-dalàna. Fantatro hoy izy fa ao anatinareo marina ny fitiavan-tanindrazana ary mitolona ho an’ny fahafahana sy ny ara-dalàna . Tsy dia mahazatra anareo ny mihaino ahy tahaka izao takariva izao.Aza manahy ianareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa izaho aty salama  tsara. Miasa tsy mijanona sy manaraka ny politika aty Madagasikara ny tenako hoy izy. Amin’izao fotoana izao dia iarahantsika mahita fa betsaka ireo milaza fa mahavita ary afaka mirotsaka. Tsy maninona fa izay no endriky ny demokrasia . Ny antsika hoy hatrany izy dia raha tsy tafaverina eto Dada dia haniry eo izy. Tsy mora akory hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny fitantanana ny firenena amin’izao fahasahiranana sy krizy mianjady aminy  izao. Tena potika ny toe-karena, ny fampianarana, ny làlana, noho izany dia mila paika mazava miaraka amin’ny mpamantsy vola sy mpiara miombon’antoka. Matoky hoy izy fa Dada tsy hamela anareo irery, aza mieritreritra zavatra hafa ankoatra izay. Matoky ianareo fa tsy maintsy tafaverina i Dada. Tsy maintsy misy farany hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny zavatra rehetra rehefa mijoro amin’ny fahamarinana fa Andriamanitra ihany no marina, tsy miova, anio, omaly ary mandrakizay. Tsy nanao ratsy tamin’ny fireneko, ny mpiarambelona aho hoy izy noho izany dia tsy matahotra ny hifanatrika amin’ny olona rehetra milaza azy fa mitady vahaolana. Tsy ho ela dia hifarana ny fahasahiranana ara-politika ary tsy ho ela dia hiverina amin’ny laoniny indray ny fiainan’ny vahoaka malagasy. Izany rehetra izany hoy izy, dia mitaky fahendrena, fahaizana, fahakingana. Milaza aminareo aho hoy ny filoah Ravalomanana Marc, hoe matokia  ahy fa misy nysasany  lasa eritreritra hoe sao tsy hody i Dada. Mody Dada fa aza matahotra. Misaotra anareo mpitarika , vahoaka , ray amandreny,tsy ankanavaka fa   omaly aho naheno fa niara nivavaka tamin’ ‘i Neny tany ny sasany taminareo, nitondra am-bavaka anay mianakavy ianareo, bebe Razay.  Tsy hay ny tsy hisaotra anareo amin’izany. Tsy aritra mihitsy  ny tsy hiresaka aminareo hoy izy teo am-pamaranana satria nanohy ny foko loatra ny fitondrana am-bavaka anay mianakavy.

40 réflexions sur « RAVALOMANANA MARC : MATOKIA IANAREO FA TSY MAINTSY TAFAVERINA I DADA »

 1. Rehefa ho tonga ianao ry Dada !

  MITANDREMA amin’ny Mpamosavy manome POIZINA a !
  Ny mifandom-bera aloha dia ialao toy ny mandositra Omby masiaka e ! Na dia mody rano mangatsaka aza no atolotra anao !

  Tongava e ! Efa mihezaka ny Mpitarika « tena atokisana »

 2. Izao no zavatra tsy maintsy tadidiana:

  Ny filoha dia tsy maintsy tafaverina eto an-tanindrazana atsy ho atsy satria:
  – Izy no mbola filoha mamim-bahoaka
  – Folo hono sisa ireo miaramila sefosefo fa tsy tena sefo no manohana an’i Bitro.
  – Handinika ny momban’i Dago indray ny CSP atsy ho atsy.
  – Efa miandry sioka tokana ny any @ ny faritra rehetra any
  – Tsy misokatra ny famatsiam-bola raha tsy izy no eo indray.

  Izahay dia tsy vitan’ny mino fa mahatoky tanteraka

 3. Tsara ny fahatongavanao dada fa kosa MBOLA MIANDRY ARY
  MANANTENA NY FILATSAHANAO HO FIDIANAY INDRAY IZAHAY,
  MBOLA TSY TERAKA ILAY HISOLO ANAO DADA ary aza mety VAROTANA SAKA BE LOHA intsony
  ianao fa ny vahoaka no MIJALY. Mahatoky ny fahendrenao izahay ry dada ary tsy hisy AHASOLO ANAO
  eo fa HITANAO TSARA IZAO NY FANDEHAN’IREO, soa ry Neny fa efa mahita tsara aty am-POTONY.
  NY FANTATRAY DIA MILATSAKA IANAO RY DADA ARY LANY 100%.
  Andriamanitra anie hitahy anareo mianakavy dia ny Ainareo rehetra sy ny Fanananareo .Mahatoky anao
  izahay ry dada fa aza misalasala intsony ny @’izany.Homba antsika Andriamanitra e!

 4. mivoha ary mivovoza mafy daholo ry foza fa tonga ‘lay fotoana nandrasana hihaonana elabe izay a,avoay ny aingam-panahinareo,ny sefonareo kapiteny kraby efa mitady sisin-drano hisitrihana …aiza mivoha ry taranak’i gualleni fa tonga ny fotoana ….hivadika hafaliana ‘zay ranomaso nadritry ny 4taona ny jadona sy ny fitondrana nampahoriana vahoaka izay « RAHA MITOHITOHY HONO NY HAZO DIA LANIN’NY VOALAVO NY LANITRA E »manatsaina ny Ntaolo an…ho avy ‘lay 1/100 andro ho an’ny TOMPONY

 5. Ho avy ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARCizay nonandrasana atrin’ny ela
  Ny resaka akoatr’izay dia filan-dera sy wawa fotsiny
  Izy tonga eto Antanindrazana no manambara ny tetika entina manamboatra sy manarina ny Firenenakoa aoka tsy hisy hiseho mahalala izay hataony na midehaa manoro azy izay tokont hataony!
  Tsy baikon’iza na iza ny Filoha fa fantany ny tokony hataony !
  Tsy mola petsam-bava ny tolona !

 6. Hita mihintsy fa tsy dia mahafaly ny mpomba an’i Kotovelo
  ilay fahatongavan’i dada hany ka MIAKAPOKAPOKA ity izy hihihiiii!!!
  Tsy lasa lavitra e!!!dadanay tsy maintsy tonga ary MILATSAKA!!!!Mbola ho vizana ihany ny mpisolelaka
  @ Fin!!!!ho hitan’ny havany eo !!!MAPMĖ be!!!

 7. LA DECHIRURE DES PUTSCHISTES QUI PRESAGE LEUR ECLATEMENT

  Au fur et à mesure que les Malgaches affichent leur espoir de voir se terminer la crise à Madagascar ,les putschistes confirment leur insignifianceet leur légèreté ,qui caractérisent leur vaniteuse prétention de croire et de faire croire qu’ils détiennent la science infuse sur tout
  Dès le dédut du délire mégalomaniaque de rajoelina ,la plupart des Malgaches ont été surpris d’abord et écourés après par les discours grandiloquents ,promettant tout et le contraire de tout de rajoelina la m’as-tu vu qui ressemble à un clown qui s’efforce à faire des effets pour forcer l’assistance à rire..Mais paroles très artificielles..et cette drague n’a pas pris..
  Lui,rajoelina , s’en fout car son objectif est atteint : il est au pouvoir et détient « les cordons de la bourse  » et dispose des leviers de commande…
  Quatre ans de pouvoir pour remplir ses poches et pour faciliter l’exploitation des richesses du Pays par ses commanditaires qui l’ont aidé à faire le coup d’état..
  Mais quatre ans aussi pour pressuriser les Malgaches en augmentants les prix des ppn , qu’il a promis de faire baisser de façon importante , en n’ayant pas entretenu les routes qui ont désenclavé des zones productives.., en augmentant le prix du pétrole qui provoque la hausse des autres prix…
  Et Nous voilà que ces putschistes Nous parlent d’élections..Quelles élections ?
  ces élections ont-elles une raison d’être
  — quant la feuille de route intégrale n’ a pas été mise en oeuvre ( les prisonniers olitiques ne sont pas élargis , quand les antenes radio-tv fermées de façon autoritaire ne sont ouvertes , quand le Président RAVALOMANANA MARC est e^pêché de rentrer au Pays..)
  — quand l’application de la transition consensuelle et inclusive n’ est pas amorcée ?
  Le cenit que sa présidente vante que tout est prêt pour les élections..
  Peut-on réaliser des élections dans un pays dont l’ordre public et la sécurité ne sont pas garanties , parce qu’aucun effort réel les assumer n’existe as ?
  La preuve que les putschistes sont légers et vaniteux est qu’ils ne parviennent pas à dissimuler leur décomposition , que même l’annonce de la tenue d’un congrès n’arrive pas à raffistoler la déchirure qui annonce l’éclatement des  » manaram-penitra « .
  Le coup d’état perpétré par rajoelina et son association de malfaiteurs a été cher payé par les Malgaches..
  Qu’ils réussissent à se présenter aux électons ,les Malgaches leur donneront une leçon de savoir-vivre et de savoir rester eux-mêmes -des grenouilles – qui ne cherchent pas à devenir grosses comme des zébus .

  Et les dex évènements majeurs de cette semaine post-pascale , en l’occurrence ,
  –le culte qui a eu lieu au Temple FJKM de Faravohitra pour la demande d’assistance et de iséricorde de Dieu pour la Famille RAVALOMANANA MARC
  — l’allocution téléphonique pour les fidèles de MAGRO Behoririka,
  ont vivifié l’espoir et ont reconforté les Malgaches au-delà des inconditionnels
  du Résident de laRépublique RAVALOMANANA MARC et de la Première Dame !

 8. Faly naheno ny feony omaly, tsy nampoizina

  Miantsoatsoa matetika e
  mahafaly ny vahoaka miandry

 9. Raha henoina tsara ny voalazan’ny filoha dia tena ho avy tokoa izy, tsy misy resaka Andriamanitra manampy izany, fa vokatr’ireo fivoriana sy politika mifanitona sy mifanantona samy hafa.
  Isika Malagasy dia tokony tsy hamerina ity firenena ity intsony any @ MOYEN AGE ka io fivavahana io no asesika lava..maniry ireo tany miady ho an’ny fivavahana angaha RaMalagasy ?
  ny hafatr’i Dada dia mazava.misy hery manohana azy ao ka ahafahany miverina eto an-tanindrazana indray. Ohatra ireo mpamatsy vola dia mbola mahatoky azy. ny fivorian’ny CPS atsy ho atsy koa dia mandeha any @ fijeriny.. izany rehetra izany anefa dia ho ezaka very fotsiny raha tsy ny Malagasy mihitsy no manetsika ny manodidina azy hanogana ireto mpanogam-pankana @ fomba rehetra sy izay tandrify ny tsirairay. Asa izany fa tsy finoana na kabary, fa mitaky bainga voadika mihitsy. I Dada mihezaka ny hiverina fa ny Malagasy toa toa miandry fotsiny fa tsy manampy azy akory.. ny vao maika mandetika aza no misy.. nefa raha tena miaray hina isika dia azo atao tsara ny miaraka, ohatra ireo Zanak’i Dada REHETRA, miampy ireo mpanohatra ny mpanogam-panjakana toy ny ankolafy Zafy sy Ratsiraka ary ny GSCC. Ny tena mpanohitra dia manohitra fa ny mpanao polifika dia sady matahotra no manararaotra.
  ny Malagasy mihetsika no hamopianjera io fitondrana manoma atambo ny vahoaka io.

 10. Tena hadinoko fa:  » aza mety varotan’i Mamy be loha saka be loha intsony dada a!! »
  Lazalazao
  I dada anie no manamafy tsara ary tsy sasatra ny misaotra an’Andriamanitra e!!izy rahateo dia
  olon’Andriamanitra???azoko tsara ny tianao ahatongavana ary tsy laviko fa misy dia misy ny olona
  manao fitaovana io fivavahana io,ny Gasy efa nanana ny Zanahariny ary natahorany mafy sy izay no
  nahatonga ny Gasy ho olom-banona ( taloha io resahako io) fa ireto fivavahana vao2 vao tonga taty
  aoriana no POIZINA ,izay noentin’ireto Mpanjanaka handemena ny saintsika, koa aza ataonao safo-be
  mantsina toy izao kosa e!!io koa safidin’ny tsirairay.Ilay soa toavina dia nisy antony koa fa tsy teo ho azy.

  Eto @’ilay antoko mpanoatra dia misy dia misy fa saingy arao tsara fa ao koa ny fitadiavana SEZA an!
  dia ny tena loza ???ilay fitadiavana PASIPAORO fa momba an’i dada nefa tsy misy ezaka mivantana na
  mba HITA AKORY FA MANDRAY ANJARA @ FAMPODIANA AZY. Azonao ve ny tiako ahatongavana??
  Mila jerena akaiky hoe: iza marina no mpanohitra tokony harahina ary FANTATRA FA TENA MIADY HO AN’i
  TANINDRAZANA dia ny FIVERENAN’i DADA VOALOHANY INDRINDRA! tsy am-bava fotsiny fa ARAHANA
  ASA ARY HITA MIVAINGANA fa tsy BLA nefa ny KOBAY an-kelika ihany.

 11. Ô ranavalona ô ! Efa fantatra fa Ingahy Ravalomanana no tadiavin’ny vahoaka, ary tsy maintsy miverina izy !
  Fa izaho : Aza dia Ingahy Mamy irery ihany hoy aho no tononina sy kianina, satria toa lasa fanohanana olon-kafa ilay izy amin’ny farany !
  Raha misy tsy mety ataony, tsy irery anie izy ao anatin’ilay rafitra ê !
  Miala tsiny, sao dia lazaina fa maka ..vao maraina indray ! Kôzy ê !

  Ny tadiavin-tsika dia izao ihany : Ny vavolombelon’ny asa dia « Bainga », fa « tsy olona » mivadika !

 12. Lecture rapide no nanaovako an’ireo voasoratrareo, fa izaho aloha hatry ny ela dia io voalazan’i LAZALAZAO io no tena mety amiko ê ! Efa-taona izao no nilazàna fa tsy maintsy asa sy hetsika no atao fa tsy vitan’ny Fivavahana « irery » ihany io raharaha io !
  Izao tafiditra ao indray ity resaka FFKM ity, kanefa efa hita ny zavatra mba nataony atramin’izay ! Mba nisy vokany ve ? Fanoanana ny tetiky ny vahiny izay diso fantatra io ! Tohizo hoy ry zareo, fa mbola tsy tonga lafatra ny maha-bonobos anareo !

 13. Tsy hiainan’ny olona ny tena finoana an’Andriamanitra dia lasa kivy amin’ny fivavahana ny olona. Lazaina fa tsy manao action ny olona kanefa sika rehetra niara-nahita fa fanaporetana no natao izay nitsangana nanao action teo. Ireo mpanankiana ny pacifisme ireo no tokony hitarika @ action fa aza ny hafa no homena tsiny. fa hita fa mpitondra ratsy lavitra nohon’ny any Syrie reo ka vonona hamono sy handringana sa izany no action ataonareo ka 1 taona ra mandrika eto.

 14. Orange.mg
  12h00 -TGV : Le congrès national du TGV qui se tient depuis ce matin à Andranomena, voit la PARTICIPATION DES DIGNITAIRES DU PARTI, AINSI QUE QUELQUES MEMBRES DES AUTRES MOUVANCES DONT MAMY RAKOTOARIVELO, et surtout 1500 fidèles.

  Tananews
  http://www.tananews.com/asides/mamy-rakotoarivelo-lalao-ravalomanana-non-plus-ne-sera-candidate/

  Implicitement, Monsieur le Président, dites au peuple de faire une croix sur leurs aspirations. Il faudrait remercier le président du CT pour tous les efforts que son équipe et lui-même ont fournis, et qu’ils continuent de fournir, à savoir une participation au congrès national du TGV ?
  Il faut tout essayer, quitte à se couvrir de honte !!!

  Tolona manarapenitra ê ! Nanao sy mbola manao izay azo atao rehetra ê !

 15. Fantatro fa tsy irery izy ao fa izy aloha no lohany,
  izy no nanao ilay sonia, izay nanome vahana be dia be an’
  i domelina hanitsakitsahany antsika an-tapondoha toy izao.Ny fantatro ihany koa dia matoa
  izy mitady ireo MPAMADIKA nisintaka dia efa tsapany fa efa MIHAMAIMBO IZY ao @ ankolafy
  ao dia mitady LALANA HAFA, mitady namana mora azo VIDIANA TOA An’i GUY MAXIME e!!!!
  Dia io koa ianao mbola manamafy fa MANATRIKA NY CONGRES – TGV KOTOVELO MAMY.
  Iza no hiadivana eto e????nefa iza no LELAFINY????FILOHAN’i TGV Mamy Rakotoarivelo sa
  FILOHAN’i ANKOLAFY RAVALOMANANA koa inona no hitonantonanany any????sa misy resaka
  FAMPIHARANA NY FR any na fodian’i Dada na koa ny Gadra sy ny Haino aman-jery??SANATRIA!!

 16. Injay ilay feo !!!!

  Fa action inona aloha ry mioro ny fandehanana, any amin’ny kaongresin’ny fahavalo â ???
  Sa tsy manan-kohanina, dia lasa nitady mofo sy rano any ???

  Ny action voalohany notadiavin’ny rehetra, rehefa tsy nampihatra an’ilay tondrozotra ireo nanao sonia rehetra, dia tokony nanao pétition NY VAHOAKA MALAGASY REHEFA LAZAINA FA TSY AVELA MIHETSIKA !
  Izany pétition izany, dia tokony ireo hoe « mpiaro ny ara-dalàna nanao sonia » ireo, no tokony nitarika sy nanao an’izany voalohany !
  Vao tsy navela hametraka ny tongony teny Ivato ny PRM dia tokony natao izany ! Ary nokianina (amin’ny fomba ôfisialy) daholo koa izay tsy mety rehetra !

  Maninona no tsy natao izany ????

  Io ambony io ny valiny !!! TSY MAHAZO MILATSAKA NY FILOHA, SATRIA TARA LOATRA NY FIVERENANY !!!

  Lazaina mazava eto fa efa nisy aza (filelàfana manarapenitra tany ivelany) ireo sahy nilaza, fa ry zareo hono no tokony ho tohanana. Misy milaza fa manana traikefa ary madio fo sy saina (tsy ampidirina ny resaka casier judiciaire, satria ny fitsaràna aza, fitsaran-kisoa), ary eo izay tena mahay mifandray tsara amin’ny rehetra ! Ny Filoha Ravalomanana ihany no tsy tia tanindrazana, noho izany tsy tokony hiverina any an-tanindrazany !

  Consensus, ou qu’on sent et suce ?? TSSSSSSSS !!!!!!!!!!

 17. Tsy ho anao ilay Injay ilay feo, ranavalona ! Ary fanitsiana kely fa tsy fanakianina ilay resaka iray fa tsy inona akory !! Tsara ho fantatry ny rehatra mantsy ny zava-marina !
  Ny ahy dia izao ê : Aoka izay ny fiatsarambelatsia, fa mankaleo !

  Tsy hoe nahazo tabouret kely androany, dia hitaingina ny tena filamatra rahampitso, kanefa ny vahoaka mijaly !

 18. Hihiii tiako be ilay filamatra!!hainao tsara ny mandahatra azy!!
  izao no hilana anareo avara-pi itony ry Dà!MAZAVA TSARA NY VOALAZANAO!!!
  Ohatry ny mihamazava aza ny raharaha an!!tena nisy ny antony nandefasana an’i Fetoson tany am-ponja an!!
  dia nahoana koa i Kotovelo no tsy mba nampidirina tany fa mody anaovana Cinema toy ireny nefa ny sasany aza
  avy dia TANY TSIAFAHY ary MBOLA MISY AZA ANY HATR@’IZAO????TSY MAZAVA e!!!

 19. Tena faly,faly ary tena faly nandre ny feon’i dada ,ary dia mankahery anao Andriamatoa filoha sady mahazo mahatoky ianao fa efa 4 taona izao ny tolona fa tsy misy miala eo na inona famendrofendroana na inona antsojay.Nitetika ny anao guerre d’usure ry foza fa tsy nahomby;Ary dia averiko ho anareo mpitarika hoe tsy miova ny ligne politique arahinareo ‘tsy misy miresaka élection zany raha tsy tonga eto ny Filoha RAVALOMANANA ;aleo ataony ny élection ny fa raha nety anie io inona no niandrasana elabe zay e ?
  « DADA MIVERINA ary DADA manaiky ‘izay no condition.AOKA TSY HANAIKY NY TSILEMILEMY SY ny fitapitaka madinidinika .Ataovy totoafo isanandro hy hoe ‘tsisy fifidianana raha tsy miverina dada’

 20. Ny mpanohitra an’i Rajoelina dia ilaina @ fanonganana an’i Rajoelina fa tsy izy ireo akory no handrasana hamerina ny filoha Ravalomanana. Ilaina ihany koa ny fahaizana miara miasa satria tsy ho vitantsika irery izy ity. Ary farany dia ny fidiran’ny fivavahana mihitsy no tsy mety hatr@ voalohany, io no antony iray nampiala olona tena niara nitlona t@ Ravalo t@ 2002. takon’ialay fivavahana ny maha malagasy, ary voaheloka toy ny devoly izay manohitra. Marihina anefa fa izany devoly sy Andriamanitra izany dia samy mbola resaka fivavahana daholo ka samy tsy izy daholo. Ny firenana, ny vahoaka, ny maha-Malagasy ary ny tanindrazana no jeren’ny olom-pirenena.
  Fa raha ny FFKM sy ny HMF kosa nomiresaka fivavahana dia rariny loatra ary ilaina satria adidiny sy toerany izany. Samy izany maka ny toerany sy manao ny tandrifiny ny tsirairay. Fa raha ilay saofera no lasa manao lakozia, dia ny mpano gazety lasa mpano hatsika ny DJ lasa presida’ sns.. dia hikorotana ny tany ka aleo ny fivavahana hoan’ny fiangonana.

 21. mbola tsy teraka marina ny hisolo an’i DADA Ra8. tsotra dia tsotra ny anay, tsy manary ny akoho taman-trano ary miandry ny hiverenany ary tsy miraharaha ny akanga mihaingo ambony tsikoko sady maimbo foza no mahabe hao-fotsy.
  mahereza DADA a!!! ny marina tsy mba very fa ny fitaka miboraka rny foana.
  Miandry e !!!

 22. Izay ahay fa mihamazava ry Lazalazao! marina izany e!

  Diso mazava loatra ny voalazanao ry Elas tiako be ilay hoe:  » akanga mihaingo ambony tsikoko,
  sady maimbo foza no maha-be hao-fotsy ».
  Sady miandry no manantena dada a!!efa tsy fandeferana intsony izao fa efa ZAVATRA HAFA
  MIHINTSY, ka aleo hono misoroka toy izay mitsabo raha mbola musy ihany ny azo hatao dia aleo
  miandry fa ela izay ve andry ihany sa?????

 23. Tokony homen’i Dada mivantana eny am magro am zay ny sori dalana fa zahay tsy mahatoky an’ireo mpitarika mouvance ra8 ireo,misy manao be marenina be mantsy tsy te hahalala izay lazain’i Dada,nefa tonga mandadilady aty am neny indray koa,dia avy eo mivaro tena any am congrès ny foza indray koa;Asa io Mamy bota io ra tara tany am congrès foza,fa tara 15minitra io tam fitrotrona am bavaka ny fianakaviana Ravalomanana,dia jereo tsara ny sary fa lasa nisisika kely teo akaiky ny pasteur n’Ambohipotsy teo!

 24. Mety fanina be koa ireo mitady hamadika ireo fa nitehaka ela be ny fiangonana tam neny niditra,sy tam neny nivoaka,saika tsy afaka niainga koa avy eo ilay fiara nitondra an’i neny fa olona izao,ka mety mieritreritra ihany ireto hoe il y en a que pour Ravalomanana aloha raha ny avy aty am olona,tsy misy ho an’i Mamy bota ,na Hanitra na…

 25. MArina ve ry Soapeta??izaho aza vao mahita ny sariny eto fotsiny
  efa ravoravo tontolon’ny andro ary velom-panantenana ( faly be za).
  Sambatra ianareo nahita azy mivantana, mendrika izany mihintsy izy aloha e!!toa hitako ery
  ny hafalian’ny olona tany, hilaina ny fampitana vao2 mahafaly toa izao koa mankasitraka e!!

  Io anie no hilazako fa tena ROMOTRA NY SASANY e!! dia aseho daholo ny hagegena rehetra,
  aiza koa anefa ny marina no tsy hiseho e!!!faly aho raha faly!!!

 26. Tsy saka be loha ihany no namidin’i Mamy be loha fa ny LOHA-beny koa!!
  MAHONENA!!!dia mahasahy kah!!!!efa ho 4 taona aty aoriana ve tompoko????
  mba tsy matahotra izay hatahorana !!

 27. EFA MBA novakianao VE ITY R I MAMY.

  LES COLONS FILS DE COLONS ,MAFIA DOMINENT MADAGASCAR ,FRAISE BAILLEUR DE FONDS DU COUP D’ETAT DE 2009 A MIS SON AVION pour le transport de Mme Ravalomanana.
  Par: ECOEURE
  Date: 12 mars 2013 – 23:58
  Fraise un des instigateurs et ou bailleurs du coup d’étar de 2009 a mis a loué à l’état Rajoelina son avion pour le transport de Mme Ravalomanana.

  Je ne veux pas parler de air force one que Ravalomanana a acquis pour parcourir le monde pour trouver les fonds pour developper son pays ,une idée QUI NE PLAIt PAS les colons et les Mafia et même l’ancien président de Fmi qui est entre autre un Français mR strauss khan.Avec la soif de pouvoir Rajoelina a fait tomber l’admnistration élue démocratiquement .

  Maintenant L’etat rajoelina SE PLAIT A PAYER LE COLON Fraise POUR LOUER ses avions pour ses déplacements et autres ,je n’espére pas que cet homme ne va comprendre qu il a travaillé pour juste les biens des colons .

  ALORS ABAS RAJOELINA -ATSONGOLOHY RAJOELINA – AMBANY RAJOELINA.

 28. A BAS RAJOELINA -AMBANY RAJOELINA -HATSONGOLOHY I RAJOELINA .

  Raha tsy io no tanterainareo r I Mamy sy Hanitra sns dia ianareo no Hatsongoloka miaraka @ na alohany

 29. Hitsingoloka ho azy eo ireo fa aza matahotra Michel a!!
  Aiza indray ilay sary mifitra hihihii!!avoahy matetitetika fa mbola musy tsy
  tonga saina eto e!!!

 30. Tokony afaka milatsaka ho fidiana Président à distance ange i Dada Ra8 e ! rehefa tsy voaharaka ihany ny FR dia tokony tsy arahana koa ny constitution .
  Tany tsy misy fanjakana anie eto e ! alefa Dada aaaaaa! milatsaka ho fidiana ianao dia commandio avy lavitra any fa hatramin’izao izahay tsy afaka mifidy olona tsy misy valera.

 31. Mandry ve ny ao an-tanana ô?izy ireo fa matory ô!!l
  Aiza e???mbola mamaraparana ny fialan-tsasatra daholo angah ka tsy misy hita???
  Aiza ny vao2 Solo Razafy a???avelao hitohy ny tolontsika e!

  Ilay tsy filatsaha anie teti-dratsin’i foza e!!saady tetika io fa hoe : » TSY MAHAZO MODY DADA RAHA HILATSAKA ».
  Sady mampalahelo no manome litika,dia tsy dia ilay fodian’i dada koa no tena olana fa ilay VAHOAKA BE HITSENA,
  tena sy zakan’i Tsenan’i foza mihintsy, jereo fa iNeny aza nasitrisitrika mafy ery, fa vao maika manatsara zavatra ilay
  izy aloha amiko e!!satria araka ny handrarana ilay olona no vao maika MANDREHITRA ILAY AFOM-PITIAVANY.
  Ny tena hatahoran’i foza mafy dia TSY HAIKY KOA NY VAHOAKA RAHA TSY HILATSAKA I DADA RAHA VAO TONGA
  EO! SADY TSY MISY MINO IZANY EO e!!!izaho manokana TSY MINO AHO ary anisan’ny hiady MAFY MIHINTSY ,
  sady IZA AAA???IZA NO AHASOLO AZY EO????IZA???MAHAKELY FINOANA!!!izaho manokana aloha dia hiala
  lavitra mihintsy raha vao tsy MILATSAKA DADA e!!!misy GIDRAKA ETO!!hihiiiiii angah???mbô kôzy zany nàma!!!

 32. Tsy hoe Chef d’institution dia tsy maintsy mandeha ! Inona ity tsy fieritreretana manarapenitra ity ? Sa fitiavana hizesta satria Filohan’ny CT ?? Tsssssss !!!
  Tsy mety mihintsy izao ataonao izao ry ngama â !
  Tena voajonon’ny olona tamin’ny mofo dipaina !! Sa iza no nanosika, avy ao amin’ny ankolafy ? Raha nisy namporisika, dia lazao io olona io fa tena tsy alehany, fa na izany aza dia fahadisoana goavana izao !

  I Claude Bartolone Filohan’ny Assemblée nationale frantsay, dia tsy hanatrika congrès-n’ny UMP na FN mihintsy na ho gadraina aza ! Tsy misy hidirany izany na kely aza ! Tsy hoe rehefa nasaina dia miazakazaka !!
  Tsy mbola nahita zavatra toa izao, raha tsy any M/kara !!

  Dia inona no ho tohiny ? Mba henoy tsara kely anie ry zareo, ny commentaire-n’ilay mpanolotra vaovao sy ny ataon’ireo olona ao amin’ny oronan-tsary ! Passage 2.40 à 2.55
  Vaovao TVPlus omaly hariva, amin’ny teny frantsay !

 33. Misy adino kely !
  Manantena aho fa mba nahitsin’Ingahy Manoela ny kabariny omaly, fa misy tsy dia mety kely !
  Misy milaza fa efa vonona sy tonga lafatra ilay fifidianana raha eo amin’ny lafiny teknika, diso be izany !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *