RAVALOMANANA MARC : REHEFA MANAO FIFIDIANANA ISIKA DIA TSY MAINTSY MANDRESY

Fkt Sept 2007 (1)Nanamafy ny voalazany teny Bel’air omaly tamin’ireo parlementera ny filoha Ravalomanana Marc raha niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teny amin’ny Magro Behoririka androany. Horakoraka sy hafaliana no nandraisan’ireo vahoaka tonga teny an-toerana izany. Misaotra an’Andriamanitra isika hoy izy raha tafaresaka eto ary mankasitraka sy mankatelina antsika fa mazoto dia mazoto ianareo. Tsy maintsy mandresy isika. Tiako ianareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc hahalala tsara ny zavamisy fa tsy izay lazain’ny sasany etsy sy eroa. Omaly dia nivory tao Bel’air ny fikambanana sasany, ary mihevitra fa ho tendrena eo ny kandida. tsy manaiky izany ny tenako hoy izy fa mankanesa any amin’i Neny. Aza matahotra ianareo hoy izy fa izay hahasoa ny vahoaka no atao. Ho avy aty ry zareo  misy eo amin’ny 30 eo ho eo izy ireo ary izaho aza gaga. Hazaivako aminy hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa mety ny ahatongavanareo aty fa mety marobe no te ho aty fa tsy manambola, hoy aho hoy izy tongava ianareo hifampiresaka fa tsy maintsy mahalala ny zavamisy aho vao manapakevitra. Te ho maika hanao fifidianana ny sasany hoy izy ny antony dia raha tsy manao fifidianana isika dia ho tsy an’asa ny sasany. Matokia ianareo fa tsy maintsy omeko vaovao amin’ny Talata. Aza matahotra ianareo mpitolona. Tena faly aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc, izaho tsy mahafohy anareo, ho avy aho fa aza matahotra. Aza matahotra ianareo fa tsy maintsy manaraka baiko omena azy ny sasany fa ianareo no ilazako voalohany. Hoy aho aminareo hoy ny filoha efa ela izay no nilazako anareo fa ho avy Dada, tsy ho ela, tsy ho ela. Neny indray ity no tonga aloha tany Madagasikara fa tsy izaho. Neny dia tsy afa fa antsasaky  Dada,5O isanjato. Dada sy Neny dia irayihany nohoiznay dia matokia ianareo an’i Neny. N’inon’inona fandresendahatra atao aty amiko rehefa tsy mahasoa ny vahoaka dia  tsy ilaina. Matokia an’i Dada hoy izy fa tsy maintsy manao izay mahaso anareo Dada. Rehefa manao fifidianana isika hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy maintsy mandresy. Mila fahasahiana sy fahavonona izany ary mila manakina amin’ny Andriamanitra izany.

38 réflexions sur « RAVALOMANANA MARC : REHEFA MANAO FIFIDIANANA ISIKA DIA TSY MAINTSY MANDRESY »

 1. Cette fois la mouvance Ravalomanana doit etre intraitable dans l’application de la FD,que le boycott de cette election sans la présence de Mr Ravalomanana sur le territoire doit etre effectif ,
  tout blocage au retour mr Ravalomanana doit impliquer, l’appel au peuple ,par Mr RAVALOMANANA lui même et tous les leaders (intra ou extra systéme) à agir en conséquence ,vers la désobeisance civile ,.
  Que tous les leaders crient leurs intransigeances pour l’indépendance du pays ,donc denoncer l’option française à écarter Mr Ravalomanana de l’avenir politique malgache ,et de s’aligner diplomatiquement avec le retour immédiat de Mr RAVALOMANANA.
  QUE LES LEADERS mettent fin à la crise ou tout au moins la transition Rajoelina dans 3 semaines au plus tard .

 2. Faly aho ! Ary dia tena faly !
  Efa ela no niandrasana an’izao fanampahan-kevitra izao ! Afak’adidy isika, ary ela dia ela ny fandeferana sy fialà-nenina, ary ny vahoaka mosarena sy miferon’aina, ary dia tena mijaly !
  Tsy hiova hevitra intsony isika na inon-kidona na inon-kihàtra !
  Isika no manana ny rariny hatrany am-boalohany ê ! Izay vonona hampidina pataloha, dia mahazo manao an’izany any amin’izay tiany andehanana !

  Solutions FFKM & FFM – > zéro ! Mbola entina hiarovana ny mpanongana sy ny jiolahy rehetra ; tsy misy tombo-tsoa ho an’ny vahoaka sy ny hoavin’ny Firenena !!

  Adaboy any amin’izay io tondrozotra io rehefa tsy hampihàtr’azy ny mpanongana !

 3. Halleluia ! Ho ela velona anie ianao Andriamatoa Filoha ! Ho tonga anie ny Fahafahana !
  Ny marina sy ny rariny tsy maintsy mandresy !
  Mitsangàna ry Vahoaka malagasy ! Ny nenina tsy ho eo aloha hananatra, fa ho ao ariana handatsa !

 4. Toa misy fahatairana tampoka be ato izany ry Ravelonarivo ? Fa ahoana ???

  1) Misaotra izay « nitsidika » na…… tsy manoratra aza e ! 😉 MdRRR
  2) Na intra na extra systeme : fa ahoana ? FIRAISAN-KINA VE no tianao ho lazaina 😉 ?
  eFA TONGA EO IHANY FA IZAO E !
  Misy olona MITENY amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy mantsy……, ary mitarika na mamporisika ny hanao angaredona ireo delegation RAHA tsy miverina miaraka @ Ravalomanana ireo.
  Angamba efa mazava ny teny nolazain’i Dada,( io ambony io ) ? Ity averiko eto :


   » Tiako ianareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc hahalala tsara ny zavamisy fa tsy izay lazain’ny « SASANY » etsy sy eroa. »

   » ….sao diso fanantenana ianareo fa mbola tsy hiverina miaraka amin’izy uireo aho……. »

  « …..N’inon’inona fandresendahatra atao aty amiko rehefa tsy mahasoa ny vahoaka dia tsy ilaina……… »

  « ……..Tongava ianareo hifampiresaka fa tsy maintsy mahalala ny zavamisy aho vao manapakevitra. »
  Izany hoe « TSY MISY AFAKA ny hanao pression any aminy  »
  Hay va re ry Dada ???! Tsy toy izany mantsy no afafin’ny « SASANY » eto.


  Misy zavatra maro tsy azo lazaina aloha izao, raha ny fahafantarako azy, fa ny fanotaniana izay apetraka moa tsy mba misy valiny, fa misy manodin-dresaka kooo !
  Na izany aza, mbola misy fanontaniana tiako hisainanana kely ity, raha azo atao :

  Mba manao ahoana ny Fifandraisan’i Dada amin’ny miaramila……ARA-DALANA ?
  Io no mba heveriko ho olana lehibe dia lehibe.
  Mandalova daholo ihany mamangy e !!! MdRRRRRRR!!!

   »
  « 

 5. Misokatra midanadàna ny varavarana ……HIDIRANA !
  Fa rehefa miditra kosa, dia ENJANA ny lalànan’ny FIFANAJANA. 🙂

 6. Ho hita eo tsy ho ela ny « tena Zanak’i DADA » sy ny « mody miseho ho Zanak’i DADA » e
  …..samy ahita tsara eo isika rehetra

 7. Njara —,intra ou extra systémes doivent savoir ,qu’à partir de mainenant il faut orienter les efforts vers la priorité,dont L’INDEPENDANCE NATIONALE ET LA SOUVERAINETE ,pour les intra systémes il faut qu’ils écoutent l’aspiration du peuple que l’aspiration de GOLDBLATT par exemple .
  LE PEUPLE veut désigner son président,et ses représentants ,on l’a déja frustré en suivant la voix de la France qui a voulu écarter Ravalomanana de la candidature,cette fois les extra et intra doivent user de leurs perogatives pour bloquer toutes élections sans debat electoral digne et juste avec la participation de tous les leadres politiques exilés ou pas .
  et QUE LES LEs leaders intra et extra doievent etre des vrais leaders qui ‘n ont pas peur ‘ sinon l’histoire les écartera .

 8. FA IANAO IHANY NO HILAINAY SY ANDRASANAY DADA an!!!
  MAHATOKY IZAHAY DADA eeeee!!!MIANDRY ANAO IZAHAY !!!
  NA KOA i NENY efa 50% – nao, MARINA IZANY!!!aleo izy ary farafaha-ratsiny dia ianao no ao
  ambadika , METY BE!!!!

 9. laha-teny nosoratana sy navoahak ny 12 avril 2013teto amin’ny forum Mydago

  VONON-KANOHY HATRANY HIARAKA – HIASA AMIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANA MARC ISIKA MBA HAMPANDROSOANA NY FIRENENA SY HAMPANJARIANA NY MALAGASY EO AMIN’NY OLOMBELONA!
  Nahatsikaritra sy naharaka tsara ny fanenjehana ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ny Vahoaka Malagasy izay niara-niasa sy nitolona tamin’ny ady nataon nanafohanana ny Fahantrana teto amin’ny Firenena..
  Inona moa antony nanenjehana ny Filohan’ny Firenena tamin’izany ?
  Satria nahomby ny ady ; ny asa nisikinana niaraka tamin’ny Vahoaka izay namohana ny frenena tao anatin’ny fahantrana isam-batan’olona sy ny fahataran’ny toekarena izay niteraka asa ho an’ny Malagasy ,toa ny tsy firaharahiana ny fiainan’ny Tantsaha ,izay nahavadika bainga betsaka noho ny finiavan’ny Filohan’ny Firenena izay nino fa mahavokatra ny Tantsaha raha ampiana sy tohanana.ara-bola , ara-technique..
  Niteraka fivoharana sy fandrosoana teo amin’ny fiainan’ny Malagasy ny tetika naroson’ny Filohan’ny Firenena ,izay narahan’ny mponina..
  Nisy fifankazahoana tamin’ny Vahoaka sy ny Filohan’ny Firenena ,ary niteraka toky nampiray tanteraka ny Filoha nofinidin’ny Vahoaka sy nt Vahoaka nifidy ,nahatsiaro fa nantanteraka tokoa izay nambarany ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ,izay nitana ny teniny…
  Ny fanonganam-panjakana ary nanosika ny Filoha nisitaka tany ivelany dia namafa io firaisana io fa toa vao mainka aza nanamafy ny fatorana aran-tsaina ,ara-po ,ara-panahy nisy tamin’izy roroa..Eken’ny Malagasy fa ny politique nitondrana ny fampandrosoana ny Firenena ara-toe-karena (ny fanamboran-dalàna , ny fizahana sy ny famokarana ireo harena amanin’ny tany , ny fizahan-tany..),ara-tsosialy (ny fampianarana isan’ambaratonga ,ny fanabeazana mikasika ny olon-dehibe ,ny fahasalama-bahoaka ,ny fanatsarana ny fianan’ny Vahoaka tamin’ny alalan’ny famokarana sy fanaparitahana eran’ny Nosy ireo kojakoja-tsakafo(ppn) ilain’ny Malagasy ,ary niem-bidy no sady nisondrotra koa ny fahefan’ny Malagasy mividy (augmentation du pouvoir d’achat)..
  Fantatry sy tsy adinon’ny Malagasy izany dingana lehibe niezahan’ny Filohan’ny Firenena mba
  anjarariana sy hampandroso ny Malagasy eo amin’ny lafin’ny mahaolombelona..
  ary nandritr’izay efa taona izay , mety ho nihena ny heri-batana , mety naka toerana ny hakiviana fa kosa ny finoana sy ny fanantenana ny fihaonana amin’ny Filohan’ny Firenana RAVALOMAMANANA MARC dia tsy voafafa fa toa nitombo aza , raha mijery ny hamaroan’ny olona tonga mihaino ny Filoha miteny an-téléphone any amin’ireo tanàna maro vangiany !
  Manka hery Antsika izany ary koa mampitombo ny hetahetan’ny Filohan’ny Firenena hiverina aingana Antanndrazana mba hahazoany manohy ny asa fapandrosoana sy asa -panarenana ny Firenena miaraka amin’ny Malagasy izay tia sy matoky azy..
  Aoka Isika tsy hiroaroa saina ary tsy hihaino ireo mpanely tsaho hanakorontanana ny firaisana misy ao amin’ny ankolafy..Misy koa mitady hampiady ny Filohan’ny Firenena amin’ireo oloa notendreny mpitondra ny ankolafy ankehitriny: NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NO NIANTSO AZY IREO MIARAKA AMIN’IREO MPIKAMBANA AO AMIN’NY CT ,CST ,SY IREO MINISTRA ARY NY PRAIMINISTRA BOTOZAZA..!
  NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC DIA MAHATOKY NY ASA ATAON’NY SADC,
  ISIKA DIA MAHATOKY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC !
  Ireo izay milaza fa tsy manao na inona nainona ny SADC dia na mandainga na tsy maharaka ny fizotran’ny fampiraharahana sahanin’ny SADC izy ireo…
  Koa hatanjaho ny saintsika ary tohery mafy ireo izay mitady handrebireby Antsika..Tsy tery lalàna ny ratsy ary ireo mihevitra fa fahavalony Isika dia tsy ho faly mahita ny firaisantsika sy ny fahavonantsika..
  NY TOMPO IZAY MAHALALA NY FAHORIANTSIKA ANIE HOMBA ANTSIKA SY HIARO ANTSIKA AMIN’NY RATSY !

 10. Hoy i Dada : MATOKY NY FAHENDRENAREO MPITARIKA AHO :
  Mahazo velom-bolo indray izany i Maitre RAZAFIMANATSOA SY aTOA mAMY rakotoarivelo :
  Mendrika kosa ianareo ka !!!
  Neny 50% – Dada50% : hay izany no nahatonga an’i Me RAZAFIMANATSOA miaraka foana a@Neny ??? Tsara e ! tena izy !
  Fa tandremo ireto mialokaloka ireto na izany aza :
  http://i73.servimg.com/u/f73/18/08/29/57/france10.jpg

 11. @ RAVELONARIVO ,

  Ce serait trop mal jugé de dire que les « Intra-systeme n’ecoute pas plus le vahoaka que le « blatte ». C’est à croire vraiment que la confiance mettra LONGTEMPS LONGTEMPS avant de prendre place. Mais cela je n’en suis guère étonné : l’esprit malagasy est tellement « franconisé » : tout ce qui est malgache ne merite PLUS la confiance ni maucun merite tout simplement.
  Le gros souci provient plus de ceux qui sont « soi-disant » « extra-systemes ».
  La question est : comment en sont ils arrivés là ? En ne comprenant STRICTEMENT RIEN des demarches de base en politique ?
  Eh ! car ceux ou plutot « celle » avide de gloire et de pouvoir seme le doute dans les esprits malleables : Rakotoamboa Jean Louis, qui pourtant semblait etre un inebranlable – Zafilahy : influencé par « celle » toujours avide pouvoir. Il a suffit à Zafilahy de rencontrer un esprit malin qui connait bien l’esprit colonisé des malagasy, pour suivre ceux que j’appelle les « MPANAKORONTANA ». Vous n’ets pas sans savoir qu’il suffit à « certains » d’etre devant un vazah pour changer un « non » en « oui » qui renie sa nationalité malagasy. Cela se voit bien chez les « strangers » en France : entre eux, les etrangers n’arrivent pas à s’entendre, mais dès la presence d’un français, aussi bête et mechant soit il, ils plient leurs échines.
  Je n’en doute pas, vous connaissez bien cela .
  Donc, en revenant vers les reactions des…..EXTRA-SYSTEME, il faudra une longue et difficile , tres difficile explication, avant qu’ils acceptent de revenir à une entente et………..UNION.
  Mais vous avez quand même raison, les Intra-systeme aussi, doivent FOURNIR encore plus d’effort POUR CONVAINCRE les esprits malleables 🙂 Mais tout de même les efforts fournis depuis meritent éloge, vues les reactions et les injures en tout genre ici……et ailleurs.
  Dommage, Ravelonarivo, les malgaches semblent avoir perdu A JAMAIS la confiance mutuelle. Plus personne ne fera confiance en qui que ce soit (je dis bien entre malagasy) et le pire c’est qu’aussitot un arbre s’eleve un peu plus haut que les autres …….ces autres font tout et n’importe quoi pour le faire tomber.
  Désolé, j’ai essayé de faire court, mais suis avant tout malagasy e !!! 🙂
  Hitohy anie ny fifanakalozan-kevitra Ravelonarivo a !

 12. J’appellerais volontiers les….Intra-Systemes de bons politiques qui se sont infiltrés dans la gueule du loup pour en savoir un peu plus.
  Les Extrs sont des gens trop categoriques, et ne peuvent plus avancer tel qu’ils l’esperaient, alors, ils essaient de changer le point de vues des Intras, quitte à MEDIRE….. C’EST CE QUI SE PASSE .
  C’est pourquoi, je continue de proner pour l’Union et la Solidarité. Nous ne vaincrons qu’en passant par là. Il faudrait aussi, à mon avis, que les Mpitarika : Me RAZAFIMANANTSOA – MAMY RAKOTOARIVELO continue sans relache leurs tournées , à travers toute l’Ile. Ils se feront traiter de Mangidy – Benangy et autre… mais il le faut .
  UN etoute derniere : je ne m’ouvre ainsi qu’aux gens que je sens etre de bonne foi 😉

 13. héhé jereo tsara fa avadikin’ny mangidy 30 lasa any izao ny resaka an. Efa mahalala tsara i DADa fa maro ireo mialokaloka amin’ny anarany.
  Tanako tsara ireto fehezanteny ireto.

  – Ho avy aty ry zareo misy eo amin’ny 30 eo ho eo izy ireo ary izaho aza gaga. (mapmé be fa na ny foza aza ve hanao an’izao?)
  -Aza matahotra ianareo fa tsy maintsy manaraka baiko omena azy ny sasany fa ianareo no ilazako voalohany. (hamadika resaka izao ry mangidy isany, soa ihany i dada fa nampilaza mazava fa isika no ho lazainy voalohany, donc izay ho lazaindry mangidy 30 isa lasa any tsy azoko antoka)
  – N’inon’inona fandresendahatra atao aty amiko rehefa tsy mahasoa ny vahoaka dia tsy ilaina.( tandremo fa io fehezanteninao io Andriamatoa filoha no handresen’ireo mangidy 30 isa anao)

 14. Ô ma chérie !
  Ah c’est toujours toi que l’on blesse
  C’est toujours ton miroir brisé
  Mon pauvre bonheur, ma faiblesse
  Toi qu’on insulte et qu’on délaisse
  Dans ta chair martyrisée

  Non, ce n’est pas du tout un lapsus intellectuel ! Tu mérites même, d’être à la tête de cette foutue mouvance !! MDR !!!

 15. Io ry GTT Philippines efa mazava â !
  Matoa izy naka ny « devant » tamin’ny fanambaràna izay nataony, dia mba tsy hisian’ny « rapport vilana » intsony ; mody fanina dia sahy milaza hoe tsy azonay tsara ny tianao lazaina !!

 16. Faly ny vahoaka mpitolona, fa tsy hafaka nitondra tatitra vilana intsony ao amin Magro ry zalahy. Samy naheno daholo .

  Ny mahagaga doa « bloqué  » izao ny site http://www.tim-madagscar.org. Mivaoka ao daholo manko ny alahelon ‘olona rehetra. KA asa raha fanahy hiniana na accident fotsiny ….
  sa lasa any South – Afrika ny mpikirakira ????

 17. Mazava hoan’ireto te hampiasa ny anaran’ny Filoha Ravalomanana amin’izay ve ny hafatrry ny Filoha??
  Mody mialokaloka amin’ny anaran’ny Filoha Ravalomanana mantsy izy ireo, fa ny tena tetika ao an-tsainy izy ireo dia ny ahazao toerana ao aoriana ao.
  Mazava amin’ialahy ve ry Njara fa tsy izy mihitsy no nanafatra an’ireo delegasiaona ireo hoany Afrika Atsimo arak’ilay notatatatain’ialahy sy DCR teto?

 18. @Gttb
  Izaho angaha razam-benareo sa rainareo no atao ialahy ?
  Any an-tranonareo any manao izao toetra jiolahim-boto izao ! Fomba Gtt mihitsy izao.
  Raha Gtt any Parisy any oa, na TIM, dia tsy mba namana aho !
  Avelao hikatso any ny site TIM : tsy mila foza intsony fa ireo Gtt sy TIM maivan-doha toa an’i Gttb itony dia efa ampy !

  Averiko ho an’ny « maivan-doha » fa : hoy Ra8 :Tongava ianareo fa tsy manam-bola aho. Samy niantoka ny frais …..ANGAMBA ireo olona ireo, ary izany no tsy nahatonga an’i Manoela tany, fa avadika hoe tsy nasaina.

 19. Certes, tous les hommes se vantent d’avoir des couilles ! Il y a ceux qui profitent de la crise pour se faire des couilles en or ; tellement lourdes qu’elles ne produisent plus que des paillettes,..histoire d’épater la galerie !!!

  Tongava ianareo fa tsy manam-bola aho ???? Iza no niray tsikombakomba, ary namela an’i domelina HANDROBA NY FANÀNAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ???????

  Aok’izay ny rediredy ry Ngama â ! Miala tsiny fa toa lasa lavitra ity tsy fieritreretana !! Ianareo angaha no niantoka ny billets-n’izy mivady, tamin-dry zareo nosakanana foana ireny ? Hay va re ka tena lasa 4mi ny Filoha, any ka tsy maintsy ianareo no voatery niantoka an’ilay fiara-manidina, nandeha naka an’i Neny tany Sud-Af ê ?

  Kalam, fa lasa mandeha any amin’izay tsy izy ny resaka ê ! Ny site-n’ny TIM indray ity no lazaina fa site-n’ny foza !

  Matoa hoy aho ny olona mitsikera, dia misy antony ! Shhhhhhhhhhhh !!!!

 20. KMD> Tu as raison.J’espère que tu ne seras pas outré par mon tutoiement car c’est d’une manière trés fraternelle que je l’exprime.
  Lasa mivaona tokoa ny resaka koa dia tsy hamaly ny olona paokaty-loha intsony ny tenako.Izany ve no mba hoe arosoy ny adi-hevitra????
  Aza matahotra ianareo fa tsy hifamaly amin’ity Njara ity intsony ny tenako.
  Samy tsarà leisy ry Njara a!

 21. Fanazavàna momban’ny dia ireo lasa any Sud-Af !
  Eo ireo izay mieritreritra ny handresy lahatra, ary eo koa ireo izay leon’ny fampandriana adrisa ! ANGAMBA TAHAK’IZAO NY FANDEHANY : Tongava ianareo, amin’izay dia samy handre an’izay ato an-tsaiko sy ny tokony ho atao !

  Izao no tatitra nataon’Ingahy Solo Razafy :

  « Hazavaiko aminy hoy ny Filoha Ravalomanana Marc fa mety ny ahatongavanareo aty, (ary) FA METY MARO BE NO TE HO ATY FA TSY MANAM-BOLA » !!

  Ingahy Solo Razafy ve no tsy manana traikefa amin’ny fanaovana tatitra, sa Ingahy Njara no mamorona, ka milaza ny zavatra tsy mitombona sy maha menatra ? Tsy hitako velively mantsy ilay hoe « tsy manam-bola AHO » !! Sady 4Mi ve ny Filoha, no mahantra fadiranovana Ingahy Manoela ka tsy afaka miantoka ny tokony ho saran-dàlany ??

  Nanatrika an’ilay fivoriana tao Bel Air io Ingahy Solo Razafy, raha ny fahitàko azy ! Fantany ny zavatra niseho tao, ary misy ny vavolombelona !

  Tolona no atao ato, fa tsy fandokàfana an’i Naivo na i Ketaka ! Tohanana amin’ny fomba rehetra izay tena miasa, ary ahitsy toa izany koa izay diso lalana !

 22. Angamba na dia fantatr’Ingahy Ravalomanana aza ny anaran’izay tokony ho candidat(e), ny tsara ho dinihina aloha dia ny hoe :

  HISY FIFIDIANANA LAVORARY VE EO, RAHA MBOLA TAHAK’IZAO NO FIZOTRY NY RAHARAHA ???

  Ankaotry ny tsy fanajàna ny andininy maro ao amin’ilay FDR, anisan’izany ny fiverenan’ny Filoha, dia ireto misy zavatra tsy maintsydinihina sy lalinina :

  – Famoahana ny gadra pôlitika
  – Fisokafan’ny haino aman-jery, izay 90 à 95% dia toa eo am-pelatanan’ny mpanongana. Ireo vitsy izay mba tokony hitsikera ny ataon’ireo mpanongana, toa zara raha miresaka ny zavatra tsy mety rehetra ! Ny ankabeazan’ny vahoaka tsy manam-bola hividianana gazety, kanefa ny radiô dia an’ny foza daholo ! Ny any ambanivohitra any, tsy misy mahafantatra izay fandehan’ny tantara akory satria tsy mandre vaovao amin’ny alalan’ny radiô !
  – Misy ve ny fandriampahalemana ary afaka atao am-pilaminana ny praopagandy sy ny sisa, rahatoa ka mbola famonoana olona no re etsy sy eroa ??
  – Lavorary araky ny voalazan’ny sasany azy ve ny fanomànana ara-teknika, raha mbola resaka fifidianana ihany no resahana ?
  – Azo ekena ve ny hoe, ilay Filohan’ny HCC izay « nankatoa » ny fanonganam-panjakàna ihany (tsy resahana eto ny tena andraikiny tamin’izany), no atao Filohan’ny CES ?
  ….
  – IZA AVY NO TENA MAHAZO MIROTSAKA, satria raha ny hita dia toa « à la tête du client » ny fahazoana milatsaka ho fidiana ? Ingahy Rakotoarivelo aza toa niteny hoe tsy ampy ny « conditions » hafahan-dRamatoa Ravalomanana na ny zanany lahy dia i Tojo izany, mba milatsaka ho fidiana koa ! Azo ekena daholo ve izany ?

 23. Dia mbola mivavaka hatrany ho an’i Madama,sy ny fianakaviana Ravalomanana ,ary vonona hampiakatra tanan’akanjo koa,fa raha vonona Madama zahay koa vonona e!!!Misaotra tompoko fa tsy Mamy bota,na i Hanitra no notendrena,Ary ny Tompo homba sy hiaro anao Madama o!

 24. Ho tohanan-tsika AMIN’NY FO SY SAINA MADIO IZY !!!
  Dingana iray izay, fa ny Filoha mbola tsy tonga ! Tsy tokony hionona amin’ny io vaovao io isika, fa mbola lavitra ny tanjona !
  Izao isika mianakavy vao tena mila mitolona ! Miha-mazava ny lalana, kanefa mbola betsaka ny olana tsy maintsy ahitàna valiny !

 25. Raha « confirmé » io vaovao io, dia izao no fahitàko azy :
  – Voalohany indrindra aloha, dia io no ampitsahatra ny « fitaditadiavana ho lohan’ny mpitarika » izay nanimba ny tolona hatr’izay !
  – Manarak’izany, mazava amin’ny rehetra araky ny voalazako etsy ambony amin’izay, ny lalan-kombàna, ary ny zavatra andrasana amin’ny tsirairay !
  Hanome ohatra iray fotsiny : Tokony lavin’Ingahy Rakotoarivelo ampahibemaso, ny tsy maha ara-dalàna an’io resaka Lalàm-panorenana sy Repoblika faha-efatra io ! Hiteraka olana goavana mantsy io any aoriana any, ary na ny valim-pifidianana aza dia hisy tsy hanaiky.

  Izany vaovao izany koa anefa tsy midika, fa tena hiroso amin’ny fifidianana amin’izay isika, satria ny FDR tsy mbola tanteraka, ary ireo izay ao amin’ny fitondràna no tompon’andraikitra an’izany tsy fahombiazana izany !
  Mila tanterahina à 100% ny tondrozotra, na dia tsy maintsy hahemotra aza ny datim-pifidianana. Amin’izay dia mba mitovy saranga sy zo daholo ny mpifanandrina !

  « Tsy hisy ny fifidianana raha tsy tonga any aho » hoy ny Filoha ! Io no takiana voalohany !!

 26. Dia mazava tokoa ny voalzan’ny filoha ary efa naverimberina teto fa ireo mpitarika ireo dia misy miteraka olana. tsapan’ny filoha ihany anefa izany. Tsy hitanisa ireo tsy mety ireo aho fa marihiko fotsiny fa tena mitantara vala-maty any @ filoha ry zareo dia dia tena tsy mitondra ny hetahetam-bahaoaka mihitsy. Manginy fotsiny moa ny fiaraha @ Rajoelina…
  Tonga anefa ity n y fotoana tokony hiaraka daholo isika rehetra, satria ho tadiavin’ny FAT lalana indray ny hanakanana an’i Lalao Ravalomanana tsy hilatsaka. Efa fantatra dieny mialaoha daholo izany satria efa fanaony. Fa raha izany kosa no tonga dia tokony hihtsika mahery vaika isika.
  Farany, aoka izay ny fanaovana resabe, fanambaakana vahoaka, fitenitenenena foana. Asa izao no atao ary hampagino @ izay ny hambo-po fa i Dada no tian’ny olona no mahatonga ny olona marobe fa tsy ireo mpitarika akory.

 27. KM,
  Mety ho diso,kely i Dada fa nilaza fa tsy hiverna aloha ny fifidianana . Ny olana dia raha hitadiavan’ny FAT olana i Mme Lalao Ravalomanana ka tsy afaka milatsaka. Dia tena tapaka ny tantara.
  Ny zavatra tsara kosa dia hita sy tsapa fa fantatry ny filoha fa manao be vinany ireto mpitarika sasany. Sady miara misaosy @ FAT no te haka ny toeran-dRavalo. Tena voateny mafy mihitsy ry zareo t@ ilay antso an-téléphone t@ sabotsy teo.

 28. Hoy ny filoha Ravalomanana :
  « Ho avy aty ry zareo misy eo amin’ny 30 eo ho eo izy ireo ary izaho aza gaga. »
  Midi ka izany fa tsy fanasana no natao fa ireo mpitarika no TE ho any, satria milaza mazava ny filoha hoe : IZAHO AZA GAGA.

  Hoy ny filoha:
   » Hazaivako aminy (ireo makany afrika atsimo izany) fa mety ny ahatongavanareo aty fa mety marobe no te ho aty fa tsy manambola, hoy aho .
  Eto dia tsy milaza mihitsy ny filoha hoe tsy manambola aho, fa hoe, misy koa ireo hafa te ho avy fa tsy manambola (hanaovana frais)
  aza disoina mihitsy ilay hafatra fa lasa dika vilana.
  Hoy ihany ny filoha :
  « Te ho maika hanao fifidianana ny sasany ».
  Io asany io,Die ireo,be ka ary ao,@ MAGRO Nefa mitady ranondranony Any @ Rajoelina. Ireo efa nanao propagande @ anaran’ny ankolafy Ravalomanana sy nilaza hoe : tsy candidat i Lalao Ravalomanana ary hiverna Any,Afrika atsimo,izy rehefa mihatsara ny fahasaman’ny reniny. Ary koa niteny hoe Andriamatoa filoha hajaina t@ i Rajoelina mpnadainga.

  Afa-baraka,izao fa hay mpamitaka vahoaka sy mpanao vala-maty tany @ filoha tany.

 29. Misaotra an’i LAZALAZAO amin’ireo fanampina fanazavana.Tena ilaina mihitsy izany amin’izao fotoana.
  Tohizo ary mankahery anareo sy KMD amin’ny ezaka be ataonareo.

 30. Tsy haiko na misy mody MITAPY eto na VOAVIDY fa mandreraka be indraindray.

  Misaotra @ fanamafisana sy FANAZAVANA ny MARINA ry Akama isany, tsy lavina koa
  fa MIPOITRA MIHA -MIPOITRA IHANY ILAY TANDROKA ETO.
  DADA a! EFA NIAFY IHANY ISIKA DIA ALEO RĖ MBA MIADY HATR@’NY FARANY FA TOA VAO MAIKA HO
  SAROTRA BE ILAY RAHARAHA ka NA ISIKA MIDITRA NA MIVOAKA FA AZA MIOVAOVA TOY IZAO.
  -FR ALOHA VAO HISY FIFIDIANANA HADIO EO RAHA HADIO????
  -TONGA IANAO VAO MANENDRY OLONA ( IANAO IHANY IO )
  -IANAO IHANY NO AFAKA HANOHITRA MIVANTANA IREO FA NY SISA MBOLA KELY FINOANA IHANY AHO.
  -FANDRESENA HO AN’i FOZA NY FIOVAOVANTSIKA HEVITRA fa tokony isika MIJORO @ ZAVATRA EFA MBA
  NIMATIMATESANA teto izay ela be izay.Dia matoky ny fahendrenao aho dada.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *