RAVELONANOSY MAMITIANA : RAHA HIROSO AMIN’NY FIFIDIANANA DIA ARAHO ANTSAKANY SYANDAVANY NY AMNISTIA

IMG_7921Nitohy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana, rehefa niato kely noho ny fetin’ny paska. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny kabary isan-karazany nataon’ireo mpitarika. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny Ct Ravelonanosy Mamitiana. Ireo antoko ao amin’ny fitondrana hoy izy dia tsy vonona amin’ny fifidianana fa vao maika eo amin’ny lafiny politika. Tsy voahaja hoy Mamitiana ny lalàna fototra eto amin’ny firenena. Rehefa io no tsy voahaja dia tsy voahaja ihany koa ny fifidianana. Noho izany dia miantso ny Sadc, raha tena hanao fifidianana dia araho antsakany sy andavany ny aministia. Raha ohatra hoy izy ka fotoana fohy mialoha ny fifidianana tsy mbola fantatra ny ahazo aministia dia ahoana no hanaovana fifidianana amin’izany. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity dia raha milaza fa tsy handray anjara amin’io fifidianana io dia tsy hoe matahotra akory fa 1eur tour dia vita ary ny any ambanivohitra dia miandry an’i Dada. Sahirantsaina ny vahoaka malagasy ka aoka tsy atao takalon’aina. Misy hevitra maromaro hoy Mamitiana mipoitra eto ka ao anatiny ny FFKM. Ireo no miantso olona hoe aleo hisy ny fampihavanana eo amin’ny rehetra. Samy manaiky ny Ankolafy rehetra eto hoy izy fa mody ny filoha Ravalomanana Marc vao misy fifidianana. Ny Ankolafy Rajoelina ve hanaiky izany, ary iza no tsy tia fihavanana hoy ny fanontaniana napetrany. Matoa ianareo hoy ity mpanao politika ity ny Ankolafy Rajoelina tsy miroso amin’ny fampihavanana dia matahotra ny zavatra nataonareo. Raha tsy ho henoinareo hoy izy ireo Ankolafy ireo dia hohitanareo ny vokany. Ny irariantsika dia ny hoe  rehefa antoko politika na firehana politika ka manana fenitra demokratika dia tokony handeha amin’ny làlan’nny demokrasia. Sao hoy Mamitiana lasa kongresy politika , ka sanatria hangalambato na hanendry olona hangalambato. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy Mamitiana dia tsotra ihany tsy maintsy tonga eto i Dada. Ankoatra izay dia fantatra ny Zoma izao no hanatitra taratasy eny amin’ny biraom-pifandraisan’ny Sadc eny Ankorondrano ny Ankolafy Ravalomanana.

28 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : RAHA HIROSO AMIN’NY FIFIDIANANA DIA ARAHO ANTSAKANY SYANDAVANY NY AMNISTIA »

 1. Io indray Mamitiana !!!tenenina foana fa ieieie!!
  hanarina foana fa ahahaah!!
  NY FR TOMPOKO MBOLA TALOHAN’IZANY REHETRA IZANY A!!!!!!!ARY EFA VITA SONIA!!!
  Tsy efa talohan’ny 1 avril ( omaly ) ve dada no tokony ho tonga dia ZOMA vao hanatitra ttsy eny @
  SADC????mbola hitady mpandika mahay be ve hanoratra ilay tatitra???MAHONENA!!!!ary ilay TONDROZOTRA
  izany dia NIFIRANA TANTERAKA an??tsisy resaka intsonnnyyyyy!!!VIIIIIITTTAAAAAAAAA!!!!MAHONENA!!!!!!

 2. Tsy araka ny masony, satria mikifikifika ny lohany !
  Fahorian’ny vahoaka ve dia mbola tsy hitanareo foana ê ? Reny niteraka izao aza efa mahavita mivarotra ny zanany vavy, dia mbola lalaovina foana ity raharaha ity ???
  Tokony hiala daholo ianareo rehefa tsy handihy sy tsy hihira !! Izay vonona ihany omena sehatra !!
  Io ambony io no mpiteny an’izany !!

 3. NY FANAMBANIANA NATAON’NY FRANTSAY…NIARAKA TAMIN’NY MISSION CATHOLIQUE FRANçAISE MBOLA MITOHY ARY MIEAZAKA MANOHITRA NY MIADY AMIN’NY PROTESTANTS IZAY NANAON’NY TANTARAN’NY FIRENENENA MALAGASY ARY IZANY ANJARA NOSAJHANIN’NY PROTESTANTS NO MANOME ANDRAIKITRA AZY IREO HANOHITRA MPANJANAKA IZAY MISAKANA AMIN’NY FOMBA REHETRA NY FANANTANYERAHANA NY TETEZAMITA IFANARAHANA SY TSY TSY MANAVA1KA !!

  Enina amby folo amby zato izay nanerena Antsika niaina tamin’ny frantsay ,izay nampiseho tamintsika fa ny fireneny dia matanjaka sy mahery ary rizareo dia olona mahay sy nahita fianarana .Resaka tiana ateza izany fa tsy mbola fantatsika tamin’izany fotoaa fa iolahy boto , makorelina ary gadra afaka no nalefa teto Ami,tsika..
  Nisy mpampianatra , nisy mpitsabo ,mpahay lalàna , nisy mpitondra fivavahana..
  Ny adinon’ny frantsay na modiany tsy fantatra ny fahendren’ny Malagasy eo amin’ny fiaraha-monina ohatra.
  Nisy koa Malagasy nanam-pahaizana izao nanao gazety , izay nanoratra boky , izay nanoratra théâtre ary eo koa ireao doctera nalaza toa nt Dr RAJAONAH ,izay niasa teo amin’ny toerana misy ny clinique- ny masera..Nisy ire astronomes sy mathématiciens zay nifana tao amin’ny université des sciences tai Faravohitra ,izay lasa ministeran’ny Fitsarana..
  Nisy ireo Malagasy nianatra tany Angleterre ( mpampianarra ,pastera , dokotera.)
  Ary ny akamaroan’ny Malagasy dia niteny sy nanoratra
  angilisy tsara.Ary tamin(ny taona 1960 dia mbola nisy raibe sy neny be niteny angilisy fatratra..
  Izany fahaizana teny angilisy sy ny tantara angiliy ,izay nentina sy nampianarin’ireo misionary angilisy no niezahan’ny frantsay no potehina..Tsy vitany ny nanala ny teny malagasy , ka voatery nianatra izany atramin’izao ireo mpiasam-panakana frantsay..Ireo ambasadaoro sy ny mpiasan’ny ambasady dia mahay tsara ny teny malagasy…
  Maro ireo boky nosoratan’ny Malagady no nodorana ary vao tsy ela no navoakan’ny Fitondrana RAVALOMANANA MARC ireo pièces -na theatra nafenina…
  Tsy Firenena milamina Isika satria maro tsindry hazo lena nataon’ny frantsay sy ny mission catholique française tamin’ny protestants Malagasy..ary ny jésuite toa an’i urfer dia mbola mitohy manao ny fanaratsiana , fanambaniana ny Malagasy..
  raha tena misy ny fahavonona ho amin’ny fampihavanana diatsy maintsy manetry tena ny kristianina katolika sy ny mpitondra azy ireo mamerina amin’ny prptestants ireo trano sy tany nomen’ny mpitondra-panjanaka azy ireo..
  Io zanakolona fa tsy menatra mampiteny ny devoly ao anatiny ka sahy ampahibemaso manambara ny tsy faneken ‘izy zanakolona ny proteestants handray anjara amin’ny fifidianana..Ny hoe ,raha tahiana voafidin’ny Vahoaka , ny candidat protestant , dia inona no hetsika hasehitr’ity mpitondran’ny teny sy ny paolitikan’ireo mpanjanaka frantsay sy malagasy miombo,na amin’izany fampisarasarahana ny Malagasy noho ny filamatry ny fivavahana..
  Tsy mendrika misolo ny katolika Malagasy ao amin’ny FFKM ity zanakolona tezain’ny devoly ity
  Tamin’ny 17 mars 2009 dia efa tsapa mazava ny firehan-drajoelina amin ‘ny catholique romana..Satria
  –teny amin’ny ECAR Antanmena no namaranana ny fanonganam-panjakana
  –teny no namiaraviran’ireo miaramila ny Filohan’ny Fiangonana FJKM .Ary tamin’izany herisetra izany dia tsy nihetsika niaro an’ny Pasiotera i zanak’olona fa toa nitsiky izy..
  Io tableau io no « MAMITINA NY TANTARAN’NY MADAGSIKARA IZAY MAMPISEHO NY KORIN’NY FRANTSAY NAMPIASA NY MISSION CATHOLIQUE FRANçAISE ALOHA NANAPOTEHINA NY PROTESTANTS AVY EO DIA NY MPITONDRA CATHOLIQUES TALOHAN’NY CARDINAL RAZAFINDRATANDRA GAETAN NO NANOHY NY ASAN’NY MISSION FRANçAISE , IZAY TSY MATY VOLAVO AN-KIBO KA MANOHINA AN-DRAJOELINA SY OLONA TOAN’I ZANAKOLONA MANOHITRA NY EZAKY NY PROTESTANTS HANAO NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA SY NY FANOMPOANA NY MALAGASY..IZAY NORAISINA ARA-BAKI-TENY FAMPIANARAN’I KRISTY MANAO HOE :
  « TIAVO NY NAMANAO TAHAKA NY FITIAVANAO NY TENANAO ARY AMBON’IZANY TIAVA ANDRIAMANITRA RAINAO AMIN’NY SAINAO RAHETRA ,AMIN’NY FONAO REHETRA ARY AMIN’NY FANAHINAO REHETRA..ARY TANDREMO TSARA FA HATAONAO AHOANA NO MITIA AN’ANDRIAMANITRA TSY FANTATRAO,TSY HITAN’NY MASONAO ,RAHA NY NAMANAO IZAY MIFANERASERA SY ITANAO AZA TSY TIANAO ? »
  Rehefa avy nivory tamin’ny 17 mars 2009 ,avy nanongam-panjakana dia tany amin’,ny nonce apostolika rajoelina no niafina !
  Amin’ny fahatsiarovana ny Paka ,izay fanantaterahan’i KRISTY ny iraka nampanaovina ny RAY ANDRIAMANITRA AZY ,dia NY FANAMARANY NY FITIAVANY NY OLOMBELONA FA NOVONRENY TAMIN’NY DEVOLY IZAY MAKA FANAHY ANTSIKA AO AM-PONTSIKA ,
  FITIAVANA- FAMONJENA- FAHAFAHANA HO AN’NY OLOMBELONA REHETRA NO NAHAFATY AN’I KRISTTY..TSY MANAVAKA AN’IZA NA IZA IZANY FITIAVAN-DEHIBE IZANY..
  Tsy ny fiankanjoana rebareba no maha -eveka..!
  OUI L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
  IL APPARTIENT A LA POPULATION CATHOLIQUE MALGACHE DE MERITER UN VRAI PORTE-PAROLE DU CHRIST..ET D’AGIR QUE EXIGENCE DU CHRIST  » JE SUIS LE CHEMIN VERS LA VERITE ET VERS LA VIE ETERNELLE  » ET EN S’ADRESSANT A SES APOTRES -DONT ZANAKOLONA SE VANTE D’EN ETRE UN HERITIER : 3 ALLEZ DE PAR LE MONDE ET FAITES QUE TOUT LEMONDE SOT MES FIDELES : »
  zanakoplona , izay tezain’ny devoly dia tena lavitr’ireo fampianaran’i KRISTY ireo ary rehefa mitondra fivavahana (la messe ohara ) diaa feno fihatsarambelan’tsihia ..
  Soa ihany
  FA LEHIBE NY HERIN’ANDRIAMANITRA ARY MANANA AMBY AMPY NY FITIAVANY ANTSIKA OLOMBELONA !

 4. Hihii !sady tsy hiira no tsy hanao tsianjery (MDR) izay mihintsy!!!
  Mbola miasa Andriamanitra ! mbola misy TSIPARIFARY Bue mihintsy tokony halana ao.
  Raha ny momba ny fifidianana dia mazava n tenin’i dada FARANY INY KA TSY HAIKO INONA INDRAY
  NO TIAN-DRANGAH HATONGAVANA????
  Sao dia mba raha tsy Kotovelo no halatsaka dia tsy mahazo mody dada??MANONOFY!!!!efa misy antony maro
  matoa izy mianakavy tonga tsikelikely toy izao , hijery akaiky hoe: IZA ary INONA MARINA no sakana ao?????
  Efa miariary izao dada ny zavamisy a! anjaranao sisa mieritreritra fa ny olona akaikinao ihany no MANAIKITRA
  anao ary mety ho marina ny TENIn’ilay MASOIVOHOn’i la frantsa fa » NY ANKOLAFY MIHINTSY NO TSY MANAIKY
  NY HIVERENAn’i DADA an!!! »TRATRA IANAO KOTOVELO a!!! » JODASY! tsy tahotra tsy henatra!!!MAHONENA!!!!
  fa tsy lasa lavitra ianao e!!!be izay namadika azy izay fa aiza daholo ny niafarany??DADA INY!!!TSY HO AFA-BELA
  EO IANAO RAHA INY OLON’ANDRIAMANITRA INY NO HANAOVANAO VINANY!!!HIFANKAHITA ETO ISIKA!!!!

 5. Lettre de protestation adressée

  –pour information

  -à Monsieur le Président de la République de Madagascar RAVALOMANANA MARC – Prétoria

  -à la Mouvance RAVALOMANANA -délégué général et Membres -Bel Air

  –pour action

  – à Monsieur le Président de l’Eglise de JESUS CHRIST à Madagacar Antananarivo

  – tout l’Episcopat catholique Malgache – Antanimena

  Mesdames et Messieurs dans la mission de DIEU pour servir les Malgaches sans aucun ostracisme ,

  Je Vous salue au nom cu CHRIST JESUS ,qui encore par la fête des Pâques Nous a rappellé son immense Amour pour Nous et son message

  de servir DIEU SON PERE et de TOUS NOUS METTRE AU SERVICE DES MALGACHES SUR TOUS LES ASPECTS DE LA VIE POUR LEUR EDIFICATION DANS TOUS LES ASPECTS DE LA VIE HUMAINE !

  Oui je proteste contre toutes les tentatives et tentations qui cherchent à encore , par leurs dires et leurs gesticulations et leurs agissements déshhumaniser les Malgaches..

  Nous , Malgaches , avons le droit commun à tous les hommes et à toutes les femmes de jouir de toutes les libetés..

  Vous avez , chacun et chacune ,à votre place et avec l’autorité à vous attribuer , mesuré l’mportance et l’obligation d’observer et de suivre

  l’enseignement du CHRIST JESUS ,afin d’éviter la tartufferie de zanakolona, qui a oublié qu’il est ,malgré tout , un homme public qui n’a pa honte de trahir et de salir la mission que l’Eglise lui a confiée.

  Enina amby folo amby zato izay nanerena Antsika niaina tamin’ny frantsay ,izay nampiseho tamintsika fa ny fireneny dia matanjaka sy mahery ary rizareo dia olona mahay sy nahita fianarana .Resaka tiana ateza izany fa tsy mbola fantatsika tamin’izany fotoaa fa iolahy boto , makorelina ary gadra afaka no nalefa teto Ami,tsika..
  Nisy mpampianatra , nisy mpitsabo ,mpahay lalàna , nisy mpitondra fivavahana..
  Ny adinon’ny frantsay na modiany tsy fantatra ny fahendren’ny Malagasy eo amin’ny fiaraha-monina ohatra.
  Nisy koa Malagasy nanam-pahaizana izao nanao gazety , izay nanoratra boky , izay nanoratra théâtre ary eo koa ireao doctera nalaza toa nt Dr RAJAONAH ,izay niasa teo amin’ny toerana misy ny clinique- ny masera..Nisy ire astronomes sy mathématiciens zay nifana tao amin’ny université des sciences tai Faravohitra ,izay lasa ministeran’ny Fitsarana..
  Nisy ireo Malagasy nianatra tany Angleterre ( mpampianarra ,pastera , dokotera.)
  Ary ny akamaroan’ny Malagasy dia niteny sy nanoratra
  angilisy tsara.Ary tamin(ny taona 1960 dia mbola nisy raibe sy neny be niteny angilisy fatratra..
  Izany fahaizana teny angilisy sy ny tantara angiliy ,izay nentina sy nampianarin’ireo misionary angilisy no niezahan’ny frantsay no potehina..Tsy vitany ny nanala ny teny malagasy , ka voatery nianatra izany atramin’izao ireo mpiasam-panakana frantsay..Ireo ambasadaoro sy ny mpiasan’ny ambasady dia mahay tsara ny teny malagasy…
  Maro ireo boky nosoratan’ny Malagady no nodorana ary vao tsy ela no navoakan’ny Fitondrana RAVALOMANANA MARC ireo pièces -na theatra nafenina…
  Tsy Firenena milamina Isika satria maro tsindry hazo lena nataon’ny frantsay sy ny mission catholique française tamin’ny protestants Malagasy..ary ny jésuite toa an’i urfer dia mbola mitohy manao ny fanaratsiana , fanambaniana ny Malagasy..
  raha tena misy ny fahavonona ho amin’ny fampihavanana diatsy maintsy manetry tena ny kristianina katolika sy ny mpitondra azy ireo mamerina amin’ny prptestants ireo trano sy tany nomen’ny mpitondra-panjanaka azy ireo..
  Io zanakolona fa tsy menatra mampiteny ny devoly ao anatiny ka sahy ampahibemaso manambara ny tsy faneken ‘izy zanakolona ny proteestants handray anjara amin’ny fifidianana..Ny hoe ,raha tahiana voafidin’ny Vahoaka , ny candidat protestant , dia inona no hetsika hasehitr’ity mpitondran’ny teny sy ny paolitikan’ireo mpanjanaka frantsay sy malagasy miombo,na amin’izany fampisarasarahana ny Malagasy noho ny filamatry ny fivavahana..
  Tsy mendrika misolo ny katolika Malagasy ao amin’ny FFKM ity zanakolona tezain’ny devoly ity
  Tamin’ny 17 mars 2009 dia efa tsapa mazava ny firehan-drajoelina amin ‘ny catholique romana..Satria
  –teny amin’ny ECAR Antanmena no namaranana ny fanonganam-panjakana
  –teny no namiaraviran’ireo miaramila ny Filohan’ny Fiangonana FJKM .Ary tamin’izany herisetra izany dia tsy nihetsika niaro an’ny Pasiotera i zanak’olona fa toa nitsiky izy..
  Io tableau io no « MAMITINA NY TANTARAN’NY MADAGSIKARA IZAY MAMPISEHO NY KORIN’NY FRANTSAY NAMPIASA NY MISSION CATHOLIQUE FRANçAISE ALOHA NANAPOTEHINA NY PROTESTANTS AVY EO DIA NY MPITONDRA CATHOLIQUES TALOHAN’NY CARDINAL RAZAFINDRATANDRA GAETAN NO NANOHY NY ASAN’NY MISSION FRANçAISE , IZAY TSY MATY VOLAVO AN-KIBO KA MANOHINA AN-DRAJOELINA SY OLONA TOAN’I ZANAKOLONA MANOHITRA NY EZAKY NY PROTESTANTS HANAO NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA SY NY FANOMPOANA NY MALAGASY..IZAY NORAISINA ARA-BAKI-TENY FAMPIANARAN’I KRISTY MANAO HOE :
  « TIAVO NY NAMANAO TAHAKA NY FITIAVANAO NY TENANAO ARY AMBON’IZANY TIAVA ANDRIAMANITRA RAINAO AMIN’NY SAINAO RAHETRA ,AMIN’NY FONAO REHETRA ARY AMIN’NY FANAHINAO REHETRA..ARY TANDREMO TSARA FA HATAONAO AHOANA NO MITIA AN’ANDRIAMANITRA TSY FANTATRAO,TSY HITAN’NY MASONAO ,RAHA NY NAMANAO IZAY MIFANERASERA SY ITANAO AZA TSY TIANAO ? »
  Rehefa avy nivory tamin’ny 17 mars 2009 ,avy nanongam-panjakana dia tany amin’,ny nonce apostolika rajoelina no niafina !
  Amin’ny fahatsiarovana ny Paka ,izay fanantaterahan’i KRISTY ny iraka nampanaovina ny RAY ANDRIAMANITRA AZY ,dia NY FANAMARANY NY FITIAVANY NY OLOMBELONA FA NOVONRENY TAMIN’NY DEVOLY IZAY MAKA FANAHY ANTSIKA AO AM-PONTSIKA ,
  FITIAVANA- FAMONJENA- FAHAFAHANA HO AN’NY OLOMBELONA REHETRA NO NAHAFATY AN’I KRISTTY..TSY MANAVAKA AN’IZA NA IZA IZANY FITIAVAN-DEHIBE IZANY..
  Tsy ny fiankanjoana rebareba no maha -eveka..!
  OUI L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
  IL APPARTIENT A LA POPULATION CATHOLIQUE MALGACHE DE MERITER UN VRAI PORTE-PAROLE DU CHRIST..ET D’AGIR QUE EXIGENCE DU CHRIST » JE SUIS LE CHEMIN VERS LA VERITE ET VERS LA VIE ETERNELLE » ET EN S’ADRESSANT A SES APOTRES -DONT ZANAKOLONA SE VANTE D’EN ETRE UN HERITIER : 3 ALLEZ DE PAR LE MONDE ET FAITES QUE TOUT LEMONDE SOT MES FIDELES : »
  zanakoplona , izay tezain’ny devoly dia tena lavitr’ireo fampianaran’i KRISTY ireo ary rehefa mitondra fivavahana (la messe ohara ) diaa feno fihatsarambelan’tsihia ..
  Soa ihany

  FA LEHIBE NY HERIN’ANDRIAMANITRA ARY MANANA AMBY AMPY NY FITIAVANY ANTSIKA OLOMBELONA !

  Docteur CELESTIN Robin
  Paris

 6. à ranavalona
  Asa reaha ny sainao no mieritraritra alohan’ny itenenao..
  Tsy mendrika ny fahendrenan’ny Malagasy ny fanarantsiano ny Lehiberan’ny délégation-n’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ,izay ny Filha no nanendry azy eo amin’io toerana io nanome sy mbola manome ny fitokisany an ‘ATOA RAKOTOARIVELO MAMY.
  ny teny ratsinao dia mampiseho ny ratsy ( devoly ) ao anatinao..Rehefa manenjika sy manaratsy a&n ‘ATOA RAKOTOARIVELO MAMY ianao dia dia manenjika sy manaratsy ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ,nefa toa tsy hainao ny manafina ny fihatsaranao ivelanitsihy ,satria mbola miantsoantso Dada foana ianao..!
  Sa ny fanaratsianao an’ATOA RAKOTOARIVELO MAMY dia heverinao fa hamporisika ny mpikambazna ao amin’nyTIM sy ao amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA hanala azy eo amin’ny toerana nametran’ny Filoha azy..?Herinao ve fa izany no hafahanao misarika azy ireo tsy homba ny Filoha..
  Mba misaina amin’ny saina ,raha manana ianao !

 7. @ CELESTIN !

  Misy marina ny teninao, fa ny FITENINAO kosa no tsy mety e !

  Ny fianakaviana iray trano anie tsy ary hitovy hevitra daholo e ! Aoka samy hamoaka ny heviny fa izany no ahitàna ny marina.

 8. à Njara….
  Ny teny entiko dia tsy mila ampiankajoina na amboamboariny fa tsy dia miholakolaka fa mivantana..ary tsy misorina indrindra raha olona mihevitra ho mpiray trano amin’ny olona aratsiana sy enjehina !

 9. Voici la déclaration de zanakolona sur son opposition contre l’éventualité de la candidature du Pasteur RASENDRAHASINA LALA à la présidentielle ,qui justifie ma lettre de protestation adressée à l’Episcopat Catholique ,que j’estime être responsable des dires ,faits et gestes de chacun de ses membres !
  (Extrait de TANANEWS du 02 AVRIL 2013)

  « Lala Rasendrahasina inquiète en haut niveau, chez Rajoelina et les Catholiques

  Il n’y a pas beaucoup d’informations qui circulent autour de cette éventuelle candidature de Lala Rasendrahasina sauf au niveau du HMF, association des pasteurs et évangélistes pro-Ravalomanana qui confirme cette candidature. On dit même que des travaux de sensibilisation sont déjà en cours dans différents synodes. L’optimiste règne dans ce milieu car on croit à la capacité de mobiliser la foule et les électeurs. Ce qui inquiète surtout c’est l’appui financier dont pourrait disposer cet éventuel candidat.

  Par contre, on parle de plus en plus dans le camp Ravalomanana d’un éventuel candidat unique des trois mouvances. Guy Maxime Ralaiseheno s’est déjà réuni à plusieurs reprises avec les représentants des mouvances Ratsiraka et Zafy pour mettre en place ce projet. S’agit-il alors de ce Pasteur ou encore quelqu’un d’autre ?

  Le Pasteur Lala Rasendrahasina est un homme de confiance de Ravalomanana. C’est le catholique Odon Razanakolona qui est « choqué » par cette éventuelle candidature de Lala Rasendrahasina. Il ne veut pas que les protestants arrivent encore, a-t-il dit, à conquérir le pouvoir. En novembre 2012, il a cherché tous les moyens à retarder la tenue du dialogue FFKM. Il veut que cela se fasse durant son mandat, un mandat catholique comme il le dit. Odon Razanakolona était hors de lui-même quand il a appris que le comité de préparation technique du dialogue FFKM est prédominé par des éléments protestants comme le Général Désiré Rakotoarijaona, le docteur Andriantsoa, le Pasteur Philibert alors que le président du comité est un proche de Odon Razanakolona.

  Les catholiques veulent donc s’aligner au TGV pour contrer cette accession protestante à la magistrature suprême, en conseillant à Andry Rajoelina d’avancer un candidat catholique et côtier. La pression semble bien fonctionner, Odon Razanakolona veut imposer à Andry Rajoelina et au TGV ce candidat idéal qui pourrait faire face aux protestants Rasendrahasina et Raharizatovo. »

 10. MANGATAKA an ‘i MAMITIANA IZAY TSY HIAOGAHAOGA TOA izao ?hiantso Ny SADC sns ,Tsy haoan ny Sadc tompoko ny hikiakanao ,
  Mampilaza an i Hanitra Maitre izahya fa raha Fantany fa tsy mahaleotena ny Firenena dia no I Andry Rajoelina,
  KOA MAMPILAZA ANAREO NY TENANAY :

  A BAS RAJOELINA – AMBANY RAJOELINA – ARY HATSONGOLOHY I RAJOELIANA –

  izay vao hisy fandrosoana ity raharaha eto Madagasikara ity .

  ILS FAUT QUE BOTOZAZA ,MAMY ,HANITRA ET IAHANTA…..ARRETENT DE LECHER LES BOTTES DE RAJOELINA.

  http://www.laprovence.com/media/imagecache/article-taille-normale/drape.jpg

 11. Pour Dr Celestin :
  « à Monsieur le Président de la République de Madagascar RAVALOMANANA MARC – Prétoria »

  Kay Any Prétoria le Président de Madagscar, Milay kosa an, mba Dokotera ihany ianao dia manao resaka tsy misy logique, kou aiza mou no handrose le firenana kou ny oe « sensé intellectuel » no manao resaka tsy misy dikany otran’izao.

 12. MISAOTRA ARY MANKASITRAKA IZAY MANA-MASO AHITA
  SY SOFINA HANDRE KA MANARAKA NY ZAVAMISY AMPAHENDRENA
  ary mahatsapa ny tsy mety fa sy manara-drenirano fotsiny , sao musy antony hafa kosa ary ny @’ireo
  olona izay mba mijery ihany fa tsy mahita ary mihaino fy tsy maharė e?????
  MANKASITRAKA NY AKAMA TIA FIVOARANA SY FAHOMBIAZANA REHETRA NY TENAKO!!!
  HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA! NY TANTARA NO HITSARA RADOKO a!!!!HIFANKAHITA ETO
  ISIKA E!!!!TANY MASINA IO KA IZAY MANAO RATSY AO NO HO VIZANA.
  Aza manao mpiari-bato vilam-bava, ny anaran’i dada tononina lava nefa ny MPAMADIKA INDRAINDRAINA
  AVO DIA AVO!!!!MAHONENA!!!!MANKASITRAKA x-RAY!! soa fa msy manamaso maromaro eto mahita ny
  HAGEGENAO RADOKO!!! MAPMĖ BE!!!!!hita mihintsy ianao hoe lany bala!!!!!MAHONENA!!!

 13. Za tsy dokotera fa tsy manana fisainana mirefarefa toa anao RADOKO a!!!
  REHEFA VANDANA DIA KARY!!!aza mody mitapy fa tsy adalan’i dada no niteny ireny teny
  MAFY, MAHERY IRENY , inona no mahasamihafa anao sy ny foza @’ilay FOMBA : ny tsy mety hatao no
  ahilika @ hafa. dia mbà menatra, mahatsiarova tena fa efa tsy musy tsy miteny anao ny olona @ ‘ilay FOMBA e!!!
  TSY LASA LAVITRA RADOKO a!!!
  Ny fanekena ny ratsy dia midika ny firaisana tsikombakomba @ ratsy, tsy sahaza ny zanak’i dada izany .
  Efa mba hainao hoe: IZA no nilaza hoe:  » NDANA TSENAO NY RENINAREO? » fa sy i KOTOVELO io lelafinao io????
  midika inona izany aminao?????dia ireny teniny misolelaka ampahi-be maso ireny ???tsy henatra sy tahotra ANDRO
  ATOANDRO????IZA NO NANAO SONIA ITY TONDROZOTRA????TERENA FOTSINY DADA FA METY AMINTSIKA IO???
  AIZA IZAO DADA SY NY GADRA ANNNNN????NY RADIO SNS?????DIA AIZA I KOTOVELO????MIARAMIOSI-POTAKA
  @ FOZAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa efa mandefitra aminao foana aho eto fa mandreraka be ilay toe-tsaina.

 14. ho an-dranavalona ,

  Ny olona mijoro amin’ny marina ary miaro izay heveriny fa marina dia tsy manao teny aafenimpenina , fa aroso mibaribary eo ambony latabatra .dia lazaina mivantana ny tsy nety nataon’lay olona ,izay tsy afenina koa ny anarany..
  Fa raha maratsy olona , nefa tys lazaina ny heloka vitany dia toa ny manoso-potaka izany…Ny mrina tsy mila afenina ,ary ny meoka tsy azo afenina..
  resaka mazava no mety !
  Angamba gaigy aho , fa tsy heveriko fa fahendrena ny milaza mazava sy am-pahatsorana ny olna nanao ny tsy nety ary ny tsy nety nataony !

 15. MBOLA HANAN-KERY VE NY ANTSO ATAO AMIN’NY MIARAMILA ?
  MBOLA HO REN’IZY IREO VE NY KIAKAN’NY VAHOAKA MIJALY VOKATRY NY FANONGANM-PANJAKANA NAMPIAN ‘IZY IREO TOSIKA ?
  EKENA FA TSY NY TAFIKA MANONTOLO NO NANOHANA IREO MPANONGAM-PANJAKANA..FA MENA EO AMBANIN’NY MENA VOATAMBY VOLA IOZY IREO..
  ITY ANTSO ATAIOKO AMIN’NY TAFIKA REHETRA DIA NATAO TAMIN’NY 8 AVRIL 2010-ERIN-TAONA TAO AORIAN’NY FANONGANAM-PANJAKANA ARY AVERIKO INDRAY TELO TAONA TAO AORIAN’NY ANTSOKO VOALOHANY..

  « LES MILITAIRES ONT-ILS CONSCIENCE QU’ILS ONT DES ATOUTS ICI ET MAINTENANT POUR PACIFIER CE PAYS EN DONNANT LA MAIN AU PEUPLE, SANS ARME AUCUNE !
  (08 AVRIL 2010 MYDAGO)

  Il nous faut mettre en tête que la hat n’existe plus depuis la signature des accods de Maputo le 09 août 2009 à 02 heures du matin..

  Toutes les formes d’autorité qu’a prises la hat n’ont été que des fictions et les décisions prises sont nulles et non avenues …

  Et la lutte que nous menons avec la Communauté Internationale ne vise qu’un but : la mise en place de la Transition Consensuelle et Inclusive (TCI)..

  Notre volonté se heurte au refus de la hat à quitter le lieu et ceci en cédant la place à la TCI avec la participation de la mouvance rajoelina !

  Nous constatons que la hat refuse d’obtempérer… et ces dernières semaines les sanctions venant de l’Union Africaine ont été infligées à 109 personnes soutenant cette hat,issu des auteurs du coup détat..!

  Les mouvements de contestations contre ce fixisme de rajoelina et de ses acolytes et commanditaires sont nombreux et s’amplifient, fixisme incompréhensible d’ailleurs car rajoelina, contre toute raison, prendra place dans le Conseil Présidentiel de cette TCI..!

  Ces mouvements de mauvaise, de très mauvaise humeur ont atteint les Forces Armées qui n’arrêtent pas de tenir des réunions après réunions !

  Le « limogeage » du ministre de la défense n’est qu’une des péripéties de l’agonie de cette autorité usurpée !

  De plus, ce limogeage montre que cette autorité de fait perd pied et ne semble plus avoir la main pour diriger le Pays !

  Confier à un « petit soldat » et la primature et le ministère de la défense confirme la légèreté de rajoelina et révèle son affolement et son mauvais calcul qui dit qu’en passant tout à ce petit soldat, il ouvre les possibilités de négociations ou il favorise la prise du pouvoir par les Forces Armées…

  Ce matin du 8 avril 2010, le ministre de la défense « limogé » a refusé d’obtempérer et attend la décision de ses amis, ses partisans ou de toutes les Forces armées et Gendarmerie… Qui tiennent réunions après réunions..!

  J’espère qu’à cette occasion (limogeage d’un des leurs ) retrouve leur esprit, le sens de l’honneur « mirefarefa » -foulé aux pieds jusque là et et l’occasion de redevenir et crédibles et dignes de la confiance des Malgaches !

  Nous n’avons pas oublié que les Militaires et Gendarmes ont juré de ne plus être les jouets des politiques !

  Et bien, voilà l’occasion de démontrer qu’ils tiennent leur parole !

  LE MOMENT EST VENU POUR LES FORCES ARMÉES DE PRÊTER MAIN FORTE AU VAHOAKA POUR PACIFIER CE PAYS SANS ARME AUCUNE ! »
  Ce 03 AVRIL 2013 , je renouvelle cet appel ,car rien n’ a changé dans la politique de rajoelina qui fait croire que les Forces Armées sont derrière lui et lui sont inconditionnelles !
  Je ne veux croire cette présomption ,cette affabulation car je pense qu’à ce jour ,les militaires honnêtes , fiables ,attendent une étincelle ou un signal significatif venant du Peuple …qui attend le sursaut patriotique des Militaires issus de ce Peuple de Madagascar !
  OUI LE TEMPS EST VENU POUR LES MILITAIRES DE S’ECOUTER , DE SE PERSUADER QUE LES MALGACHES N’ATTENDENT QU’EUX POUR PACIFIER CE PAYS !

 16. Mbola tsy lasa ny ririnina, izay tena mamirifiry ! Mitohy izany ny fizaràna akanjo mafana !
  Izao izany no atao hoe « habillé pour l’hiver » !

  Tohanana ianao ranavalona, fa izao fotsiny : Tsy dia ilay tononinao io ihany no tsy namokatra atramin’izao. Aza adino na modian-tsy hita ireo tena tsy mamely sy fositra manodidin’azy, hatr’izay ka atramin’izao !!

  http://www.tim-madagascar.org/forum/read.php?1,778246

  Marina ny voalazan’io mpanao gazety io ; ny adinony fotsiny, dia ilay filazàna hoe : Tsy vaha-olana intsony io tondrozotra io, indrindra fa ny fijanonan’ny legalista ao anatin’io rafitra io !!!

  Lainga, fitaka, ary fiatsaram-belatsia manarapenitra no manjaka ao anatin’io rafitra io, fa tsy misy finiavana mihintsy mba hiverenan’izany hoe Firenena tan-dalàna izany !

  Ry mpanao pôlitika, ry atao hoe vahoaka : Stop !! Arretez vos conneries !!! Aok’izay !! Rehefa tsy tia, dia omeo ho an’ny kiringa sy kômôrianina ary ny sômaliana i Madagasikara !!!

  Ramatoa Naika, r’Ingahy Manoela, ary ianareo izay tena mbola vonona ny hiaro an’io Tanindrazana io, miangavy anareo mba hitsangana sy hitraotra fa tsy hanao toy ny fomban’ny sasany !
  Vonona ny hamadika ny bainga miaraka aminareo ny vahoaka, saingy tsy dia fantany ny toerana tsy maintsy hanomboana ny asa !

 17. Iza ary aiza avy no misy an’ireo malagasy, mivarotra ny fanahiny amin’ny devoly, satria tsy maintsy mampiaingo an-dramatoa na ramose ; ny mpianakavy koa tsy maintsy mizesta, miaingitraingitra sy mizahozaho,…, ny sakafo tsy maintsy izay tsy fihinan’ny rehetra ???

  Manao ny asany ve ny BIANCO, IGE,…sy ny mpiasan’ny Fitsaràna ????

 18. Misaotra lesy a!!misaotra anao mahay mijery, FAHASOAVANA DAHOLO IZANY!
  …tsara ilay fanontaniana hoy ilay zanako hoe:
  « stimmts oder habe ich recht? » dia hoy aho mamaly  » les 2″.
  Ny tsy takatry ny sain-dRamalagasy intsony dia  » FANDALOVANA NY ETY ARY TSY HITONDRA
  RAVINY IRAY @’IRETO VOLA ANIE REHEFA HIALA ETY e!!! »MAHONENA!!!!!!

 19. Tena latsaka kosa ny ranomaso namaky ny voasoratr’ity
  mpanao Gazety « Basy vava » i Ony Rambelo, mampalahelo
  fa tena izay no zavamisy , na dia tsy te hisotro aza dia  » AMPISOTROINA POIZINA NY MALAGASY »
  izany no atao Ankolaka na mivantana dia mba HANOMEZANA VAHANA NY MPANJANAKA, ilay
  fitiavan-kely, mora mionona rehefa tsipazana FOTSIMBARY KELY, dia adino ny ho avin’ ny taranaka
  sy fara-mandimby, aleo voky anio dia rahampitso MISARONA tsy olana. MAHONENA!!!!!

 20. Ny olona ranavalona manao izay mampiety ny fiainany, manadio tanàna sy ny tontolo hiainany (amin’ny lafiny rehetra) ; ramalagasy ihany no faly omen’ny sasany zaoridira sy mihinana maloto !!

  Fanampahan-kevitra ho raisin’i Hollande ato ato ( suite affaire Cahuzac) :
  « les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou corruption,…, seront interdits de tout mandat public » !

  Ne faites surtout pas ce que nous faisons, faites ce qu’on vous dit de faire !!

  N’ayez aucune crainte, vous irez tous au paradis que vous soyez maudits ou bénis, ou chefs des bandits ! Vous y boirez votre …, les mpanam-pi !

 21. …Peut-être l’Homme ne peut pas combattre son imperfection mais…Il peut parfaire sa combativité.

  Les Hommes sont nés libres
  Les Malgaches sont des Hommes
  Les Malgaches sont nés libres

 22. F’ angah tena lasa lavitra koa io raharaha Cahuzac io???
  heveriko fa mbola vazivazy???tsy olana amiko ilay izy fa fotsiny , IZA???
  iza indray no hiditra eo?’kala Maria efa mipelipeli-drambo ery handray ny fitondrana hihiiiiii
  Ianao koa anie raha vao mitavozavoza dia efa hamoronan’ny olona Dossier e!!!la mode indray ity tsipy
  oditr’ akondro etsy sy ery ity, DEMOKRASIA HONO eeeeeee

 23. Mba mahazo dinihina eto ve ity, satria dia mbola variana ihany ny tenako isan-taona, indrindra nandritr’izay efa-taona farany izay !
  Samy mba nahita an’ireny sary nalaina tamin’ny fankalazàna ny 29 mars daholo isika, ary hitan-tsika tamin’izany ireo izay lazaina fa bekitro-maro olatra ! Nisy filoham-pikambanana aza nivanaka mihintsy, ary nilaza fa nitombo ny isan’izy ireo !!

  Lasa ny eritreritro ary manontany tena hoe : Fa mba niady taiza, ary iza no nanome an’ireny galona na marim-pankasitrahana ireny !
  Niady ho an’iza ( tsy te hiteny aho hoe nahafaty an’iza ), ary taiza sy noho ny antony inona ?

  Raha fony mbola nanjaka mantsy ny frantsay tao Madagasikara tamin’ny 1947, dia mbola tsy nisy izany Tafika malagasy izany ; ary asa na izaho no tsy naharaka fa mbola tsy nahita aho hoe nisy tafika malagasy niforona tamin’izany andro, ary nanao fanoerana sy niady tamin’ny frantsay ! Toa olon-tsotra daholo ireo maty novonoin’ny frantsay, ary izay lasa « martiora » taty aoriana !

  Fanontaniana mipetraka : Tsy fanesoana an’ireo martiora ireo ve ny fisian’ireny be galona ireny ?
  Fantatra fa tamin’ireny lazaina fa « anciens combattants » ireny, dia nisy nanampy an’ireo frantsay, nanenjika sy namono mihintsy angamba an’ireo mpiray tanindrazana aminy, tamin’ny 1947 !

  Mino aho fa mbola misy velona ary mandehandeha any ho any ! Tiako mba ho fantatra ny ao an-tsain-dry zareo !

  Tsetsatsetsa tsy haritra, ary miala tsiny amin’ny fianakaviany !

  Sady nalahelo ny tenako no sorena, nahita ny sarin’ilay Radada mba manao baonetra sy palitao madio, kanefa….tsy mikiraro !! Dia tsy mba menatra ve ny zanaka aman-jafiny mahita an’Ingahy Rainy tsy mba manana « drigy », na dia « kapa pneu » aza, kanefa manatrika seremônia ôfisialy ?
  Tsy ampy angaha ny vola omen’ny frantsay, sa…medaly taiza no napetrak’i Radada tamin’ny palitaony ????

  Misoritra amin’izany ilay fisainana tsy dia mety ê ! Tsy mahalala fahamenarana intsony ramalagasy !

 24. Tsy ho faty mihintsy ny tantara, indrindra fa amin’izao andron’ny teknôlôjia izao !

 25. Eeeehhh!!!! reniakoho notsipazana kalalao ireo « Bekitro-maro olatra « ireo e!!
  Tsisy mifanome tsiny !efa ireo no eo dia izay izany!!aza miditra lalina ( MDR)
  Inona ary ity????hihihiiii aiza moa no mba hanarahan’ity ilay fitondrana izany , izay lazaina ho fahamarinana??
  Tsy hainao ve ny dikan’ilay hoe:  » foza orana  » ??? »falsch » lesy a!!tena tsy izy mihintsy izany koa inona no mahagaga
  raha ny dadabean’ireo sefo-pokontany ohatra no alefany eny fa ny Ct sy CST  » foza » efa matavy.Izay no mba vidim-
  hihinanany e!!efa hisandoka rahateo koa no antony hametrahana azy atomboka any @ fokontany any.
  Ny fripy anie izao 500 efa mahazo e! fa ny kiraro no mbola lafolafo , sady mety tsy tafiditry ny kiraro intsony ny tongon’
  ingahy rainy .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *