RAVELONANOSY MAMY TIANA : EFA MASAKA ARA-POTO-KEVITRA ISIKA KA TSY AZO ZARAZARAINA

IMG_8947Tato ato hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana dia noresahan’ny mpanao politika ary isika ao anatin’ny ny tokony hisia’ny fampihavanana eo amin’ireo filoha efatra mirahalahy izay ataon’ny FFKM. Eto hoy izy dia mahatsiaro ny soratra masina hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no zanak’Andriamanitra. Matoky isika hoy Mamy Tiana fa ahavita azy i Odon izay filohan’ny FFKM amin’izoa fotoana izao. Raha sanatria ka tetika politika hafa no ahatongavany amin’izany dia tsy zanak’Andriamanitra izy. Ny fihaonan’izy efatra mirahalahy hoy izy dia efa notakiana tany Maputo sy notakian’ny vahoaka saingy nisy ny natahotra indrindra ireo kandida ankilany. Tamin’ity  no nahitantsika fa efa nifanipaka izy mianakavy. Ny anarana sasany voalaza amin’ireo olona ireo hoy ity mpanao politika ity dia voatonotonona tao amin’ny parlemantera fa maloto. Mahatsiaro izany pariministra taloha izany isika hoy izy izay nampitondra fangirifiriana tamin’ny baomba antsika. Nisy ihany koa ny ministry ny fitantanam-bola izay mbola takiana amin’ny ny hoe aiza ny volan’ny force one, ny  wisco sns. Noho izany hoy Mamy Tiana dia ny olona maloto dia tsy mendrika hitondra firenena. Raha mbola misy ny olona miseho eo dia aoka ho hadihadian’ny vahoaka tsara. Ny fototry ny olana teto hoy izy dia ireo olona milatsaka ireo fa ny filoha Ravalomanana Marc dia tsymaintsy mody. Momba ny kongresin’ny TGV dia nambarany fa ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy adala akory nanorina hatramin’nyfototra. Apetrantsika amin’izy ireo ny fanontaniana hoe sao misy antoko tsy manana fototra nefa manao kongresy ka milaza fa hirontsaka eto. Tokony samy hanontany tena hoy Mamy Tiana ny antoko rehetra. Ny paika ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao dia ny am-pizarazara ny Ankolafy Ravalomanana fa isika hoy izy efa efataona no teto ary efa masaka ara poto-kevitra. Izay ambaran’ny filoha Ravalomanana Marc no tondrozotran’ny Ankolafy Ravalomanana.  Noho izany dia aoka isika tsy hotaitaitra fa hiray hina hatrany.

10 pensées sur “RAVELONANOSY MAMY TIANA : EFA MASAKA ARA-POTO-KEVITRA ISIKA KA TSY AZO ZARAZARAINA”

 1. Mahonena hoy ilay olona iray izay !
  Mitohy ny rediredy manara-penitra ! I Odon ve no hianteherana ???? Mba mifohaza fa aza mandrevy ; ary rahatoa ka tena efa taitra, mba valala izay manenika an’i Madagascar izay lazain’ny manam-pahaizana fa misy « protéine » omena an’ny vahoaka fa tsy lalitra !
  Efa fantatra hatry ny ela fa « fitiavan-tena sy fankahalàna » an’ny Filoha Ravalomanana no nahatonga an’izao voina mahazo ny vahoaka malagasy izao !
  Resaka matotra ry lerony aroso, fa aza ampidirina intsony izany resaka Andriamanitra izany â !
  Fantatr’ilay Odon ny zavatra nataony, ary tsy izy mihintsy no handeha hibebaka fa hoe diso ! I Sarla mbola azo atao hoe manan-kaja sy tena lehilahy !
  Tokony anontani-tena ny antoko rehetra ? Firy ny isan’izany tena hoe antoko izany ?
  Ny TGV aza lazain’ilay ramatoa mpitarika tao anatiny, fa efa-taona tsy ara-dalàna ka noho izany, dia tsy maintsy manao kaongresy !
  Ataovy sérieux ny tolona fa aza rebirebena intsony ny vahoaka malagasy ê !
  Ny sasany tsy menatra miverina maka sary ho hitan’ny olona hoe tena mpitolona, kanefa nisy fotoan’androny (2009-2010), anisan’ireo sahy nilaza hoe : Inona no mbola hijanonana ao ? Ho anisan’ny tratra farany ao ve ???
  Raha misavoritaka ny TGV, ary izay tsy mahagaga, azy ny azy !! Ny zavatra angatahan’ny vahoaka no tokony ataonareo laharam-pahameana ! Fampiarana ny tondrozotra à 100%, satria efa nanao sonia ihany ianareo !

  Anisan’ilay zavatra diso be, ny filazana hoe efa vonona ara-teknika ny CENI-T ! Midika izany fa na ho eo ny Filoha na tsia, dia miroso hatrany ny fanomanana ny fifidiana ; ary io dia tsy maintsy ho ataon’ny foza na iza faly na tsia !!
  Hiafara tahak’ilay referendum, izay « nankatoavin’ny movansa » ihany io !
  Ingahy Rakotoarivelo dia afaka hanamarina, satria izy aza dia manao sonia taratasy misy hoe Fitiavana, …..!

 2. VONON-KANOHY HATRANY HIARAKA – HIASA AMIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANA MARC ISIKA !
  Nahatsikaritra sy naharaka tsara ny fanenjehana ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ny Vahoaka Malagasy izay niara-niasa sy nitolona tamin’ny ady nataon nanafohanana ny Fahantrana teto amin’ny Firenena..
  Inona moa antony nanenjehana ny Filohan’ny Firenena tamin’izany ?
  Satria nahomby ny ady ; ny asa nisikinana niaraka tamin’ny Vahoaka izay namohana ny frenena tao anatin’ny fahantrana isam-batan’olona sy ny fahataran’ny toekarena izay niteraka asa ho an’ny Malagasy ,toa ny tsy firaharahiana ny fiainan’ny Tantsaha ,izay nahavadika bainga betsaka noho ny finiavan’ny Filohan’ny Firenena izay nino fa mahavokatra ny Tantsaha raha ampiana sy tohanana.ara-bola , ara-technique..
  Niteraka fivoharana sy fandrosoana teo amin’ny fiainan’ny Malagasy ny tetika naroson’ny Filohan’ny Firenena ,izay narahan’ny mponina..
  Nisy fifankazahoana tamin’ny Vahoaka sy ny Filohan’ny Firenena ,ary niteraka toky nampiray tanteraka ny Filoha nofinidin’ny Vahoaka sy nt Vahoaka nifidy ,nahatsiaro fa nantanteraka tokoa izay nambarany ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ,izay nitana ny teniny…
  Ny fanonganam-panjakana ary nanosika ny Filoha nisitaka tany ivelany dia namafa io firaisana io fa toa vao mainka aza nanamafy ny fatorana aran-tsaina ,ara-po ,ara-panahy nisy tamin’izy roroa..Eken’ny Malagasy fa ny politique nitondrana ny fampandrosoana ny Firenena ara-toe-karena (ny fanamboran-dalàna , ny fizahana sy ny famokarana ireo harena amanin’ny tany , ny fizahan-tany..),ara-tsosialy (ny fampianarana isan’ambaratonga ,ny fanabeazana mikasika ny olon-dehibe ,ny fahasalama-bahoaka ,ny fanatsarana ny fianan’ny Vahoaka tamin’ny alalan’ny famokarana sy fanaparitahana eran’ny Nosy ireo kojakoja-tsakafo(ppn) ilain’ny Malagasy ,ary niem-bidy no sady nisondrotra koa ny fahefan’ny Malagasy mividy (augmentation du pouvoir d’achat)..
  Fantatry sy tsy adinon’ny Malagasy izany dingana lehibe niezahan’ny Filohan’ny Firenena mba
  anjarariana sy hampandroso ny Malagasy eo amin’ny lafin’ny mahaolombelona..
  ary nandritr’izay efa taona izay , mety ho nhena ny heri-batana , mety naka toerana ny hakiviana fa kosa ny finna sy ny fanantenana ny fihaonana amin’ny Filohan’ny Firenana RAVALOMAMANANA MARC da tsy voafafa fa toa nitombo aza , raha mijery ny hamaroan’ny olona tonga mihaino ny Filoha miteny an-téléphone any amin’ireo tanàna maro vangiany !
  Mankahery Antsika izany ary koa mampitombo ny hetahetan’ny Filohan’ny Firenena hiverina aingana Antanndrazana mba hahazoany manohy ny asa fapandrosoana sy asa -panarenana ny Firenena miaraka amin’ny Malagasy izay tia sy matoky azy..

  NY TOMPO IZAY MAHALALA NY FAHORIANTSIKA ANIE HOMBA ANTSIKA SY HIARO ANTSIKA AMIN’NY RATSY !

 3. Dia mivoaka miditra !!mandreraka be ry zareo a!!!
  Tsy hoe rehefa mahazo micro dia tsy maintsy miteny ve e???
  Na izany aza mba dinio ihany izay tenenina fa tsssii Tsy hay hoe : aaaahhhhhoana?mba mitenena ray olona
  fa tsy mety a!!!dia miandry mahazo eo foana ve e???
  MBA OVAY OAH ILAY FILAMATRA FA SAO HANODY IRETO VAHOAKA FAHANANA VALALA INDRAY FA
  efa tapitra ny lalitra rehetra @ fako ao ( efa lany namahanan’i domelina ny vahoaka sy ny mpanao politika
  manara-penitra).

  Dia gaga ialah???fa inona no mbola endrasana @ olona efa maty heritreritra sa efa nisy fibaboana tany ho any?
  MBA MISY LOHA VE IRETO OLONA SA IZA NO TENA MIBAIKO SY ARAHANY e???MBOLA MISY MISAINA
  ve ao @ ANKOLAFY AO sa dia boloky sy voatampina daholo e???dia asaivo mandeha any @ Charles izay TSY
  MAHAY MIBEBAKA AMPIANARINY AZY TSARA TOMPOKO o!!!ARY ARAHAN’ASA AMPANETREN-TENA ,MAHAY
  MIAIKY FA DISO DIA MIOVA ARY MANARINA NY TSY NETY, dia izay kosa angamba vao mahazo miroso @
  fampihavanana .

 4. FIFIDIANANA TSY MITOMBONA ! FIFIDIANANA TSY TOMOMBANA !

  Eo amoron- tevana i rajpoeina sy ireo mpanao ratsy miaraka aminy..
  dia tohizana ny tandra-metaka izay heveriny fa hafaka hanohitra ny rano vaky izay handifotra azy tsy ho ela..
  Dia io ireto izy misarandroka amin’ny hazo boboka , mifikitra amin’ny ahi-dratsy nafafiny ary jereo ireto izy milomano anaty fotaka..!
  Dia nanao kongresy mba ampisehoana fa antoko velona izany tagv izany ary manaan olona maro aza ho tendrena ho candidat hiatrika ny fifidianana izay ho filohan’ny Firenena ,fa hifandohana amin’ireo candidats hafa avy amin’ny antoko hafa aloha..
  Nisy ministry ny vola atao haja..nanivaka ary tsy niandry ny fanendren’ny kongresy azy fa dia nanon-tena izy ho anisan’ny candidat ho amin’izany fifidianana izany !
  Tsy sahy nanada i candidat io na rajoelina na ny kongresy ary tsy nanome tso-drano an’ity haja..koa !
  fa izy avy moa ireo olona nifaninina tamin’ny ben’ny tanan’Antananarivo ?
  Apetrako izany fanontaniana izany satria ity razafindravahy ity anie ka tst manana lanja na traikefa eo amin’ny fitantanana ny Tanan’Antananarivo ,nefa izy no any voatendry ho candidat-n’ny tgv…ho amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena..
  dia zendana aho..Fa tsy misy olona hafa ve mba azo antoka , azo hitokisana fa hahay hitantana ny Firenena eo amin’ny lafin’ny Fitondrana ny firenena ,eo amin’ny fanareb
  nana ny toe-karen’ny Firenena ,izay izy ieo tompon’andraikitra tamin’ny fanampotehina sy ny fanodikodinana ny harem-pirena , eo amin’ny fahaizana hamitrana ny fiaraha-monina norovitin’ireto mpanongam-panjakana ireo ary moa VE HEVERIN’IZY IREO VERY TADIDY NA VERY SAINA NY MALAGASY KA HIVIDY IZAY CANDIDAT ATOLOTR ‘Y IREO ?
  MITADY ADY IRETO OLONAIRETO E , KA SAHY HIATRIKA NY MALAGASY HIFIDY ?
  SA EFA VONONA NY HANAO FIFIDIANANA TSY MITOMBONA , TSY TOMOMBANA EO AMIN’NY FANOMANANA IZANY..?
  IREO MPITSARA MIRAVAKA VONIIM-BOASARY ( LOKON’NY MPANONGAM-PANJAKANA ) , IZAY HANARAKA NY FIFIDIANANA VE DIA TENA MPITSARA NANAO FINIHANANA AZO ANTOKA ?SATRIA RAJOELINA ANIE KA OLONA TSY MITONDRA NY FIRENENA MIANKINA AMIN’NY ARA-DALANA ARY NANITSAKA NY LALAM-PANORENANA NANAN-KERY..!
  TAMIN’NY ANDRON’NY FITONDRANA NAZI NENTI’I HITLER NO NISY MPITSARA NANAIKY IZANY FITONDRANA IZANY ARY NANAO FINIHANANA TAMINY HANANTATERAKA NY BAIKO OMENY !
  IZANY FIHETSIKA MAMOHETRA IZANY NO NATAON’IRERY MPITSARA TEO ANOLOHAN-DRAJOELINA
  IZAHO DIA MIANTSO NY MALAGASY HITORA-BATO NY MPITSARA IZAY MANALA BARAKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY NOHO IZAO FANAMBANIANA SY FANOMPANA NY FITSARANA TSY MIANGATRA, MAHALEOTENA IZAY FITARATRY NY FIANDRIANAM-PIRENENTSIKA ARY TSY MITONGILANA NA MIANDANY AMIN ‘ NY ANTOKO POLITIQUE NANONGANA NY FANJAKANA TETO MADAGASIKARA !
  RY MALAGASY HENDRY SY MANDALA NY FAHAMASINANA ARY NY FAHAMARINANA ARY NY ARA-DALANA EO FITONDRANA NIAINAN’NY MALAGASY ATRIN’NY ELA..
  TSY HANAIKY LEMBENANA ISIKA FA HIDRINKINA SY HANOHITRA !
  MARO NY FAMBARA FA MIHA LEVONA SY MIKORO NY FITONDRANA NANGALARINA…!
  JEREO NY FARITRA , NY TANANA VANGIAN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !
  MAROBE IREO OLONA TONGA MIHAINO AZY !
  !

 5. Ekena Mamitiana, fa mba ho fanazavana fotsiny, hoy ianao hoe: »Mahatsiaro izany pariministra taloha izany isika hoy izy izay nampitondra fangirifiriana tamin’ny baomba antsika ».
  Aza hadinona fa maro be ireo zanak’i Dada no Voadaroka, voasambotra, niditra hopitaly, maty.. fa tsy ny lacrymogène irery ihany no niatra.

 6. Nosara potaka Ravalomanana;nafafy ny lainga very asa betsaka ny maty ;Noho iza?OdonDia toinga hono hampiavana,?

 7. Momba ny odon dia tsotra..
  Ny kristianina katolika Malagasy no tokony hidrinkina sy hanohitra ny fanomezana toerana ao amin’ny fitondranan’ny églizy..
  Misy ny fidiran’ny vatican ny mikasika izany..Tsy izay no hanakana ny kristianina handa ny toerana nomena an’i odon ,izay nisorona afo nandritry ny fanonganam-panjakana ,ary tsy niontsona raha nosavotitahan’ny miaramila ny pastera RASENDRAHASINA LALA..Raha jerena tsara ny sary tamin’io fotoana io dia toa mitsika aza ilay odon..
  Itony no fandoto iray tandroka mandoto ny fandio iray siny ,dia ny fiombonan’ny kristianina katolika Malagasy Rehetra !

 8. AOKA ISIKA TSY HIROROA SAINA FA NIBANJINA NY TANHONA IZAY NOKENDRENTSIKA DIA NY VAHA OLANA IZAY ATERAKY NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA IRAISANA SY TSY MANAVAKA : IO NO VAKATRY NY FANANTANTERAHANA NY TONDROZOTRA MANONTOLO..KA HO AFAKA NY GADRA POLITIQUES , HISKATRA NY RADIO-TVNANKATONA AN-KERINY…ARY HODY SOA AMAN-TSARA ETO ANTANINDRAZANA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !

  KOA

  HAMAFFISO TSARA NY SAINTSIKA S FINOANTSIKA ARY NY FONTSIKA HAHAY HIATRIKA NY FANDRESENA IZAY MANDOM-BARAVARANA !!
  Amboary ny saintsika hifantoka sy hiatrika ny fandresena ireo mpanongam-panjakana : tsy hain’izy ireo ny manafina ny fahapotehiny , ny fizarazarany tsy azo afenina intsony toa ny vay an-kadrina mivahy sy mikoro ny fitondrana nangalarina..!
  Isao kely ange ireo candidats efa nametraka ny fandraisany anra amin’ny fifidianana sy ireo mbola hameno ny lisitra …Tsy misy firaisana na fifanarahana fa samy manao araka ny heviny..
  Tahotra ny ho avy ve sa kajin’ny mpifolka maoly ka mihalehibe ny fijery ny seho-javatra..: i rajoelina no tsy tian’ny olona , koa aleho haseho dia eny izao fa tsy niaraka tamin-drajoelina ireto candidats tsy mila ny tso-dranon’ny congresy ,izay rajoelina no mitarika ny  » lamesa »!
  Midika izany fa tsy mifanaraka ,tsy mifanaja intsony ny mpanongam-panjakana., tsy misy intsony ny vola zazaraina.. Mizarazara ireto izy Tsy afaka mizahozah intsony fa resy satria tsy nisy firaisana fa eboebo sy sekoseko no fatorana nianteheran’izy ireo.Rava ny lay…dia ireny fa mihatakattaka ireo niseho ho lohandohan’ny mpisorona..resy ny ratsy izay nanao ratsy teto amin’ny Firenena , na inona na inona ny paika sy ny herin’ny vola sy ny basy izay nampiasain’izy ireo nanapotika ny Firenena tamin’ny fandevonana ireo asa -pandrosoana vita ary ny famotehana ny bainga voavadiky ny Vahoaka niaraka tamin’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC tao anatin’ny taona fito..
  Marina tokoa fa..ny ratsy natao, tsy tahotra ,tsy henatra…dia loza miantona ary tsy ho ela dia hianjera eo ambonin’lohan’ireo tsy valahara !
  Hantajao ny saina amam-panahintsika fa tena miroso mankany amin’ny faran’ny kirizy Isika , ary be tokoa ny fanantenantsikanny fiverenan’ny Filohan’ny Firenena tsy ho ela intsony ,ka mandrisika Antsika hiomana hiatrika ny fiainana vaovao izay tsy midika fa ho mora izany fa kosa hitondra fitoniana sy fahafahana manao izay tiantsika…Fafao ny ranomaso vokatry ny fahoriana sy ny tsy fisiana.
  Makà bahana !Omeo herin ‘ny saintsika ,hatanjao ny finoana ary hataovy izay hampahazava ny fijery sy ny fandinihana ny seho-javatra..Toneo ny fo..
  Marina fa hisy tokoa ny hafalianalehibe rehefa tonga io andro iray io hihaonana amin’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC MIVADY..angamba ny andro iray tsy ho ampy hanehoantsika ny hafaliana sy ny hasambarantsika izay niandry ela tokoa izany fotoana izany
  Homany hiatrika fiainam-pahafahana sy fandraisana andraikitra eo amin’ny fiaraha-monintsika ny saintsika..sy ny fontsika.!
  ANDRIAMANITRA IZAY NITAHY ANTSIKA ATRIZAY ANIE HOMBA SY HIARO ANTIKA LALANDAVA !

 9. Misy zavatra tena tsy azoko mihintsy eto kah???
  f’ angah moa izahay KATOLIKA NO NIFIDY NA NANAO SONIA
  ka nanaiky an’i Ingahy Odon ???Ary tsy ny katolika ihany angamba fa nisy paritera maro
  miara-dia @ foza an!!ny anay dia rehefa vandana dia kary ary tsy izahay KATOLIKA ZANAK’
  i dada mihintsy no nametraka azy @’io toerany io.Izahay ( izaho manokana ) dia tsy Vatikan
  na Mr Odon no hivavahako fa ANDRIAMANITRA ka tsy voatery fa katolika aho dia METY
  DAHOLO NY HATAOn’i KATOLIKA.
  Ataoko tsy musy hidiranay Katolika mihintsy ny hagegena nataon’io olon’i Vatikan io (fa tsy anay.)
  Miala tsiny tompoko isany.
  IZAHAY DIA ANISANY NY MITAKY NY FIALANY Aloha dia FIFONANY RAHA TE HAMPIHAVANA IZY.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *