Tsy ariam-potsiny fa vola ampiasaina

Asa izay adala na ireo vahoaka izay efa velompanontaniana lava izao hoe nahoana koa no naneken’ny Malagasy handoavana volabe tahaka izany? Tena misy tambiny ao, ary fantatry ny gasy fa ireo
harenan’I Madagasikara no ho takalon’izany, hamelomana ireo firenena any ivelany, na ireo Malagasy mpamadika tanindrazana, tsy menatra mangata-bola any amin’ny firenena efa fantatra fa
mpanjanaka. Samy tsy dondrona ireo ary samy mahalala ny antsipiriany, saingy ny vahoaka madinika efa main’ny fahantrana ka raha samy ho faty ihany, aleo maty rahampitso, ary raha samy ho lasan’ny
vazaha ihany ny entana, aleo mionona amin’izay herim-po kely, mba mipitika e! Fa ho an’ireo mihazakazaka mirotsaka mandany vola ireo anie, tsy fitiavan-tanindrazana fa fampiasam-bola e! Toy ny
manao loka ihany io, raha mipoaka dia volabe far aha tsy ambinina dia afoy ny vola. Ka adala ary ve ireo no handany ny vola antapitrisa? Tsy maintsy atao izay hiverenan’io haingana rehefa tonga
eo amin’ny toerana, ary dia izay no ho voalohan’asany eo, raha SANATRIA ka lany an!

Asa izay adala na ireo vahoaka izay efa velompanontaniana lava izao hoe nahoana koa no naneken’ny Malagasy handoavana volabe tahaka izany? Tena misy tambiny ao, ary fantatry ny gasy fa ireo
harenan’I Madagasikara no ho takalon’izany, hamelomana ireo firenena any ivelany, na ireo Malagasy mpamadika tanindrazana, tsy menatra mangata-bola any amin’ny firenena efa fantatra fa
mpanjanaka. Samy tsy dondrona ireo ary samy mahalala ny antsipiriany, saingy ny vahoaka madinika efa main’ny fahantrana ka raha samy ho faty ihany, aleo maty rahampitso, ary raha samy ho lasan’ny
vazaha ihany ny entana, aleo mionona amin’izay herim-po kely, mba mipitika e! Fa ho an’ireo mihazakazaka mirotsaka mandany vola ireo anie, tsy fitiavan-tanindrazana fa fampiasam-bola e! Toy ny
manao loka ihany io, raha mipoaka dia volabe far aha tsy ambinina dia afoy ny vola. Ka adala ary ve ireo no handany ny vola antapitrisa? Tsy maintsy atao izay hiverenan’io haingana rehefa tonga
eo amin’ny toerana, ary dia izay no ho voalohan’asany eo, raha SANATRIA ka lany an!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *