Tsy azo hiodivirana ny fijoroan’ny tetezamita vaovao

Ho sarotra ny fandidiana! Manome vahana ny FFKM tanteraka ny hamaroan’ny kandida mpilatsaka ho fidiana izay mananika ny 48 amin’izao fotoana izao. Tsy hay amin’ireo aloha izay ho voahilika sy ny
hanohy ny dia fa miandry ny rehetra, izay hivoaka amin’ny 3 mey ho avy izao. Raha ireo fisehoan-javatra rehetra hatramin’izao no jerena, dia hita fa tsy azo ialàna ny hisian’ny tetezamita vaovao,
izay notapahan’ny mpivory maro nandritra ilay dinika savaranonando natao teny Ivato iny. Tsy azo ialàna ny tetezamita vaovao, satria mety hiteraka rotaka eto indray ny fandavan’ny iray amin’ireo
kandida ireo, ny mety tsy hahatafidirany ao anatin’ny lisitry ny tena kandida avoakan’ny CES. Eo ihany koa ny olana ateraky ny fampiasana ilay bileta tokana, satria dia ho sahirana ny olona any
ambanivolo amin’ny fisafidianana izay olona tena tiany amin’io lisitra lava be io. Tsy fahita era-tany ity, ary sambany angamba amin’ny tantaran’izao tontolo izao no misy izany kandida 48 izany
no milatsaka ho fidiana amin’ny firenena faran’izay mahantra. Ny tena loza dia ny aorian’ny fifidianana. Hanao ahoana ny ho fihetsik’ireto efa zatra manakorontana sy manongam-panjakana ireto,
raha toa ka tsy lany eo izy ireo? Fanafodin’izany, dia mila alamina dieny izao ny fanadiovana ny loto rehetra, ary apetraka haingana ny rafitra matopaika hisorohana ny krizy. Tsy olana amin’ny
rehetra, raha toa ka mihemotra kely ny fifidianana, fa ny fampihavanana aloha no tanjona tokony hatao. Ampodiana ny sesi-tany politika any ivelany, ka isan’izany ingahy Ravalomanana, ary avoaka
faran’izay haingana ny gadra politika. Omena sehatra hanao izany ny FFKM, fa tsy sanatria hamoronana mersenera hanakorontana eraky ny haino aman-jery hanakiana mafy ireto ray aman-drenim-
piangonana ireto. Raha vita izay, ho azo antoka fa hihena ny isan’ny kandida, ary hizotra am-pitoniana ny fifidianana. Andramo anie e.

Ho sarotra ny fandidiana! Manome vahana ny FFKM tanteraka ny hamaroan’ny kandida mpilatsaka ho fidiana izay mananika ny 48 amin’izao fotoana izao. Tsy hay amin’ireo aloha izay ho voahilika sy ny
hanohy ny dia fa miandry ny rehetra, izay hivoaka amin’ny 3 mey ho avy izao. Raha ireo fisehoan-javatra rehetra hatramin’izao no jerena, dia hita fa tsy azo ialàna ny hisian’ny tetezamita vaovao,
izay notapahan’ny mpivory maro nandritra ilay dinika savaranonando natao teny Ivato iny. Tsy azo ialàna ny tetezamita vaovao, satria mety hiteraka rotaka eto indray ny fandavan’ny iray amin’ireo
kandida ireo, ny mety tsy hahatafidirany ao anatin’ny lisitry ny tena kandida avoakan’ny CES. Eo ihany koa ny olana ateraky ny fampiasana ilay bileta tokana, satria dia ho sahirana ny olona any
ambanivolo amin’ny fisafidianana izay olona tena tiany amin’io lisitra lava be io. Tsy fahita era-tany ity, ary sambany angamba amin’ny tantaran’izao tontolo izao no misy izany kandida 48 izany
no milatsaka ho fidiana amin’ny firenena faran’izay mahantra. Ny tena loza dia ny aorian’ny fifidianana. Hanao ahoana ny ho fihetsik’ireto efa zatra manakorontana sy manongam-panjakana ireto,
raha toa ka tsy lany eo izy ireo? Fanafodin’izany, dia mila alamina dieny izao ny fanadiovana ny loto rehetra, ary apetraka haingana ny rafitra matopaika hisorohana ny krizy. Tsy olana amin’ny
rehetra, raha toa ka mihemotra kely ny fifidianana, fa ny fampihavanana aloha no tanjona tokony hatao. Ampodiana ny sesi-tany politika any ivelany, ka isan’izany ingahy Ravalomanana, ary avoaka
faran’izay haingana ny gadra politika. Omena sehatra hanao izany ny FFKM, fa tsy sanatria hamoronana mersenera hanakorontana eraky ny haino aman-jery hanakiana mafy ireto ray aman-drenim-
piangonana ireto. Raha vita izay, ho azo antoka fa hihena ny isan’ny kandida, ary hizotra am-pitoniana ny fifidianana. Andramo anie e.

2 pensées sur “Tsy azo hiodivirana ny fijoroan’ny tetezamita vaovao”

  1. Aiza aloha DADA é. IZay no fano taniana voalohany?
    Ny faharoa félicitation aux cons, courage aux démunis.

  2. Marina daholo zany fa zahay tena Gasy rotikiny Fhantrana ka maika hivoaka aminy kirizy fa tena ambavahaonany mosary , sao Joelina bis ndray no hivoaka eo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *