Tsy nahafahana nanasazy ny mpanongampanjakana tamin’ny 2009 hoy ny Sadc

« Ny Sadc dia mitana ny heviny hatramin’ny farany. Tsy azo ekena ny fifandiambiasam-pahefana tsy araka ny lalam-panorenana ». Fanambarana nataon’ny ministry ny raharaham- bahiny Namibiana,
Netumbo Nandi-Ndaitwah, io nandritra ny fivoriambe faha 67-ny Firenena Mikambana. Mb o l a m i t a n a ny fanapahankeviny sy ny fomba fijeriny ihany koa ny Sadc raha mikasika an’i Madagasikara. «
Marina fa nisy ny lafiny ratsy satria dia tsy nahafahana nanasazy ny mpanongam-panjakana ny fametrahana ny governemanta fiaraha-mitantana satria dia tsy maintsy nampidirina tao avokoa na ireo
nanongam-panjakana aza ». Na izany aza dia nanainga ny Firenena Mikambana ny Sadc hanampy azy amin’ny fanohanana azy ireo amin’ny fametrahana fototra mafy ho an’ny fandriampahalemana sy
filaminana aty Afrika. Marihina fa mankalaza ny faha 50 taonany ankehitriny ny Vondrona Afrikana.

« Ny Sadc dia mitana ny heviny hatramin’ny farany. Tsy azo ekena ny fifandiambiasam-pahefana tsy araka ny lalam-panorenana ». Fanambarana nataon’ny ministry ny raharaham- bahiny Namibiana,
Netumbo Nandi-Ndaitwah, io nandritra ny fivoriambe faha 67-ny Firenena Mikambana. Mb o l a m i t a n a ny fanapahankeviny sy ny fomba fijeriny ihany koa ny Sadc raha mikasika an’i Madagasikara. «
Marina fa nisy ny lafiny ratsy satria dia tsy nahafahana nanasazy ny mpanongam-panjakana ny fametrahana ny governemanta fiaraha-mitantana satria dia tsy maintsy nampidirina tao avokoa na ireo
nanongam-panjakana aza ». Na izany aza dia nanainga ny Firenena Mikambana ny Sadc hanampy azy amin’ny fanohanana azy ireo amin’ny fametrahana fototra mafy ho an’ny fandriampahalemana sy
filaminana aty Afrika. Marihina fa mankalaza ny faha 50 taonany ankehitriny ny Vondrona Afrikana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *