60% ny vahoaka no mandry tsy lavo loha

Tafiditra anatin’ireo firenena 10 tena tsy misy fandriam-pahalemana Madagasikara. Ny antony dia 60% ny vahoaka no mandry an-driran’antsy eto amin’ny tànana. Vokapikarohana nataon’ny “sondage
Gallup” io. Firenena 134 no nanaovana ny fanadihadiana ka nisongadina eo amin’ny laharana faha-6 i Madagasikara. Venezuela no voalohany satria ny 74% ny mponina ao aminy no mandry tsy lavo loha.
Manaraka azy Afrika Atsimo miaraka amin’ny 73%, Tchad 67%, Botsowana 6 5%, G a b o n 6 2%, République Dominicaine sy Madagasikara 60%, Afghanistan sy Ouganda 59% ary Bolivie 58%. Tsiahivina
hatrany io isanjato io dia ireo mahatsapa fa tsy mandry fahalemana ao amin’ny firenena misy azy. Ho an’ny firenena Malagasy manokana moa nanamarika ny fanadihadiana fa tena niakatra be izaitsy
izy io antontan’isa io hatramin’ny fanonganam- panjakana nataondRajoelina tamin’ny Martsa 2009. Madagasikara moa tao anatin’izay 4 taona izay dia faha-6 amin’ireo firenena be kolikoly eran’izao
tontolo izao ary ifirenena faha 9 mahantra indrindra erantany satria 955 $ isan-taona, isan’olona ny harin-karena faobeny. Ny taona 2012 no notontosaina ity fanadihadiana ity.

Tafiditra anatin’ireo firenena 10 tena tsy misy fandriam-pahalemana Madagasikara. Ny antony dia 60% ny vahoaka no mandry an-driran’antsy eto amin’ny tànana. Vokapikarohana nataon’ny “sondage
Gallup” io. Firenena 134 no nanaovana ny fanadihadiana ka nisongadina eo amin’ny laharana faha-6 i Madagasikara. Venezuela no voalohany satria ny 74% ny mponina ao aminy no mandry tsy lavo loha.
Manaraka azy Afrika Atsimo miaraka amin’ny 73%, Tchad 67%, Botsowana 6 5%, G a b o n 6 2%, République Dominicaine sy Madagasikara 60%, Afghanistan sy Ouganda 59% ary Bolivie 58%. Tsiahivina
hatrany io isanjato io dia ireo mahatsapa fa tsy mandry fahalemana ao amin’ny firenena misy azy. Ho an’ny firenena Malagasy manokana moa nanamarika ny fanadihadiana fa tena niakatra be izaitsy
izy io antontan’isa io hatramin’ny fanonganam- panjakana nataondRajoelina tamin’ny Martsa 2009. Madagasikara moa tao anatin’izay 4 taona izay dia faha-6 amin’ireo firenena be kolikoly eran’izao
tontolo izao ary ifirenena faha 9 mahantra indrindra erantany satria 955 $ isan-taona, isan’olona ny harin-karena faobeny. Ny taona 2012 no notontosaina ity fanadihadiana ity.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *