Amen! (*)

Faly sy ravoravo ny Malagasy rehetra fa nifanaraka ihany ho amin’izay hitondrana ny firenentsika ireo mpanao politika malagasy. Tafatsangana soa amantsara ny governemanta iraisana ka tsy misy
nidongy an-kanina intsony ireo be vava sy tsy mijery afa-tsy ny ho any am-biliany.Teny ieràna avokoa no nifanarahana amin’ny fanendrena ireo tompon’andraikimpanjakana rehetra hatrany an-tampony
ka hatraty amin’ny manakaiky ny vahoaka. Hatrany avaratry ny nosy ka hatrany amin’ny tendrony atsimo indrindra dia niara-nientana fa hiroso amin’ny fanjakana tsara tantana vaovao isika mianakavy.
Niroso amin’ny fakàna ny hevitry ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana ka tsy nisy voailika intsony. Samy sahy naneho ny heviny amin’izay fomba itondrana ny taniny ny olompirenena tsirairay.
Vahoaka marobe no tonga nihoby ireo mpanao politika sesin-tany, niaraka niverina teto an-tanindrazana, ary notsenain’ny mpitondra eto an-toerana sy ireo mpanao politika marobe.
Fifandraisan-tanana sy fifampiarahabana tsy maty fo aman’aina no firariantsoa nipololotra teny ambavan’ny tsirairay. Tsikaritra teny an-toerana koa ireo mpanao politika nahiboka tany am-ponja
nandritra ny krizy, ireo mpitondra fivavahana, ireo masoivoho vahiny monina sy miasa eto amintsika, ireo rehetra very asa dia velom-bolo sy manam-panantenana indray amin’ny ho aviny….
Nahatalanjona sy nampietsi-po ny fieraha-mientana nataon’ireo vahoka marobe nanonitra ireo rehetra norobainy nandritra ny krizy : Tao ireo nanolotra ny heri-pony ka nanarina indray ny
radio-pirenena sy ny televiziona malagasy, naverina tamin’ny tompony daholo ireo zavatra simba nandritra izay taon amaro nampidy sy nifanozonana teto izay. Niarahana nanangana sy nanadio daholo
ireo tranombarotra may sy efa nikoro. Ary nahavariana fa natao maodely teto amin’izao tontolo izao, fa ny Malagasy dia hafa noho ny hafa, ka isaky izay misy mitady hitoetra ny fifandirana teo
amin’ireo firenena maneran-tany dia ireo mpanao politika malagasy hatrany no nantsoina ho mpanelanelana, ary dia to teny sy nirehareha fatratra ireo malagasy miparitaka eran-tany. Ny Malagasy
teto an-toerana dia miara-mientana ho amin’ny fampandrosoana sy ny fitiavana ny fireneny. Fijery iray ihany ny an’ny malagasy rehetra ka izay mitady handrombaka sy hizarazara izay tombotsoa
iraisany izay dia nifandrombonana ny nanilika azy. Nifanao dina mihitsy ny rehetra fa ny teny ieràna ihany no ahatsapana ny herin’ny fanaovana politika. Tena ady hevitra no niseho teny amin’ny
andrim-panjakana isan’isany, ary lasa fadin-drazana izany hifampitaritarika eny amin’ny arabe izany. Tsy nisy sahy nifampihantsy noho ny firazanany, nanjary nampiray ny tantaran’ny faritra
niavin’ny tsirairay, tsy nisy sahy nizahozaho noho ny fahaizany sy ny fianarana nataony, nahamenatra sy nifanondroan’ny rehetra molotra ireo nanambony ny vola ka nanakalo izany tamin’ny
fihavanana tsy misy kajikajy.

Faly sy ravoravo ny Malagasy rehetra fa nifanaraka ihany ho amin’izay hitondrana ny firenentsika ireo mpanao politika malagasy. Tafatsangana soa amantsara ny governemanta iraisana ka tsy misy
nidongy an-kanina intsony ireo be vava sy tsy mijery afa-tsy ny ho any am-biliany.Teny ieràna avokoa no nifanarahana amin’ny fanendrena ireo tompon’andraikimpanjakana rehetra hatrany an-tampony
ka hatraty amin’ny manakaiky ny vahoaka. Hatrany avaratry ny nosy ka hatrany amin’ny tendrony atsimo indrindra dia niara-nientana fa hiroso amin’ny fanjakana tsara tantana vaovao isika mianakavy.
Niroso amin’ny fakàna ny hevitry ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana ka tsy nisy voailika intsony. Samy sahy naneho ny heviny amin’izay fomba itondrana ny taniny ny olompirenena tsirairay.
Vahoaka marobe no tonga nihoby ireo mpanao politika sesin-tany, niaraka niverina teto an-tanindrazana, ary notsenain’ny mpitondra eto an-toerana sy ireo mpanao politika marobe.
Fifandraisan-tanana sy fifampiarahabana tsy maty fo aman’aina no firariantsoa nipololotra teny ambavan’ny tsirairay. Tsikaritra teny an-toerana koa ireo mpanao politika nahiboka tany am-ponja
nandritra ny krizy, ireo mpitondra fivavahana, ireo masoivoho vahiny monina sy miasa eto amintsika, ireo rehetra very asa dia velom-bolo sy manam-panantenana indray amin’ny ho aviny….
Nahatalanjona sy nampietsi-po ny fieraha-mientana nataon’ireo vahoka marobe nanonitra ireo rehetra norobainy nandritra ny krizy : Tao ireo nanolotra ny heri-pony ka nanarina indray ny
radio-pirenena sy ny televiziona malagasy, naverina tamin’ny tompony daholo ireo zavatra simba nandritra izay taon amaro nampidy sy nifanozonana teto izay. Niarahana nanangana sy nanadio daholo
ireo tranombarotra may sy efa nikoro. Ary nahavariana fa natao maodely teto amin’izao tontolo izao, fa ny Malagasy dia hafa noho ny hafa, ka isaky izay misy mitady hitoetra ny fifandirana teo
amin’ireo firenena maneran-tany dia ireo mpanao politika malagasy hatrany no nantsoina ho mpanelanelana, ary dia to teny sy nirehareha fatratra ireo malagasy miparitaka eran-tany. Ny Malagasy
teto an-toerana dia miara-mientana ho amin’ny fampandrosoana sy ny fitiavana ny fireneny. Fijery iray ihany ny an’ny malagasy rehetra ka izay mitady handrombaka sy hizarazara izay tombotsoa
iraisany izay dia nifandrombonana ny nanilika azy. Nifanao dina mihitsy ny rehetra fa ny teny ieràna ihany no ahatsapana ny herin’ny fanaovana politika. Tena ady hevitra no niseho teny amin’ny
andrim-panjakana isan’isany, ary lasa fadin-drazana izany hifampitaritarika eny amin’ny arabe izany. Tsy nisy sahy nifampihantsy noho ny firazanany, nanjary nampiray ny tantaran’ny faritra
niavin’ny tsirairay, tsy nisy sahy nizahozaho noho ny fahaizany sy ny fianarana nataony, nahamenatra sy nifanondroan’ny rehetra molotra ireo nanambony ny vola ka nanakalo izany tamin’ny
fihavanana tsy misy kajikajy.

1 pensée sur “Amen! (*)”

  1. Tena marina ve ny voalaza eto sa za no manonofy?????
    Nilatsaka ve ilay Fanahy Masina ????
    AMEN marina a????

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *