Ankolafy Ravalomanana Atsimondrano : matanjaka hatrany

11Tsy diso anjara tamin’ny fanetsiketsehana ny fototra ny Ankolafy Ravalomanana teny amin’iny faritra Atsimondrano iny izay notarihan’ny Cst Ramamonjisoa Benjamin, ny Cst Heriniaina, ny Ct Jaona « Galana ». Tonga nanatrika izany teny an-toerana ny Sabotsy 18 May 2013 teo Ramatoa Lalao Ravalomanana, ny filoha lefitry ny Cst Hanitra Razafimanantsoa, ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ary Andrianarisoa Guy Rivo. Maro ihany koa ireo vahoaka nanohina ny antso teny an-toerana. Nambaran-dRamatoa Lalao Ravalomanana tamin’izany fa faly aho fa afaka mitafatafa isika eto Atsimondrano distrika be olona. Fitiava-tanindrazana tsy misy toy izany hoy izy,ka mankasitraka izany fihetsikareo izany i neny ary mampamangy hoy Dada. Fantatro hoy izy ny fanantenana ankininareo amin’izany Neny izany , nitady fon-dreny ianareo  mila fanabezana, miandrandra fanahy hantra ianareo hitsinjo ny madinika, hamboly amin’ny fivelomanana, tianareo hitsahatra ny tsy fandriampahalemana,ny hampiharina ny firenena indray no fanantenantsika izay   faniriana tsara izany. Mandrasa kely fotsiny hoy izy dia hotanteraka ny fanantenana ny marina. Miroso hatrany isika, hanarina ny firenena i ary azo hambara fa hanangana ny rava mihitsy, na fandriampahalemana, na fihariana, na fiaraha monina na toe-tsaina,samy simba daholo,  eny fa na dia ilay fihavanana soatoavina aza. Sitrakareo hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana ny manankina andraikitra amiko ary ekeko amin’ny sitrapo amin’ny fitiavan’Andriamanitra, izy no mitantana ny firenentsika,hoy ny boky ao amin’ny Jakoba 2: 18 “ary izaho kosa haneho ny finoako amin’ny asako” Nambrany ihany fa mbola atsy ho atsy ny fotoana hanamafisintsika ny dina rehetra. Miraisa hina isika ka atao mafy izay hampitambatra fa izany no làlan’ny fahombiazana.Nampiseho ny heriny ny Ankolafy Ravalomanana teny Atsimondrano tamin’io fotoana io.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *