Be no mangataka ny hodian-dRavalo faran’izay haingana

Tsy hisy tany hilamina marina eto, raha tsy tonga eto i Dada! Tsapan’ny mpizaika maro be tonga teny Ivato izany omaly, ka maro no nangataka ny hodiany eto faran’izay haingana. Tsy afaka ny hiroso
amin’ny tena fihavanana isika, raha tsy eo ilay olona isan’ny miteraka olana amin’ny samy mpanao politika. Tsy ho tafa hoy ny mpizaika raha toa ka olona telo izay ahitana ny filoha teo aloha
Ratsiraka, Zafy ary Rajoelina no afaka hihaona, nefa ilay iray izay isan’ny goavana eto amin’ny firenena, dia Ravalo izany avela hialokaloka fotsiny any Afrika atsimo. Ho zava-poana foana ny
dinika atao eny Ivato na dia samy Malagasy aza raha tsy tonga eto Ravalomanana Marc hoy ihany koa ny avy any amin’ny faritra, ka tsara raha apetraky ry Rajoelina any anaty fako amin’izay ity
tahotra mafy an-dRavalo ity, fa aleo izy hody, ary handray anjara amin’ny dinika. Na hijoro eo aza ny tetezamita vaovao, ary na hihemotra in-jato aza ny fifidianana, dia tsy hisy zava-banona raha
toa ka tsy mbola eto i dada. Raha mandinika anefa ny mpara-baovao, dia izay fihitaran’ny tetezamita maharitra izay anie no tanjon’ny mpanongam-panjakana, satria tsy ho lany eo mihitsy izy ireo,
raha hiatrika fifidianana, ka matahotra mafy ny mety hisian’ny valifaty, ka zara aza tsy tonga eto Ravalo, dia mihitatra ny krizy ary izy ireo foana no lohany eo. Ny vahoaka anie no tratry ny
krizy, fa ny mpanongam-panjakana miadana e. Jereo amin’ny habotrefon’izy mianakavy sy ny fananany fotsiny, dia anao no mitsara e.

Tsy hisy tany hilamina marina eto, raha tsy tonga eto i Dada! Tsapan’ny mpizaika maro be tonga teny Ivato izany omaly, ka maro no nangataka ny hodiany eto faran’izay haingana. Tsy afaka ny hiroso
amin’ny tena fihavanana isika, raha tsy eo ilay olona isan’ny miteraka olana amin’ny samy mpanao politika. Tsy ho tafa hoy ny mpizaika raha toa ka olona telo izay ahitana ny filoha teo aloha
Ratsiraka, Zafy ary Rajoelina no afaka hihaona, nefa ilay iray izay isan’ny goavana eto amin’ny firenena, dia Ravalo izany avela hialokaloka fotsiny any Afrika atsimo. Ho zava-poana foana ny
dinika atao eny Ivato na dia samy Malagasy aza raha tsy tonga eto Ravalomanana Marc hoy ihany koa ny avy any amin’ny faritra, ka tsara raha apetraky ry Rajoelina any anaty fako amin’izay ity
tahotra mafy an-dRavalo ity, fa aleo izy hody, ary handray anjara amin’ny dinika. Na hijoro eo aza ny tetezamita vaovao, ary na hihemotra in-jato aza ny fifidianana, dia tsy hisy zava-banona raha
toa ka tsy mbola eto i dada. Raha mandinika anefa ny mpara-baovao, dia izay fihitaran’ny tetezamita maharitra izay anie no tanjon’ny mpanongam-panjakana, satria tsy ho lany eo mihitsy izy ireo,
raha hiatrika fifidianana, ka matahotra mafy ny mety hisian’ny valifaty, ka zara aza tsy tonga eto Ravalo, dia mihitatra ny krizy ary izy ireo foana no lohany eo. Ny vahoaka anie no tratry ny
krizy, fa ny mpanongam-panjakana miadana e. Jereo amin’ny habotrefon’izy mianakavy sy ny fananany fotsiny, dia anao no mitsara e.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *