Hametra-pialàna tsy ho kandidà…

Trat r y ny fandri ka tsara petraka! Izay no azo hampiononana an’ingahy Edgard Razafindravahy manoloana ny firotsahan’ingahy Rajoelina ho mpifaninana aminy. Mpivadi-dela no niarahan’ity PDS ity,
ka na ny fehin-kevitra nivoaka ny kongresy aza no nanapaka fa ity PDS eto an-drenivohitra ity no lanin’ny be sy ny maro, dia nisy no nitsipaka izany, ary isan’io ingahy Rajoelina, matoa nilatsaka
tampoka toy izao izy. Tsy fahatokisana sy fampijabahana ny fehin-kevitry ny kongresy izany, satria asa na tsapan’io mpanorina ny TGV io ny lanjan’izany kongresy izany na tsia? Manoloana izany
sangodina politika ao anatin’ity antoko ity izany, dia mandeha ihany koa ny fitsipika amin’ny tokony hametraham-pialan’ny olona izay manana andraikitra ara-panjakana rehetra toy ny filohan’ny
tetezamita, PDS, CST na ny filohan’ny CST sy ny CT ary ireo ministra sy PDS izay nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Raha ny feo heno anefa dia toa hametra-pialàna tsy ho isan’ny kandida iy
PDS ity, fa mbola hanohana an’ingahy Rajoelina indray, na dia efa nofahanany lalitra aza? Tsy hiala amin’ny maha-PDS azy izany ingahy io, fa hametraka ny lamina amin’ny hampandaniana ity olona
izay namitaka sy nampijabaka azy ity, raha mbola ny loharanom-baovao nanidina teny amin’ny lanitra no resahina. Hitondra alahelo ho an’ity PDS ity ihany raha hatao kilalao toy izao izy, saingy
asa na hitazona ny heviny amin’ny maha-kandida azy izy, na tena hiborosy sovaly be tongotra araka ny fomba fiteny tokoa.

Trat r y ny fandri ka tsara petraka! Izay no azo hampiononana an’ingahy Edgard Razafindravahy manoloana ny firotsahan’ingahy Rajoelina ho mpifaninana aminy. Mpivadi-dela no niarahan’ity PDS ity,
ka na ny fehin-kevitra nivoaka ny kongresy aza no nanapaka fa ity PDS eto an-drenivohitra ity no lanin’ny be sy ny maro, dia nisy no nitsipaka izany, ary isan’io ingahy Rajoelina, matoa nilatsaka
tampoka toy izao izy. Tsy fahatokisana sy fampijabahana ny fehin-kevitry ny kongresy izany, satria asa na tsapan’io mpanorina ny TGV io ny lanjan’izany kongresy izany na tsia? Manoloana izany
sangodina politika ao anatin’ity antoko ity izany, dia mandeha ihany koa ny fitsipika amin’ny tokony hametraham-pialan’ny olona izay manana andraikitra ara-panjakana rehetra toy ny filohan’ny
tetezamita, PDS, CST na ny filohan’ny CST sy ny CT ary ireo ministra sy PDS izay nilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Raha ny feo heno anefa dia toa hametra-pialàna tsy ho isan’ny kandida iy
PDS ity, fa mbola hanohana an’ingahy Rajoelina indray, na dia efa nofahanany lalitra aza? Tsy hiala amin’ny maha-PDS azy izany ingahy io, fa hametraka ny lamina amin’ny hampandaniana ity olona
izay namitaka sy nampijabaka azy ity, raha mbola ny loharanom-baovao nanidina teny amin’ny lanitra no resahina. Hitondra alahelo ho an’ity PDS ity ihany raha hatao kilalao toy izao izy, saingy
asa na hitazona ny heviny amin’ny maha-kandida azy izy, na tena hiborosy sovaly be tongotra araka ny fomba fiteny tokoa.

2 pensées sur “Hametra-pialàna tsy ho kandidà…”

  1. Ny mahagaga dia lona iray fotsiny no niala ts candidat !
    Ny tena marina sy manara-dàlana dia i rajoelina no miala ,ary na sarotra araka ny ny fifampitondrana dia ny CES no tokony handa ny enregistrement an-drajelina..noy mantsy ny frantsay mikasika izany  » Mieux vaut tard que jamais… »
    Que risque la CES après tout ,une connerir de plus ou de moins !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *