Hametraka fepetra indray mialoha ny hialany ?

Fepetra tsy roa aman-tany no fantatra fa ketrehin’ny filohan’ny tetezamita sy ireo mpanolo-tsainany amin’izao fotoana. Fepetra apetraka mialoha ny hialany tanteraka eo amin’ny fitondrana izany.
“Handidy sy hanapaka ny filohan’ny tetezamita fa na miala aza izy dia tsy miala manaraka azy kosa ireo tombotsoany manokana (avantages) amin’ny maha filoham-panjakana azy, toy ny mpiandry
manokana, ny fiarakodia. Ireo hitondra vonjimaika ny tetezamita kosa dia tsy mahazo manova ireo mpitantana eo anivon’ny governemanta na ireo tompon’andraikitra izay napetraky Rajoelina, indrindra
moa fa ireo lehiben’ny faritra. Ilay “ triumvirat” izany hoe ireo mpitantana telo mirahalahy (na mianadahy) hitondra ny tetezamita ahitana ny praiministra, ny filohan’ny CST vaovao ary ny
filohan’ny CT dia tsy hahazo hanapa-kevitra fa mampandeha ny raharahampirenena ”affaires courantes” fotsiny ihany no ataon’izy ireo”. Ankoatra izay dia efa fantatra ihany koa araka ny
loharanom-baovao ihany fa miketrika mafy ny ahatonga an-dRatsirahonana Norbert ho filohan’ny CST handimby ny jeneraly Rasolosoa Dolin ny ao Ambohitsorohitra ao. Entina eo anivon’ny filan-kevitry
ny ministra izay ho tanterahina anio moa ity fepetra ity, ka na mody atao endrika soso-kevitra aza dia ho lany satria maro ireo mpomba ny filohan’ny tetezamita anatin’ny governemanta ao, hoy ireo
mpanarabaovao.

Fepetra tsy roa aman-tany no fantatra fa ketrehin’ny filohan’ny tetezamita sy ireo mpanolo-tsainany amin’izao fotoana. Fepetra apetraka mialoha ny hialany tanteraka eo amin’ny fitondrana izany.
“Handidy sy hanapaka ny filohan’ny tetezamita fa na miala aza izy dia tsy miala manaraka azy kosa ireo tombotsoany manokana (avantages) amin’ny maha filoham-panjakana azy, toy ny mpiandry
manokana, ny fiarakodia. Ireo hitondra vonjimaika ny tetezamita kosa dia tsy mahazo manova ireo mpitantana eo anivon’ny governemanta na ireo tompon’andraikitra izay napetraky Rajoelina, indrindra
moa fa ireo lehiben’ny faritra. Ilay “ triumvirat” izany hoe ireo mpitantana telo mirahalahy (na mianadahy) hitondra ny tetezamita ahitana ny praiministra, ny filohan’ny CST vaovao ary ny
filohan’ny CT dia tsy hahazo hanapa-kevitra fa mampandeha ny raharahampirenena ”affaires courantes” fotsiny ihany no ataon’izy ireo”. Ankoatra izay dia efa fantatra ihany koa araka ny
loharanom-baovao ihany fa miketrika mafy ny ahatonga an-dRatsirahonana Norbert ho filohan’ny CST handimby ny jeneraly Rasolosoa Dolin ny ao Ambohitsorohitra ao. Entina eo anivon’ny filan-kevitry
ny ministra izay ho tanterahina anio moa ity fepetra ity, ka na mody atao endrika soso-kevitra aza dia ho lany satria maro ireo mpomba ny filohan’ny tetezamita anatin’ny governemanta ao, hoy ireo
mpanarabaovao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *