Hangataka fihaonana amin’ ny kandidà Ratrema William

Tapi-dalan-kaleha ny havan’ireo mbola tavela any amponja vokatry ny olana ara-politika teto Madagasikara, ary eo ihany koa ireo mbola tavela any ivelany. Ny ora sy ny fotoana anefa mandeha ihany,
ary maro ireo kamboty tsy fidiny noho ny havany mbola tavela anya m-ponja na tsy afaka hiditra eto an-tanindrazany. Taorian’ny fanambarana nataon’ny kandida Ratrema William teny Ambohidahy farany
teo izay nilaza fa ny fampiharana ny fifanajana no antoka iray hisian’ny fifamelana sy ny finkatiavana eto, dia heno izao, fa hangataka fihaonana amin’ity Kandida natolotry ny Patram sy ny Gam
ity ny sasany amin’ireo olona ireo. Io ray aman-dreny avy ao amin’ny vondrom-panabeazana Aceem io hoy ireto fianankaviana ireto no hany afaka hanala haingana ny gadran’ny havanay raha tonga eo
amin’ny familiana ny fiainam-pirenena izy, ary ray aman-dreny tsy hanejika ny hafa fa tena vonona ny hampihavana ny malagasy. Nilaza ihany koa ireto fianankavian’ny voafonja sasany ireto, fa
hanantona ny FFKM izy ireo hila fanampiana, sao mba hisy ihany ny fanavotana amin’ny hivoahan’ny havany anya m-ponja. Raha dinihina, dia ireo heverin’ireto olona ireto fa tena ray aman-dreny
izany no hangatahany fihaonana, eny fa na dia teny fampaherezana fotsiny ihany aza.

Tapi-dalan-kaleha ny havan’ireo mbola tavela any amponja vokatry ny olana ara-politika teto Madagasikara, ary eo ihany koa ireo mbola tavela any ivelany. Ny ora sy ny fotoana anefa mandeha ihany,
ary maro ireo kamboty tsy fidiny noho ny havany mbola tavela anya m-ponja na tsy afaka hiditra eto an-tanindrazany. Taorian’ny fanambarana nataon’ny kandida Ratrema William teny Ambohidahy farany
teo izay nilaza fa ny fampiharana ny fifanajana no antoka iray hisian’ny fifamelana sy ny finkatiavana eto, dia heno izao, fa hangataka fihaonana amin’ity Kandida natolotry ny Patram sy ny Gam
ity ny sasany amin’ireo olona ireo. Io ray aman-dreny avy ao amin’ny vondrom-panabeazana Aceem io hoy ireto fianankaviana ireto no hany afaka hanala haingana ny gadran’ny havanay raha tonga eo
amin’ny familiana ny fiainam-pirenena izy, ary ray aman-dreny tsy hanejika ny hafa fa tena vonona ny hampihavana ny malagasy. Nilaza ihany koa ireto fianankavian’ny voafonja sasany ireto, fa
hanantona ny FFKM izy ireo hila fanampiana, sao mba hisy ihany ny fanavotana amin’ny hivoahan’ny havany anya m-ponja. Raha dinihina, dia ireo heverin’ireto olona ireto fa tena ray aman-dreny
izany no hangatahany fihaonana, eny fa na dia teny fampaherezana fotsiny ihany aza.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *