HMF : Mijoroa amin’ny fahamarinana ry mpitandro filaminana

26« Izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia tahaka ny Kintana » Daniela 12 : 3b. Io no teny faneva noraisina nandritra ny fanompoam-pivavahana ho an’ny firenena sy ny vahoaka Malagasy nokarakarain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) tamin’ny  Sabotsy 18 May 2013 teny Antsahamanitra. Tonga nanatrika izany teny an-toerana ny Ankolafy Ravalomanana izay notarihan-dRamatoa Lalao Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanambarana nataon’ny HMF taorian’ny fanompoam-pivavahana. Voalaza ao anatin’izany  fanambarana izany fa toy ny vilany tany izahay hoy izy ireo ka tsy afa nanoatra fa na dia naniry ny hilamindamina toy ny olona rehetra ihany aza, naniry ny tsy hananan’iza  na iza kakay fa noteren’ny mpanefy ny vilany tany ka tsy maintsy mitsangana niaro ny tanindrazana sy ny fiangonana. Vokatr’izany ny raharaha hetsiky ny mpitondra fivavahana namoizan’ny rahalahiny ny ainy, nampidirana am-ponja sy nisetrasetrana tamin’ny mpitandrina namana, . Mitsingerina ny Alahady 19 May izany andro izany hoy izy izireo. Tsy ho famohazana na fitehirizana alahelo hoy ny HMF no nampatsiahivana indray ireny fa entina manambara hoe : tsy raharahan’ny matahotra na ny vonon-kiadana ny fijoroana amin’ny fahamarinana ary tsy mbola hitsahatra izahay. Averinay hoy ny HMF fa mamela ary vonona hifamela tamin’ireo nisetrasetra taminay izahay noho ny amin’ny tompo. Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao hoy izy ireo no hisintonana ny sain’ny vahoaka Malagasy handinika tsara ny tena olo-marina fa ny voany no hahafantarana ny hazo ary efa samy nanao izy rehetra ka anjarantsika ny mandinika mba tsy hanomezantsiny an’Andriamanitra sanatria raha sendra ny manganana indray toy izao mahazo antsika izao. Mila averina amin’ny fahamarinana ny vahoaka Malagasy hoy ny HMF mba handala ny fihavanana ka tohanana sy hampaherezina ny FFKM amin’ny asa fampihavanana tanterahiny ary taomina ny mpiray tanindrazana rehetra hiandany amin’izany fahamarinana fototra izany. Taomina hiverina amin’ny fahamarinana ihany koa hoy izy ireo ny mpitandro filaminana mba tsy hiadany amin’ireo mpanao politika mifanandrina eto amin’ny firenena noho ny tomboantsoany manokana.  Taomina hiverina amin’ny fahamarinana ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba tsy hilaza zavatra mifanohitra mandrakariva fa tsy fahamarinana izany.  Mitaona ny mpilatsaka hofidiana rehetra izahay hoy ny HMF hitana hatrany ny fahamarinana fa tsy hivarotra tanindrazana  fa tsyhoresin’ny vola. Tsy fotoanan’ny kabary intsony izao hoy izy ireo fa  fotoanan’ny asa, asa mafy ho fampandresena ny fahamarinana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *