Ho rakotra merisenera ny eny amin’ny CCI Ivato

Tsy misy manaiky lembenana! Ho maro be ny firehan-kevitra ho tonga eny Ivato manomboka anio, satria tsy misy manaiky ho gisitra amin’ny heviny ny mpanao politika sy ny vondron’olona samy hafa
manomboka anio. Ny antony, dia taitra ny ankamaroan’ireo kandida efa te-hihazakazaka mafy amin’ny fifidianana izay hatrehantsika tsy ho ela. Na dia maro aza no mitaintaina mafy ny mety hisian’ny
korontana eto amin’ny tany sy ny firenena, dia ny tsy hanemorana an’io fifidianana io no himatimatesan’ny sasany. Ny ao amin’ity fivoriana karakarain’ny FFKM eny Ivato ity, dia efa ireny
niarahana nahita ireny, fa ny fanemorana ny datimpifidianana no maro an’isa tao, ary toy izany koa ny hametrahana ilay tetezamita vaovao sy ny fandravana ny resaka tondrozotra. Midika izany fa ny
diniky ny samy Malagasy no hatao, ka izay tapaky ny mpizaika maro ao no heverina fa hapetraka ho tanterahana eto amin’ny firenena. Eo no hampisy merisenera betsaka eny an-toerana, satria ireto
kandida tsy manaiky ny hampihemorana ity latsa-bato ity, dia handefa olona maro eny, mba hampandresy ny hevitr’izy ireo. Midika izany fa mbola manan-danja amin’ny maro ity hetsika hataon’ny ray
aman-dreny am-piangonana ity, ary na ireo sehatra iraisam-pirenena izay mitsabaka amin’ny raharaha eto amintsika aza anie, ka mba toran-kovitra amin’ity, ary mety hampiasa ny olona azony
vidiam-bola mba hisakana ny mety ho fanemorana ny fifidianana e.

Tsy misy manaiky lembenana! Ho maro be ny firehan-kevitra ho tonga eny Ivato manomboka anio, satria tsy misy manaiky ho gisitra amin’ny heviny ny mpanao politika sy ny vondron’olona samy hafa
manomboka anio. Ny antony, dia taitra ny ankamaroan’ireo kandida efa te-hihazakazaka mafy amin’ny fifidianana izay hatrehantsika tsy ho ela. Na dia maro aza no mitaintaina mafy ny mety hisian’ny
korontana eto amin’ny tany sy ny firenena, dia ny tsy hanemorana an’io fifidianana io no himatimatesan’ny sasany. Ny ao amin’ity fivoriana karakarain’ny FFKM eny Ivato ity, dia efa ireny
niarahana nahita ireny, fa ny fanemorana ny datimpifidianana no maro an’isa tao, ary toy izany koa ny hametrahana ilay tetezamita vaovao sy ny fandravana ny resaka tondrozotra. Midika izany fa ny
diniky ny samy Malagasy no hatao, ka izay tapaky ny mpizaika maro ao no heverina fa hapetraka ho tanterahana eto amin’ny firenena. Eo no hampisy merisenera betsaka eny an-toerana, satria ireto
kandida tsy manaiky ny hampihemorana ity latsa-bato ity, dia handefa olona maro eny, mba hampandresy ny hevitr’izy ireo. Midika izany fa mbola manan-danja amin’ny maro ity hetsika hataon’ny ray
aman-dreny am-piangonana ity, ary na ireo sehatra iraisam-pirenena izay mitsabaka amin’ny raharaha eto amintsika aza anie, ka mba toran-kovitra amin’ity, ary mety hampiasa ny olona azony
vidiam-bola mba hisakana ny mety ho fanemorana ny fifidianana e.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *