Ho voadaka ireo kandida mafy ady

Hiavaka eo ny vary sy ny tsiparifary! Rahampitso no hamoaka nny kandida nahafeno ny fepetra rehetra ny eo anivon’ny CES. Raha ny tsiliam-baovao voaray, dia mety hananika ny 14 ireo nitonona ho
kandida ho voadaka amin’ity rahampitso ity. Ny antony, dia noho izy ireo tsy nahaloa ilay latsa-kemboka Ar 50 tapitrisa natao antoka, ary eo ihany koa ireo fepetra napetraka nefa tsy voahaja.
Hihena an-daharana izany ireo kandida ireo rahampitso, raha ny feo heno ihany. Ny tsikaritra, dia misy olona toa mihevitra fa azo atao kilalao ity milatsaka ho kandida ity, satria tsy manana ilay
vola akory izy ireo, nefa mba te-hiseho tele, sy mba ho voarakitra ao anaty tantara, ka mitonatonana eny Ambohidahy ho hitan’izao tontolo izao. Na ho inona anefa fiheveran’ny maro izany, dia efa
misy finiavana kosa ao amin’ireny olona ireny hitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fiainam-pirenena. Tsy azo lavina, fa tsy maintsy hisy olona any ho any handatsa-bato ho azy ireo, ka mety
handresy ilay lehilahy nitarika fanonganam- panjakana teto ny taona 2009 raha nilatsaka ilay olona io. Hatreto aloha, dia be ny kandida mafy ady ho voadaka rahampitso, fa an’ny mpanam-bola ny
sehatra e. Raha izay no mitohy, dia mety tsy hisy olona sahy hamosa-kevitra intsony eto, satria na tsara toy inona aza izany, dia zava-poana eo anatrehan’ny vola e?

Hiavaka eo ny vary sy ny tsiparifary! Rahampitso no hamoaka nny kandida nahafeno ny fepetra rehetra ny eo anivon’ny CES. Raha ny tsiliam-baovao voaray, dia mety hananika ny 14 ireo nitonona ho
kandida ho voadaka amin’ity rahampitso ity. Ny antony, dia noho izy ireo tsy nahaloa ilay latsa-kemboka Ar 50 tapitrisa natao antoka, ary eo ihany koa ireo fepetra napetraka nefa tsy voahaja.
Hihena an-daharana izany ireo kandida ireo rahampitso, raha ny feo heno ihany. Ny tsikaritra, dia misy olona toa mihevitra fa azo atao kilalao ity milatsaka ho kandida ity, satria tsy manana ilay
vola akory izy ireo, nefa mba te-hiseho tele, sy mba ho voarakitra ao anaty tantara, ka mitonatonana eny Ambohidahy ho hitan’izao tontolo izao. Na ho inona anefa fiheveran’ny maro izany, dia efa
misy finiavana kosa ao amin’ireny olona ireny hitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fiainam-pirenena. Tsy azo lavina, fa tsy maintsy hisy olona any ho any handatsa-bato ho azy ireo, ka mety
handresy ilay lehilahy nitarika fanonganam- panjakana teto ny taona 2009 raha nilatsaka ilay olona io. Hatreto aloha, dia be ny kandida mafy ady ho voadaka rahampitso, fa an’ny mpanam-bola ny
sehatra e. Raha izay no mitohy, dia mety tsy hisy olona sahy hamosa-kevitra intsony eto, satria na tsara toy inona aza izany, dia zava-poana eo anatrehan’ny vola e?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *