Karanty nefo = 50

Tsy misy olana loatra na iza na iza no teo amin’io toerana nanaovana fianianana sy nilazana fa hanao ny asa an-drariny sy an-kitsiny io. Tsy any mihitsy no olana. Tsy misy dikany koa na dia misy
kandida diso aoriana aza ny fanaterany ny anton-taratasiny, tsy maninona na nisy aza ireo tsy manana sertifikà de rezidansa. Vao mainka tsy misy olana na dia tsy nanana afa-tsy voanjo iray
kapoaka aza ny kandinda ho antoka amin’ny firotsahany. Tsy misy dikany ireo fa azo hamarinina amin’ny alalan’ny lalàna fototra eto amintsika daholo izay azo hamarinina. Ireny ilay raharahan-Gasy
hamarinina amin’ilay teny sadasada hoe : fomba tsy nisy naharatsy azy ka tohizantsika hatramin’izao. Tsy misy hikaroka mihitsy izay haharatsy ny raharahan-Gasy fa dia aleo handeha amin’izao fa
tsy maninona io. Ireny no nampianarina ny zanatsika, ireny no hain’ny miaramilantsika be grady, ireny no zakan’ny ati-dohan’ny manampahaizana ambony fahalalàna, ireny no hany mety (tsy hita izay
maharatsy azy) mba takatry ny mokon-dohan’ny be sandry, ary mbola ireny ihany koa no hany zakan’ny hoza-pen’ny mpanao politika tia mihani-dridrina. Ireo rehetra kandida ho filoham-pirenenen’ny
gasy, dia samy hampianatra indray izao manomboka eto, fa ny karanty nefo dia mira 50. Izany indray izao no hany marina amin’ny asa-kajikajy fanao. Izany io eken’ny mpitandro ny filaminana nandany
ron-doha hiaro ny tanindrazana sy ny lalàna io, izany no fantatry ny mpahay lalàna fa marina sy mety ho an’ity tany ity, izany no hifehezana ny hetsika ho fitakiana rehetra miseho lany eto, izany
no foto-kevitra hijoroan’ny fanjakana repoblikana tan-dalàna sy manana ny haavo eken’ny sehatra iraisam-pirenena eto amin’izao tontolo izao. Samy hanaiky daholo indray ireo rehetra manana ny
fiandrianany sy ny fahefany, na tantsaha nahazo vola, na mpitondra fivavahana nilatsahan’ny fanahy masina, na mpianatra sy mpampianatra miravaka diplaoma, na mpitarika sy mpandroaka sarety, na
mpahay toe-karena sy mpahay firaha-monina, na bevava, na kely endaka, na iza na iza, fa marina dia marina tokoa no nataon’ny Raby izay nilaza sy miara-miredona fa karanty nefo = 50. Mbola sahy
hilaza ve isika fa misy firenena sy fanjakana eto? Mbola sahy hihambo isika fa manana olona to teny sy manaja ny fahamarinana ara-drariny? Mbola sahintsika rehetra ve ny hiandry ny maraina vaovao
nampanantenaina teo fa tsy maintsy mbola ho avy? Dia mbola hanaiky koa isika fa tsy maintsy hifidy ny iray amin’ireo mpanaiky sy mpampanaiky ny “tsy marina” sy maty eritreritra ireo? Dia tsy
maintsy arahin’ny mpitandro ny filaminana any anaty urne izany ny Gasy hampandany izay zava-diso sy tsy manaraka ny tokony ho izy? … Satria izany no ara-dalàna? Satria izany no tombotsoa
ambonin’ny faneriterena? Izany no hany vaha-olana amin’ny krizy novolena? Izany no fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena?

Tsy misy olana loatra na iza na iza no teo amin’io toerana nanaovana fianianana sy nilazana fa hanao ny asa an-drariny sy an-kitsiny io. Tsy any mihitsy no olana. Tsy misy dikany koa na dia misy
kandida diso aoriana aza ny fanaterany ny anton-taratasiny, tsy maninona na nisy aza ireo tsy manana sertifikà de rezidansa. Vao mainka tsy misy olana na dia tsy nanana afa-tsy voanjo iray
kapoaka aza ny kandinda ho antoka amin’ny firotsahany. Tsy misy dikany ireo fa azo hamarinina amin’ny alalan’ny lalàna fototra eto amintsika daholo izay azo hamarinina. Ireny ilay raharahan-Gasy
hamarinina amin’ilay teny sadasada hoe : fomba tsy nisy naharatsy azy ka tohizantsika hatramin’izao. Tsy misy hikaroka mihitsy izay haharatsy ny raharahan-Gasy fa dia aleo handeha amin’izao fa
tsy maninona io. Ireny no nampianarina ny zanatsika, ireny no hain’ny miaramilantsika be grady, ireny no zakan’ny ati-dohan’ny manampahaizana ambony fahalalàna, ireny no hany mety (tsy hita izay
maharatsy azy) mba takatry ny mokon-dohan’ny be sandry, ary mbola ireny ihany koa no hany zakan’ny hoza-pen’ny mpanao politika tia mihani-dridrina. Ireo rehetra kandida ho filoham-pirenenen’ny
gasy, dia samy hampianatra indray izao manomboka eto, fa ny karanty nefo dia mira 50. Izany indray izao no hany marina amin’ny asa-kajikajy fanao. Izany io eken’ny mpitandro ny filaminana nandany
ron-doha hiaro ny tanindrazana sy ny lalàna io, izany no fantatry ny mpahay lalàna fa marina sy mety ho an’ity tany ity, izany no hifehezana ny hetsika ho fitakiana rehetra miseho lany eto, izany
no foto-kevitra hijoroan’ny fanjakana repoblikana tan-dalàna sy manana ny haavo eken’ny sehatra iraisam-pirenena eto amin’izao tontolo izao. Samy hanaiky daholo indray ireo rehetra manana ny
fiandrianany sy ny fahefany, na tantsaha nahazo vola, na mpitondra fivavahana nilatsahan’ny fanahy masina, na mpianatra sy mpampianatra miravaka diplaoma, na mpitarika sy mpandroaka sarety, na
mpahay toe-karena sy mpahay firaha-monina, na bevava, na kely endaka, na iza na iza, fa marina dia marina tokoa no nataon’ny Raby izay nilaza sy miara-miredona fa karanty nefo = 50. Mbola sahy
hilaza ve isika fa misy firenena sy fanjakana eto? Mbola sahy hihambo isika fa manana olona to teny sy manaja ny fahamarinana ara-drariny? Mbola sahintsika rehetra ve ny hiandry ny maraina vaovao
nampanantenaina teo fa tsy maintsy mbola ho avy? Dia mbola hanaiky koa isika fa tsy maintsy hifidy ny iray amin’ireo mpanaiky sy mpampanaiky ny “tsy marina” sy maty eritreritra ireo? Dia tsy
maintsy arahin’ny mpitandro ny filaminana any anaty urne izany ny Gasy hampandany izay zava-diso sy tsy manaraka ny tokony ho izy? … Satria izany no ara-dalàna? Satria izany no tombotsoa
ambonin’ny faneriterena? Izany no hany vaha-olana amin’ny krizy novolena? Izany no fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *