LALAO RAVALOMANANANA : VONONA AHO HANARINA NY RAVA

nenyy2Tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana tetsy amin’ny Fjkm Belanitra Ilafy ny maraina teo Ramatoa Lalao Ravalomanana. Rehefa avy eo dia nihazo ny Espace Cheval d’or ny tenany. Nisy ny hetsika notanterahina teny an-toerana. Tazana tao ihany koa ny filohan’ny CT Rakotoarivelo Mamy, Guy Rivo Andrianarisoa, ireo Cst sy Ct Sasan-tsasany. Faly aho ary tena faly amin’ny foko manontolo hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana manana anareo fa efa tsy nifanatri-tava nandritra ny efataona. Ela ny ela hoy izy ka nifanatri-tava androany.Ao ny herintsaina sy herim-po indrindra ny faharetana nasehoanreo hoy izy ka di a midera anareo sy mankasitraka anareo i Neny. Tamin’ny izaho notendren’ny movansy Ravalomanana hoy izy dia nandohalika nivavaka ho an’ny fiainam-pirenena teo am-pelatanan’Andriamanitra.Rehefa nitsangana aho hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana dia nitafy hery  ary nandray ny adidiko hoe : « inona no azoko ataoko amin’ny fireneko? » Mitovy aminareo ny fijeriko hoy izy ary tsapako sy hitako ny fahantrana manjo ny vahoaka Malagasy. Miandrandra miantso aty amin’i Neny ianareo. Averiko eto indray hoy izy ny teniko hoe « vonona aho hanarina ny rava ». Miantso anareo aho hoe ndao hiara hamindra. Kanefa hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana dia tsy adidiko izaho samy irery fa adidiko izaho sy ianareo. Ndao atambatra ny hery, ary asehontsika amin’izao tontolo izao fa isika Malagasy dia manana ny soatoavina dia ny fihavanana. Alao hery ary ry zanak’i Dada sy Neny fa vonona isika hanarina ny rava mba ho lova tsara ho an’ny taranantsika . Tsy ho ela hoy izy namarana nyteniny ny fotoana hihaonantsika  indray.

 

 

 

9 pensées sur “LALAO RAVALOMANANANA : VONONA AHO HANARINA NY RAVA”

 1. MISY ny Milaza faha tsy mahatoky mpanao politika intsony,.Ka dia io ianao Ramatoa Ravalomanana kandida tsy nanao politika.
  Kanefa koa io fitondrana io dia tsy hazo hatao foahana ,fa tsy maintsy misy mpiandraikitra atramin’ny naha tany ny tany .
  ka ianao Rtoa Ravalomnana ,tsy nanao politika ianao teo aloha ,kanefa dia hantenaina ianao ho taratry ny ,faherezana,ny fahamarinana ,ny finoana ,ny fandrosoana,..ny moraly
  ka ireo ho mpanampy anao sy ny gouvernementa diaanatanteraka ny asa araka ny fitsipika sy ny toe panahy ho faritinao.

 2. Dobla OK !
  Mety be ireo fanondro ê ! Iray miampy iray dia lasa Roa, toy ny mpivady mifankatia sy mifanohana !!

  Ilay nahazo laharana faharoa ihany ny antsika !

 3. Ao tsar’ê!

  Kolokoloy tsara i Neny rankizy an

  Ho tahin’Ilay Avo Indrindra ianao sy ny ankohonanao rehetra.

 4. Izao no baiko !

  —TELO …FIOMANANA

  —ROA …MAKA BAHANA

  —IRAY…DIA LASA MIFIDY DAHOLO !

 5. Ao aminareo mivady Ramatoa Filoha no ahitako ny tena maha malagasy antsika satria na inona fahaizana dia zava-poana ihany ary mety ho lasa poizina ho an’ny mpiara-belona raha tsy ombam-pahendrena sy fahalalana izay tena maha malagasy antsika izay. Koa matokisa ianao fa tsy paradisa very akory i Madagasikara fa very ka hita indray manana olona toa anareo mivady vonona ny hanangana izany indray miaraka @ vahoaka.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *