Maika RAVALOMANANA : Tonga an-tanindrazana androany

Taorian’ny fahatongavan’i Tojo Ravalomananana mivady, Ramatoa Lalao Ravalomanana ary Sarah Ravalomanana dia fantatra izao fa tonga androany hariva tamin’ny sidina mivantana avy atsy Afrikatsimo ny zanaka faralahin’ny filoha  Marc Ravalomanana. Izy moa dia mbola manohy ny fianarany atsy Afrikatsimo  amin’izao taom-pianarana izao. Hita ho nisy fiovana ny toe-batan’i Maika raha oharina tamin’ny nialany teto an-toerana tamin’ny taona 2009, lasa vaventy ranjanana ny tenany.Marihina fa i « Dada » sy Josoa Ravalomanana mianakavy no mbola any Afrikatsimo amin’izao fotoana izao ary antenain’ny vahoaka fa hanaradia ireo efa tonga an-tanindrazana tsy ho ela  izy ireo.

9 réflexions sur « Maika RAVALOMANANA : Tonga an-tanindrazana androany »

 1. As tall as mom is!
  From the bottom of my heart
  sharing Marie & truly
  Malagasy-people best wish

  I CROSS MY FINGERS…

 2. Tongasoa faralahy. Mbola ho avy ny manetsabe.

  Ary angaha i Maika tsy mahay miteny gasy na ny fianakaviana Ravalomanana tsy mahay miteny gasy? Izay aleha rehetra toa tsy mi-com raha tsy amin’ny tenimbahiny.
  Izahay koa moa tsy mahay afatsy teny malagasy ka tena tsy fantatra izay lazainareo LOL. hihihihihih.
  Mba ataovy teny rireto fa tsssssssss. Tsara ny mahay tenimbahiny fa tsy misy tsara nohon’ny any tena é!

 3. Tongasoa aty an-tany nihaviana leisy boay kely a ! Manantena ny ahita ny babanao malaky, araka izay azo atao !
  Dia manampy i Ho Aiza hoe : marina izany ary izany no fanirian’ny Malagasy rehetra.

  Mody manadala koa ry Gétété filpine ko !!! Hafa-po ???

 4. Andry Rajoelina : Lettre adressée à la CES
  28/05/2013 à 11:24 4 commentaires

  IO ARY I RAJOELINA FA MIFIKITRA MAFY AMINY TOERANA, nefa raha aminy tena izy dia tokony hametra-pialàna raha araka ny lalàna.Ka ny vahoaka sisa no tompon-tena farany.Tadiaviny fahanana VALALA daholo ny vahoaka malagasy;

  Antananarivo, le 27 mai 2013

  Monsieur Andry Nirina Rajoelina
  Président de la Transition
  Et candidat aux élections présidentielles

  A

  Monsieur le Président de la Cour Electorale Spéciale
  ANTANANARIVO

  Objet : Retrait de Candidature et démission

  Monsieur le Président,

  En ma qualité de Président de la Transition, j’ai reçu en copie la lettre du Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy demandant le report du premier tour de l’élection présidentielle prévue pour le 24 juillet 2013 pour cas de force majeure, à cause de l’absence d’un climat politique apaisé. En effet, comme le constate le FFM, toutes les conditions nécessaires pour la tenue d’élections libres, justes et transparentes ne sont pas réunies actuellement.

  En outre, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA a déclaré lors de sa 376ème réunion qu’elle ne reconnaîtra pas les autorités élues en violation des décisions pertinentes de l’UA et de la SADC. Ce qui fait peser un climat d’incertitude sur la poursuite du processus électoral.

  Mon devoir premier, en tant que Président de la Transition, est de garantir le maintien de la paix sociale sur toute l’étendue du territoire malagasy. Pourtant ce climat d’incertitude fait peser un risque majeur sur la stabilité du pays. Au regard de cette situation, le dépôt d’une démission de ma part ne peut être encore envisagée tant que les points litigieux cités ci-dessus ne sont pas encore tranchés.

  Je vous demande de bien vouloir alors considérer ces demandes du FFM que je fais miennes et de reporter ainsi d’un mois les élections, auquel cas ma démission sera reportée d’un mois.

  Par ailleurs, je suis disposé à retirer ma candidature à condition qu’il y ait un traitement égalitaire par rapport aux personnalités visées par la décision du CPS de l’Union Africaine lors de sa 376ème réunion sur la situation à Madagascar.

  Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

  Andry Nirina Rajoelina

 5. Efa ela no fantatra fa i Rajoelina dia tsy hiala eo izany mandrapahafatiny satria saka nahazo hena Rajoelina ka dia mifika mafy eo ka asakasaky ireo miaramila nametraka azy teo raha finaritra izy ireo mijery ny malagasy maty ny mosary

 6. ‘ ngaha tsy mbola miaratra Maika??faly aho fa na dia natao daholo aza ny antsojay rehetra
  dia tsisy matahotra ary mbola vonona foana hatr@ ankizy mirisika tonga tsikelikely, tsara fa mitovy loha
  @ dada daholo ny zanany. Hafa ihany ny olon’ Andriamanitra!!ny voany no ahitana ny hazo naniriany e!!
  Dia miandry ilay fotoan-tsarobidy ary hanan-tantara eo @ Malagasy izany fahatongavan’i Dada Ravalo izany.
  Toa mahazo miditra anie hono fa tsy maintsy atao  » sarika am-pandriana e!  » tsy azo hifaliana izany, atao
  kisokosoko toy nynmpangalatra fa tsy zakan’ny tsenan’i foza iray trano ilay FOMBA HITSENANA AZY
  MAKOTROKOTROKA miaraka @ vahoaka MANONTOLOooooooooooo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *