Mbola ilaina ve ny Gasy?

Tsy mahalala biby afa-tsy sahona ve ny mpanao politika Gasy ? Koa rehefa ela ny ela tao anatin’izay efatra taona nikatsoana izay dia mbola mihevitra hatrany fa hiara-hitantana ny tetezamita hafa
no mbola masaka ao an-dohan’izy rehetra. Dia mitehaka mafy dia mafy ery , ary mihevitra fa izy mianakavy mpivorivory ihany no handrafitra ny trano vaoavao sy hiamikamina ao anatin’izany. Rehefa
miala amin’izay hevitra izay (ao aoriana kely ao) dia azo antoka fa hanao ilay fihaonana an-tampony eo amin’izy rehetra mpifanandrina ihany rehefa afa-nenina. Kanefa iza no hahazo antoka ny mety
hahombiazan’izany ? Iza no milaza fa rehefa vita ny fitangorongoronan’ny mpanao politka dia vita ny olan’ny Gasy ? Mila tanjaka ilay FFKM, mila hery hafa hanohana azy, ary indrindra indra dia
mila mahatanty izay fanakianan’ny “ireo” maika tsy faingana amin’ny fifidianana “tandremetaka”. Firenena tsy misy, fanjakana rotidrotika, mpitondra tsy mahalala ny andraikiny…ireo no mba
nifandovàntsika teto ary nahatonga ny Gasy ho andevon-dresaky ny sehatra iraisam-pirenena fotsiny. Tsy misy vonona ho amin’ny fampijoroana ny fireneny eto, tsy manana mpanao politika vonona ho
amin’ny fitanatanan-draharaham-panjakana. Dia ahodikodina amin’ny fifanaratsian’ny samy mpanao politika ny resaka ? Averimberina hatrany fa Ranona no nahavita kokoa noho Ranona. Tsy namaha ny
olana ho an’ity firenena ity mihitsy ny fanindrahindrana olona hitarika ny hevitra voavolavolan’ny vondrombondrona samihafa miara-mikaondoha any ambadimbadika any. Toy izany hatrany no fisehon’ny
tolon’ny gasy natao teto. Tolona tsy fantapototra, tsy nanana tanjona mazava, tsy nisy mpitarika nahafantatra akory izay tokony hataony, tsy nanana olona voavolavola hitondra fanjakana ity
firenena ity. Mpangetaheta fahefana no aterin’ny « vahoaka » tsy misy ampaha-roampolon’ny mpifidy akory, ho any anaty lapa any dia iny no manao ny danin’ny kibony ho amin’izay saim-patany. Tsy
afaka hitondra fanjakana mihitsy ny mpitari-tolona raha mbola toy izao hatrany no zava-misy iainan’ity firenena ity. Tsy maintsy handravarava hatrany ny mpifaninana aminy ny mpitari-tolona fa tsy
hanao izay takian’ny firenena aminy. Noho izany dia aim-bery maina ny manosika mpitari-tolona mba hitondra fanjakana. Tsy ny ho mpitarika no karohina sy ilaina fa ny faharesan-dahatry ny mpanao
politika amin’ny ankapobeny, fa tsy nahita lalan-kivoahana izy ireo ka mila ny hafa.

Tsy mahalala biby afa-tsy sahona ve ny mpanao politika Gasy ? Koa rehefa ela ny ela tao anatin’izay efatra taona nikatsoana izay dia mbola mihevitra hatrany fa hiara-hitantana ny tetezamita hafa
no mbola masaka ao an-dohan’izy rehetra. Dia mitehaka mafy dia mafy ery , ary mihevitra fa izy mianakavy mpivorivory ihany no handrafitra ny trano vaoavao sy hiamikamina ao anatin’izany. Rehefa
miala amin’izay hevitra izay (ao aoriana kely ao) dia azo antoka fa hanao ilay fihaonana an-tampony eo amin’izy rehetra mpifanandrina ihany rehefa afa-nenina. Kanefa iza no hahazo antoka ny mety
hahombiazan’izany ? Iza no milaza fa rehefa vita ny fitangorongoronan’ny mpanao politka dia vita ny olan’ny Gasy ? Mila tanjaka ilay FFKM, mila hery hafa hanohana azy, ary indrindra indra dia
mila mahatanty izay fanakianan’ny “ireo” maika tsy faingana amin’ny fifidianana “tandremetaka”. Firenena tsy misy, fanjakana rotidrotika, mpitondra tsy mahalala ny andraikiny…ireo no mba
nifandovàntsika teto ary nahatonga ny Gasy ho andevon-dresaky ny sehatra iraisam-pirenena fotsiny. Tsy misy vonona ho amin’ny fampijoroana ny fireneny eto, tsy manana mpanao politika vonona ho
amin’ny fitanatanan-draharaham-panjakana. Dia ahodikodina amin’ny fifanaratsian’ny samy mpanao politika ny resaka ? Averimberina hatrany fa Ranona no nahavita kokoa noho Ranona. Tsy namaha ny
olana ho an’ity firenena ity mihitsy ny fanindrahindrana olona hitarika ny hevitra voavolavolan’ny vondrombondrona samihafa miara-mikaondoha any ambadimbadika any. Toy izany hatrany no fisehon’ny
tolon’ny gasy natao teto. Tolona tsy fantapototra, tsy nanana tanjona mazava, tsy nisy mpitarika nahafantatra akory izay tokony hataony, tsy nanana olona voavolavola hitondra fanjakana ity
firenena ity. Mpangetaheta fahefana no aterin’ny « vahoaka » tsy misy ampaha-roampolon’ny mpifidy akory, ho any anaty lapa any dia iny no manao ny danin’ny kibony ho amin’izay saim-patany. Tsy
afaka hitondra fanjakana mihitsy ny mpitari-tolona raha mbola toy izao hatrany no zava-misy iainan’ity firenena ity. Tsy maintsy handravarava hatrany ny mpifaninana aminy ny mpitari-tolona fa tsy
hanao izay takian’ny firenena aminy. Noho izany dia aim-bery maina ny manosika mpitari-tolona mba hitondra fanjakana. Tsy ny ho mpitarika no karohina sy ilaina fa ny faharesan-dahatry ny mpanao
politika amin’ny ankapobeny, fa tsy nahita lalan-kivoahana izy ireo ka mila ny hafa.

2 pensées sur “Mbola ilaina ve ny Gasy?”

 1. Mbola ilaina ve ny gasy ?? Sao dia ny hoe Madagasikara mahaleo tena kosa aza no tianao atao resaka ry Basy Vava ??

  Indrisy !! Hay va re mba maro ihany ny olona lasa eritreritra mafy any ho any ê ?

  Fiainana milamina sy mandroso inona tokoa moa no mbola azo antenaina amin’ireto gasy miseho ho katraka daholo ireto ?
  Nianatra hono, ary milaza ny ho samy favy daholo ! 1 + 1 = 3, satria misy hono izany atao hoe « synergie » izany !

  Dia izao « karanty nefo mira 50 » !! Mahay hoy aho ê !

  Rehefa ny Lalàna sy ny Lalampanorenana no tsy misy manaja intsony, dia very ê ! Tsy misy an’izany Fanjakàna miaro ny zon’ny vahoaka izany intsony !
  Fanjakàn’ny baroa sisa no mitoetra, satria ireo mpahay lalàna sy mpitsara aza tsy menatra akory mandika an’ireo Lalàna rehetra izay tokony arovany sy ampiariny !
  Dia mba iza sisa no azo hianteherana ??

  Tsangan’olona fotsiny sisa ramalagasy eo anivon’izao tontolo izao, fa efa very zo sy very fanahy mbola velona daholo ! Ny saina tsy very, fa saingy saina maloto sisa !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *