Me RAZAFIMANATSOA HANITRA : TSY MAINTSY TAFITA NY KANDIDANTSIKA

IMG_0206Feno hipoka androany teny amin’ny Magro Behoririka. Hafaliana sy horakoram-piifaliana no nandraisan’ireo vahoaka teny an-toerana ny kandidà Lalao Ravalomanana teny an-toerana. Niaraka tamin’ny ihany koa Tojo Ravalomanana mivady, ny pasitera izay anadahin’i Bebe Razay, Ny Me Hanitra Razafimanantsoa, ny minisitry ny fiompiana Ihanta Randriamandranto, ny minisitry ny fambolena Roland Ravatomanga, ireo Cst st Ct sasantsasany. Nambaran’i Me Hanitra tamin’izany fa nivaly ny vaavaka nataontsika. Indramiko hoy izy ilay tenin’ny filoha hoe faly aho faly tokoa isika androany. Faly satria mandray an’i Neny. Efa hoy izy no niandrasana ity fotoana ity. Efa nilaza izahay hoy izy fa rehefa tonga i Neny dia ho entinay eny amin’ny kianjan’ny finoana. Androany dia fotoa-dehibe satria nisy ny didim-pitsarana nataon’ny CES izay efa fantantsika. Mialoha  ny fotana rehetra hanolorana ny kandidà an’i NENY  hoy Me Hanitra dia nanam-pinoana izahay satria tafitantsika ny kandidàntsika. Marobe ny sakana hoy izy nefa vitantsika ny nitsambikina izany. Nentintsika tao amin’ny CES hoe izahay tsy manana kandidà afa tsy Neny. Betsaka hoy Me Hanitra ny nilaza na tamin’ny antso an-tariby, na tany amin’ny dada hoe ianareo sahisahy. Izao no navalinay hoe maiaraka amin’ny tompo  izahay dia tsy maintsy tafavoaka. Misy fanaratsiana any amin’ny internet any hoy izy hoe mampidikizo an’i Neny ianareo fa aefa fantatra fa tsy lasa io kandidàntsika io. N’inon’inona sakana ataoanareo dia tsy maintsy lasa  ny anay. Nilaza taminay i Neny hoy Me Hanitra hoe ho tafavoaka ve io dossier io. Ny navaliko hoy izy dia hoe maiaraka amin’ny jesosy dia tafita. Misaoatra an’Andriamanitra isika fa tafita ny kandidàtsika. Mbola be ny asa miandry antsika. N’inon’inona sakana hoy Me Hanitra dia 1eur tour dia vita.Ny resaka Juridique dia aza atahoranareofa efa natao daholo ny zavatra rehetra tao amin’ny CES. Misy dikany daholo hoy izy ny zavatranitranga.  Raha nody teto Dada sy Neny tamin’ny herintaona dia tsy navela fa nasiana notam. Iny no nampiasaina tany amin’ny CES. Nisyihany koa ny volana jolay tamin’ny herintaona izay efa voatomboky ny polisy teny Ivato ny passeportny. Tsytongatonga ho azy ireny hoy Me Hanitra fa ireny no nampiasaina tany amin’ny CES ary rehefa namoaka didy izy ireo dia tao ny an’i Neny. Tsy sitrapon’i Neny izany fa sirapon’Andriamanitra. Aminn’y anaran’ny Ankolag Ravalomanana hoy izy dia tena faly manolotra an’i Neny ampahibemaso, izy no kandidàntsika ho filoham-pirenena amin’nyfomba ofisialy. Misy zavatra tiana ambara androany .. Tato ato dia misy olona tezitra any ho any milaza fa tsy manaja ny engagement natao. Nanomboka ny daty omaly hoy Me Hanitra dia  kandidà ofisialy ho filohan’ny Repobilika Ramatoa Lalao Ravalomanana. Raha nisy olona tsy nanatanteraka izay sonia natao izany. Ny tsy narahana voalohany dia ny tondrozotra, raha mihoatra izay sonia izay ny tsy fifanarahana engagement dia tsy miisy dikany izany. Nisy taratasy nataon’i Neny hamonjy nyreniny narary. Tsy  i Neny hoy iizy no nanao izany fa i Dada no nanao sonia. Voalaza fa mahazo manatrika meeting politika izy. Hatramin’ny nanoloran’ny CES ny kandidà dia tsy mbola nanao meeting politika izy. Izany engagement izany dia an’olona telo hoy izy dia ny filohan’ny troika, Dada, Rajoelina. Mialoha izany dia misy lalàna iraisma-pirenena , mananjo ny olona tsirairay hisafidy ny olona fidiana ary manana zo fototra izy.Matoa izy kandidà hoy Me Hanitra dia nahafeno ny fepetra.

2 réflexions sur « Me RAZAFIMANATSOA HANITRA : TSY MAINTSY TAFITA NY KANDIDANTSIKA »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *