Mpaminany fopla

Eny ho’aho e ! Efa manana ny ampy tokoa ianao izao ka dia soava tsarà ho ambinin-java-manasatra. Tsy misy olana intsony ny mmba ny fiainan-ko avy fa hisosa amin’ny gidirao tokoa. Efa mibontsina
toy ny baolina fingotra ny kibonao satria tsy misy arakaraka intsony ny halatra nataonao teny amin’ny ministera sy tery amin’ny CST. Tafita ianao, tena tafita amin’ny avo, koa miandry ny
fahatsoram-poanao sisa ireo nataonao ho tohatra fiakarana amin’ity anio ity : Miandry ry zareo ireo na dia toaka tapaky ny bota aza no azonao ampirevena ny akama fahiny. Tsy misy olana na dia tsy
hanao « girida » ny villa vaovao novidianao aza ry zalahy fa ampy azy ireo ny tolotolotra amin’ny kala iray isan’andro. Raha toa misy hetsika amin’izao akaiky fampielezan-kevitra izao dia ataovy
misimisy, hono, ny vary sy ny akondro mba ataony kaofboay tsindrin-tsakafo sy ampireveny ny kankana ao ankibony. Aza adino ny hafatra momba an’i Kala Zaninina an !

Eny ho’aho e ! Efa manana ny ampy tokoa ianao izao ka dia soava tsarà ho ambinin-java-manasatra. Tsy misy olana intsony ny mmba ny fiainan-ko avy fa hisosa amin’ny gidirao tokoa. Efa mibontsina
toy ny baolina fingotra ny kibonao satria tsy misy arakaraka intsony ny halatra nataonao teny amin’ny ministera sy tery amin’ny CST. Tafita ianao, tena tafita amin’ny avo, koa miandry ny
fahatsoram-poanao sisa ireo nataonao ho tohatra fiakarana amin’ity anio ity : Miandry ry zareo ireo na dia toaka tapaky ny bota aza no azonao ampirevena ny akama fahiny. Tsy misy olana na dia tsy
hanao « girida » ny villa vaovao novidianao aza ry zalahy fa ampy azy ireo ny tolotolotra amin’ny kala iray isan’andro. Raha toa misy hetsika amin’izao akaiky fampielezan-kevitra izao dia ataovy
misimisy, hono, ny vary sy ny akondro mba ataony kaofboay tsindrin-tsakafo sy ampireveny ny kankana ao ankibony. Aza adino ny hafatra momba an’i Kala Zaninina an !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *