Mpaminany fopla

Nandritra ny tontolo andro iray manontolo ianao omaly, no nikarenjy eran’ny araben’Antananarivo mba hangataka sy hitady izay harapaka sy hamitahana ny kankana ao an-kibo. Mivezika atsy, mivezika
aroa. Mitaraina, mitoloko, mimenomenona sy be taim-bava koa rehefa tsy nahazo… rafitra nanompa mihitsy aza. Zara raha nahita 50 Ar nividianana tapa-mofo nony antoandro, dia iny fa nitongizina tao
anaty tonelina teo Ambohidahy teo. Resin-tory sy nivalampatra nampahonena no fitazan’ny rehetra nandalo teo anao. Misy ireo sorena, misy koa nangoraka, kanefa moa dia samy nandalo fotsiny ireny.
Tsy hita izay natao fa nodinganin’ny olona fotsiny. Nony hadiva ho harivariva dia nahatsiaro ho nangatsiaka indray angamba ka taitra. Dia mbola nitohy nangataka ihany ianao… kenefa dia nody maina
tao an-trano ihany nony ny farany….Fa amin’ity anio ity dia ho avy eo ambaravaranao ny “famonjena” fa aza mitotototo intsony. Hisy hanatitra pizza eo, fa tsy ho tapa-mofo. Aza mikoropaka intsony
fa tsy maintsy ho tafita tanteraka amin’izay ianao…hisy mpanambola hanatitra fiara azonao hikarenjena koa rehefa amin’ny tapak’andro hariva fa hanao propagandy ianareo…aza kivy r’ise a!

Nandritra ny tontolo andro iray manontolo ianao omaly, no nikarenjy eran’ny araben’Antananarivo mba hangataka sy hitady izay harapaka sy hamitahana ny kankana ao an-kibo. Mivezika atsy, mivezika
aroa. Mitaraina, mitoloko, mimenomenona sy be taim-bava koa rehefa tsy nahazo… rafitra nanompa mihitsy aza. Zara raha nahita 50 Ar nividianana tapa-mofo nony antoandro, dia iny fa nitongizina tao
anaty tonelina teo Ambohidahy teo. Resin-tory sy nivalampatra nampahonena no fitazan’ny rehetra nandalo teo anao. Misy ireo sorena, misy koa nangoraka, kanefa moa dia samy nandalo fotsiny ireny.
Tsy hita izay natao fa nodinganin’ny olona fotsiny. Nony hadiva ho harivariva dia nahatsiaro ho nangatsiaka indray angamba ka taitra. Dia mbola nitohy nangataka ihany ianao… kenefa dia nody maina
tao an-trano ihany nony ny farany….Fa amin’ity anio ity dia ho avy eo ambaravaranao ny “famonjena” fa aza mitotototo intsony. Hisy hanatitra pizza eo, fa tsy ho tapa-mofo. Aza mikoropaka intsony
fa tsy maintsy ho tafita tanteraka amin’izay ianao…hisy mpanambola hanatitra fiara azonao hikarenjena koa rehefa amin’ny tapak’andro hariva fa hanao propagandy ianareo…aza kivy r’ise a!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *