Ny Gasy akory tsy « CON »

Hanao con…vention isika ho an’ny fandriampahalemana? Koa maninona raha manao konvansio amin’ny mpandroba sy mpangalatra dia tsy hangalatra intsony izy ireny? Naninona raha nanaovana fifanarahana
fotsiny ny raharahan-Gasy teto dia tsy nifanonganongana intsony? Naninona raha nifanarahan’ny rehetra fa gadraina izay mangalatra dia tena nanaja an’izany fotsiny ny ambiny rehetra? Naninona no
nandrasana ho efa aman-jato taonany izao ny fijalian’ny Gasy teto nefa tsy nanana olona na koa mpanao politika nanaja izany fifanarahana izany izy? Nahoana no novonoina sy nenjehina hatrany izay
rehetra nitana ny marina sy ny fifanajana teo amin’ny fifanaraha efa nisy? Inona no antony nampianarana ny Gasy izany resaka fifanarahana izany raha toa ka tsy manana tamingan’lona nanaja izany
ity tany ity? Ohatran’ny hoe : Any amin’ny tany faran’izay mpanaja ny hevitry ny hafa ery ity Gasy. Ohatran’ny hoe : Tsy misy olana politka hovahana intsony eto. Ohatran’ny hoe : Olona nanaja ny
safidy politikan’ny mpanao politika ireny ery ny mpitannatana ny firenena ankehitrio. Ohatran’ny hoe : Fatra-panaja izany safidim-bahoaka izany ery ilay nanafoana ny vilian-tsahoana teny
Ambohijatovo. Ohatran’ny hoe : Sakaizan’ny mpandresy daholo ireto mpihogahoga eran’ny trano. Misy ireo sahy nivazavaza sy manao kabary fihantsiana fa ny mpitarika na ny mpampivorivory ery
amin’ilay toerana fiompiana mpanao politika eny Tsimbazaza, na koa ao Anosikely, na any Ivato any dia fahavalompirenena. Misy indray ireo minantsanantsana fa tena tsy misy hajany intsony ny
lapam-panjakana fa handihizan’ny bodo sy adala rehetra ity. Ka iza moa ilay nilaza fa any an-trano any indray izao no miresaka ? Iza ilay niteny fa tapitra ny fitakiana an-dalambe ? Iza no
mpanimbazimba ny hasin’ny lapam-panjkana ? Iza no nampiasa tafondro ho fianihana ny lapa ? Iza no nanatsikafona teto fa misy ody isan-karazana ireny lapa ireny ? Iza daholo ireo ompiana sy
hatavezina any anaty lapam-panjakana isan-karazany ka mahatonga ny ota fady eto? Iza no efa nandoro lapa teto ? Iza no nangalatra ny hasina sy hajan’izany fananam-panjakana izany ? Iza no
nandroba ny fananam-pirenena sy ny satrobonihahim-panjakana? Dia iza indray izao no milaza fa ilaina izany ny convention de la paix izany? iza no sahy hilaza fa ny olona tia korontana sy
matahotra ny hamaha ny olana politika eto dia tena tia tokoa izany fandriampahalemana izany ? Iza no sahy hilaza fa tena fikarohana fandriampahalemana tokoa no natao tany amin’nireny ezaka tany
atsimon’ny Nosy ho fikarohana ireny dahalo raindahiny ireny?

Hanao con…vention isika ho an’ny fandriampahalemana? Koa maninona raha manao konvansio amin’ny mpandroba sy mpangalatra dia tsy hangalatra intsony izy ireny? Naninona raha nanaovana fifanarahana
fotsiny ny raharahan-Gasy teto dia tsy nifanonganongana intsony? Naninona raha nifanarahan’ny rehetra fa gadraina izay mangalatra dia tena nanaja an’izany fotsiny ny ambiny rehetra? Naninona no
nandrasana ho efa aman-jato taonany izao ny fijalian’ny Gasy teto nefa tsy nanana olona na koa mpanao politika nanaja izany fifanarahana izany izy? Nahoana no novonoina sy nenjehina hatrany izay
rehetra nitana ny marina sy ny fifanajana teo amin’ny fifanaraha efa nisy? Inona no antony nampianarana ny Gasy izany resaka fifanarahana izany raha toa ka tsy manana tamingan’lona nanaja izany
ity tany ity? Ohatran’ny hoe : Any amin’ny tany faran’izay mpanaja ny hevitry ny hafa ery ity Gasy. Ohatran’ny hoe : Tsy misy olana politka hovahana intsony eto. Ohatran’ny hoe : Olona nanaja ny
safidy politikan’ny mpanao politika ireny ery ny mpitannatana ny firenena ankehitrio. Ohatran’ny hoe : Fatra-panaja izany safidim-bahoaka izany ery ilay nanafoana ny vilian-tsahoana teny
Ambohijatovo. Ohatran’ny hoe : Sakaizan’ny mpandresy daholo ireto mpihogahoga eran’ny trano. Misy ireo sahy nivazavaza sy manao kabary fihantsiana fa ny mpitarika na ny mpampivorivory ery
amin’ilay toerana fiompiana mpanao politika eny Tsimbazaza, na koa ao Anosikely, na any Ivato any dia fahavalompirenena. Misy indray ireo minantsanantsana fa tena tsy misy hajany intsony ny
lapam-panjakana fa handihizan’ny bodo sy adala rehetra ity. Ka iza moa ilay nilaza fa any an-trano any indray izao no miresaka ? Iza ilay niteny fa tapitra ny fitakiana an-dalambe ? Iza no
mpanimbazimba ny hasin’ny lapam-panjkana ? Iza no nampiasa tafondro ho fianihana ny lapa ? Iza no nanatsikafona teto fa misy ody isan-karazana ireny lapa ireny ? Iza daholo ireo ompiana sy
hatavezina any anaty lapam-panjakana isan-karazany ka mahatonga ny ota fady eto? Iza no efa nandoro lapa teto ? Iza no nangalatra ny hasina sy hajan’izany fananam-panjakana izany ? Iza no
nandroba ny fananam-pirenena sy ny satrobonihahim-panjakana? Dia iza indray izao no milaza fa ilaina izany ny convention de la paix izany? iza no sahy hilaza fa ny olona tia korontana sy
matahotra ny hamaha ny olana politika eto dia tena tia tokoa izany fandriampahalemana izany ? Iza no sahy hilaza fa tena fikarohana fandriampahalemana tokoa no natao tany amin’nireny ezaka tany
atsimon’ny Nosy ho fikarohana ireny dahalo raindahiny ireny?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *