RAVALOMANANA MARC : « Tsy hanala ny maha-kandidà an’i Neny isika »

MyDago.com- 04 mai 13 (31)Niditra mivantana teny amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc. Horakoram-pifaliana no nandraisan’ireo vahoaka marobe tonga teny an-toerana izany. Toy izao raha fintinina  fohy ny lahateniny tamin’izany. » Tena manan-kolazaina amin’ny vahoaka Malagasy ny tenako. Efa tapa-kevitra ny movansy Ravalomanana « hoy izy fa handray anjara amin’ny fifidianana mba hivoahana amin’izao krizy izao. Mba tsy ny movansy Ravalomanana no lazaina fa sakana  noho izany dia tapaka fa handray anjara. Nisy ny fivoriana ,hoy ny filoha Ravalomanana Marc, ary tapaka fa i Neny no kandidà. Tsy izaho irery no nanapa-kevitra fa nisy antoko avy amin’ny movansy. Mahatsiaro i Neny , hoy izy, fa manana adidy amin’ny firenena. Tsy miova amin’ny teniny ny movansy Ravalomanana, tsy sanatrian’ny vava kilalaon-jaza fa tsy hihemotra ny movansy fa tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana.Vonona isika hoy izy hampiseho ho ren-tany ho ren-danitra fa tsy ahoan’ny vahoaka mpiaradia izany. Ampiasaina daholo , hoy ny Filoha, izao antsanga tsy aman’orana   izao, misy mila voatsihary. Lany tao amin’ny CES hoy izy ny kandidà an’i Neny, afaka herinandro aty aoriana vao hoe hosintonina. Diso hevitra izy ireo fa tsy hihemotra amin’izany isika. Ny sasany ve no manao ny ataony , tsy manaja ny teny nomeny. Tamin’ny volana Desambra hoy izy nilaza ny Sadc fa tokony ho resena lahatra ianareo tsy hilatsaka. Noho ny tombontsoan’ny firenena dia nilaza aho , hoy izy, fa tsy hilatsaka. Ny 15 Janoray nilaza izy(Rajoelina) fa tsy hirotsaka. Taty aoriana anefa dia mihevitra ny rehetra fa samy nitana ny teny nomeny. Izao no zavatra nitranga hoy ny filoha Ravalomanana Marc,lasa resa-be etsy sy eroa ny firotsahan’i Lalao Ravalomanana, f’angaha, hoy izy, no nanapa-kevitra. Izay tsy manaja ny teny nifanarahana dia azy ny azy. Tsy hanala ny kandidà an’i Neny laharana faharoa  isika. Matokia ianareo hoy izy,an’i Neny. Tsy vita hatreo ny raharaha fa nisy fivorian’ny Sadc taty izay notarihan’ny filohan’ny troika. Samy naneho ny alahelony tamin’ny fitsipahana ny teny nomena tamin’ny 15 janoary izy ireo. Samy nilaza, hoy izy ,fa tsy misy azo atao fa ny CES no nanapa-kevitra izay faratampony ka izay tapaka eo dia eo. Tsy nisy zavatra tapaka izany taty hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa ny raharaha tany Zimbabwe sy Congo no nodinihana. Nanao tatitra tamin’ny fivoriana i Chissano rehefa avy taty Madagasikara. Nilaza i Chissano hoy izy fa tokony hangataka ireto olona telo ireto hiala. Tsy marina ny zavatra noresahiny tamin’ny fikambanana iraisampirenena. Nantsoina tany omaly hariva ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana Marc hoe ahoana raha soloina anao i Neny. Izao hoy ny filoha tsy mivadika amin’izany fa matoky ny vadiko aho. Mifanipaka tanteraka amin’ny fanapahan-kevitry ny CPS tamin’ny 22 Aprily ny fanapahan-kevitry ny Sadc satria ny andininy faha 9 dia milaza fa aoka tsy hitsabaka amin’ny fanapahan-kevitry ny CES, kanefa nitsabaka tamin’izany izy ireo. Mifanipaka amin’ny lalànan’ny fifidiananana aty amintsika izany,hoy izy, satria tsy misy mahazo manatsoaka ny mahakandidà na iray aza. Tsy misy iny communiqué iny hoy ny filoha fa tsy milaza ny zava-marina. Tao anatin’ny efa-taona,namoaka fanambarana maro izy ireo fa iny no ratsy indrindra. Manana ny zon’ny vahoaka malagasy izy, hoy ihany ny Filoha, ary tokony hajaina ny safidiny. Tsy marina ny filazana fa hisy korontana izany,fa raha misy izany dia ireo vahoaka nahazo tombontsoa manokana no manao izany. Aminay movansy Ravalomanana dia tsy misy tokony ahiana iny communiqué navoakan’ny Sadc iny. Ara-dalàna ny kandidà an’i Neny hoy izy fa aza manahy. Ara-dalàna ny mahalany azy, hoy ihany ny  Filoha. Namafisiny fa ho avy tsy ho ela ny tenany.

9 pensées sur “RAVALOMANANA MARC : « Tsy hanala ny maha-kandidà an’i Neny isika »”

 1. Dia ilay rajako gêna be Sady mpandainga Joachim Chissano izany no fototry ny olana ka maninona raha solos a ireny rajako ireny. Ny SDC aza efa nanao tany hoe maninona raha soloana anao, Marc Ravalomanana , i Lalao Ravalomanana ? Raha nana izy teo,i dada dia asa fotsiny. Ma mafy liangweige ny Foza . RAVAMOLONANA IHANY NY ANAY.

 2. FANITSIANA
  Dia ilay rajako gêna be Sady mpandainga Joachim Chissano izany no fototry ny olana ka maninona raha soloana ireny rajako ireny ? Ny SADC aza efa nanotany hoe maninona raha soloana anao, Marc Ravalomanana , i Lalao Ravalomanana ? Raha nanaiky teo,i dada dia asa fotsiny. Mamafy lianga ny Foza . RAVALOMANANA IHANY NY ANAY.

 3. Iza ireo malagasy sy vahiny nanosika ,nividy an’i chissano , szimao hitondra any amin’ny SADC ny seho-javatra namboarin’izy ireo ,izay mitranga araka ny kajin’izy ireo ,eto amin’ny Firenena..
  Tsy mba nampisarika ny sain’ny SADC ny fahoriana ,ny fahantran’ny Malagasy , fa kosa voky vola sy vehivavy janga izy ireo , dia tsy nihambahamba na kely aza nanaratsy ny ankolafy RAVALOMANANA MARC mba hanehoana ny ahiahin’izy ireo fa hitera-doza ny fodian’ny Filohz RAVALOMANANA MARC , ny fandraisany anjara amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena eto Madagasikara ,na ny fodoan’ny vadiny aza..
  Nanohy ny fanonganam-panjakana izy ireo ka nitady izay fomba rehetra hanafohana
  ny Filoha RAVALOMANA MARC mianakavy sy ny harenany..
  Saingy tsy dia nandanjanlanja ny heri-tsaina ,ny heri-panahy indrindra ny halehiben’ny fahendreny sy ny fahatakarany ny fihetsik’ireo mpanao politique sy ny halebean’ny fisainan’ ny Malagasy eo amin’ny fiainana sy ny fiaraha-monina..
  Koa ireto fahavalon’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC dia mitovy fihevitra toa ireo boxeurs mbola tsy nanao boxe nefa mitady hifandrana amin’i CASSIUS CLAY tamin’ny fahatanorana..
  eto amin’ny fanoharana atolotro dia ny Filoha RAVALOMANANA MARC no manana ny traikefa ,no manana ny fahalalana tsara ny politique -pandrosoana sy ny fanatsarna ny fari-piainan’ny Malaasy..
  I NENY izay mahafantatra tsara ny tetika politique , ny vinavinan’ny fampandrosoana ny Firenena ,y fanantsara maika ny fianan-davan’andro ny Malagasy..
  koa ireto « boxeurs amateurs « dia mampiasa ny tsaho sy ny lainga sy ny famafazam-bola azo tamin’ny varotra maizina ny bois de rose ,ny volamena sy vato soa an-tsokotsoko amin’ny Malagasy gaga satria lazaina fa tsy misy vola handoavany nt karamin’ireo mpiasan-panjakana , hanamboarana ny lalàna sy hividianana fanafody sns..sns !
  Amin’ny ankapobeany ,dia lany lainga very saina indrindra eo amin’ny fotoana ilàna hery ,any ka mamorona sy mamahan-dalitra sisa hainy !
  Ny tena kendreny dia ny hampiady ny Filoha RAVALOMANANA MARC amin’ny SADC ,satria araka ny fijerin’izy ireo dia efa vononany mpanohana ny Filoha satria tena no dison’ny SADC ny fanantenany !

  iza no nanakana sy namilivily ny fihaonana nokarakarain’ny SADC hanantanterahana ny Tondrozotra izay notadiavina ary mbola tadiavin’ny frantsay ho ravana mba hanamorany ny fanjanahana ny Firenentsika sy ny fandrobany ny harentsika..
  ny Filoha RAVALOMANA MARC izay nampiditra an’ny République de Madagascar ho mpikambana o amin’ny SADC no misakana sy manohitra io politique frantsay izay
  ifikiran-drajoelina sy ratsiraka..
  jereo fa fantatr’izy ireo tsara fa ny didi-pitsaranan’ny CES dia tsy azo iodivirana ,fa raikitra tsy azo ohovana dia mody nakambana ho esorina ny candidaturen’ny Madame RAVALOMANANA LALAO ,RATSSIRAKA ,rajoelina..Fanahy iniana natao io mba hampitraotra ny Filoha RAVALOMANANA MARC
  KANJO
  Ny fangatahana ireo retraits de candidatures ireo dia namaky batsilana ny TETI-DARATSY NOTEFENA MBA HAMINGANANA NY MOUVANCE RAVALOMANANA REHETRA !
  Ce faux communiqué des pieds nickelés constitue un mal ,non nécessaire mais fortuit et heureux , pour un bien ,car il a permis de débusquer les fabricants de mlensonges et entrepreneurs de magouilles et d’autres trafics qui ont construit leurs usines à gaz ou à gags sur le sable des médiamensonges ,qui viennent d’être éventés au cours de la séance de la SADC le 11 mai 2013.
  Personne ne s’en plaint..
  OUVRONS GRANDS NOS YEUX ET TENDONS BIEN NOS FINES OREILLES..
  NOUS AVONS MARQUE UN GRAND POINT ET NOUS AVANçONS VERS UN CHEMIN DE PLUS EN PLUS DEMINE ET NOUS AVONS DEMASQUE LES APPRENTIS SORCIERS QUI POLLUENT LE CLIMAT POLITIQUE DU PAYS DEPUIS LE COUP D’ETAT IL Y A QUATRE ANS ET CES GENS-LA N’ONT AUCUN SCRUPULE ET OSENT SE PRESENTER AU SUFFRAGE DES MALGACHES !
  BR AVO ET MERCI monsieur le president de la repunlique ravalomanana marc !

 4. Misaotra ny filoha Ravalomanana matanjaka ara-tsaina sy hevitra, ary tena havanana amin’ny politika avo lenta. Presidence-n’ny Union Africaine indray no mety aminy manaraka.

 5. Voatambitambin’ny Rajoelina taty indray angaha Chissano ? Lazao ankarihary re rey olona fa tao Afrique Du Sud ny vadin’i Jacob Zuma no lany Présidente ny Union Africaine – any Inde indray, nilatsaka ho filoham-pirenena ny vadin’i Radjiv Ghandi ; Hilary Clinton, vadin’i Bill Clinton nitàna laharana ambony teo amin’ny fitondrana Amérikana.
  Ka inona loatra no manahirana an’io Chissano sy Léonardo Simao ? Isaky ny tonga eto, tsy hitako izay ataony eto fa toa manakorontana sa maka vehiv….? na mibalady mba ahazoana indemnités. Tena mapihomehy mihitsy ; Tian-drizareo loatra mantsy ny malagasy ka aleo aloha sahirana dia mora amin-drizareo no mba manambitamby ireo vehiv… amin’ny vola kely dia kely é !

  Tsy atoronareo izahay, vehivavy no miteny eto ary fantatray tsara fa hibalady sy hilalao saribakoly no foton-dianareo ka aza rebirebena ny malagasy, dia mamorona izao fanelanelanana rehetra izao nefa tsy mahatonga aiza akory. Io aloha na vahiny aia io na aiza é ! – mitovy daholo !

  Mahaiza matotra isika rehetra indrindra isika vehivavy – aoka mba hanaja tena – Fantatro fa misy izany matoa teneniko tompoko.

 6. Ratsimilaho,,
  Araka ny antso an-taribihy natao n’y filoha t@ a sabotsy teo dia Hoy izy hoe:

   » Nanao tatitra tamin’ny fivoriana i Chissano rehefa avy taty Madagasikara. Nilaza i Chissano hoy izy fa tokony hangataka ireto olona telo ireto hiala. Tsy marina ny zavatra noresahiny tamin’ny fikambanana iraisam-pirenena. Nantsoina tany omaly hariva ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana Marc hoe ahoana raha soloina anao i Neny. Izao hoy ny filoha tsy mivadika amin’izany fa matoky ny vadiko aho. Mifanipaka tanteraka amin’ny fanapahan-kevitry ny CPS tamin’ny 22 Aprily ny fanapahan-kevitry ny Sadc satria ny andininy faha 9 dia milaza fa aoka tsy hitsabaka amin’ny fanapahan-kevitry ny CES, kanefa nitsabaka tamin’izany  »

  Izany hoe :
  1) i Chissano no voavidin’ny Frantsay, ary n’a mérita indray ilay voalazan’ny frantsay herinandro lasa teo hoe : nous sommes déçus de la candidature de…Lalao Ravalomanana , Didier Ratsiraka et Andry Rajoelina …
  2) ny fivorian’ny SADC dia tsy nisy zavatra tapaka mikasika an’io Madagasikara
  3) Nanotany ny filoha Ravalomanana ny SADC hoe :  » ahoana raha soloana anao i Neny ?  » izay midika izany fa afaka ilay ni…ni noho i Rajoelina, Nefa tsy te – nivadika-delà ny filoha

  Lainga hafafin’ny FAT sy ny Frantsay izany hoe faisait ahoana izany. Ny tsy mazava amiko dia ny hoe, izany fahadisoana izany ve dia mbola hametrahana fahatokosana foana ireo mozambikanina ireo.
  Ny frantsay dia mila mahazo daka Any @ maharay azy mihitsy.

 7. NOUS AVONS DEMASQUE LE TRAFIC DE MEDIAMENSONGES ET DE DESINFORMATIONS ENTRE LA TROIKA / LA SADC ET LES COMPLICES RECRUTES PAR CHISSANO MAIS CONSEILLES PAR LA FRANCE A FRIC !

  Oui , chissano ,faux ami ,à double jeu ( intrigues avec des émissaires français qui cherchent à détricoter la feuille de route ou à casser les relations de M.car avec la SADC) a vendu ,malgré lui , la mêche qui a dû lui servir « de faire exploser la forteresse du Président de la République RAVALOMANANA MARC -la SADC – qui l’héberge , le protège contre la gent coloniale et colonialiste qui entretient des malgaches anti-nationaux attachés à des noeuds coulants : ils doivent obéir et exécuter sans réfléchir aux ordes donnés pour réaliser l’objectif que cette françafrique poursuit après ses anciens qui ont annexé Madagascar il y a plus de 100 ans avec la connivence de la mission catholique français investie du rôle-contre-réforme oblige- de détruire qui destruction des acquis des protestants avec les missions anglaise , norvégienne..!
  Nous constatons la survivance de l’esprit de la contre (réforme qui anime et inspire les dignitaires des instances catholiques malgaches qui sont embrigadées//encadrées dogmatiquement par le vatican..OUi , en tant que chrétien d’obédience protestante je n’accepte pas d’être privé d’ une partie de ma liberté d’homme pour obéir à un homme ,surtout dans le domaine de ma foi en Jésus Christ..
  Et ce refus fondamental d’atteinte aux libertés constitue mon credo pour mes relations avec les hommes et les femmes et dans le cadre de ce que je peux rendre comme service à mon Pays et aux Malgaches.. PAS DE LIBERTE POINT DE SALUT PAS DE LIBERATION !
  Cette éxigence de liberté pour tout Homme et pourl’édification crédible de tout l’Homme est essentielle pour l’éditication ,pour la construction fiable de la sociétédu vivre ensemble -fiaraha-monina et de l’homme et de la femme pour leur éducation à servir les autres , pour gérer la cité où ils vivent
  Mon propos essaie de produire des explications ,selon mon analyse et ma culutre , sur la proximité/ promiscuité de l’Histoire de Madagascar et de la vie des Protestants d’hier, d’aujourd’hui et de demain et des générations qui suivent..!
  Je parle de cela maintenant parce le tableau noir exosé à l’écar d’Antanimena le 17 mars 2009 m’a été vécu comme une blessure portant atteinte à la souverainté de mon Pays par des français assisté solennellement par l’évêque d’antananarivo et comme une attaque frontle contre les Protestants illustrée par la maltritance du Pasteur RASENDRAHASINA LALA par des éléments militaires sous le regard enchanté de cet évêque d’antana..
  Ce tableau noir du 17 mars 2009 a été le remake de l’annexion de Madgascar par le corps expéditionnaire français dcommandé par duchêne et flanquée de la mission catholique française chargée du sale et impossible boulot d ‘éradiquer le protestantisme et de ses pratiquants !
  Méfions- Nous et doublons de vigilance car les rajoelina , ratsiraka et l’encore évêque d’antananarivo ,indéfectibles agents de la france à fric qui s’évertuent à faire aboutir la politique de division des Malgaches par encore la réligion et par l’argent qu’ils distribuent sans compter dans les couches populaires et rurales !
  chissano j. a pu faire / assurer ce trafic de médiamensonges et de désinformations au détriment de ceux qui luttent avec le Président RAVALOMANANA MARC pour le reour de la légalité et de la constitutionnalité à l’état malgache ..Ce trafic de désinformations assuré par chissano et son service de médiation sert à persuader la SADC que la Mouvance RAVLOMANANA MARC ne respecte pas les dispositions de la feuille de route..et autres balivernes..
  Mais ce dernier communiqué de chissano au sommet de la TROIKA a été contrarié fortement par le dépôt hors delai de la candidature de rajoelina qui a mis à jour le flagrant dysfonctionnement de la CES et de la complicité du président de cette CES qui a été mise en place de façon unilatéralpar le pouvoir de facto et que la SADC n’ a pas « exhorté  » les putschistes à détruire cette CES unilatérale et  » à réécrire  » une autre plus consensuelle !
  Et suivons objectivement et attentivement les faits et gestes de ratsiraka , rajoelina ,odon ,qui veulent instrumentaliser le FFKM au profit de la politique de la gent colonile et colonialiste qui est très mpatiente d’en découdre et de faire échouer NENY aux élections présidentielles !

 8. Efa ela no niandrasana an izany ka ho tsoahina ahoana e ! Manomboka izao dia i NENY no antsika

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *