RAVALOMANANA MARC : Tsy maintsy mandresy isika !

03Niditra mivantana teny amin’ny Magro Behoririka ny filoha Ravalomanana Marc ny faran’ny herinandro teo. Nambarany tamin’izany fa amin’izao fahtongavan’ny Patenkosta izao dia zava-dehibe tokoa no ahafahako miresaka aminareo  satria ny herin’ny fanahy masina dia tsy voafetra. Ary ny fanahy masina ihany hoy izy no afaka mampiray antsika mianakavy ary izy no manana ny fahefana rehetra koa faly indrindra aho miresaka aminareo amin’ity ankatoky ny fankalazana ny Pantekosta ity indrindra indrindra afaka miresaka aminareo mivantana hilazantsika ny toe-draharaha. Voalohany indrindra dia misaotra an’Andrimanaitra tratra ity Pantekosta ity, isika izay hankalazaina rahampitso. Tsy adino hoy ny filoha Ravalomanana Marc akory sanatrian’ ny vava i Madagasikara ka tsy handray izany herin’ny fanahy Masina izany, indrindra ny fananantsika fanahy iombonana,fahendrena, fahazavana,koa midera azy isika.Hitako hoy izy fa mbola tsy vizaka ianareo satria tsy mbola vita ny ezaka ataontsika dia ny famerenana ny ara-dalàna,ary indrindra ny fijoroana amin’ny fahamarinana hatramin’izao.Nandritra izay efataona garagidiny izay hoy izy dia mbola mitebiteby amin’ny tsy filaminana ianareo. Efa taona mbola misy ihany ireo olombitsy izay manohana fahefana tsy mifampizara amin’ny hafa. Mbola mivesatra ny gidiny fangirifiriana vokatry ny adilahy politika ny vahoka malagasy. Mangataka ny herin’ny fanahy masina isika hoy ny filoha Ravalomanana Marc hametra izany satria tompon’ny hery sy fahefana izy .N’inon’inona tsy fitoviankevitra, n’inon’inona tsy fahamendrehantsika, amin’ny mahaolombelona antsika dia hamela izy ary isika koa hampanetre-tena no hanekentsika fa olona tsy feno isika, olona tsy mahasoa. Eto amin’ny fahendrena hoy izy ny zavatra rehetra fa rehefa mijoro amin’izany isika, mijoro amin’ny fahamarinana isika dia tsy maintsy mandresy. Mijoro am-pahamarinana isika hoy izy fa tsy hitako mihitsy ny hilazana fa tsy ara-dalàna ny mahakandià an’i Neny.Ara-dalàna ny maha kandidà azy. Mbola misy ihany hoy izy any ambadika any milaza fa tsy mipetraka  taty Madagasikara i Neny ka tsy mahita ny zavamisy any. Nambarany fa tsy tokony atao safo bemantsina ny kandidà fa misy amin’ireo kandidà ireo no tafiditra amin’ireo 109 nahazo fanasaziana avy amin’ ny Cps. I Neny aza hoy ny filoha Ravalomanana Marc tsy nanongam-panjakana sanatria fa naongana, ka ahoana ianareo no sahy niteny an’izany, fa ianareo mihaino fotsiny ny vavan’ny sasany miantso ny fikambanana iraisam-pirenena. Tsy mitaky vola na kely akory amin’ny vahoaka Malagasy i Neny hoy izy ary tsy mieritreritra mihitsy izy hoe: hameno ny paosiny fa tena fitiavany amin’ny maha reny azy no anaovany izany. Raha niresaka taminy aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc  dia tena nilaza izy fa  nalahelo aho raha tonga taty fa anao adidy, hamojy ny firenena Malagasy. Aza matahotra ianao hoy izy fa izaho no hampody anao any. Amin’izao fankalazana ny filatsahan’ny fanahy masina izao hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia samy hahery isika, mila matoky an’Andriamanitra isika. Aza matahotra na kely akory aza fa vitantsika ny hijoro amin’ny fahamarinana amin’izany fa n’iza n’iza firenena hiteny izany aleo izy hiteny. Efa fanambarana an-jatony hoy izy  no natao hamerenana tsy misy fepetra an’i dada kanefa tsy nisy izany. Mba mieritreritra tsara ianareo hoy izy miantso ny mpanelanelana satria ny vahoaka efa nijaly nandritra ny efataona nefa najanona indray ny fifidianana.

1 pensée sur “RAVALOMANANA MARC : Tsy maintsy mandresy isika !”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *