“Tetika Rajoelina”

Tsy misy mpanao politika -na antoko- tena mahafantatra tsara sy amin’ny antsipirihiny ilay “tetika Rajoelina” eo amin’ny famahana ny krizy, na koa fihazonana ny fahefana. Manjavozavo tanteraka ny
hevitra hampiharina amin’ny fitantanana izao fitondrana tetezamita izao. Inona marina moa ilay “tetika Rajoelina”? Ahoana no fomba fampiharana azy? Iza no mibaiko ny fampiharana io tetika io eto
amin’ny tany sy ny firenena? Kisendrasendra noho ny fiarovany ny orinasany sy ny tombony ho azy, no tena nampihetsika ny “tetika Rajoelina” ho nahazo laka teo amin’ny sehatra politika. Tetika
ifandrombonan’ny mpiray tombotsoa ara-politika, ara-toe-karena, ary indrindra hanilihana ireo rehetra mpanakatsakana ho amin’izay tanjona tiana ho tratrarina izay. Nahazo laka sy tanjaka vetivety
ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana alalana ho fambolena ny “tena demokrasia”, satria nahatsiaro ho voatampim-bava ireo “mpihary ara-toekarena” zatra mahita tombony ara-politika tamin’ny fomba
nahazatra hatrizay. Io no fototry ny fitakiana tsikelikely ny fametra-pialàn’ireo mpitondra teo aloha, nitarina ho fitakiam-bahoaka handravàna ny jadona sy ny ampihimamba ara-toe-karena. Moa
hahagaga raha tonga nanotrona ity “tetika Rajoelina“ ity avokoa ireo mpanao politika Gasy rehetra (na koa heo ny ankamaroany)? Samy manana ny any an-dohany any, samy manana ny tanjony, samy
manana ny olony sy ny mpanohana azy, samy mampanjaka ny heviny. Dia vita soa aman-tsara ilay “paika”, ary dia manomboka nampihatra io “tetika Rajoelina” io ireo rehetra naharay ny baiko
nampanaovina azy. Nisy ny mpankatoa sy fatrapanaja izay nifanarahana, nisy ihany koa ny nisalasala avy hatrany ny amin’izay mety hahombiazany. Tsy nahagaga loatra noho izany raha tsikaritra tety
ivelany fa tsy misy tanjona mazava tena niraisana ity “tetika Rajoelina” ity fa miovaova eny ampandehanana hatrany. Mihemo-dava ny fampiharana izay mba nifanarahana tamin’ireo vondron’olona natao
ho tako-kenatr’ity “tetika Rajoelina” ity. Mbola tsy vita ny iraka hatramin’izao ka nivadika ho politikan’ny fifidianana indray ilay politkan’ny tiankano tsy tian-kano teo aloha.

Tsy misy mpanao politika -na antoko- tena mahafantatra tsara sy amin’ny antsipirihiny ilay “tetika Rajoelina” eo amin’ny famahana ny krizy, na koa fihazonana ny fahefana. Manjavozavo tanteraka ny
hevitra hampiharina amin’ny fitantanana izao fitondrana tetezamita izao. Inona marina moa ilay “tetika Rajoelina”? Ahoana no fomba fampiharana azy? Iza no mibaiko ny fampiharana io tetika io eto
amin’ny tany sy ny firenena? Kisendrasendra noho ny fiarovany ny orinasany sy ny tombony ho azy, no tena nampihetsika ny “tetika Rajoelina” ho nahazo laka teo amin’ny sehatra politika. Tetika
ifandrombonan’ny mpiray tombotsoa ara-politika, ara-toe-karena, ary indrindra hanilihana ireo rehetra mpanakatsakana ho amin’izay tanjona tiana ho tratrarina izay. Nahazo laka sy tanjaka vetivety
ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana alalana ho fambolena ny “tena demokrasia”, satria nahatsiaro ho voatampim-bava ireo “mpihary ara-toekarena” zatra mahita tombony ara-politika tamin’ny fomba
nahazatra hatrizay. Io no fototry ny fitakiana tsikelikely ny fametra-pialàn’ireo mpitondra teo aloha, nitarina ho fitakiam-bahoaka handravàna ny jadona sy ny ampihimamba ara-toe-karena. Moa
hahagaga raha tonga nanotrona ity “tetika Rajoelina“ ity avokoa ireo mpanao politika Gasy rehetra (na koa heo ny ankamaroany)? Samy manana ny any an-dohany any, samy manana ny tanjony, samy
manana ny olony sy ny mpanohana azy, samy mampanjaka ny heviny. Dia vita soa aman-tsara ilay “paika”, ary dia manomboka nampihatra io “tetika Rajoelina” io ireo rehetra naharay ny baiko
nampanaovina azy. Nisy ny mpankatoa sy fatrapanaja izay nifanarahana, nisy ihany koa ny nisalasala avy hatrany ny amin’izay mety hahombiazany. Tsy nahagaga loatra noho izany raha tsikaritra tety
ivelany fa tsy misy tanjona mazava tena niraisana ity “tetika Rajoelina” ity fa miovaova eny ampandehanana hatrany. Mihemo-dava ny fampiharana izay mba nifanarahana tamin’ireo vondron’olona natao
ho tako-kenatr’ity “tetika Rajoelina” ity. Mbola tsy vita ny iraka hatramin’izao ka nivadika ho politikan’ny fifidianana indray ilay politkan’ny tiankano tsy tian-kano teo aloha.

4 pensées sur ““Tetika Rajoelina””

 1. rajoelina tsy manana tetika
  rajoelina dia tsy manana tetika politique voarafitra ,fa alika kely irakirahina nanao ny asa-boto ,toa ny soanagaly nahazo baiko..Tsy mieritreritra na kely aza fa dia manantanterakafotsiny..ary nibotsina sy nieboebo rehefa vita ny napanovina azy..
  Tatoato dia toa nisy hetsika mafy izay noheverin’ireo mpiasa an-drajoelina fa paika anapotehina ny anaran’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , satria nitetika ny anesotra ny candidature-n’i NENY RAVALOMANANA LALAO ireto tsy maty voalavo an-kibo .Tsy feno enim-bolana hono ny andro nonenany teto Antanindrazana..Resy lahatra izy ireo fa mety ny paika kpo dia izany no antony nilatshan-drajoelina na tara aza ny fametrahan’ny filatsahany…
  hivereno enoina ny fanambaran’i Filoha RAVALOMANANA MARC izay manazava tsara ny tranokala namatotra ‘ireo nitady anapotika ny Filoha tsy tsy hahatontosa ny tanjona nokendren’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay nankininy tamin’i NENY ,satria nitazona ny teny nomeny nyPrésident-ny TANZANIE izy hoe tsy hilatsaka ho fidiana..
  Zovy ireo nifofo ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC :
  —ireo nisaina ny fanonganam-panjakana (ireo tao amin’ny antoko mpanohitra (fin 2001-début 2009) ,
  — ny mpanohana ara-bola ny fanantantearhana ny fanonganam-panjakana(malagasy , frantsay , karana..)
  ireo mpiara -miasa amin’ i chissano ao amin’ny Groupe Interational de Médiation mikarakara ny vaholana
  1.-Ireo totakely mipetraka eo M.kara no mamolavola n laingasy atsanga tsy aman’orana noforonony.
  2.-Rehefa tonga eto M.kara i chissano na i szimao dia manao tsi-pahitra ireo olona vakasiky ny fanaonganam-pankana , ny lehiben’ny CT , ny praiministra..
  Dia manao cobférence de presse ilazainy fa ma,droso ny resaka..ka hatolon’ny troika ny tartitra mikaska izany fivoarana izany
  3.-Tonga any amin’ny Troika i chissano na i szimao dia lainga sy loza amin’atambo no anatin’ny tatitra
  Tamin’ity tatitra farany naroson’ i chimao teo dia fiangviana ny mpivory no tany :aza avela ilatsaka ireo olona telo ireo fa tsy nanaja ny fepetran’ny fahazoana milatsaka iy ireo..
  KOA tokony tsy handray anjara amin’ny fifidianana !
  Eo no miseho ny lesoka sy ny fizahozahoana asehon’ ny médiateur ,arbitre eo amin’ny fitadiavana vahaolona : tsy andraikitry ny Groupe International de médiation ny MITSARA ny didi-pitsarana navoakan’nt CES ,izay tsy aza iodivirana .
  Eto koa no nahatsapana fa i chissano sy ny mpiara-masa aminy dia tsy nanaja ny iraka nasaina nataony , ary tsy nanaja ny ombotsoan’ny Malagasy izay nanome toky ny médiation..,ary tena malabaraka ny SADC izay naniraka azy ,satria izany toky nomen’ny SADC izany dia nohararaotiny nanavana agent double nanampy nyfrantsay anapotika ny SADC sy nanamora ny faminganana sy ny famatorana ny Filoha RAVALOMANANA MARC mba tsy hafaka ho fidiana sy hanarina ny Fireena Malasy izay rava nandritry izay efa-taona nizakazakain’ny frantsay tamin’ny alalan’ny alika kely nampanaovany ny asa nanimba s ny asa -pamoretana ny Malagasy
  .

 2. Ratsimilaho,
  On était à 143/177… On était sur le point de quitter le top 40 voire top 50 des pays les plus pauvres!
  Mais notre plus grande pauvreté reste celui de l’esprit et de bien sûr intellectuel!

 3. Ratsimilaho, tsy milay ny DJ, fa……tian-dRamalagasy angamba ny toe-javatra !

  Manamafy an’ity lazain’i Alidera ity ny tenako : »Mais notre plus grande pauvreté reste celui de l’esprit (patriotique et autres) et de bien sûr intellectuel » ! Le malgache est riche, mais en égoïsme !

  La pauvreté de la population malgache est inversement proportionnelle à la richesse « naturelle » de son pays !! Les causes de cette pauvreté sont multiples, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, les malgaches n’ont nullement envie de les éradiquer ! Il n’y a qu’à prendre l’exemple des criquets pèlerins.

  Comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, aussi verra-t-on bientôt une minorité qui va s’enrichir grâce à ce fléau !
  Bizina manarapenitra et autres détournements de fonds pour les gros bonnets ou ceux qui peuvent le faire, et vente de criquets au kilo pour les petits ; puisque ce fléau risque ou va s’installer durablement dans le pays, autant en profiter !!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *