TONGA NY FOTOANA HAMERENANA AMIN’NY TOMPONY NY FAHEFANA

MyDago.com- 04 mai 13 (31)Hotanterahana eny amin’ny Fjkm Ankadifotsy rahampitso manomboka amin’ny 12ora atoandro ny fanompoam-pivavahana fitrotroana ambavaka ny fianakaviana Ravalomanana hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana androany teny amin’ny Magro Behoririka. Hiova kely izany rahampitso fa tsy toy ny teo aloha amin’ny 4ora hariva. Rehefa avy any dia miverina mamonjy ny kianja indray ny rehetra. Ankoatra izay dia nambarany fa ny iriana dia ny hisian’ny fikambanam-behivavy hanohanana an’I Neny . Ny Ct Ignace Randriamamiarizafy kosa dia nilaza fa efataona izay tsy nahavita nitondra firenena ny Tgv sy Udrc fa tsy mahay. Tonga ny fotoana hoy izy hamerenana amin’ny tompony ny fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana.Nisy nangalatra hoy izy ny fahefana ka ho averintsika amin’ny tompony. Momba ny voalazan’ny CES fa neken’ny ny mahakandidà an-dRajoelina dia  gaga aho hoy Ignace  nahita fa tsy ao anaty fe-potoana no nanateran-dRajoelina izany.Raha misy hoy izy olona melohin’ny tantara nahatonga izao krizy izao dia ny voalohany dia Rajoelina sy ny miaramila, ny faharoa dia ny CES. Momba ny miaramila dia nilaza Ignace efa niteny izy ireo fa « neutre » ka tsy tokony hanaiky resaka politika. Mazava hoy izy fa amin’ny miaramila sy ny foloalindahy , ny fibaikoana dia andraikitra sy voninahitra omena ny firenena. Amin’ireo mpitarika amin’izao fotoana izao anefa hoy izy dia mpitarika politika ka matahotra ny sezany hianjera. Aza gaga ianareo raha hiaro ny sezany izy ireo.Mikasika ny fanambaran’ny frantsay dia nambarany fa tsy maninona raha fandikan-dalàna no nataon-dRajoelina, fa raha momba ny kandidà Lalao Ravalomanana kosa dia tsy ianareo no hifidy fa ny Malagasy ka inona no idiranareo amin’izany kandidà izany.

3 réflexions sur « TONGA NY FOTOANA HAMERENANA AMIN’NY TOMPONY NY FAHEFANA »

 1. Raha ny atsasaky ny vary tokony andraoina ry zalahy akotry daholo, dia mbola ho sasana sy arostsaka ao anaty vilany ihany ve â ? Ny kitay koa anefa ity zara raha misy eo ampelatanana !
  Angaha hono dia efa ramaka mafy dia mafy ireto vahoaka, any ka na dia akotry aza no atolotry ny sasany, dia tsy maintsy tsakoina sy hoanina ?
  Hay moa ramalagasy kamo be tenda !! Tsy misy koâ na tsy mahita tsiron-kanina aza ny vava sy ny lela, fa rehefa faly aloha ny vavony dia basy !! Raha miterak’olana ny fandevonana akotry, tadiavina indray izay mety ho fanafody fanefitr’izany !

 2. Ny Malagasy na inona filaza sy esoeso fanaratsiana y fanebahana eto dia manana ny herin’ny rano : tsy ahoany ny vava ratsy indrindra ny tay am-bava mantsiny : toa ny rano ny Malagasy tsy voasakan’ny vato izy , tsy voafehin’ny fasika izy ary hafaka mikoriana an-tanety na mikorisa avy any an-tendrombohitra.
  Mitandrema fa ny rano cia man-kery ,mety ho tondraka izy ka hihao-pefy ,ka tsy ho azo sakanana fa mandrava izay lalovany..
  Aoka Isika hahay hitandrina ka hitaiza tsara ny lakan-drano tsy ho feno loto.., hahay mampitony ny herin’ny rano izay ho toherina amin’ny fanamboarana ny fefy manamorona ny ireo riana ary raha mbola mandry izy ireny dia hanaovana toha-drano lehibe sy mafonja
  mba hafahana mifehy ny herin’ny rano ka hahazana mampiasa az amin’ny famokarana heri-baratra ( électricté) sy hameno ireo tatatra ilaina hanondraka ny fambolena (irrigatiohs)..
  Ny Malagasy dia oa ny rano : mila fitaizana , mila fampianarana zava-maro mba hafahana misintona ny herin-tsainany ,ny her-batany , ny heri’ny fanahiny , ny herin’ny firaisan-kinany ..
  Ny Malagasy amin’izao fotoana ankehitriny izao dia tsy miraika amin’ny vavan’ireo tsy manan-kolazaina fa tsy tsy maintsy mivolana..
  Ny Malagasy dia tsy mitsahatra mikoriana manamasaka ny tsiron’ny tany miaraka amin’ny ando avy any an-danitra..
  Ny fifidianana no hanehoan’ny Malagasy ny heriny eo amin’ny sahan’ny polotique ka hifidianany ny Malagasy mendrika sy havanana amin’ny fampandrosoana ny Firenena sy fampanjariana ny maha olombelona ny Malagasy sy manaja ny Malagasy .
  koa tsy ny eso , ny fanebahana -izay any sisa herin’ireo tsy misaina ,ny fanatsiana sns, sns , tsy hasakana ny Malagasy !!izay toa ny rano..

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *