Tsy azo hiodivirana ny fodian’i dada

Hiroso amin’ny dingan’ny fampihavanana manaraka ny FFKM manomboka eto. Ho voaray eo am-pelan-tanana avokoa mantsy ny fehin-kevitra noraisina eran’ny faritra misy ny foiben’ny FFKM manerana an’I
Madagasikara. Hiroso amin’ny fanohizana ny asa izy ireo, ary tsy hihemotra amin’ny fanatsatsoana ataon’ny sasany azy ireto ray aman-dreny am-panahy ireto. Fampihavanana no tanjona, ary ilaina ny
hampivondronana ny hery rehetra mba tsy hisy hitanila ny tena fifankatiavana eto amintsika. Mahatratra 1500 ireo mpandray anjara manomboka anio, ary hifarana ny 3 mey ho avy izao. Efa fantatra ny
tanjon’ny mpizaika rehetra, dia ny hametrahana filaminana mato-paika mialoha ny fifidianana. Manahy tokoa mantsy ny maro, ny mety hisian’ny korontana indray aorian’ny fifidianana izay hitranga
eto amin’ny tany sy ny firenena. Isan’ny lalana tsy azo hiodivirana hanjakan’ny fandriampahalemana sy ho lavitry ny valifaty ny fodian-dRavalomanana eto an-tanindrazana. Isan’ny fototry ny
savorovoro hatramin’izao ny tsy fahatongavan’io ray aman-dreny io eto an-toerana, saingy toa tsy hita eo amin’ny mpitondra ankehitriny izay finiavana izay. Azo antoka raha izao fandehan-javatra
hataon’ny FFKM izao, fa be no haniry ny hisian’ny tetezamita vaovao, ary isan’ny tsy maintsy hevitra hivoaka eo ny fodian’i dada. Ndao anie fa ho hitantsika eo izay ho tapahan’ny mpivory e.

Hiroso amin’ny dingan’ny fampihavanana manaraka ny FFKM manomboka eto. Ho voaray eo am-pelan-tanana avokoa mantsy ny fehin-kevitra noraisina eran’ny faritra misy ny foiben’ny FFKM manerana an’I
Madagasikara. Hiroso amin’ny fanohizana ny asa izy ireo, ary tsy hihemotra amin’ny fanatsatsoana ataon’ny sasany azy ireto ray aman-dreny am-panahy ireto. Fampihavanana no tanjona, ary ilaina ny
hampivondronana ny hery rehetra mba tsy hisy hitanila ny tena fifankatiavana eto amintsika. Mahatratra 1500 ireo mpandray anjara manomboka anio, ary hifarana ny 3 mey ho avy izao. Efa fantatra ny
tanjon’ny mpizaika rehetra, dia ny hametrahana filaminana mato-paika mialoha ny fifidianana. Manahy tokoa mantsy ny maro, ny mety hisian’ny korontana indray aorian’ny fifidianana izay hitranga
eto amin’ny tany sy ny firenena. Isan’ny lalana tsy azo hiodivirana hanjakan’ny fandriampahalemana sy ho lavitry ny valifaty ny fodian-dRavalomanana eto an-tanindrazana. Isan’ny fototry ny
savorovoro hatramin’izao ny tsy fahatongavan’io ray aman-dreny io eto an-toerana, saingy toa tsy hita eo amin’ny mpitondra ankehitriny izay finiavana izay. Azo antoka raha izao fandehan-javatra
hataon’ny FFKM izao, fa be no haniry ny hisian’ny tetezamita vaovao, ary isan’ny tsy maintsy hevitra hivoaka eo ny fodian’i dada. Ndao anie fa ho hitantsika eo izay ho tapahan’ny mpivory e.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *