Tsy mbola fantatra ny rafitra hampihatra azy

Mizara roa mazava tsara ny fironan-kevitra politika eto Madagasikara ankehitriny. Eo ny mpomba ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny fomba rehetra. Misy koa anefa ireo mirona amin’ny
hananganana tetezamita amin’ny endriny vaovao. Mirona indrindra tamin’izany tetezamita vaovao izany koa ny fehin-kevitry ny dinika nokarakarain’ny raiamandrenim- piangonana ao amin’ny FFKM teny
Ivato. Niezaka nandamina ny sain’ny maro ihany ny filohan’ny FFKM, ny Monsenera Odon Marie Arsène Razanakolona ka nilaza fa : “na eo aza ny fehin-kevitra dia izay tolokevitra mampisy fihavanana
no ho raisina.“ Midika ve izany fa hisy amin’ireo fehin-kevitra no mijanona ho fanangonan-kevitra tahaka ny dingana teo aloha izay efa nataon’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto
Madagasikara fa tsy ho tanterahana akory? Mbola mampametra-panontaniana ihany koa ny amin’ny rafitra tena hampihatra izay rehetra tapaka. Ny komity mpanaramaso sy mpanao tombana mantsy no
napetraka fa ny tena fampiharana azy tsy fanta-pototra. Iza no hampihatra ireo fehin-kevitra rehetra teny amin’ny CCI Ivato? Ny foloalindahy mantsy efa tapaka fa tsy tokony hiditra amin’ny
raharaha politika. Mbola fanontaniana mipetraka koa anefa ny hoe: “manana ”valeur juridique”na lanja eo amin’ny lalana tahaka ny inona, ireo fehin-kevitra notapahan’ny mpizaika niaraka tamin’ny
FFKM natao teny Ivato?” Eo koa ny hoe: “Mahasolo tena ny sokajy rehetra sy ny vahoaka Malagasy ve ny mpivory nandritra ny telo andro teny Ivato?”

Mizara roa mazava tsara ny fironan-kevitra politika eto Madagasikara ankehitriny. Eo ny mpomba ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ny fomba rehetra. Misy koa anefa ireo mirona amin’ny
hananganana tetezamita amin’ny endriny vaovao. Mirona indrindra tamin’izany tetezamita vaovao izany koa ny fehin-kevitry ny dinika nokarakarain’ny raiamandrenim- piangonana ao amin’ny FFKM teny
Ivato. Niezaka nandamina ny sain’ny maro ihany ny filohan’ny FFKM, ny Monsenera Odon Marie Arsène Razanakolona ka nilaza fa : “na eo aza ny fehin-kevitra dia izay tolokevitra mampisy fihavanana
no ho raisina.“ Midika ve izany fa hisy amin’ireo fehin-kevitra no mijanona ho fanangonan-kevitra tahaka ny dingana teo aloha izay efa nataon’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto
Madagasikara fa tsy ho tanterahana akory? Mbola mampametra-panontaniana ihany koa ny amin’ny rafitra tena hampihatra izay rehetra tapaka. Ny komity mpanaramaso sy mpanao tombana mantsy no
napetraka fa ny tena fampiharana azy tsy fanta-pototra. Iza no hampihatra ireo fehin-kevitra rehetra teny amin’ny CCI Ivato? Ny foloalindahy mantsy efa tapaka fa tsy tokony hiditra amin’ny
raharaha politika. Mbola fanontaniana mipetraka koa anefa ny hoe: “manana ”valeur juridique”na lanja eo amin’ny lalana tahaka ny inona, ireo fehin-kevitra notapahan’ny mpizaika niaraka tamin’ny
FFKM natao teny Ivato?” Eo koa ny hoe: “Mahasolo tena ny sokajy rehetra sy ny vahoaka Malagasy ve ny mpivory nandritra ny telo andro teny Ivato?”

4 pensées sur “Tsy mbola fantatra ny rafitra hampihatra azy”

 1. Ampitsahiviny aloha fa ny fihaoana nokarakarain’ny FFKM dia nifottotra tamin’ny fihenkan-keloka ,ny fibebahana ,ny fifamelan-keloka ,izay tsy mikasika politique ary tsy tokont mikasika politique ,satria ny FFKM dia tsy solontena voafidin’ny Malagasy tamin’ny alalan’ny fifidianana..
  Manaraka izany ,ny Malagasy efa maika ny handray fitenenana maika hanambara ny hevny amin’ny alalan’ny fifidianana tomombana , mangarahara , malalaka ,misokatra amin’ny Malagasy mizaka ny zony.
  Tsy hafa hahemotra ny fifidianana hatao amin’ny 24 juillet izao..
  Io fifidianana io dia vokatry ny fahavtana mametraka ny tondrozotra sy ny tetezamita vaovao..
  Na inona na inona ny fanodikodinana ny hetsiky ny FFKM ataon’ireo mpanao politique miaraka amin’ny frantsay (ratsira,rajoelina ,odon razanakolona),dia tsy tsy hafaka hamafa ny feuille de route izy ireo..Ny famafana ny feuille de route dia fanomezan-dalàna ny tetiky ny frantsay hitondrany ny Firenena sy ny fandrobana nandritry izay zato taona nanjakany teto izay..
  Ny Communauté Internationale izay nanao io feuille de route io mba hiarovana ny fiandrianan’ny Firenena sy ny tombotsoan’ny Malagasy..
  Manampy antsika ho tonga eo amin’ny tetezamita vaovao ny SADC ..Anjarantsika no mikarakaa ny fifidianana amin’ny vola fanampiana avy amin’ny Firenena Mikambana sy ireo vondrona toa ny Union Européenne na ny Firena matanjaka toa ny USA…,raHa ny soro-dalàn’ny totondrozotra karakarain’ny SADEC no harahantsika sy tanterahantsika an-an-tsakany sy an-dadavany….
  Raha ny soso-kevitry voizin-dratsiraka ao anatin’ny fivorian’ny FFKM no harahina dia mbola hiharitra 18 volana ve vao hifidy ny Malagasy reraka sy mijaly ary mahantra? Ary ahoana moa no hanenkena fa ireo olona efa-dahy (mouvance efatra) no hitantana ny tetezamita mandritry izay 18 volana izay..
  Tsy hahatohitra ny hatezeran’ny Vahoaka vonona ny hiady ho amin’ny fanajana ny zony hanaovana ny fifidianana y 24 juillet izao ary hifidy Filohan’ny Firenena mahefa avy hatrany ary solontenan’ny mouvances efatra koa tsy hahay hifanaraka satria mpanongam-panjakana telo ve hanaiky hiara-hiasa amin’ilay Filoha nohazain’izy ireo nandritry ny efa-taona ?

 2. Miala tsiny fa be loatra ny diso tsipelina ny voasoratra etsy ambony!

  Dr CELESTIN Robin dit :
  10 mai 2013 à 12 h 03 min

  Ampitsahiviny aloha fa ny fihaoana nokarakarain’ny FFKM dia nifottotra tamin’ny fihenkan-keloka ,ny fibebahana ,ny fifamelan-keloka ,izay tsy mikasika politique ary tsy tokont mikasika politique ,satria ny FFKM dia tsy solontena voafidin’ny Malagasy tamin’ny alalan’ny fifidianana..
  Manaraka izany ,ny Malagasy efa maika ny handray fitenenana maika hanambara ny hevny amin’ny alalan’ny fifidianana tomombana , mangarahara , malalaka ,misokatra amin’ny Malagasy mizaka ny zony.
  Tsy hafa hahemotra ny fifidianana hatao amin’ny 24 juillet izao..
  Io fifidianana io dia vokatry ny fahavtana mametraka ny tondrozotra sy ny tetezamita vaovao..
  Na inona na inona ny fanodikodinana ny hetsiky ny FFKM ataon’ireo mpanao politique miaraka amin’ny frantsay (ratsira,rajoelina ,odon razanakolona),dia tsy tsy hafaka hamafa ny feuille de route izy ireo..Ny famafana ny feuille de route dia fanomezan-dalàna ny tetiky ny frantsay hitondrany ny Firenena sy ny fandrobana nandritry izay zato taona nanjakany teto izay..
  Ny Communauté Internationale izay nanao io feuille de route io mba hiarovana ny fiandrianan’ny Firenena sy ny tombotsoan’ny Malagasy..
  Manampy antsika ho tonga eo amin’ny tetezamita vaovao ny SADC ..Anjarantsika no mikarakaa ny fifidianana amin’ny vola fanampiana avy amin’ny Firenena Mikambana sy ireo vondrona toa ny Union Européenne na ny Firena matanjaka toa ny USA…,raHa ny soro-dalàn’ny totondrozotra karakarain’ny SADEC no harahantsika sy tanterahantsika an-an-tsakany sy an-dadavany….
  Raha ny soso-kevitry voizin-dratsiraka ao anatin’ny fivorian’ny FFKM no harahina dia mbola hiharitra 18 volana ve vao hifidy ny Malagasy reraka sy mijaly ary mahantra? Ary ahoana moa no hanenkena fa ireo olona efa-dahy (mouvance efatra) no hitantana ny tetezamita mandritry izay 18 volana izay..
  Tsy hahatohitra ny hatezeran’ny Vahoaka vonona ny hiady ho amin’ny fanajana ny zony hanaovana ny fifidianana y 24 juillet izao ary hifidy Filohan’ny Firenena mahefa avy hatrany ary solontenan’ny mouvances efatra koa tsy hahay hifanaraka satria mpanongam-panjakana telo ve hanaiky hiara-hiasa amin’ilay Filoha nohazain’izy ireo nandritry ny efa-taona ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *