Vonona i Zandry, nailiny Ramose?

T.T.F (*) Efa tamin’ny 4 aprily 2011 ity “basy tsy mipoaka” ity ary natao ho fanahy iniana naverina satria tsy diso ny zavatra nolazaina teto hatramin’izay. Tsy nisy novàna na toy ny silak’hoho
aza. Ny fatra-pandà dia manaiky amin’ny farany, ary izay mody misalasala dia efa manomana tetika maty paika hiatrehany ny fisehoan-javatra. Fa inona tokoa moa no nahatonga an-dRajoelina hilaza fa
tenin-dehilahy ny azy, ka tsy hirotsaka ho fidiana ny tenany, raha resaka filoham-pirenena? Satria te- hanompo izay fitakian’ny sehatra iraisam-pirenena ny tenany mba hahazoany ilay fankatoavana
avy amin’izy ireo. Ka efa azony ve sa tsia izay notadiaviny tamin’iny fanambaràna niniany natao iny ? Efa madiva, hoy ny fanazavany faramparany teo tany amin’ny televiziona TV plus, ary efa
miova, araka ny filazany, ny fomba fijerin’io sehatra iraisam-pirenena io. Rajoelina Andry sy ny tetezamitany dia efa nanambara fa ao anatin’ny Répoblika IV vao noforoniny ny firenena Malagasy,
ary izy no mpitarika izany araka ny fifanarahana nataon’ny mpanao politika sy izay voasortra ao anatin’ilay lalampanorenana. Noho izany indrindra dia io “Fanjakan-dRajoelina” io no hikarakara ny
fifidianana madio sy mangarahara eo ambany fanaraha-mason’ny “sehatra iraisam-pirenena”-ny. Iza no hahasakana azy tsy hirotsaka amin’izay tiany sy ho tanterahiny? Ny lalampanorenana ve? Mety
aminy tsara sy natao ho azy. Ny sehatra iraisam-pirenena? Nanaraka ny heviny, ary tsy nitaky fepetra betsaka intsony amin’ny fitantanany ny “fanjakany”. Miala nenina amin’ireo heverina fa tsy
mety mankatoa azy eto an-toerana Rajoelina Andry eo amin’ny fampanjariana ny llalàna ho amin’ny famotsoran-keloka. Tsy mihevitra ny tenany ho manana andraikitra amin’ny antony tsy hivahan’ny
krizy politika izy. Ho an’ny mpitarika ny tetezamita ankehitriny dia mivaha ny olana sy ny fahasahiranana ara-politika eto rehefa mankatoa ny zava-bitany hatrizay ny mpanao politika rehetra eto
Madagasikara, ary indrindra hanaraka ambokony izay lazainy ny sehatra iraisam-pirenena. Rehefa ireo rehetra ireo no tanteraka dia mivadika ho antokom-“panjakana” izany ny antokon’ny mpitondra,
ary ho levoniny avy hatrany amin’ny fifehezana ny fikorian-kevitra eto ny antoko hafa rehetra. Iza no hanatontosa ny programa efa natombony mandritra izao fitondrana tetezamita izao? Iza no mbola
hino fa mba tsy hisy tohiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy hanova ny fijery eto anatiny ny fitoriana napetraky ny filoha teo aloha, mahakasika ny fanonganana azy? Mety ho anisan’ny
programa hampanantenainy ireo tsy mandady harona ve ny fitadiavan’ny tena fanjakana sy ny fitsarana mahaleo tena ny tompon’antoka tamin’ny koronana nandritra ny taona 2009?

T.T.F (*) Efa tamin’ny 4 aprily 2011 ity “basy tsy mipoaka” ity ary natao ho fanahy iniana naverina satria tsy diso ny zavatra nolazaina teto hatramin’izay. Tsy nisy novàna na toy ny silak’hoho
aza. Ny fatra-pandà dia manaiky amin’ny farany, ary izay mody misalasala dia efa manomana tetika maty paika hiatrehany ny fisehoan-javatra. Fa inona tokoa moa no nahatonga an-dRajoelina hilaza fa
tenin-dehilahy ny azy, ka tsy hirotsaka ho fidiana ny tenany, raha resaka filoham-pirenena? Satria te- hanompo izay fitakian’ny sehatra iraisam-pirenena ny tenany mba hahazoany ilay fankatoavana
avy amin’izy ireo. Ka efa azony ve sa tsia izay notadiaviny tamin’iny fanambaràna niniany natao iny ? Efa madiva, hoy ny fanazavany faramparany teo tany amin’ny televiziona TV plus, ary efa
miova, araka ny filazany, ny fomba fijerin’io sehatra iraisam-pirenena io. Rajoelina Andry sy ny tetezamitany dia efa nanambara fa ao anatin’ny Répoblika IV vao noforoniny ny firenena Malagasy,
ary izy no mpitarika izany araka ny fifanarahana nataon’ny mpanao politika sy izay voasortra ao anatin’ilay lalampanorenana. Noho izany indrindra dia io “Fanjakan-dRajoelina” io no hikarakara ny
fifidianana madio sy mangarahara eo ambany fanaraha-mason’ny “sehatra iraisam-pirenena”-ny. Iza no hahasakana azy tsy hirotsaka amin’izay tiany sy ho tanterahiny? Ny lalampanorenana ve? Mety
aminy tsara sy natao ho azy. Ny sehatra iraisam-pirenena? Nanaraka ny heviny, ary tsy nitaky fepetra betsaka intsony amin’ny fitantanany ny “fanjakany”. Miala nenina amin’ireo heverina fa tsy
mety mankatoa azy eto an-toerana Rajoelina Andry eo amin’ny fampanjariana ny llalàna ho amin’ny famotsoran-keloka. Tsy mihevitra ny tenany ho manana andraikitra amin’ny antony tsy hivahan’ny
krizy politika izy. Ho an’ny mpitarika ny tetezamita ankehitriny dia mivaha ny olana sy ny fahasahiranana ara-politika eto rehefa mankatoa ny zava-bitany hatrizay ny mpanao politika rehetra eto
Madagasikara, ary indrindra hanaraka ambokony izay lazainy ny sehatra iraisam-pirenena. Rehefa ireo rehetra ireo no tanteraka dia mivadika ho antokom-“panjakana” izany ny antokon’ny mpitondra,
ary ho levoniny avy hatrany amin’ny fifehezana ny fikorian-kevitra eto ny antoko hafa rehetra. Iza no hanatontosa ny programa efa natombony mandritra izao fitondrana tetezamita izao? Iza no mbola
hino fa mba tsy hisy tohiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy hanova ny fijery eto anatiny ny fitoriana napetraky ny filoha teo aloha, mahakasika ny fanonganana azy? Mety ho anisan’ny
programa hampanantenainy ireo tsy mandady harona ve ny fitadiavan’ny tena fanjakana sy ny fitsarana mahaleo tena ny tompon’antoka tamin’ny koronana nandritra ny taona 2009?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *