Zanak’I Mahajanga manohana an’I Neny

NENY_MAJUNGA_AKANY_0088Fikambanana telo manana ny tanjany ao Mahajanga sy ny manodidina no nihaona tamin’i Lalao Ravalomanana omaly tany Mahajanga ihany. Ny Tanora Antoky ny Fampandrosoana (TAFA), fikambanan’ny zanak’I Mahajanga Bemiray (Fizamami) ary ny Tanora Sahy Mandray Andraikitra Boeny (TSMB), izay nandefa solontena 40. Mampisongadina ireto fikambanana ireto ny fanaovany asa sosialy izay nifandraika tamin’ny Madagasikara Amperin’Asa (MAP). Mahatsapa ireo mpikambana manananika hatramin’ny 2000 mahery fa nitondra soa ho an’ny faritra ny fisian’ireo tetik’asa tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana. Nifantoka tamin’ny fanampiana zokiolona, ny fanabeazana ny ankizy amin’ny alalan’ireo kits scolaires, ny fanampiana ireo mpampianatra Fram izay tena mitondra anjara biriky amin’ny fampianarana. Ireo tetik’asa rehetra ireo dia nihantona avokoa ankehitriny raha nisy ny krizy. Velom-panantenana ireo fikambanana fa hotohizana amin’izay ny asa sosialy natomboky ny filoha Ravalomanana amin’ny alalan’ny fanampiana sy fanohanana an’I Lalao Ravalomanana amin’ny fifidianana. Tsy misy fepetra ny fanohanana ho tombotsoan’ny faritra raha ny nambaran’ireo fikambanana ireo. Ankoatra ireo tetik’asa ireo ihany koa dia manantena ny Tafa, ny Fizamami ary ny TSMB fa hiverina hiasa indray ilay banky ho an’ny andriambavilanitra izay niorina tamin’ny fitondrana Ravalomanana. Ity banky ity mantsy no saika hamatsiana ny  fikoloana ireo tanora amin’ny alalan’ny fanatanjahan-tena ary ny fitaizana ireo zaza nania any Amborovy. Ny ankamaroan’ireo tonga nihaona tamin’I Lalao Ravalomanana dia andriambavilanitra avokoa, manaporofo fa tsy manana sakana amin’ny fanomezana andraikitra vehivavy sy ny fandraisan’ny vehivavy andraikitra ny faritra Boina. Tafaray ny tia sy ny manina raha ny fanazavana nentin’I Lalao Ravalomanana satria dia tafiditra anatin’ireo laharam-pahamehany ho an’ny Madagasikara ireo voalaza rehetra ireo. Tsiahivina fa miompana ny fananganana ny rava, ny fanorenana firenena vanona, ny fiahiana ny fianakaviana, ny fiarahiana ara-tsakafo, ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fampandrosoana haingana, ny fandriam-pahalemana ary ny famoronana asa     izany laharam-pahamehana izany.

Nahitana mpikambana kristiana, silamo ary avy amin’ireo finoana hafa moa ireo niatrika ity fivoriana  ity.

NENY_MAJUNGA_AKANY_0116 NENY_MAJUNGA_AKANY_0112

1 réflexion sur « Zanak’I Mahajanga manohana an’I Neny »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *