HMF : NY MIARAMILA NO SAKANA AMIN’NY FAMAHANA NY KRIZY

hmfNitafa tamin’ny mpanao gazety androany 17 jona 2013  ny HMF teny amin’ny hotely Fanantenana. Nitarika izany ny mpitandrina Randriamisata Roger sy Ramamonjisoa Philibert. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tena samy manao izay danin’ny kibony ny rehetra  amin’izao fotoana izao. Sempotra ny mpitondra ka tsy hita intsony ny lalàna ampiharina, ny sasany milaza fa ny tondrozotra, ny hafa miteny fa didim-panjakana. Vahaolana roa hoy izy ireo no hivoahana amin’izao krizy izao dia ny fampiharana ny fehinkevitry ny FFKM ary miverina an-dakazerina ny miaramila.  Ny fampihavanana hoy ny HMF dia efa namaha ny krizy tamin’ny 72,91,2002. Adalan’ny mpanao politika no nampiverimberina ny krizy. Ambaranay hoy ny fanazavana fa ny HMF dia tsy manohitra ny FFKM ary mbola tsy nanao fihetsika manohitra azy ireo. Tsy misolo tena n’iza n’iza ihany koa fa mpitondra fivavavahana
resy lahatra ary mijoro amin’izany. Ny fehinkevitra teny Ivato hoy izy ireo dia milaza fa ny miaramila dia tokony hiverina an-dakazerina noho izany miverena ianareo miaramila any fa ianareo no sakana amin’ny fivoahana amin’ny krizy.Rehefa dinihana dia ny miaramila indrindra ireo sefo no maka firehana politika.  Mato milaza fa rehefa tonga eto
ny filoha Ravalomanana dia samborina dia manao politika izany. Nanambara ihany koa ny HMF fa efa lany daty ny fitondrana entin-dRajoelina satria izy nirotsaka ho kandidà. Rehefa tsy hanaja ny teniny hoy izy ireo dia miala. Aminay HMF , noho ny fahamarinana dia tsy misy ny filohan’ny tetezamita.  Momba ny fihemoran’ny datim-pifidianana dia nilaza ny HMF fa  ny 24 May no efa tokony hametram-pialana ireo kandidà manana fahefana kanefa
tsy niala. Noho izany dia mila manaran-dalàna izy ireo. Tsy marina hoy izy ireo izany hoe tsy ara-dalàna daholo ireo kandidà ireo.  Momba ny fanesorana ireo kandidà telo nambaran’ny fikambanana iraisam-pirenena dia nilaza ny HMF fa misy mahatsikaiky ihany ny ataon’ny sehatra iraisam-pirenena. Milaza izy fa mandika lalàm-panorenana, ka
lalàm-panorenana inona no dikany ? hoy ny fanontaniana napetrak’izy ireo. Ny Sadc indray miteny fa nandika ny tondrozotra kanefa ao amin’ny andininy faha 20 izay milaza fa miverina tsy misy fepetra ny sesi-tany politika any ivelany. Tsy nisy tanteraka anefa izany. Tsy mety hoy ny HMF raha hanao didy kofehy lehibe ny sehatra iraisam-pirenena ka hanery ny Malagasy tahaka izany. Manoloana izany dia hanatanteraka fanompoam-pivavahana etsy
Antsahamanitra ny HMF ny Zoma 21 Jona izao manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 20 oratolakandro. Tafiditra ao anatin’ilay antsoin’izy ireo hoe « journeé de la reflexion » izy io. Noho izany dia iantsoana ny Malagasy rehetra io mba hiara hivavaka ho an’ny firenena.

23 réflexions sur « HMF : NY MIARAMILA NO SAKANA AMIN’NY FAMAHANA NY KRIZY »

 1. La France a tout fait pour faire reconnaitre le puchiste Rajoelina Andry .

  Maintenant il va tout faire pour faire avorter tout processus electoral pour que le prochain élu ne sera pas reconnu .N’Est-ce pas cela qu’on appelle semer la Merde.

 2. efa fantatra haty ny ela fa ny miaramila, ny frantsay, ny SADc, i rajoelina ireo no sakana amin´ny krizy mahazo ny firenena ankehitriny, dia eto ihany isikamamerimebrina ireo tsainajery maimabo io, manao menace , manao valan-dresaka amin´ny mpanao gazety fa ny manao action, sy tena mampiseho fahasahiana tsy misy , indrindra ireo izay milaza fa mpitarika fikambanana, na vondronólona sns……

  azo atao hoe, isika mpimenomenona koa no sakana aminíty krizy ity fa lany andro mimenomenona fotsiny eto ny taona mandeha,ny fahapotehin´ny firenena mitombo, ny harem-pirenena lasa gaboraraka sy miharitra, ny vahoaka mitombo fahantrana sy mitombo habibiana sy adalana,

  ny fifidianana sisa no fanatenana, nefa tena mampanahy ny tsy ahatanteraka azy, fa efa akaiky ny fotoana, be ny resaka sy planina hanakanana azy , lavina ny kandida´ara-daálana ampitoviana amin´ny jiolahy mpanongama-panjakana, ny Sadc moa voavidin´ny frantsay vola, ny CI sasany mpanara-drenirano fotsiny, ny mpamatsy vola hilaza fa hiala sy hihemotra tsy hamatsy vola. Ny ONu ,manao mody jamba, ny UE mitsingevaheva mitazana miandry sy manaiky izay cinéma ataon´ny sADc.

  Ry ZUMA filohan´ny afrika atsimo , voky volan´ny frantsay dia natory sy anisan´ny manao sakana ny fodian´ny filoha Marc Ravalomanana.

  fanantenana lava ny an´ny vahoaka fa mbola maizina ny fivoahana ny krizy.

  Mba fanatenako izao, dia hoe, lany ny vola tsy voalao ny karaman´ny mpiasam-panjakana sy ny vola tsy maintsy alohan´ny fanjakana, dia izay angaha vao hisy ny fanakatsoina ny asam-panjakna rehetra sy fidinana adalam-be.

  mankaleo dia miandry ny tohiny , ny zavamisy sy mahavelom-bolo dia mitombo ny fahavalon-drajoleina satria ireo namana nanohina azy tao q CSt izao no roahina , ankoatr´ireo niara-nanongam-panjakana notsipahina. iza loatra re ity jiolahim-botokely tahakaan-drajoelina no avela hanara-po sy avela hanjaka foana . Any aminy ny basy fa tsy eo ampelatanany fa mbola be ireo be galona ,miaramila, vovidy vola, fa ataoko fa mbola hifototra amin´i rajoleina ihany io basy ireo farany.

  Masina ianao ry Tanindrazako, ary misy Andriamanitra .

  Ny UA tsy hita be ihany izay tena fandehany, ny amerikana sisa fanantenana nefa toa mandrosos mihemotra tsy mampiseho hery mba entina hanavotra ny Vahoaka malagasy hidirana amin´ny tan-dálana sy demokrasia.

 3. Hain’ireo mpanambola (frantsay , karana ,malagasy ) ny mividy olona civiles na miaramila ampiasainy !
  Ireo nisaina sy nikarakara ary nanantanteraka ny fanonganam-panjakana tamin’ny janvier , février , marsa sy ny fitondra’ny firenena nanaraka izany !
  Nanana toerana lehibe by miaramola sy ny zandary ary polisy sy ny magistrats sasaby..
  Notambazana vola be ireo ary dia niletra be tokoa..
  Atraminy niala ny frantsay tsy nanohana an-drajoeliny sy ny jiolahiny dia toa nitsahatra ny vola azo mora noraisin’izy ireo !
  Izany seho-javatra izany no anisan’ny anton’ny korontana ao anaton’ny fikambana’ireo totakely baikon-drajoeliny…

  Mosy miaramila am-perin’asa sy misotro ronono manaja ny maha-miaramila ary tian’ny Tanindrazany.
  Iretsy vokiy vola dia matahotra sy feno ahiahy ,satria i rajoemina tsy hahazo milatsaka ho fidiana ary raha mahazo aza tsy ho lany..,

  Eo no mety hisy « kamikazy  » hamposeho hery satria heverin’izy ireo fa ho avelab=n’vahoaka hanao izany izy ireo
  Anjaran’ny Vahoaka no manome toky ireo miaramila manaja ny maha miaramila azy !Maro izy ireo…
  Ny Vahoaka sy ireo miaramila azo antoka ireo dia tsy maintsy mjfanomeha ta-
  nana ,mba hamahana ny fehy mamatotra ny Malagasy !

 4. LES POSITIONS MULTIPLES ET VARIEES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
  Les beaux parleurs et bonnes consciences de la Communauté internationale (Union Africaine ,SADC..) se sont abondamment exprimés sur le triste futur des Malgaches selon les résultats péremptoires de la mission d’estimation de la situation politique à Madagascar par chissann ,sans y apporter une quelcnoque proposition de discussion objective mais il a imposé un diktat ,en ignorant superbement le droit le de vote des Malgaches qu s’ apprêtent à
  choisir un ou un(e) candidat(epour relever le Pays sur le plan socio -économique 33 vec menace de revoir sa contribution financière aux dénses nécessaires aux électins..
  Les USA ont été éloquents par leur silence..et ont bien la distinction entre des élections démocratiques ,indépendantes et libres et leurs évenuelles aides…
  Cette atttude des USA caractérise rend cmpte de leur exoériene des autres Pays à brandir la sanction financière contre tout refus d d’obtemppérerà leurs ordres , à accepter leurs points de vue ou à entériner leurs décisions ,à ne pas parager leur position…
  Les USA vous laissent libres d’agir , de décider librement mais en suivant la voie démocratique lors délection..Ce qui me surprendce sont ces Pays d4afrique encore pauvres comme Madagascar et qui , se voyant recevoir  » la responsblité  » par le groupement de Pays , derrière les décisions de cette nébuleuse Communauté internationale , de Nous faire la leçon du respect de telle décision sur de telle ou ou de telle négocition mal analysée , mal réfléchie car reposnt sur l’avis de certaines personnalités ignorant les critères d’éstimation d’une situation politique , comme c’est le cas de la recherche de sortie de crise à Madagascar..!
  Ce 18 juin , la Chine pour la première fois ,par la voix de son Ambassadeur à Madagascar a pris position contre les sanctions proférées par la SADC et exhortent les Malgaches à prendre en main leur destinée.
  Il est à remarquer que depuis l’interdiction de visa par la France , aux trois candidats qui doivent retirer leurs candidatures ,des grands Pays silencieux jusqu’ici se sont prononcés sur le problème malgache : les USA et la Chine réclament la tenue des élections crédibles , démocratiques ,!
  Ces deux pays et d’autres ne parlent pas de non reconnaissance ni de chantage aux aides.
  Ces attitudes sont reconfortantes car les Pays qui promettent une non reconnaissance après les élections ne sont des Pays suceptibles de ne pouvoir nous attribuer des aides financières et techniques si nous organisons les élections ,malgré l’opposition de ces pays si les trois candidatures se maintiennent !
  N’ayoncrainte car la communauté internationale est vaste et n’est monolitique et il existe des Pays qui se préoccupent de leurs intérêts et des intérêts des Malgaches qui s’insèreront a dans le commerce international e dans les commerces bilatéraux..
  Cette perspective amoindrit les menaces de la SADC de non reconnaissance des résultats des élections .
  LIl n’est pas pensable que MADAGASCAR AVEC SES RICHESSES ET LE PRAGMATISME DE SON PEUPLE RESTE EXCLU DU CONCERT DES NATIONS
  IL FAUT DANS LES RELATIONS ENTRE ETATS UN VRAI RESPECT MOTUEL !

 5. Une crise qui dure n’est plus une crise. C’est la normalité.
  On cite 3 dates de réconciliations et une autre date rode autour de la vie politique et des politichiens en malgachie… Cela veut dire tt simplement qu’il n’y a jamais eu de réconciliation!
  En malgachie, tout est incantatoire!!!!
  Il n’y a pas de magie dans ce genre de choses. Il faut juste être réaliste et reconnaître la vérité qui est en face de nous…

 6. Tsy fantatra koa ireto miaramila malagasy raha tena mahalala ny tena dikan’ny hoe tanindrazana na tsia satria raha ny zava-misy iainantsika amin’izao no jerena dia maha te hilaza fa very maina ny vola-bahoaka nampianarana ireo miaramila sy hanakaramana azy fa ny vahoaka indray no hampinjaliany ka raha tiana ny hialana amin’ny krizy misy amin’izao fotoana dia isika vahoaka ihany no herany ary mba tsy hisian’ny krizy miveriberina dia ilaina ny fanabeazana ny vahoaka famerenana azy amin’ny fotony mihitsy

 7. Fanontaniana efa napetraka sy nodinihina hatry ny ela dia ela izany ry Vonifanja â ! Tsy vao tamin’ny 2009, fa efa tamin’ny ……1975 !!!
  Tamin’izany fotaona izany no efa nipoitra ny olana, fa ramalagasy rehefa manao zavatra moa dia zara fa vita foana ! Spesialista amin’ny tandrametaka, dia « MODY » tezitra ery rehefa misy miteny hoe « vita gasy » !
  Na dia gravy aza, dia mbola azo lazaina fa hoe fery kely ny toe-draharaha tamin’izany fotoana izany ; efa-polo taona aty aoriana dia izao no vokany !!

  Dia mba eritrereto hoe inona no mety ho vokatr’izao fery be na gangrenina be hiainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao ???

 8. Marina ny anao ry Alidera saingy toa mionona fotsiny izany no ho atao ?

  Izany tokoa ny réalité misy ! Tsy hanao na inona na inona ianao :DISO
  Hanao indray toa vao maika koa Diso !
  Dia misafidy izay tiana atao no valiny…..ANGAMBA ,,,
  nA MANAO DIA MIKIRY,
  NA KOA TSY MANAO DIA MIFEHY TENA…. HANGINA.

 9. Fa angaha ianareo mbola mieritreritra hoe : misy miaramila eto Dago , h@ 2009 izahay no nihevitra fa lasa nitsoaka ny tena miaramila fa DAHALO GASY no misy eto

 10. Cartes d’électeurs : la CENI-T prend une très grande marge
  19/06/2013
  La CENI-T s’apprête à déployer 9 millions de cartes pour un peu plus de 7 millions d’électeurs recensés. Espérons que les cartes inutilisées après l’impression seront rendues et détruites vu qu’elles représentent un fort potentiel de fraude.

  Il y a plus de Cartes que d’Electeurs ???
  Comment se fait il …??
  A contrôler absolument …

 11. Et L’Afrique du Sud …ils en sont ou avec les Bulletins de Vote …??
  J’èspere qu’ils seront aussi efficace que pour le Mundial …

 12.  » l’Afrique du Sud a décidé de bloquer officiellement l’impression des bulletins de vote.
  Rappelons que la CENI de ce pays a promis de fournir tous les papiers d’impression nécessaires, à condition que les 3 candidats remis en cause soient retirés du bulletin unique. La Grande-Île devra par conséquent assumer l’impression des bulletins de vote par ses propres moyens techniques et financiers.  »

  Pouvons nous avoir confirmation de cette prise de position surprenante de L’Afrique du Sud … ??
  On aurait pu penser que L’Afrique du Sud n’ aurait rien fait pour empêcher la Candidature de Lalao … ??
  Surtout eux qui ont connu ce genre de situation dans le passé …
  L’Afrique du Sud est la terre d’accueil du Président Ravalomanana …??

 13. Préparation aux élections
  Les 9 millions de cartes d’électeurs sont en cours de déploiement
  mercredi 19 juin 2013

  Annoncée il y a quelques semaines, l’arrivée des cartes d’électeurs à la Commission électorale nationale indépendante pour la transition (CENI-T) confirme la continuité du processus électoral. Malgré une atmosphère confuse et plutôt houleuse quant au report de la date pour un nouveau calendrier électoral, la CENI-T ne ménage pas ses efforts pour tempérer la situation en peaufinant le côté technique. Ces cartes d’électeurs sont au nombre de 9 millions, imprimées en Afrique du Sud sous le financement du Projet d’appui au cycle électoral à Madagascar (PACEM). Environ huit millions six cent mille (8 600 000) de ces cartes seront déployés dans les 22 régions qui comptent, pour les prochaines échéances électorales, près de 20 307 bureaux de vote au total. Le reste des cartes, soit 450 000 cartes d’électeurs, sont réparties dans les 745 bureaux de vote que comptent les six (6) arrondissements d’Antananarivo-ville. Le déploiement de ces cartes d’électeurs a commencé le vendredi 14 juin dernier et ces dernières seront mises à la disposition des Centres informatiques régionaux (CIR) en attendant l’impression de la liste électorale définitive.

 14. Je pense que cette info est la bonne …

  Désolé pour les Infos truquées du Haut …
  C’est toujours Tananews qui manipule les Infos et tente de semer la Confusion …

 15. Au moins ca permet de savoir ou on en est du Processus Electoral …
  Tout à l’air de bien fonctionner
  Bien sûr certains font tout pour freiner ou faire diversion …
  C’est pas grave …on avance

 16. Tena marina daholo ireo voalzan’ny HMF ireo. Mila ny fanohanantsika izany ka ny voalohany dia samia tonga avokoa @ fotoam-pivavahana ao Antsahamanitra ny Zoma 21 Jona izao manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 20 oratolakandro.

  Manaraka izany dia aoka ho fantsika ireo mpifananina nilaza fa hidina an-dalam-be mba hialan’ny mpifninanana 3 dia i Lala Ravalomanana, Andry Rajoelina ary i Didier Ratsiraka.
  – Lahiniriko Jean,
  – Voninahitsy Jean Eugène,
  – Rabeharisoa Saraha,- Rajaonary Patrick,
  – Andrianainarivelo Hajo,
  – Razafimanazato Julien,
  – Tehindrazarivelo Alain,
  – Rafalimanana Ny Rado,
  – Radavidson Andriamparany Benjamin,
  – Ratsimbalison Faharo,
  – Nelson William,
  – Randriamampionona Joseph Martin,
  – Lezava Fleury, Ratsiraka Roland,
  – Rajaonarivelo Pierrot,
  – Vital Camille Albert,
  – Randriamanantsoa Tabera,
  – Kolo Roger Laurent Christophe
  – Monja Roindefo
  Ireo izany no fitaivan’ny frantsay eto hanakorotanana an’i Madagasikara

 17. Izany hoe ny hevitra miafina ataon’izy ireo izany dia NY TSY HANAOVANA NY FIFIDIANANA ?

  aZO LAZAINA HO MARINA IHANY NY HEVITRAO KA !
  Mahagaga tokoa ireo olona milaza ho Collectif des Candidats presidentiels ireto an !
  fA RAHA VAO MAHITA IREO ANARANA ALOHA DIA EFA MAMPISAINA E !
  Mbola hihaona isika ry LAZALAZAO indray andro any o???? Sa ….? 😉

 18. http://www.midi-madagasikara.mg/
  Collectif de candidats à la Présidentielle : Menace de destituer Rajoelina et la CES
  le mer, 19/06/2013
  Dans une Démocratie … c’est le peuple souverain qui sanctionne et choisit son candidat
  ce ne sont pas les candidats qui s’éliminent entre eux avant le scrutin
  Cette Election … c’est un Duel Rajoelina – Ravalomanana
  tout le Monde le sait
  Alors en cherchant à eliminer les 3 candidatures …tout le monde sait que ce n’est que Lalao qui est visée …
  Tous les Autres petits Candidats roulent pour Rajoelina

 19. Fa izao fanambaràna ataonareo ao amin’ny HMF izao, nahoana no tsy atao amin’ny teny frantsay amin’ny fomba ôfisialy ?
  Toy ny miresaka amin’ny rivotra ianareo rahatoa ka tsy manao an’io lazaiko io ! Sanatria tsy baiko, fa hevitra mba aroso ! Mila mba atao mifandrindra ny tolona.

  Malagasy iza no tsy mahafantatra fa ry zareo miaramila no nahatonga an’izao fahavoazana izao, ary mbola tompon’andraikitra amin’ny fitarozahan’ny krizy ? Dia efa ho dimy taona aty aoriana ve dia mbola izany foana no atao kabary ??
  Mba ataovy amin’ny teny frantsay sy anglisy, dia mba misy ampiasaina na entin’ny rehetra any amin’izay toerana tokony ilàn’azy !

 20. Nijery iry lisitra aho.
  Fa nidiran’andro angah ireto izy???f’ angah akory tsy hoe tokony hody indray
  ingahy Ravalomanana ???hay atao fitaovana hangalana pasipaoro fotsiny izany???
  Maninona koa raha asiana prėzdan’ ny Repôblika hatrany @ FOKOTANY dia mahazo toerana daholo ianareo
  @ lisitra ireo ,izay mbola hiditra tsy ferana????@’izay dia afa-po ny rehetra, dia rehefa mba te hiakatra any
  Antaninarenina dia maka VISA,araka ny FAHITAKO ILAY ANARANA mantsy dia ny olona eo @ manodidina ireo olona
  ireo ihany no hifidy azy ireo ,tsy dia sarotra fantarina loatra.

  Kintana
  Mba misy miteny Anglisy sy Frantsay angah ireo Gidro tsipazana hoditra akondro ireo dia manjakazaka ery????

 21. Ny tompon’andraikitra na ny CI no tiako ho lazaina raha tsy azonao !

  Izao, dia nivoaka avy any anaty lavaka indray koa ny Escrocs-pol(itichiens), ary tezitra hono fa tsy mandeha arak’izay tiavany azy ny fandehan-draharaha !!

  Anisan’ny tokony tsy hirotsaka hono ny vadin’ny Filoha Ravalomanana, satria tsy manara-dalàna !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *