NY FRANTSAY NO FOTOTRY NY KRIZY TETO AMINTSIKA

IMG_5958Inona hoy Nenifara teny amin’ny Magro Behoririka androany ny zo hananan’ny frantsay no miteny hoe Rajoelina, Ratsiraka, Lalao Ravalomanana no fototry ny olana. Tamin’ny taona 2009 hoy izy ka hatramin’izao  dia ianareo no fototry ny krizy, nampisy korontana tamin’ny 27,2002. Tsy ilainareo frantsay hoy izy ny hisian’ny filaminana satria mihena ny zavatra alainareo eto. Ny inspektera Fanomezana dia nitodika tamin’ny miaramila. Matoa tonga amin’izao ny firenena hoy izy dia noho ny adalanareo ka latsaka an-katerena isika. Efa tamin’ny taona 2009 ianareo no tsy nandray baiko avy amin’ny lehibenareo intsony. Momba ny FFKM dia nambarany fa misy fehinkevitra nataonareo voalohany , ka tsy ekenay dia ny hoe fiaikena ampahibemaso . Avelao hody ny filoha Ravalomanana  fa izahay niaraka taminy no mijoro eo. Andriamatoa Solamena dia nanambara fa ny miaramila dia efa tsy mendrika intsony noho ny fahotana mahafaty nataony. Tsy misy ilana anareo hoyizy fa Remenabila samborina. Ny FFM hoy izy dia tsy nisy teny na irayaza nilaza fa manaova ianareo zavatra hafa dia alamina ny fifidianana. Ny CSC dia nambarany fa tanteraho aloha ny tondrozotra. Ny Sadc hoy izy dia tonga eto ny iraka fa hatramin’izao dia tsy nisy nisokatra ny radio nakatona, ny gadra tsy nivoaka, ny filoha Ravalomanana tsy nody. Ny satan’i Cotonou hoy izy dia manamafy fa ny nanongam-panjakana dia tsymahazo mitondra. Momba ny frantsay dia nambarany fa miezaka mafy izy ireo hitarika ny namany hanipaka ny kandidà Neny. Hanao izay afany izy ireo amin’ny fisakanana hatrany amin’ny fivorian’ny Sadc any Addis Abeba rahampitso. Fantatry ny frantsay hoy izy fa tsy maintsy ho lany Neny ka izay no itadiavany fomba hanalana ny kandidàntsika.

44 réflexions sur « NY FRANTSAY NO FOTOTRY NY KRIZY TETO AMINTSIKA »

 1. http://www.midi-madagasikara.mg/la-une/quai-d-orsay-les-responsables-du-blocage-interdits-d-entree-en-france

  Torany ny miomehy izaho raha nahita ilay fanambarana fa woe tsy afaka makany ivelany intsony i Rajoelina, Ratsiraka ary Ravalomanana lalao.I Rajoelina sy Ratsiraka no tena voa mafy fa raha i Ravalomanana Rakotoniaina Lalao inona no raharahiany anizany na tsy handeha any intsony aza izy mandrapahafatiny.Setrany izay kosa zany dia tsy tokony handeha eto Madagsikara ihany koa ny mena sofina rehetra nanana hevitra tamininy fanonganam-panjakàna natao taminy Ravalomanana iny ary izao zavatra izao dia handrava tanteraka fifandraisan’ny mena sofina sy ny Malagasy izay tsy iza fa ny mena sofina ihany no rangory fototry ny afo.Manarakizany ny tena voa mafy ary tena voa mafy dia i Rajoelina satria hijanona eto Madagasikara matiny ny vahoaka, hivoaka any ivelany tsy afaka,

 2. Ny fransafrika dia efa be ny olona aty ivelany no mahafantatra azy sy ny tarigetrany fa ry zareo vozongo indray no tsy mahafantatra hany ka ohatran’ny firenena afrikanina foana no tsy tia vozongo kanefa ry zareo mihintsy no manao izay tsy itiavan’ny olona azy.Na ny eropeana hafa aza dia misy tsy mahazoazo an-dry zareo.Be hambom-po loatra!

 3. Tena sommet no hatao fa tsy sarintsariny ,rehefa tsy havela hantrika ny fivoriana Atoa Ravalomanana dia HADABOHY ANY MIARAKA @ RAJOELINA NY SOMMET.

 4. F’ angha moa demelina tsy frantsay ray olona no tsy ahazo hivoaka tsy azoko???
  Dia inona no hidiran’i Neny @’ilay resaka BITRO SY DEBA????msy zavatra ambadika be ao.
  azaz mionon @ izao fotsiny isika fa TOKANA NO TILINA @’ILAY BALA DIA ILAY RAVALOMANANA e!!!
  tetika hanamborana io ka raha vao msy mioha-pefy eo dia SAMBORINA ANKOLAKA. MSY TETIKA RATSY
  AO AMBADIK’IO.
  MAMELAMELA-PADRIKA SISA ATAOn’I la frantsa fa tampi-dala-kaleha.

 5. Mahagaga fa na dia tsy misy antony lehibe aza, dia misy toa ohatrany voatery iresaka ny françafric…na miteny fa tsy mitonbona ny fanadiadiana ny fanapahan-kevitr’ireto be fika ireto :
  –ny fahazoan’ny couple RAVALOMANANA MARC da tsy misy dikany satria tsy ho any Frantsa amin’ny nahiny izy ireo
  –fa ny tsy fahazoan-dratsiaraka sy rajelina dia mitory  » fisarahana  » na fanamelohana « (désaveu)
  Mazava ny antony ! Efa taona mahery no nitrotroan’ny Frantsay ny fanonganam-panjakana na ara-bola na ara toro-hevitra sy ara-tafika !

  Mirotoro be ny fandehan’ny hazakazakaikasika ny vaha olana ny kirizy malagasy…
  Mihisatra izany hazakazaka izany raha ny UA sy ny SADC no jerena…
  Ny Frantsay toa nisy be hevitra mba isongonana ny sasany , kanjo raha nataon’ny bilan-ny hetsik’izy ireo dia tsy nitondra vokatra mahafa-po azy ireo.
  Marina fa tsy eto aAntanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,fa ny fanendrena any NENY ho candidate dia tsy nampoizin’ny tsotsoka fa hahaomby…Tsy mbola fotoana’ny fampielezan-kevitra anefa izao ,fa i NENY dia mahavory olona isaky ny miangona , na mankeny an-tsena izay na mamory ny mponina amin’ny toerana iray !
  Ny frantsay anefa tsy mba nanao « chantage  » tamin’ny Malagasy mikasika ny fanampiana aera-bola ho tapahiny raha toa ka ysy fafana ieo candidatures telo angatahin’i chissano ,izay nihaino ny sy nanantateraka ny paikan’ny tsotsoka !
  Dia mikoroppaka ireto satria mikofoka ny Américains ,izay araka ny fijery fohy ,dia tsy nanao na inona nainona nandritry izay efa-taona izay afa-tsy ny brasa de fer nikasika ny fiarovany ny AFOA ,namonjena ireo asa aman’alina
  Tsy dia dndrona na jamba ny Américains fa fantany ary tsapany fa ny tsotsoka no nampikatso ny feuille de route , sy nanao izay tsy hodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC Antanindrazana.Ny Américains dia tsy nametraka fepetra manalingelina ny adi-hevitra mikasika an’ny Madagasikara afatsy ny fanajana ny démocratie mandritry ny fanomana sy ny fanaovana ny fifidianana !
  Mino aho fa tsy handeha hiverina any Etas Unis izy ireo fa « hiandry ny fipaokan’ny baomba diplomatiques napetrapetrany etsy sy eroa (syrie ,turquie , mali ,tunisie…ary eto Madagasikara..
  Aa adino fa ireo miaramila malagasy nobaikon’ny frantsay tamin’ny 17 mars 2009 dia namiravira ny saina américain ary nanambany basy ny ambassadeur améicain !

 6. Manao izay tratry ny heriny tokona ny frantsay , izany hoe ny Quai D’Orsay izany, manao izay hanakanana an’i Lalao Ravalomanana. efa ry zareo no nampiasa ilay anedony J. Chissano hametraka ilay hoe tsy fanekena ny mpilatsaka telo, dia izao indray dia hoe tsy omena visa. Izany o tena sary mihetsika fa i Rajoelina dia vazaha taratasy ka afaka foana ho any Frantsa fa ireo manodidina azy saika hanaraka an’i Mialy no tena voasakana. I Deba koa voa ihany satria namany taloha nefa dakany izao. Izany hoe taloha tsy nahazo niditra teo Madagasikara i Deba fa tany Frantsa izaoindray tsy mahazo miditra any Frantsa fa eto Madagasikara. Amiko dia olo-meloka i DEBA ary mbola sazy keliny izany, saingy tsy i Deba izao no olan’i Malagasy fa i Rajoelina sy ny Frantsay. Mahalala tsara izao isika hoe mampiasa olona ny frantsay dia rehefa vita ny ilainy azy dia ariany eny ilay olona. I Deba izao no porofo fa namana taloha voadaka izao.
  Ny hoe i Lalao Ravalomanana tsy mahazo makany frantsay dia efa midegany ity frantsay, inona koa no handehanany any ? ary efa nakany ngaha izy t@ ity krizy ity ? fa mbola tsy fantatry ny frantsay foana angaha fa lava-piringa malagasy no handraisana azy ? Tahakan’ny hoe voasazy i Obama tsy mahazo makany IRAN.
  Tokony koa ho sakana tsy ho vy eto Madagasikara ry Goldblatt sy Francaois Hollande sy ireo mpiray petsapetsa ao @ frantsa afrika ka ireo karana sasany mizaka zom-pierenana frantsay toa an-dry Rajabally sy ireo orinasa lehibe frantsa mitsatsitra an’i Madagasikara ireo. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy miverina ny ara-dalana. Ka atao aloha izay ahallany an’i Lalao Ravalomanana ho filoha.
  Marihiko eto ihany koa fa tokony handinika ihany isika Malagasy fa tsy mitovy mihitsy ny fomba entina miady eo @ mpifanandrina. Nytia tanindrazana Malagasy dia aika ny fivavahana no entiny hanoherana fa ry zareo frantsay sady mampiasa ny fozaorana andevony, ny hairaha vaovao, ary ny serasera arifomba. Ka tokony hihiraka ny masontsika hiatrika ny fahavalo fa tsy manonofy ny any ankoatra izany.
  Zavatra roa aloha no azon’ny malagasy atao dia ny firotsahana rodobe eny @ masoivohon’ny frantsay etsy ambatomena, ary ny fidiarana @ aino aman-jery hanaovana hetsika, fivoriana, fanambarana ho ren-tany ren-danitra ny tsy fanekena ny frantsay.

  Ny Malagasy any Frantsa koa dia tokony hihetsika hampiseho ny tsy fanekena ny filalaovan’ny frantsay ny fiainan’ny Malagasy. Raha tsy mihetsika isika dia tompon’andraikitra ihany koa. Satria manaiky hampiasainy, na hoe koa tsy mba mamaly mihitsy. izany no mahatonga ny olona hilaza hoe manaiky matoa tsy mamaly.

  Farany dia aoka hamafisina ny serasera sy ny fifandraisana izay tena kely dia kely @ izao fotoana izao ka tsy mahatohitra ny frantsafrika sy ny fozaorana mihitsy. Eto dia hisaorana manokana ny mydago.com manao sy mahavita izay tratrany. Anjarantsy ny manamafy izany.

 7. Aoka isika ho mendrika ny tso-drano nataon’i Mandela hoan’ity tanin’i Afrika ity: « Mijora amin’ny fahamarinana ary mandray andraikitra amin’ny fanavotana ny firenena amin’ny ziogan’ny menasofina ».
  Ho fanatanterahana izany dia aoka hamporisika ny fianakaviantsika, ny mpifanolobodirindrina amintsika, ny mpiara-miasa amintsika…na dia ireo miaramila hifidy ny n°2 isika tsirairay avy. Aoka tsy hampanantena 4L na 4×4 ho an’ny tsirairy ny amin’izany fa hilaza hoe raha mifofotra mandritra ny 4 taona ny tsirairay dia afaka 5 na 6 taona dia mety samy hanana 4L, ny sasany tena mifofotra mafy hahazo 4×4 raha izay no mahafinaritra azy. Tsy maintsy miasa ny tsirairay vao tratra izany tanjona izany. Mila tany tan-dalana izany ary tany tsy rebireben’ny firantay.
  Mbola tsy tafita ny tolona noho izany dia tsy maintsy tohizana.

  http://www.gttsra.org

 8. http://www.tananews.com/2013/06/communaute-internationale-a-madagascar-pour-linteret-de-la-france/
  Manipulation chez Admin afin de créer des troubles …

  C’est certain Les Organisations Internationales , Communauté Internationale , UA , SADC
  Pilotées par La France ont toujours favorisé Rajoelina
  dans toutes les Etapes de cette feuille de route
  , elles ont tout fait pour éliminer La Candidature des Ravalomanana
  Mais dans toutes les Etapes de cette feuille de route , La Mouvance Ravalomanana ne s’est jamais laissée faire , a su s’imposer , déjouer les piéges , et a réussi à se maintenir dans la Course , jusqu’à imposer la Candidature de Lalao Ravalomanana aux Elections Présidentielles …

  Certains font tout pour empêcher ces Elections qui verrait la victoire Assurée de Lalao …et rêve de revenir au Statu Quo pour se maintenir au pouvoir
  et remettent en cause cette feuille de route en pointant du doigt la mauvaise foi de la Communauté Internationale …?

  Il n’y aura pas de résolution de crise sans des Elections Démocratiques justes transparentes et ouvertes à tous et sans le maintien candidature de Lalao
  Mais ces Elections sont impossibles sans le Financement et la supervision de la Communauté Internationale
  Y renoncer c’est permettre à Rajoelina et la Françafrique de truquer les Elections , ce qu’ils ont l’intention de faire avec l’accord tacite de la Communauté Internationale qui s’en lavera les mains …

  Pas de retour en arriere alors que l’on atteint le but …
  Les Elections seront obligatoirement reconnue si elles se déroule démocratiquement , si le peuple malgache souverain vote librement et massivement …

  Ne pas tomber dans le piége de ceux qui dénonce l’action de la Communauté Internationale pour mieux saborder les Elections …
  .

 9. Re – Prudence

  Admin avait écrit …
  tananews dit :
  7 juin 2013 à 15 h 51 min
  Hey Sapa, et ta connerie, elle vient de la DCRI aussi ?
  Bon vent aux virés de TNN

  Admin de Tananews s’est piégé tout seul …
  Qui ne Reconnait pas une vulgarité typiquement  » Française  » ?? …
  Un Malgache administrateur d’un Site , et cultivé parlerait il ainsi et se permettrait il toutes les critiques et libertées qu’il se permet dans son site …??
  Alors que fait un Site Français sur Madagascar …??
  Sinon pour désinformer et Manipuler en Faveur de Rajoelina et de la France …
  .
  Je préviens qu’il n’est pas tout seul mais toute une équipe dont le rôle et de controler tous les Forums français et Forums Piégés …

 10. IZAY MANAIKY HADALAINA HADALAO!

  Izay no azo hilazana ity olana mitranga eto Madagasikara ity.
  Marefo ny saintsika malagasy ary marivo ny fahalalantsika.
  Tsy misy firenena tsy miady ho an’ny tombontsoany. Izay io ataon’i lafrantsa io! Tsy omena tsiny amin’izany izy. Isika no tsy nahay sy tsy mahay miaro ny antsika.
  Matoa lafrantsa mahavita mibahana ao Madagasikara dia satria be ny olona azony iasana sy ampiasaina ny amin’izany.
  Inona moa no hahagaga @ io lazaina fa sazy io? ratsiraka sy rajoelina dia afaka hivezivezy any frantsa araka izay tiany! ny fanagihazana ny fananany any? Tsy dia mampino loatra! naninona io no tsy natao hatramin’izay? maninona no avela milatsaka ireo olona 109 voalaza fa voasazy?
  Niteny aho hoe « IMPOTENCE INTELLECTUELLE » (faillite intellectuelle koa hoy aho t@ 2007-08). Ny tsy nahavitantsika hanosika ny fampiharana ny lalàna iraisam-pirenena no manaporofo izany.
  Tsy lazaina intsony ireo olona izay milaza azy ho izy kanefa rehefa tonga eo dia « vôtany » be! Aiza ho aiza ohatra ny fitantanana ny rano manerana ny Nosy? sa asa an-tsakelika sy miparitaditaka etsy sy aroa no ireherehana rehefa misy?

 11. « Coup monté » io resaka domelina sy ratsiraka io ry Alidera â ! Tsy vaovao amin-tsika izany, ary ireo mpanao paolitika (tsy mpiaro ny tombotsoan’i Madagasikara) ihany angamba, no « tsy mahafantatra an’izany » ! Azonao no tiako ho lazaina ?

  Toutes les solutions ont été prises aux dépens du bon sens, et contrairement aux Lois et Règles établis ! Doit-on remercier pour leur perspicacité et leur claire-vision, nos « vieux sachants », ainsi que notre fameuse intelligentsia ?

 12. Alidera!
  Iza moa no tsy hiaro ny tombon-tsoany hoy ianao?Raha tombony azo amin’ny halatra ve dia mbola tombony tokony arovana???Indrindra fa ireo mpanao biriky milaza azy ho olona manara-penitra sy manara-dalàna.Anisan’ny voararan’ny lalàna ny mangalatra sy ny manao tsindry azo lena.Azo helohina akoty aza ny « acte d’assistance à personne en danger » ary iza moa ilay nanao hoe: nul n’est censé ignorer la loi »

 13. Mercredi 12 Juin 2013*9h00->La SADC tient ce jour une réunion à Maputo, sur la crise malgache.

  LE SADEC EST INFILTRE PAR LA FRANCE ,LE SADC VA ACCOUCHER les memes resolutions que GOLDBLATT ET QUAI D ORSAY.

 14. Toutes les Organisations Internationales sont infiltrées par les Grandes Puissances , qui oeuvrent en général en leur faveur …
  Ce n’est pas nouveau et relativement normal
  Mais on a quand même besoin d’eux pour le déroulement des Elections dans de bonnes conditions ( sans truquages de Rajoelina ) et résoudre enfin cette Crise qui n’a que trop duré
  a nous de faire valoir nos droits à la Démocratie …
  La Communauté Internationale , garante en principe des Droits de l’Homme et de La Démocratie , ne peut pas se renier elle même sous peine de perdre toute Crédibilité et Légitimité …

 15. Affaire Tapie – Lagarde – Richard … mis en examen pour Escroquerie en Bande Organisée …

  http://www.lexpress.fr/actualite/societe/mise-en-examen-de-stephane-richard-la-presse-pointe-du-doigt-l-ere-sarkozy_1257133.html

  Mise en examen de Stéphane Richard: la presse pointe du doigt l’ère Sarkozy
  Par LEXPRESS.fr, publié le 13/06/2013

  La mise en examen du PDG d’Orange Stéphane Richard mercredi soir fait la Une de nombreux journaux français jeudi matin, et se retrouve même dans les colonnes de la presse étrangère. Les éditorialistes s’attendent désormais à ce que d’autres personnalités comme Nicolas Sarkozy soient mis en cause.

  ( Le Prochain ?? ) …Claude Guéant est dans le Collimateur de la Justice …

 16. 1er post: tout à fait d’accord Sapa!
  2ème post:Claude Guéant.Ca sent la Francmaçonnerie.Here we are!

 17. Cela signifierait que ce projet était déjà en gestation avant le coup d’Etat
  de 2009 …??
  Une Opportunité pour Le Groupe Orange …??
  A creuser …

 18. 2ème post:Claude Guéant.Ca sent la Francmaçonnerie … ??

  ILs le sont pratiquement tous en Europe – Etats unis – Afrique
  Sarkozy – Juppé – Hollande – l’ ONU … Etc
  Je ne dis pas que tous les Francs maçons sont des escrocs
  mais ils sont solidaires entre eux
  Ce qui est certain …c’est qu’ils poursuivent un but secret
  de controle des ressources planétaires
  et le controle de l’Information Mondiale …
  Mais normalement ils luttent également contre les Dictateurs sanguinaires ??
  Alors peut etre un petit espoir ???

 19. TOUTE REGULARISATION DE LA SITUATION POLITIQUE A MADAGASCAR DOIVENT ETRE DICTES AVEC RESPECT RIGOUREUX DU DROIT HUMAIN !

  Toutes les gesticulations et les et les appétits pour paraître et se médiatiser en ce qui concerne les les propositions de solution pour résoudre la crise à Madagascar..
  Chaque organisation y va de s musique sempiternelle ,avec les mêmes rengaines qui éxigent le rerait des tros candidads désignés c comme n’ayant pas respecté certaine dispositions dela CES malgache et dénoncés cmme invalides par chissano..
  Le sort des Malgaches e de Magagascar n’est pas un vain problème et ne doit pas dépendre de la seulle estimation ou de lasle analyse d’un seul homme !
  IL EST INADMISSIBLE QUE LA DECISION PRISE EN L’ENDROIT DE CES TROIS CANDIDATS AIT ETE PRONCEE SUR LA FOI DU SEUL AVIS D’UN SEUL HOMME §
  Excepté , l’application des accords internations tels les Acoords de COTONOU ? nous suggérons que ces candidats se présentent aux élections et que nous laissons les Malgaches par l’intermédiaire du suffrage universel D2CIDER DE LEUR VERDICT LIBREMENT ET D2MOCRATIQUEMENT ?SOUS L2GIDE DE LA cOMMUNAUT2 iNTERNATIONALE !
  Les réunions prévues ou qui se tiennent déjçà ctuellement doivent prendre en considération l’avis eet les voeux des Malgaches qui ont droit au chapitre en ce qui concerne le fondement essentiel de la sociétédu Peuple Malgache : vivre harmonieusement ensemble après des élections libres et démocratiques..
  Le diktat des organisations internationales pris sans aucun avis d’un seul c malggache n’st plus acceptable pour l' »thique et a morale du concert desNations qui promeut la démocratie et l’état constitutionnel respectant l’état de droit !
  Les démarches de la ffkm n’aboutiront à rien: chercher à confronter ceux qui ont organisé le coup d’état du 17 mars 2009 avec leur victime constitue une action purement et exclusivement médiatiqu manquant sérieusement de réfléxion profonde et sincèrmanquant de sincérité …SURTOUT SI LES TROIS AUTEURS DE PRES OU DE LOIN DU COUP D’ETAT NE RECONNAISSAIENT PAS PUBLIQUEMENT LEUR PARTICIPAION AU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 , ET LEURS AVEUX N ‘EMPECHENT LA JUSTICE DE DIRE ET D’APPLIQUER LA LO I !

 20. Sapa!Ils le deviennent(FM) quand ils prennent des Hautes responsabilités politiques et sociales.
  Les rotary club et les lion’s club font partie de leurs réseaux.Bien sûr, ils ne sont pas tous des escrots, au contraire ils doivent être des personnes droites(moralement), serviables et patriotiques donc… contre les dictateurs et les ripoux corrompus.
  Mais alors pourquoi ce soutien à Rajoelina?? parce que TOTAL et Bolloré ou AREVA renflouent les caisses de l’hexagone au détriment d’un pays tiers qui mérite d’être sous-estimé!!
  Mais ou est cette ligne de conduite que les FM s’approprient pour que le monde aille mieux?Eclairez ma lanterne!

 21. Sapa, yes pour vos opinions en grandes lignes je reprend

  1°) bien vu (à propos d’un Admin)

  ==> ‘- Qui ne Reconnait pas une vulgarité typiquement » Française » ?? …
  Un Malgache administrateur d’un Site , et cultivé parlerait il ainsi et se permettrait il toutes les critiques et libertées qu’il se permet dans son site …??’
  ___

  2°) vous êtes loin de ceux à qui l’on affuble « ne voit au-delà du bout de son nez »

  bien réfléchi:

  ==> ‘2ème post:Claude Guéant.Ca sent la Francmaçonnerie … ??

  ILs le sont pratiquement tous en Europe – Etats unis – Afrique
  … – Juppé – Hollande – l’ ONU … Etc

  Mais normalement ils luttent également contre les Dictateurs sanguinaires ??
  …’

 22. D’après certains articles lus auparavant, voici une conclusion que j’en ai tiré – tout en espérant ne pas me tromper:
  Gbagbo négociaient pas mal de business(es) avec des opérateurs français présents sur son sol Côte d’Ivoire, cependant le gouvernement a vu en Ottara un homme qui obeirait aux doigts-et-oeil à leurs ordres qui est propulsé au pouvoir (grace au coup de pouce FRANCE) au moment où l’on parle!
  ____

  pas mal de gens agissent (consciemment ou pas) comme décrit dans ceci:
  ‘quand un lion vous mord l’on appelle ça férocité,
  mais quand vous tuez un lion vous appelez cela sport’

  balançons cet article (à MEDITER)

  http://www.bivouac-id.com/billets/video-au-moins-un-colonel-de-larmee-us-qui-a-lu-le-coran-et-la-compris/#.UGFHDfTc88o.facebook

 23. Ratsimilaho dit :
  13 juin 2013 à 10 h 48
   » Mais alors pourquoi ce soutien à Rajoelina?? parce que TOTAL et Bolloré ou AREVA renflouent les caisses de l’hexagone au détriment d’un pays tiers qui mérite d’être sous-estimé!!
  Mais ou est cette ligne de conduite que les FM s’approprient pour que le monde aille mieux?Eclairez ma lanterne!

  on pourrait aller plus loin …mais l’on tomberait dans la théorie du complot …??
  mais cela nous servirait pas à grand chose dans la résolution de la crise à Madagascar , au contraire , par les temps qui courent il ne vaut mieux ne pas aller contre La Communauté Internationale ( Voir ce qui est arrivé à Kadhafi, Saddam Hussein …
  Qui sera le prochain …?? )

  Alors notre Intérêt , c’est de démontrer que L’Election de Lalao Ravalomananana ne remettra pas en cause les Investissements étrangers à Madagascar …
  Et un bien meilleur choix qu’un Rajoelina ,qui insulte les Représentations étrangeres et toujours prêt à se tourner vers de nouveaux partenaires s’ils lui accordent davantage de privileges
  Avec les risques d’une instabilité politique et l’insécurité pour les ressortissants étrangers

  Total ne verse pas 1 centime d’Impot à L’Etat Français , pour les 2 autres ce doit être similaire, on parle actuellement d’une opération main blanche , avec une liste de tous ceux particuliers et entreprises qui placent leur argent dans les paradis fiscaux …

 24. Tananews cherche toujours à faire peur …

  http://www.tananews.com/2013/06/candidats-rejetes-par-la-ci-la-these-de-la-guerre-civile-a-ne-pas-ecarter/

  Candidats rejetés par la CI : la thèse de la guerre civile à ne pas écarter
  13/06/2013

   » Julien Radanoara craint en effet l’avènement de cette guerre civile en cas de persistance de Lalao Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Andry Rajoelina à avancer vers les élections. Une telle éventualité permettra aux forces étrangères de débarquer dans le pays pour une mission de pacification. ..  »

  Pour ma part , je pense que Le retour du fihavanana sera possible , mais àprès les Elections …

 25. J’ai pas bien compris  » Répartition équitable  » , mais c’est incroyable comme tout le Monde s’ en mêle des Elections Malgaches …
  ( Zone hautement Stratégique en cas de conflit …?? )

  Ambassadeur de la Russie : Pour une répartition équitable des postes politiques

  le jeu, 13/06/2013
  L’ambassadeur de la Russie à Madagascar, Vladmir Goncharenko, est pour une répartition équitable des postes politiques. C’est ce qu’il a déclaré, lors de la célébration de la fête nationale russe, hier. Faisant ainsi ressortir que la conduite des affaires de l’Etat devrait être inclusive et consensuelle. Le diplomate d’enchaîner, « Aimez votre pays et tout ira bien ».

  http://www.midi-madagasikara.mg/politique/ambassadeur-de-la-russie-pour-une-repartition-equitable-des-postes-politiques#sthash.pkYi1rNX.dpuf

 26. Tena mihaka-pofona daholo ity ka havoaka teny frantsay ny « tsy zaka »!!!.
  Diso daholo ny « colons » rehetra fa ny tompontany tsy miaro ny fananany koa dia diso.
  Izao no alehany rehefa be « théories » @ serasera fotsiny fa tsy izay ahitana fomba vaovao @ fijery sy fiasa no natao izay 4 taona izay…Indrindra anie ka vao lany ny filohantsika M. Ravalomanana dia rombotra ny frantsay ka nikaroka paika samihafa hanapotehina azy e!
  Dia misisika ny sinoa sy rosiana, mangony fotsiny ny arabo sy karana…
  Lany taranaka ve ireo zoky ray amandreny nitraotra teo aloha ka hatr@ 1947 e?
  Avelandry zareo hitanisa toky sy andininy, vavaka lava be ny malagasy ary ry zareo mifandaminy @ faritra ho zarainy izy samy izy…ary ny mahonena di avy eo mbola hisoatra « oui m’sié » ireto gasy miravo gaigy fa misy asa vaovao entin’ireo vahiny.
  Aza mba …….ihany ka mampanakarena ny vahiny sisa no antom-piainana.

 27. http://www.midi-madagasikara.mg/

  72 h avant le sommet de la SADC : La communauté internationale menace de plier bagage
  le ven, 14/06/2013

  http://www.tim-madagascar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4012:pour-un-sursaut-patriotique-&catid=119:humeurs&Itemid=411

  Pour un sursaut patriotique !
  Mardi, 11 Juin 2013 06:39
  La France a fini par tomber le masque d’hypocrisie qu’elle a porté jusqu’à ce jour et qui cachait les vrais desseins de sa diplomatie. En voulant à tout prix mettre dans le même panier la candidature de Mme Lalao Ravalomanana et celle de l’auteur du coup d’état, elle dévoile clairement les intentions qui animent sa présence à Madagascar. Personne ne peut tomber dans ce piège de ce tardif et fictif acharnement contre Rajoelina, dont le sort a déjà été scellé par le Cps de l’UA, et s’en servir comme d’un leurre pour occulter sa véritable obsession : éliminer Mme Ravalomanana.

  Telle cette fuite organisée, venant du quai d’Orsay, d’une note interne de l’ambassade de France, donnant à faire croire que la famille du putschiste n’est plus la bienvenue en France, alors que dans le même temps son bras droit et conseiller va être reçu en toute confidence à Paris. La ficelle est trop grosse.

  La géopolitique récente a gratifié le monde de nouvelles formes d’ingérence sous des fallacieux prétextes. En mettant en avant des motifs pleins de générosité et des principes de bienveillance envers les peuples, les grands de ce monde se le partagent et n’oublient pas au passage de prendre ce qu’il y a dans les caves et les sous-sols. La Lybie, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Rdc, Madagascar…des pays de « scandales géologiques » !

  Cette crise politique a au moins appris que la Communauté internationale est un ensemble organisé, fait de connivences et d’alliances fondées sur des accords de partage d’intérêts souvent en faveur des nantis et rarement pour les peuples. Les organisations internationales sont structurées de manière telle qu’il n’est pas aisé d’y inverser les rapports de force. Mais il y a juste une chose qu’ils n’ont pas réussi à supplanter jusqu’à aujourd’hui : le peuple.

  Sinon, quelle autre signification donner à cette provocation de la part de la France de vouloir se mettre en travers de la candidature de Mme Lalao Ravalomanana sauf de vouloir choisir à la place des malgaches ?

  De même, au nom de quel principe, un pays tiers peut-il se permettre d’interdire un citoyen d’un autre pays de prendre part aux élections de son propre pays sauf s’il ne s’agit pas d’une pure ingérence pour des raisons inavouables et intéressées ?

  En plus de l’inélégance du geste, il faut le considérer comme un acte d’agression à l’endroit des malgaches à qui on cherche de priver la possibilité de choisir en toute liberté la personne qui doit diriger leur pays.

  Aujourd’hui, et sans hésitation, les malgaches doivent se lever comme un seul homme et manifester leur jalousie envers leur patrie. Le soutien de la candidature de Mme Lalao Ravalomanana et l’appel à voter pour elle sont le seul rempart contre les relents néo-colonialistes !

 28. HETSIKA GTT, ASABOTSY 15.06.2013 PLACE DE L’OPERA …

  Antso GTT miaraka amin’ny Filoha Ravalomanana: ASABOTSY 15.06.2013 Place de l’Opéra (Paris) – Raha manana 10 minitra, 30 minitra, adin’ny iray na roa ho an’ny firenena ianao, dia tongava handray anjara amin’ny hetsika « Démocratie pour tous : le peuple malgache y a droit » , fizarana tract sy fitafana mivantana amin’ny vahoaka frantsay, ampahafantarana ny zava-misy !

 29. Enjeux Très Importants …La Stratégie du Groupe Orange en Afrique …

  France Télécom lorgne de nouveaux marchés en Afrique
  13/01/2013

  http://www.capital.fr/bourse/actualites/france-telecom-lorgne-de-nouveaux-marches-en-afrique-802857

  Début décembre, le PDG Stéphane Richard avait jugé Maroc Telecom « stratégiquement intéressant » tout en notant qu’il disposait de moyens financiers limités pour réaliser des acquisitions.
  De surcroît, l’opération pourrait s’avérer complexe dans la mesure où France Télécom détient 40% du deuxième opérateur marocain, Meditel, qu’il pourrait devoir céder dans cette éventualité.

  CHIFFRE D’AFFAIRES DOUBLÉ D’ICI 2015
  France Télécom a pour objectif de doubler son chiffre d’affaires dans les marchés émergents à sept milliards d’euros d’ici 2015.

  Le groupe estime cet objectif en bonne voie après avoir réalisé des acquisitions au Maroc, en Tunisie et en Irak au cours des deux dernières années.
  A la fin 2011, il comptait 14 millions de clients en Afrique et au Proche-Orient, selon son rapport annuel.

 30. http://www.zinfos974.com/Une-extension-du-cable-LION-debut-2012-pour-ameliorer-le-haut-debit-a-Madagascar_a34988.html

  Mardi 6 Décembre 2011

  Une extension du câble LION début 2012 pour améliorer le haut-débit à Madagascar

  LION 2, extension du câble sous-marin LION (Lower Indian Ocean Network) qui relie Madagascar à Maurice et la Réunion, devrait voir le jour début 2012.

  Il devrait permettre le « désenclavement numérique » de Madagascar selon une déclaration de Stéphane Richard, PDG de France Telecom-Orange, lors de son premier séjour sur la Grande-Ile.

  L’accès au haut-débit devrait s’en trouver fluidifié. En parallèle, le groupe ,bien décidé à s’implanter dans le paysage malgache « à long terme », prévoit de démocratiser la clé 3G en proposant des tarifs attractifs.

  Selon l’Express de Mada, la société de télécommunication compte maintenir son volume d’investissement à Madagascar, estimé à 150 milliards d’Ariary, soit plus de 50 millions d’euros, ces deux dernières années,
  et s’insérer davantage dans le pays pour les années à venir.

  J’ai besoin d’Infos …

  Question :

  1 ) – Le Projet  » Extension du Cable Lion  » du Groupe Orange … entre La Réunion , Ile Maurice , Madagascar , était il en gestation avant le Coup d’Etat à Madagascar De Mars 2009 …??

  2) – Que s’est il conclu lors de la Visite Tapie – Rajoelina , début 2011 ..??
  .

 31. NY FRANTSAY NO FOTOTRY NY KRIZY TETO AMINTSIKA ????

  Tsssss !!! Mba sokafy amin’izay ry zareo ny maso fa aza dia matory lava izao â !!

  Aza ahilika lava izao any amin’ny hafa ny ratsy rehetra, sa izany no fomba nampianarin’ny sasany amin’ireo hoe mpanao paolilitika ? Rehefa tsy mahomby ny zavatra atao dia ny hafa foana no omena tsiny ??

  Very solombavam-bahoaka iray indray ny antoko sôsialista frantsay raha niatrika fiofidianana, dia ilay depiote lasa ministra izay tsy maintsy nosoloina satria voapanga fa nanao zavatra tsy mety, no lazaina fa tompon’andraikitra an’izao fahavoazana sy tsy fahombiazan’ity antoko ity amin’izao fotoana !

  Fa ny frantsay ve no tena mitantana ny fiainam-pirenena, sa ny malagasy ê ???

  Ilaina averina eto impiry fa hoe ny malagasy no tsy tia ny tanindrazany, na tsy mandry ny andraikitra izay tokony ho raisiny sy sahaniny ??

  Tena mankaleo be ny ataon’ny sasany, ary miezaka ihany ny tena tsy hitantara ny zava-misy !

  Olona avy any anaty ala na avy any amin’ny dezaka be any angamba amin’izao fotoana izao, no tsy mahafantatra an’izany olona atao hoe Manoela izany !

  Indrisy, fa dia mba iza loatra ity olona sahy nanontany an’Ingahy Manoela ity, amin’izay koa mbola manambady olona ao amin’ny CST, ary tsy tahotra sy tsy henatra no sahy nanontany an’Ingahy Manoela hoe :

  FA MBA IZA MOA IANAO ????

  Raha mitohy izao, voatery hividy pataloa taille 36 ny vadinao, Andriamatoa be fanontaniana sy mitonantonana any amin’ny toerana tsy tokony andehanana, raha tahak’izany ny fotom-pisainanareo mivady !!!

 32. Sorena be eo ampandroatàna ; koa miala tsiny indrindra raha misimisy ihany ny tsipelina diso !

 33. Conférences sur Madagascar le 29/06/13 au FIAP à Paris.

  53 EME ANNIVERSAIRE DE LINDEPENDANCE DE MADAGASCAR

  Conférence-débat sur les indépendances africaines et malagasy.

  AU PROGRAMME :

  Le 29 Juin 2013 de 20 h 00 à 23 h 30
  au FIAP Jean Monnet – Salle Lisbonne
  30 rue Cabanis – 75014 Paris
  Métro : Glacière (ligne 6)

  CONFERENCE DE PRESSE
  PROJECTIONS DE FILMS
  CONFERENCES ET DEBATS
  EXPO-VENTES ET DEDICACES DE LIVRES …

  AVEC :

  – Dr Gilbert Rasolofoniaina Darsot
  – Alain Rajaonarivony, journaliste
  – Espéré Ranivo
  – Maître de séance : Simone Ranjalahy
  – Modérateur : Johnny Andrianjohary

  ET LA PARTICIPATION DE :

  Collectif de la diaspora MALAGASY PATRIOTES
  Nysymb Lascony, historiographe ( en direct de Niger )
  Collectif AUSAR
  Le CRI-Panafricain
  Le mouvement UHURU
  L’association Le KONGO DE DEMAIN
  Espace TAMERY
  Mireille Saki et Thibeau Obou

  Contacts:

  Johnny 06 14 76 62 53
  Miad 07 53 73 92 02
  Danny 07 53 12 30 28
  Sandra 06 85 12 91 21

  resa par mail
  29juin.fiap@gmail.com

 34. Recolonisation coloisation de Madagascar par la France

  Le député français PHILLIPE BOULLAND a fait le lobby de la France à l’ACP UE pour contrer la candidature de Neny .

 35. Tsika ihany io e!!!raha manaiky moa isika????akory hatao???
  tsy ny frantsay no mandidy @’ity tany ity, isika ihany no herany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *