21 pensées sur “ROSO NY DIA…”

 1. Dia iza no sahy milaza fa tsy heken’ny firenena ho filoha ny olona manan-kaja toy izao. Aoka hazava ny resaka: Ratoa Lalao Ravalomanana no fidina amin’ity taona ity dia handroso tokoa ny tany sy ny firenena.

  Roso e!

  http://www.gttsra.org

 2. Alefa ihany ity, na dia misy post iray aza ao amin’ilay sujet « Manadio tena ny foloalindahy » mbola tsy nivoaka !

  Tsy mbola vita ny raharaha, ka tsy tokony andihy tsy hafa-tavony isika !

  Fil infos Tiako i Madagasikara
  20h00
  -…
  – Selon Leonardo Simao avant son départ, les décisions prises « devraient » ÊTRE CONFORMES À LA CONSTITUTION DE LA 3e REPUBLIQUE ET AUX LOIS EN VIGUEUR À MADAGASCAR.

  Ny tiany ho lazaina dia hoe : Tsy tokony navela hirotsaka ho fidiana i domelina !!!

  Hita mazava izao, fa tsy ny fandriampahalemana sy ny fiverenan’ny ara-dalàna no katsahin’ireto milaza ny tena ho mpanelanelana sy mpanampy ny vahoaka malagasy ireto, fa dia korontana ihany satria TSY HO ZAKAN’NY VAVONINY ARY TSY HO LEVONY MIHINTSY NY FIROTSAHAN’I RAMATOA RAVALOMANANA !

  Nandritry izay fotoana ela be izay, tsy nokianin-dry zareo ilay lalàm-panorenana fôpla nokarakarain’ny foza, ary nampiasain-dry zareo atramin’izay ! Nolazaina ihany koa fa mitovy sata amin’ny Lalàm-panorenana ny Tondrozotra, ka izay voasoratra ao dia tsy maintsy tanterahina sy arahina avoko !

  Mba taiza ry zareo, rehefa tsy narahin’ny foza izay voasoratra rehetra tao ? Izay rehetra voasoratra tao koa anefa, dia mifandika amin’ny fitsipika voarakitra ao anatin’ny Fifanarahana natao tany Cotonou sy ny Satan’ny afrikàna momban’ny demôkrasia !

  Fa inona ihany no tadiavin-dry zareo ?

  Donto sy domelina daholo ve ny malagasy ê ? Mila mitsangana daholo, ary tokony toriana koa angamba ireo mpanitsakitsaka ny zoan’ny malagasy ireo !

  Hoavy ny UA sy ny UE dia hiteny hoe « ny Constitution-n’ny 3e République ihany no fantatray » ! Very teo izany ny telo taona sy tapany ho an’ny vahoaka, fa nandritry izay fotoana ela be izay, dia afaka nameno ny paosiny sy ny kaonty any amin’ny bankiny avy ny mpanongana !

  Ny valala ity efa mandom-baravaran’i Iarivo ! Mitovy amiko mandom-baravaran’i Mydago, fa toa mbola matory be ny mpiambin-trano !

 3. Roso ny dia ary tsy hijanona fa ho vofidin’ny vahoaka maro an’isa i Neny izay hitondra antsika any amin’ny tena fampandrosoana marina sy tanteraka.

 4. – 11h30 ELECTIONS : le conseil du gouvernement qui s’est tenu ce jour à Mahazoarivo a décidé de reporter au 23 août le premier tour de l’élection présidentielle qui devait avoir lieu le 24 juillet prochain.

  IO aza fa mbola i Rajoelina ihany no mandidy nefa raha aminy tena izy tsy tokony eo aminy io toerany io intsony izy, midika izany fa tsy matahotra aniza aniza mihitsy izy ka anjarantsika tsirairay avy no mandinika sy mieritreritra, aiza vé dia hatraminy ry zareo C.E.S dia tsy sahy milaza aminy woe hianao io ange dia tsy tokony eo intsony ny toeranao ary marina mihitsy ny teniny i OMER BERIZIKY woe: tsy hanatrika fivoriana intsony izy raha mbola mijanona eo i Rajoelina.Ary io mihitsy no tena moko dohany, sady mafy loha no be marenina fa ny azy ihany no fantany.Totohondry tsy mivokona aminizao tsy mivokona intsony;

 5. Ny ahy dia tsy maharaka ny vaovao ao Antananarivo aho, zavatra iray loha ny ahy ny tiako ho fantatra dia ny voan’ny hazo, ka omeo fijoroana vavolombelona aho fa tena nandray an’i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy tokoa i Ramatoa Ra-8, ary ny fanamporofoana ny finoany dia ampy ahy izay satria afaka milanja baiboly daholo na iza na iza. Rehefa eny dia eny tsia dia tsia. Tsy mila ireny nianatra doctorat en théologie ireny aho é resabe ho ento any ny anao sy ny zanakao. Aoka handinika izay mamaky io fehezanteny farany io dia ho fantatrao ny tiako ho lazaina. Hafa i Paoly ao anty baiboly ary tena hafa

 6. Olona mendrika volamene latsaka ambovoka;Hosena vao maika mamerovero ;Nompetehina ny fananany.Natao sesi Tany;Kanefa dia mvbola mijoro;;Rehefa manao ny marina tsy tsy maty

 7. MANAM-PETRA NY ASAN’NY SATANA
  ANDRIAMANITRA TSY MANARY NY OLONY
  Nefa na izany aza rsy tokony ho variana isika fa ny rat tsy kely lalana.
  « MIVAVAHA ARY AZA MITSAHATRA « HOY NENY. TOHIZO ! isika tsy naman’izay mihemotra.

 8. NY HERY TSY MAHALEO NY FANAHY !

  Ny Ministeran’ny Fitsarana sy ny Ministeran’ny Fiarovana sy ny Ministeran’ny Ati-Tany ( ny service de police) no nampiasain’ny mpanongam-panjakana nandemena ny Malagasy (fampihorohoroana , fanenjehana famonoana , fisamborana , fitsarana tsy misy heloka , dia fanagadrana tsy misy fitsarana ) toa ny fanaon’ireo colons tao aorian’ny 47..!
  Fa nahoana no nanaiky nankatoa ny baikon’ny mpanjanaka ireto mpitsara , ireto miaramila , ireo police izay nampitondra faisana ny Malagasy nandritry izay efa taona mahery izay ?
  Inona marna ny antony nanaovana fanonganam-panjakana iny ? Izay niteraka fahasahiranana mafy sy marobe eo amin’ny fiainan-andavandron’ny Malagasy ?
  Misy taratra kely ,misy tanamasoandro kely mipotsaka na dia ho ririnana aza ny andro..!
  Marina tokoa ny tenin’i JEHOVAH izay nilaza amintsika hoe ; »Hampangino ny tahotra sy ny ahiahianareo ,fa izaho mialoha ,miasa sy miady ho anareo ! »
  Nanao amboletra ireto miaramila izay nobaikon’i rajoelina sy ny frantsay mampiasa azy mba nanery ny CES hamafa ny candidatures-ny Madame RAVALOMANA LALAo, ny RATSIRAKA ary ny an’ny rajoelina..izay nenken’ny CES ny filatsahany ho amin’ny fifidianana izay ho filogan’ny Firenena !!
  Tsy niandry ela ny CES dia namaly fa tsy ho fafany ny didy navoakany mikasika ireo candidatures ireo ,fa mahazo miatrika ny fifidianana izy ireo…amin’ny 24 juillet 2013 !
  Mahery sy be Fitiavana ANDRIAMANITRA ary mihaino vavaka Izy..
  Dia io androany io dia nanao fanambarana ny syndicat-ny Mpitsara Malagasy fa efa tafahotra loatra ny tsy fanajana ny Làlana eto amin’ny Firenena ka hivory izy ireo amin’ny zoma izao handinika ny fanatsarana izany…toe-javatra izany..
  I rajoelina dia nosakanan’i Madame ZUMA Présidenten’ny Union Africaine ho any JAPON satria tsy lehiben’ny tetezamitaintsny izy fa efa candidat nilatsaka ho fidiana !
  Nefa mbola mihambo fa hanao izay hampiantona ny maha-praiministra an’i BERIZIKTY izy
  Mihazakazaka tokoa ny fivavahan’ny olana..
  Diniho tsara ny tehamaina nomen’ny CES an’ireto miaramila sy zandary izay nisekoseko nanao amboletra tao amin’ny tataratsy nalefany hoan’ny CES…maika fa ranomasina ireto izy ,ranotay aza manonja…!
  KOA AOKA ISIKA TSY HIRAVIRAVY TANANA FA HIJORO SY HISAHY.ARY HIVAVAKA ANDRO AMAN’ALINA !MBOLA MAFY NY TOLONA !
   » NY TOMPO MOMBA SY MIARO ANTSIKA ! »

 9. Averiko foana fa nahoana no tsy 1000 kandida no novidin’ny frantay hifanandrina @ i Neny fa 40 fotsiny sa efa efa 4mi ?

 10. Tohizo ny lalantsika Neny. Hoy ny Vazaha izay hoe: avelao ny alika hivovoa fa ny tari-tsarety mandroso ihany. Tsy maintsy résena ireo frantsay mpanambany sy mpamijaly gasy ireo.

 11. 17h56. CENIT: la Cenit n’accepte pas la décision du conseil du gouvernement pour le report de la date de l’élection du 23 aout 2013 car cette entité reste la seule a décider du calendrier électorale

  Date : 06/06/13

  Ho aiza rabitro a! Tampina ny daômy.

 12. Tsy misy mahalal ny ao am-po miafina an’ny olona iray isika, fa ny atoron’ny tenin’Andriamanitra antsika dia ny voany no ahalalanao azy. Raha Kristianina marina izany dia ahitana ireo voa tsara izay ambaran’ny tenin’Andriamanitra

 13. LES FARCES ET ATTRAPES DE RAJOELINA…

  Comment rajoelina suivant les directives de la françafrique a voulu perturber le déroulement des élections présidentielles prévues le 24 juillet 2013 !
  rajoelina ,réputé non candidat à ces élections depuis son désistement, ,habitué deds volte-face surpries a décdé de se présenter aux élctions prsidentieles, après son pssage au Vatican et à Paris
  La CES a enregistré et a validé l’inscription hors delai de rajoelina2
  Ni les autorités ni les partis politiques malgches ,n la Communauté internationake dont son groupe de contact au sen de la SADC ,nu l’Union Africaine ,ni l’Union Européenne n’ a réagi contre cet enresgisrement hors et ne l’a pas du tout command !
  Ce n’est qu’après le rapport tendancieux , plein de désinformations , de mensonges présenté la réunion de la SADC qu’une vive réaction ,une incompréhensible condamnation collective :
  -des la candidatures resprctives de Madame RAVALOMANANA LALAO et de RATSIRAKA Didier pour non respect la dispsition de la Loi électoale concernant l’obligation de résider à M.car pendant six mois avant le 24 juillet 2013
  -de rajoelina pour enregistrement hors du delai indiqué !
  Par je ne sais quelle opération du Sant-Esprit ,rajoelina et ses conseillers de la françafrique a échaffaudé  » un concave « , ne grande manoeuvre pour cacher une petite maguoille.qui a cnsisté à confier à rabotoarison la direction de cette démonstration de force pour obliger dans les 48 heures la CES de revenir sur son jugement concernant les candidats sus – nommés ..
  La CES n’a pas attendu les 48 heures pour réponde en confirmant le jugement quil a pris ,qui est irrévocable…!
  Le 6 juin 2013 un Conseil de Gouvernement au Palais de Mahazoarvo au titre du Ministère de l’Intérieur a décidé le report des élections présidentieles au 23 août 2013..
  Deux remarques :
  –ce conseil de gouvernement a donc été présidé par la Premier Ministre BERIZIKY…Est-la cnfirmation de l’éviction de rajelina de la transition ?
  –ce report des élections relève-t-il des prérogatives du gouvernement ?
  Quel est le prochain sénario du metteur en scène rajoelina ?

 14. adressée

  –à Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC -Prétoria

  –à Madame RAVALOMANANA LALAO – Faravohitra

  « objet

  Lettre adressé à Toute la Communauté inrenatnale -nations Unies, Union Africaine Union Européenne , SADC , Troika , OIF..

  pour mise en application immédiate des dispositions adéquates des Accords de COTONOU à tous les putschstes du 17 mars 2009voulant participer aux

  élections présidentielles et ou législatives de juillet et septembres 2013 à Madagascar .

  MesDames etMesSieurs ,

  En ce qui concerne les Accords de COTONOU restent-ils des lettres mortes que personne à Madagascar ou dans la Communauté Internationale notament l’Ua ,l SADC qui sont à cheval et tatillonnes sur la non application u le non respect des régllments et des recommandatins.

  Alors là pourquoi la Communauté internation dont les bonnes consciences de l’UA , de la SADC et de l’Union Européenne n’ appliquent pas les dispositions adéquates des accords de COTONOU à ces candidats putchistes aux élections présdentielles malgaches du 24 juillet 2013 ?

  Vous semblez préoccupés par lz eapport tendancieux de chissano et vous vous arrêtez sur des fautes vénielles dénoncées par ce rapport relativement au coup et autres actes anticonstitutionnels pour usurper le pouvoir dénoncés par les acco rds de COTONOU ?

  Les sanctions que votre docte morale éxige aux trois candidats pour les manquements qu’ils ont commis et que la CES fait bénéficer des circonstances atténuantes car les faits à eux reprochés ont été effectués indépendanent de leur volonté présente une grande dysproposition non justifiée que par un gjridisme froid et acharné

  Vous n’avez pas hésité et c’est tout à votre honneur de couper tous les les liens légaux et démocratiques ici et maintenant , avec le pouvir usurpé ussu du coup d’état du 17 mars 2009.

  Nous aurons voulu que la célérité de votre décision ait été prise rapidement pour interdire la participarion à toutes les électins à Madagascar de tous les putschistes au vu des dispositions adéquates des accords de COTONOU.

  Cette mesure essentiellle pour 20 millions de Ma:gaches apporte un apaisement très attendu chez les Malgaches et une clarification nécessaire de la situation politique qui est bloquée par les agissements de ces usurpateurs !

  Dans l’attente de votre diligente décision, recevez MesDames et MesSieurs , nos salutatons respectueuses ! »

   

  Copie de la lettreadressée

  –à Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC -Prétoria
  –à Madame RAVALOMANANA LALAO – Faravohitra

  « objet

  Lettre adressé à Toute la Communauté inrenatnale -nations Unies, Union Africaine Union Européenne , SADC , Troika , OIF..
  pour mise en application immédiate des dispositions adéquates des Accords de COTONOU à tous les putschstes du 17 mars 2009 voulant participer aux
  élections présidentielles et ou législatives de juillet et septembres 2013 à Madagascar .

  MesDames etMesSieurs ,

  En ce qui concerne les Accords de COTONOU restent-ils des lettres mortes que personne à Madagascar ou dans la Communauté Internationale notament l’Ua ,l SADC qui sont à cheval et tatillonnes sur la non application u le non respect des réglements et des recommandatins.

  Alors là pourquoi la Communauté internation dont les bonnes consciences de l’UA , de la SADC et de l’Union Européenne n’ appliquent pas les dispositions adéquates des accords de COTONOU à ces candidats putchistes aux élections présdentielles malgaches du 24 juillet 2013 ?

  Vous semblez préoccupés par lz eapport tendancieux de chissano et vous vous arrêtez sur des fautes vénielles dénoncées par ce rapport relativement au coup et autres actes anticonstitutionnels pour usurper le pouvoir dénoncés par les acco rds de COTONOU ?

  Les sanctions que votre docte moralité éxige aux trois candidats pour les manquements qu’ils ont commis et que la CES a fait bénéficer des circonstances atténuantes car les faits à eux reprochés ont été effectués indépendament de leur volonté présente une grande dysproposition criante non justifiée que par un juridisme froid et acharné

  Vous n’avez pas hésité et c’est tout à votre honneur de couper tous les les liens légaux et démocratiques ici et maintenant , avec le pouvoir usurpé issu du coup d’état du 17 mars 2009.

  Nous aurons voulu que la célérité de votre décision ait été prise rapidement pour interdire la participarion à toutes les électins à Madagascar de tous les putschistes au vu des dispositions adéquates des accords de COTONOU.

  Cette mesure essentiellle pour 20 millions de Ma:gaches s’impose et est incontournable apporte immédiatementun apaisement très attendu chez les Malgaches et une clarification nécessaire de la situation politique qui est bloquée par les agissements de ces usurpateurs !

  ans l’attente de votre diligente décision sur l’application des accords de COTONOU contre les putschistes candidats aux élections à Madagascar, recevez MesDames et MesSieurs , nos salutatons respectueuses ! »

   

 15. Tsy maintsy mivoaka mpandresy hisika Neny ah.
  Ianao no fantatra fa tena mitady ny ahasoa an’ity firenena ity!

  Nous sommes tous des vainqueurs en Jésus.

 16. C’est bien … Admin se ratrappe un peu
  http://www.tananews.com/asides/communique-descente-de-lalao-ravalomanana-a-antsirabe/

  Communiqué : Descente de Lalao Ravalomanana à Antsirabe
  8/06/2013

  Lalao Ravalomanana effectue actuellement une visite dans la région du Vakinankaratra. D’Ambohimandroso, au Magro Antsirabe en passant par le grand marché de Sabotsy, Lalao Ravalomanana a ravivé la flamme de la lutte au sein de la population. Cette descente a été vainement attendue par le peuple qui croule sous la pauvreté depuis le début de la crise. Lors de son discours devant des milliers de partisans au Magro Antsirabe, Neny Lalao Ravalomanana a mis en exergue sa volonté de reconstruire ensemble une nation digne. Le fameux slogan, Miaraka miasa isika ho fahombiazana a été repris en coeur. Il faut savoir qu’ Antsirabe figure parmi les villes industrielles.
  La candidate a promis de faire tout son possible afin de rebâtir ce qui a été détruit. Le président du Ct, la vice présidente du Cst, des ministres et membres du Cst et Ct de la mouvance Ravalomanana font partie de la délégation. La délégation prévoit de visiter Faratsiho puis Antanifotsy durant ce périple.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *