mamy tianaRehefa niaraka tamin’i Neny tany Imerintsiatosika izahay hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana teny amin’ny Magro Behoririka  dia nilaza ny olona hoe io ny renitantely. Noho izany raha heverintsika hoy izy fa misy ny kandidà azo antoka dia anisan’i Neny ary  1eur io dia vita.Nambarany ihany koa  manomboka any Arivonimamo ny fananganana ny vondrom-bavaka,ary  mitohy amin’ny asa samihafa amin’ny  fanohanana an’i Neny ny asan’izy ireo. Entintsika am-bavaka hoy ity olomboantendry ity  ny asan’ny FFKM kanefa aza adinoina ihany koa ny mitondra am-bavaka an’i Dada sy Neny. Momba ny fahatongavan’ny GiG-M eto amintsika  dia misy mampiahiahy ihany hoy izy  ao anatiny ao satria raha nolazain’ny ivelan’ny Sadc dia hoe manohana ny FFKM izahay, tsy mandrangaranga sazy,fa izay hivoahana amin’ny krizy eto Madagasikara banjinina. Ilay solontenan’ny Sadc izay tonga matetika eto kosa sy ilay olona  efa mahazatra an’i Madagasikara ary zatra mandray vola amin’ity krizy ity ka ny fahorian’ny Malagasy no hifalian’ny mpanelanelana iraisam-pirenena dia ny sazy hatrany no harangarangany. Amin’izao fotoana izao hoy Mamy tiana dia mandeha ny resaka hoe manery ny kandidàn’ny movansy Ravalomanana hametram-pialana ireo iraka izay alefan’ny Sadc ireo. Isika movansy Ravalomanana dia miray feo amin’ireo solontenantsika mankany ary ny feon’ny Magro sy ny movansy Ravalomanana mbola tsy nisy niova teto fa mitovy daholo hoe i Neny no kandidànay. Tsy miova io izao ary mandram-pahatongan’ny fifidianana. N’iza n’iza hanery , n’iza n’iza hitondra fehinkevitra eto Madagasikara hoy izy  dia hatreto dia ny lalàna no nametraka an’i Neny ho kandidà. Tsy ny Sadc no nametraka ireo mpikambana ao amin’ny CES ireo fa neken’ny rehetra teto Madagasikara ny fametrahana ireo.Ny Sadc nanaiky ny hoe io no lalàna mifehy ny CES.Na izahay movansy Ravalomanana tao amin’ny Ct sy Cst aza hoy Mamitiana dia mbola nandà ny lalàna mifehy io CES io .Ny antony dia tsotra ilay mpikambana ao anatiny dia somary manahirana fa tokony hofoanana ny HCC dia ny CES no atao mahaleo tena . Rehefa tsy nohenoina ny hevitry ny movansy Ravalomanana hoy izy  dia lany ilay volavolan-dalàna. Nanaiky ny movansy na dia nandà aza. Rehefa namoaka didy ny CES dia nanaiky ny lalàna navoakan’ny CES ary izay  ao anatin’io lalàna io dia tsy azo iverenanana intsony ny didy navoakany na taloha io na vaovao  . Tsy nisy nanery antsika hanao io lalàna io, sy ny TGV hoy izy. Noho izany dia ara-dalàna ny maha kandidà an’I Neny.  Tsy miala amin’ny maha kandidà azy izy ary vonona hiatrika ny fifidianana.Manaraka izay hoy Mamitiana raha resaka fifanarahana iraisam-pirenana dia tsy mitady fifanarahana intsony i Madagasikara.Isika dia manaiky ny fampihavanana, ny tondrozotra,manaiky ny fampiharana ny fifidianana , fa isika kosa mandà ny fitsabahana amin’ny raharaha tokantranon’i Madagasikara. Mandà ny fanitsakitsahana ny lalàna misy eto Madagasikara dia ny lalàna hoe efa kandidà i Neny.Raha izany no hitsakitsahana dia tsy manaran-dalàna .Noho izany hoy izy dia manentana ny rehetra isika hitondra am-bavaka Neny satria  mila herintsaina tokoa ny fiatrehana ny zavamisy eto izao.Mila mitondra am-bavaka an’i Dada isika satria mila herintsaina ny fiatrehana ny fihaonana fa mino isika fa rehefa ny fiangonana no miteny dia herin’Andriamanitra izany ka tsy maintsy tanteraka.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *