Antoko Zanak’i Dada : Tafatsangana ny birao eny amin’ny fokontany Amorona sy Ambaravarankazo faritra Ambohimanarina

azdHifarana ny 31 Jolay izao ny fametrahana ny antoko Zanak’i Dada manerana ny faritra 22 manerana ny Nosy araka ny nambaran’ny filohany Rakotoarivony Jean Pierre. Androany Alahady 28 Jolay 2013 no namaranana ny fametrahana izany biraon’ny antoko zanak’i Dada izany teny amin’ny faritra Ambohimanarina fokontany ambanivohitra Amorona sy Ambaravarankazo iny. Ny Ct Horace izay miandraikitra iny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny no nametraka izany tamin’ny fomba ofisialy androany.  Mizara ho vondrona ho fito ny faritra Ambohimanarina ka ny faritra voalohany dia iandraiketan’ny Ct Horace ahitana ny fokontany Amorona izay natao androany., Ankazomanga, Anosivavaka.  Tsy nisy olana hoy ny Ct Horace ny fananganana izany biraom-politika Zanak’i Dada izany tany amin’iny faritra Ambohimanarina iny. Ny tanjona hoy izy dia ny nampatsiahy ary hanohy ny asa nataon’i dada. Mba tsy hivoizana ny asa ho an’ny sasany dia ny movansy Ravalomanana no nametrakaolona betsaka. Ny 96 % n’ny olona hoy Horace dia azo lazaina fa zanak’i Dada izay resy lahatra ny olona amin’ity movansy Ravalomanana.  Ny KMNR dia tsy misy afa tsy ny Zanak’i Dada ny amin’iny toerana iny. Tsy te hiditra  amin’ny antoko zanak’i Dada ny mpitatitra sy ny mpandraharaha fa saingy vonona hiditra amin’ny KMNR ary efa eo am-pandinihana izany ry zareo.  Rehefa vita ny fifidianana hoy izy dia ny antoko zanak’i Dada no hijanona maharitra eto amin’ny firenena. Ny fokontany Amorona dia anisan’ireo nahazo tombontsoa tamin’ny fitondran’ny filoha Ravalomanana teo amin’ny lafiny fambolena sy fiompiana izay  antom-piveloman’ny mponina eny an-toerana. Momba ny CES dia nambaran’ny Ct Horace fa tsy fanovana no tokony atao fa fanatsarana. Ny filoha hoy izy no tokony ho soloina satria miloloha rano roa siny ny filohany,  ka tsy mety izany raha eo anivon’ny firenena. Ireo birao mandrafitra dia tokony hijanona ao ho hatsaraina. Ny antony hoy Horace dia tsy olona notendrintendrena ireo mpitsara ao ireo fa ny mpitsara teto Madagasikara no nifidy azy ireo. Miankina amin’izay no hahafahana milaza fa azo antoka ny fifidianana na tsia. Mahakasika ny maha kandidà an’i Neny dia nambarany fa ny movansy Ravalomanana dia tsy manana  kandidà afa tsy tokana dia i Neny ihany n’inon’inona ambaran’ny fianankaviam-be iraisam-pirenena. Atao ahoana hoy izy amin’ny tany demokratika no anilika vahoaka mihoatra ny 65% ny mponina izay mankasitraka ny hilatsahan’i Neny. Momba ny fihetsiky ny mpitandro filaminana dia nambaran’ity olomboantendry avy eny Ambohimanarina ity fa mampihorohoro vahoaka ny fahitana azy ireo raha ampifandraisina ny raharaha Laza sy ny Samedi noir. Raha tena manana ny heriny ny mpitandro ny filaminana hoy izy dia tsy  tokony fandementsaina no ataony fa ny andraikiny no tanterahany.Maninona raha samborina ilay olona fantatra fa hanao ny asa fampihorohoroana. Ny hevitra hoy izy no tsy mitovy fa tsy tokony atao toy ireny ny fisamborana an’i Laza, ny fototra maha olona no voatohitohina’ireny. Ny andraikitra miandry ny antoko zanak’i Dada dia ny hanatevin-daharana ny zanak’i Dada eny ifotony hahafahana manohy ny asa fampandrosoana ifotony hanohizana ny asa izay efa napetraky ny filoha Ravalomanana. Mbola miandrandra izay asa nataon’i dada izay ireo olona ireo amin’ny fanohizan’i Neny izany izay hitondra ny firenena afaka fotoana vitsy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *